Mattheüs

Mattheüs 1:1
Nederlandse woorden
Mattheüs 1:2-16
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 1:5
Bijbelse personen
Mattheüs 1:8
Getallensymboliek
Mattheüs 1:11
Getallensymboliek
Mattheüs 1:17
Getallensymboliek
Γενεα
Mattheüs 1:18
Heilige Geest met mate
Mattheüs 1:20-23
Gezichten
Mattheüs 1:20
Heilige Geest met mate
Αγγελος Κυριου
Mattheüs 1:21
Jezus is God als Verlosser
Ονομα - eigennaam
Mattheüs 1:22-23
De symbolische vervulling
Mattheüs 1:22
Δια - handelende persoon
Κυριος
Mattheüs 1:23
Ονομα - eigennaam
Mattheüs 1:23z
Jezus' Goddelijkheid erkend
Mattheüs 1:24
Αγγελος Κυριου
Mattheüs 1:25
Ονομα - eigennaam
Mattheüs 2:1-2
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 2:3-8
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 2:5
Δια - handelende persoon
Mattheüs 2:6
De symbolische vervulling
De vormen van het Griekse werkwoord
Mattheüs 2:8
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 2:9
Speculaties omtrent Jezus' leven
Mattheüs 2:11
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 2:11z
"Zalf"
Mattheüs 2:12
Gezichten
Δια - doorheen
Mattheüs 2:13
Gezichten
Αγγελος Κυριου
Mattheüs 2:15
Δια - handelende persoon
Κυριος
Mattheüs 2:15z
De symbolische vervulling
Mattheüs 2:16z
Speculaties omtrent Jezus' leven
Mattheüs 2:18
De symbolische vervulling
Mattheüs 2:19-20
Gezichten
Mattheüs 2:19
Αγγελος Κυριου
Mattheüs 2:22z
Gezichten
Mattheüs 2:23
Speculaties omtrent Jezus' leven
Δια - handelende persoon
Mattheüs 3:1-3
De te bereiden weg
Mattheüs 3:1
De doop
Mattheüs 3:2
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 3:3
Aanhalingen betreffende de bode
Κυριος
Mattheüs 3:6
De doop
Mattheüs 3:7
De doop
Mattheüs 3:8
Gedrag als vrucht
Mattheüs 3:9
De vermenigvuldigingsopdracht
Mattheüs 3:9z
Paranomasia
Mattheüs 3:10
Boze werken als vruchteloosheid
Mattheüs 3:11
De doop
Heilige Geest met mate
Εγω en ειμι tegenover een ander
Mattheüs 3:12
Boze werken als vruchteloosheid
De doop
Het oordeel
Mattheüs 3:13
De doop
Mattheüs 3:14
De doop
Het durende aspect in het Grieks
Mattheüs 3:16
De doop
Mattheüs 3:17
Jezus
Mattheüs 4:1-2
De verzoekingen in de woestijn
Mattheüs 4:1
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Mattheüs 4:3-11
Satan
Satan verzocht Jezus
Mattheüs 4:3-10
De verzoekingen in de woestijn
Mattheüs 4:4
Jezus is mens
Woordbeelden
Δια - doorheen
Mattheüs 4:7
Κυριος
Mattheüs 4:8-10
Προσκυνησις
Mattheüs 4:8-9
De heerser der wereld
Mattheüs 4:10
Κυριος
Mattheüs 4:11
Commentaar op de Evangeliën
De verzoekingen in de woestijn
Mattheüs 4:14
Δια - handelende persoon
Mattheüs 4:15-16
De Leidinggever als licht
Mattheüs 4:16
De Leidinggever als licht
Mattheüs 4:17
De uitnodiging tot heil
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 4:18
Nederlandse woorden
Πετρος
Mattheüs 4:20
Nederlandse woorden
Mattheüs 4:21
Nederlandse woorden
Mattheüs 4:23-24
Θεραπευω
Mattheüs 4:23
Het evangelie
Het sleutelpaar
Mattheüs 4:24-25
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 4:25
Het sleutelpaar
Mattheüs 5
Commentaar op het Nieuwe Testament
Mattheüs 5:3-11
De cadans
Mattheüs 5:3
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 5:7
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 5:10-12
Houding tegenover lijden
Mattheüs 5:10
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 5:13-16
De verkondigingsopdracht
Mattheüs 5:13
Het verkondigend spreken
Terugval is mogelijk
Mattheüs 5:14
De Leidinggever als licht
Mattheüs 5:16a
De Leidinggever als licht
Mattheüs 5:16z
Goede werken
Mattheüs 5:17-7:6
Het sleutelpaar
Mattheüs 5:18
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 5:19
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 5:20
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 5:21
Aanhaling der Tien Geboden
Mattheüs 5:22
Ben-Hinnom
Mattheüs 5:25
Commentaar op Mattheüs
Het dodenrijk
Mattheüs 5:27
Aanhaling der Tien Geboden
Mattheüs 5:28
Begeerte
Mattheüs 5:29-30
Ben-Hinnom
Mattheüs 5:29a
Verzoekingen
Mattheüs 5:31-32
Huwelijksbegin en -einde
Mattheüs 5:31
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Mattheüs 5:32
Πορνεια
Mattheüs 5:33-34a
Overige aanhalingen
Mattheüs 5:33
Κυριος
Mattheüs 5:34-35a
Gods positie
Mattheüs 5:34-35
Gods wezen
Mattheüs 5:35z
Overige aanhalingen
Mattheüs 5:38-39
Straf
Mattheüs 5:39-41
De Christen in de wereld
Mattheüs 5:40
Houding tegenover vijanden
Mattheüs 5:42
Geven uit liefde
Αιτεω
Mattheüs 5:43
Commentaar op Mattheüs
Houding tegenover vijanden
Mattheüs 5:44-48
Houding tegenover vijanden
Mattheüs 5:44-45
Gods zorgbestuur
Mattheüs 5:45
Gods zorgbestuur
Mattheüs 5:48
Godgelijkheid
Mattheüs 6:1-6
Leven met God
Mattheüs 6:2-4
Goede werken
Mattheüs 6:3
Versterkende overdrijving
Mattheüs 6:7-8
Het smeekgebed
Mattheüs 6:8
Αιτεω
Mattheüs 6:9-13
Inwendige tekstkritiek
Mattheüs 6:9
Ονομα
Mattheüs 6:9z-13
Het smeekgebed
Mattheüs 6:10
Het Koninkrijk Gods
Keuzevrijheid
Mattheüs 6:11
Niet sparen
Mattheüs 6:12
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 6:14-15
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 6:16-18
Leven met God
Mattheüs 6:17
Αλειφω
Mattheüs 6:19-21
Gegeven aalmoezen als schat
Niet sparen
Mattheüs 6:22-23
Goede werken
Mattheüs 6:24-34
Niet sparen
Mattheüs 6:24
Geld en rijkdom
Κυριος
Mattheüs 6:25-30
Het smeekgebed
Mattheüs 6:25
Δια - reden
Mattheüs 6:25a
Μεριμνα
Mattheüs 6:26
Argument a fortiori in een dialoog
Introductie ter versterking
Mattheüs 6:27
Μεριμνα
Mattheüs 6:28-30
Argument a fortiori in een dialoog
Introductie ter versterking
Mattheüs 6:28a
Μεριμνα
Mattheüs 6:31
Onzekerheidsstellende vragen
Mattheüs 6:31a
Μεριμνα
Mattheüs 6:33
God redt wie daarom vragen
Het Koninkrijk Gods
Het smeekgebed
Mattheüs 6:34
Het smeekgebed
Mattheüs 6:34a
Μεριμνα
Mattheüs 7:1-5
Rechtspreken
Mattheüs 7:1-2
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 7:4
Verwerping
Mattheüs 7:6
De hond
Het varken
Mattheüs 7:7-29
Het sleutelpaar
Mattheüs 7:7-11
Αιτεω
Mattheüs 7:7
God redt wie daarom vragen
Mattheüs 7:9-11
Argument a fortiori in een dialoog
Mattheüs 7:9-10
Verwerping
Mattheüs 7:12
Geven uit liefde
Mattheüs 7:13
Απωλεια
Δια - doorheen
Mattheüs 7:14
De voorrang der heidenen
Mattheüs 7:15-20
Profetie toetsen
Mattheüs 7:16-20
Gedrag als vrucht
Mattheüs 7:21-22
Κυριος
Mattheüs 7:21
Het Koninkrijk Gods
Keuzevrijheid
Mattheüs 7:22
Ονομα - in naam van
Mattheüs 7:23
Eeuwige verbanning
Het oordeel
Εξαλειφω
Mattheüs 7:24
Πετρα
Mattheüs 7:25
Πετρα
Πνεω
Mattheüs 7:26z
Leven in vrijheid
Mattheüs 7:27
Πνεω
Mattheüs 7:29
Commentaar op 1 Korinthiërs
Mattheüs 8:1-9:34
Het sleutelpaar
Mattheüs 8:2-4
Het Messiaans geheim
Mattheüs 8:2
Κυριος
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 8:6
Κυριος
Mattheüs 8:7
Θεραπευω
Mattheüs 8:8
Κυριος
Mattheüs 8:9
Commentaar op 1 Korinthiërs
Εγω en ειμι tegenover een ander
Mattheüs 8:10
De positie van de vrouw
Mattheüs 8:11-12
De voorrang der heidenen
Eeuwige verbanning
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 8:11
Aanliggen
Het merisme
Mattheüs 8:12
De eeuwige dood
Het oordeel
Mattheüs 8:13
Rechtvaardiging door het geloof
Mattheüs 8:14
Πετρος
Mattheüs 8:16
Θεραπευω
Mattheüs 8:17
Δια - handelende persoon
Mattheüs 8:17z
De symbolische vervulling
Mattheüs 8:20
Introductie ter tegenstelling
Mattheüs 8:21
Κυριος
Mattheüs 8:25
Κυριος
Mattheüs 8:26-27
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 8:28
Getallensymboliek
Δια - doorheen
Mattheüs 8:30-32
Het varken
Mattheüs 8:31
"Geest"
Geesten
Mattheüs 9:2
Jezus is God
Rechtvaardiging door het geloof
Mattheüs 9:4
"Overleggen"
Mattheüs 9:5
Argument a fortiori in een dialoog
Mattheüs 9:6
Commentaar op 1 Korinthiërs
Mattheüs 9:10-13
De liefde
Mattheüs 9:11-13
Redding als genezing
Mattheüs 9:13m
De liefde
Mattheüs 9:15
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Mattheüs 9:16-17
Gevaarlijke traditie
Mattheüs 9:18
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 9:20-21
De mens Jezus
Mattheüs 9:22
Rechtvaardiging door het geloof
Mattheüs 9:27
Getallensymboliek
Mattheüs 9:28-30
Het Messiaans geheim
Mattheüs 9:28
Κυριος
Mattheüs 9:29
De positie van de vrouw
Rechtvaardiging door het geloof
Mattheüs 9:30z-31
Der mensen wil prevaleert vaak
Mattheüs 9:33
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Mattheüs 9:35
Het evangelie
Het sleutelpaar
Θεραπευω
Mattheüs 9:36-38
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 9:36
Redding als vondst door de Herder
Mattheüs 9:37-38
De wereld als akker
Mattheüs 9:38
Het smeekgebed
Κυριος
Mattheüs 9:49-50
Het verkondigend spreken
Mattheüs 10:1
Θεραπευω
Mattheüs 10:2
Ονομα - eigennaam
Πετρος
Mattheüs 10:4
Satans werk in Judas
Mattheüs 10:5-6
Redding als vondst door de Herder
Mattheüs 10:7
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 10:8
Θεραπευω
Mattheüs 10:9-10
Aanhaling
Mattheüs 10:13
Standvastigheid
Mattheüs 10:16
De wereld haat de Christen
Mattheüs 10:17-18
Verdrukking en vervolging
Mattheüs 10:18
Ἡγεμων
Mattheüs 10:19-20
De Heilige Geest
De Heilige Geest als teken
De Heilige Geest spreekt
Gebedsinhoud
Mattheüs 10:19a
Μεριμνα
Mattheüs 10:21
Verdrukking en vervolging
Mattheüs 10:22
De wereld haat de Christen
Jezus' ονομα
Overdrijving
Δια - reden
Mattheüs 10:22z
Standvastigheid
Mattheüs 10:24-25
Κυριος
Mattheüs 10:25
Introductie ter versterking
Mattheüs 10:25z
Afgoden van Kanaän
De wereld haat de Christen
Mattheüs 10:28
Ben-Hinnom
De aard van de mens
Mattheüs 10:29-30
Gods bestuur
Mattheüs 10:29a
Negatieve rhetorische vragen
Mattheüs 10:31-32
Vertrouw Jezus voor heil
Mattheüs 10:32
Heilsverlies door Jezus loochenen
Mattheüs 10:33
Heilsverlies door Jezus loochenen
Mattheüs 10:34-36
Jezus de Vredevorst
Mattheüs 10:34
De positie van de vrouw
Pars pro toto
Μαχαιρα
Mattheüs 10:35-36
Overige aanhalingen
Mattheüs 10:37-38
Liefde vervult de Wet
Mattheüs 10:38
Σταυρος
Mattheüs 10:41-42
Ονομα
Mattheüs 10:42
De beker als lot
Mattheüs 11:3-5
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 11:3
Verwerping
Mattheüs 11:5
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Mattheüs 11:8
Homosexualiteit
Mattheüs 11:10
Aanhalingen betreffende de bode
Αγγελος
Mattheüs 11:11
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 11:12
Commentaar op Mattheüs
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 11:16
Γενεα
Mattheüs 11:17
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 11:19aDe
Jezus als mens erkend
Mattheüs 11:19z
Stijlfiguren
Mattheüs 11:20-24
Stijlfiguren
Mattheüs 11:20-21
Commentaar op Lukas
Mattheüs 11:20
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Mattheüs 11:21
Beth
Mattheüs 11:23
Het dodenrijk
Mattheüs 11:25-26
Het gevaar van systematische theologie
Mattheüs 11:25
Κυριος
Mattheüs 11:28
Heilsnodiging voor allen
Mattheüs 11:29-30
De uitnodiging tot heil
Mattheüs 12:1-8
De liefde
Mattheüs 12:1
Δια - doorheen
Mattheüs 12:2
De Sabbat
Mattheüs 12:3-5
Verwerping
Mattheüs 12:4
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 12:5-6
Argument a fortiori
Mattheüs 12:7
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 12:7m
De liefde
Mattheüs 12:8
Κυριος
Mattheüs 12:10
Θεραπευω
Mattheüs 12:14
Het verraad van Jezus
Mattheüs 12:15
Θεραπευω
Mattheüs 12:15z-16
Het Messiaans geheim
Mattheüs 12:17
Δια - handelende persoon
Mattheüs 12:18-21
Overige aanhalingen
Mattheüs 12:18
Gods affectieve ziel
Mattheüs 12:21
Jezus' ονομα
Mattheüs 12:22-23
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Mattheüs 12:22
Θεραπευω
Mattheüs 12:24
Afgoden van Kanaän
Mattheüs 12:25-26
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 12:27
Spot
Δια - reden
Mattheüs 12:27z
Afgoden van Kanaän
Mattheüs 12:28
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 12:29
Verwerping
Mattheüs 12:30
Commentaar op de Evangeliën
Εγω ειμι
Mattheüs 12:31-32
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 12:31
Δια - reden
Mattheüs 12:32
De Heilige Geest is geen individu
Αιων
Mattheüs 12:33
Gedrag als vrucht
Mattheüs 12:34-37
Het verkondigend spreken
Mattheüs 12:36
Verantwoordelijkheid
Mattheüs 12:39
Γενεα
Mattheüs 12:39a
Verbondsafval
Mattheüs 12:40
Chronologie
Mattheüs 12:41-42
Γενεα
Mattheüs 12:42-43
Argument a fortiori
Mattheüs 12:42
Het gevaar van allegorie
Mattheüs 12:43
Δια - doorheen
Mattheüs 12:45
Γενεα
Mattheüs 12:46-50
Maria de moeder van Jezus
Mattheüs 12:47
Inwendige tekstkritiek
Mattheüs 12:50
Keuzevrijheid
Mattheüs 13:3-9
Parallellievormen
Mattheüs 13:3-8
De wereld als akker
Mattheüs 13:5
Δια - reden
Πετρα
Mattheüs 13:7
Πνεω
Mattheüs 13:9
Het spreken in gelijkenissen
Mattheüs 13:10-16
Codering
Mattheüs 13:10-13
Het spreken in gelijkenissen
Mattheüs 13:11
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:12
Overdrijving
Mattheüs 13:13a
Δια - reden
Mattheüs 13:14-15
Het spreken in gelijkenissen
Redding als genezing
Mattheüs 13:17a
Begeerte
Mattheüs 13:18-23
De wereld als akker
Parallellievormen
Mattheüs 13:19
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:20-21
Verdrukking en vervolging
Πετρα
Mattheüs 13:21
Δια - reden
Mattheüs 13:22
De gevaren van rijkdom
Mattheüs 13:22z
Μεριμνα
Mattheüs 13:24-30
De wereld als akker
Mattheüs 13:24
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:27
Κυριος
Mattheüs 13:31
Het Koninkrijk Gods
Woordbeelden
Mattheüs 13:32
Versterkende overdrijving
Mattheüs 13:33
Het Koninkrijk Gods
Leer als zuurdesem
Αιων
Mattheüs 13:34
De positie van de vrouw
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:35
De symbolische vervulling
Δια - handelende persoon
Mattheüs 13:36z-43a
De wereld als akker
Mattheüs 13:36z
Het spreken in gelijkenissen
Mattheüs 13:37-39
Satans werken
Mattheüs 13:38
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:39-40
Αιων
Mattheüs 13:40
Boze werken als vruchteloosheid
Mattheüs 13:41-42
Het hellevuur
Mattheüs 13:41
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:42
Het oordeel
Mattheüs 13:44
Geld en rijkdom
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:45-46
Geld en rijkdom
Mattheüs 13:45
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 13:47
Het Koninkrijk Gods
Nederlandse woorden
Mattheüs 13:49-50
Het hellevuur
Mattheüs 13:49
Αιων
Mattheüs 13:50
Het oordeel
Mattheüs 13:51
Κυριος
Mattheüs 13:52
Het Koninkrijk Gods
Δια - reden
Mattheüs 13:54
Commentaar op Lukas
Mattheüs 13:55
Speculaties omtrent Jezus' leven
Mattheüs 13:58
Commentaar op Mattheüs
Litotes
Δια - reden
Mattheüs 14:2-3
Δια - reden
Mattheüs 14:3-4
Commentaar op Marcus
Mattheüs 14:6
Commentaar op de Evangeliën
Ongesorteerd
Mattheüs 14:7
Αιτεω
Mattheüs 14:9
Δια - reden
Mattheüs 14:12a
"Vlees"
Mattheüs 14:12z
Der mensen wil prevaleert vaak
Mattheüs 14:13-14
Der mensen wil prevaleert vaak
Mattheüs 14:14
Θεραπευω
Mattheüs 14:19
Aanliggen
Mattheüs 14:19z
Het avondmaalsbrood
Mattheüs 14:22-23
Jezus' verzoekingen
Mattheüs 14:26
Het begrip 'geest'
Mattheüs 14:27
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Mattheüs 14:28-29
Πετρος
Mattheüs 14:28
Κυριος
Mattheüs 14:30
Κυριος
Mattheüs 14:33
Jezus
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 15:1-9
Gevaarlijke traditie
Mattheüs 15:3
Δια - reden
Mattheüs 15:4
Aanhaling der Tien Geboden
Mattheüs 15:5
Grondbezit
Kinderen jegens hun ouders
Mattheüs 15:6
Δια - reden
Mattheüs 15:8-9
Overige aanhalingen
Mattheüs 15:9
Commentaar op Mattheüs
Groepen
Σεβομαι
Mattheüs 15:11
Vormen van Christelijke vrijheid
Mattheüs 15:13
De wereld als akker
Mattheüs 15:15
Het spreken in gelijkenissen
Πετρος
Mattheüs 15:17
Eufemistische generalisatie
Mattheüs 15:19
Διαλεγομαι
Πορνεια
Mattheüs 15:22
Κυριος
Mattheüs 15:23
Ερωταω
Mattheüs 15:24
Redding als vondst door de Herder
Mattheüs 15:25
Κυριος
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 15:26-27
De hond
Mattheüs 15:27
Κυριος
Mattheüs 15:28
De positie van de vrouw
Rechtvaardiging door het geloof
Mattheüs 15:28a
Γυναι als aanspreektitel
Mattheüs 15:30
Θεραπευω
Mattheüs 15:35
Aanliggen
Mattheüs 15:37
Getallensymboliek
Mattheüs 16:1-4
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 16:1
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Sharps regel
Mattheüs 16:2-3a
Het spreekwoord
Mattheüs 16:4
Γενεα
Mattheüs 16:4a
Verbondsafval
Mattheüs 16:6
Leer als zuurdesem
Mattheüs 16:7-8
Διαλεγομαι
Mattheüs 16:9-10
Getallensymboliek
Mattheüs 16:11-12
Leer als zuurdesem
Mattheüs 16:13
Ερωταω
Mattheüs 16:16-18
Jezus als fundament
Mattheüs 16:16
Πετρος
Mattheüs 16:17
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 16:18
Het dodenrijk
Πετρος
Mattheüs 16:19
Commentaar op Mattheüs
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 16:20
Het Messiaans geheim
Mattheüs 16:21
Chronologie
Mattheüs 16:22-23
Satans werk in mensen
Πετρος
Mattheüs 16:22
Κυριος
Mattheüs 16:24-25
Lijden
Mattheüs 16:24
Σταυρος
Mattheüs 16:26
Verwerping
Mattheüs 16:27
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 16:27z
Overige aanhalingen
Mattheüs 16:28
Commentaar op de Evangeliën
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 17:1
Πετρος
Mattheüs 17:4
Κυριος
Πετρος
Mattheüs 17:5
Jezus
Mattheüs 17:9
Gezichten
Het Messiaans geheim
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 17:15
Κυριος
Mattheüs 17:16-17
Het Messiaans geheim
Mattheüs 17:16
Θεραπευω
Mattheüs 17:17
Γενεα
Mattheüs 17:18
Θεραπευω
Mattheüs 17:20
Woordbeelden
Δια - reden
Mattheüs 17:23a
Chronologie
Mattheüs 17:24-27
Belastingen
Mattheüs 17:24
Πετρος
Mattheüs 17:26
Πετρος
Mattheüs 17:27a
De dierenwereld
Mattheüs 18:1
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 18:2-6
De Christen als groeiend
Mattheüs 18:3
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 18:4
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 18:5
Ονομα - in naam van
Mattheüs 18:7
Δια - handelende persoon
Mattheüs 18:8
Ben-Hinnom
Mattheüs 18:8z
De eeuwige hellestraf
Mattheüs 18:9
"Één"
Ben-Hinnom
Mattheüs 18:9a
Verzoekingen
Mattheüs 18:10
Δια - doorheen
Mattheüs 18:11
Redding als vondst
Mattheüs 18:16
Overige aanhalingen
Mattheüs 18:18
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 18:19
Αιτεω
Mattheüs 18:20
Ονομα - in naam van
Mattheüs 18:21-22
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 18:21
Κυριος
Πετρος
Mattheüs 18:23
Het Koninkrijk Gods
Δια - reden
Mattheüs 18:25-27
Κυριος
Mattheüs 18:26
Προσκυνησις
Mattheüs 18:28
Πνεω
Mattheüs 18:30-35
Het dodenrijk
Mattheüs 18:31
Κυριος
Mattheüs 18:32-35
Heilsverlies door hardvochtigheid
Mattheüs 18:32
Κυριος
Mattheüs 18:34
Κυριος
Mattheüs 19:2
Θεραπευω
Mattheüs 19:3-12
Huwelijksbegin en -einde
Mattheüs 19:4-5
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Mattheüs 19:7
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Nederlandse woorden
Mattheüs 19:9
Πορνεια
Mattheüs 19:10
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 19:12
Het Koninkrijk Gods
Δια - reden
Mattheüs 19:14
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 19:16-21
Geven
Mattheüs 19:16-17
Commentaar op het Nieuwe Testament
Mattheüs 19:17
Jezus is God
Mattheüs 19:17m
Gods enigheid
Mattheüs 19:17z-19
Liefde vervult de Wet
Mattheüs 19:18z-19
Aanhaling der Tien Geboden
Mattheüs 19:21
Gegeven aalmoezen als schat
Mattheüs 19:22
Geld en rijkdom
Mattheüs 19:23-26
Geld en rijkdom
Mattheüs 19:23-24
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 19:24
De dierenwereld
Δια - doorheen
Mattheüs 19:26
Het gevaar van systematische theologie
Mattheüs 19:27-29
God schenkt terug
Mattheüs 19:27
Πετρος
Mattheüs 19:28
Getallensymboliek
Jezus is de Zoon des Mensen
Sterven en wedergeboorte
Mattheüs 19:29
Jezus' ονομα
Mattheüs 20:1
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 20:2
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 20:4
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 20:8
Κυριος
Mattheüs 20:10-12
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 20:12
Het klimaat
Mattheüs 20:15
Goede werken
Εγω en ειμι tegenover een ander
Mattheüs 20:20
Αιτεω
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 20:21
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 20:22
Αιτεω
Mattheüs 20:22z-23
De beker als lot
Mattheüs 20:25-28
Leven in de Wereld
Mattheüs 20:26
Διακονος
Mattheüs 20:26z-28
Hoogachting
Mattheüs 20:28
Redding als vrijkoop
Διακονω
Mattheüs 20:29
Jericho
Mattheüs 20:30
Getallensymboliek
Κυριος
Mattheüs 20:31
Κυριος
Mattheüs 20:33
Κυριος
Mattheüs 21:1
Bethanië
Ελαια
Mattheüs 21:2
De ezel
Mattheüs 21:3
Κυριος
Mattheüs 21:4-5
Getallensymboliek
Mattheüs 21:4
Δια - handelende persoon
Mattheüs 21:5
Getallensymboliek
Woordspel met eigennamen
Mattheüs 21:6-7
De ezel
Mattheüs 21:7
Getallensymboliek
Mattheüs 21:9
Κυριος
Ονομα - in naam van
Mattheüs 21:13
Overige aanhalingen
Mattheüs 21:14
Θεραπευω
Mattheüs 21:16
Overige aanhalingen
Mattheüs 21:17
Bethanië
Mattheüs 21:18-19
Gedrag als vrucht
Mattheüs 21:19
Αιων
Mattheüs 21:22
Αιτεω
Mattheüs 21:23-27
Argument bij analogie
Mattheüs 21:24
Ερωταω
Mattheüs 21:25
De doop
Mattheüs 21:25m
Διαλεγομαι
Mattheüs 21:30
Κυριος
Mattheüs 21:31
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 21:31z-32
Πορνη
Mattheüs 21:33-43
De vrucht van de Geest
Mattheüs 21:40
Κυριος
Mattheüs 21:42-44
Aanhalingen omtrent de Rots
Mattheüs 21:42
Onze moedertaal
Κυριος
Mattheüs 21:43
Het Koninkrijk Gods
Δια - reden
Mattheüs 21:46
Het verraad van Jezus
Mattheüs 22:2-14
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Mattheüs 22:2
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 22:3
De afgewezenen
Mattheüs 22:11-14
Heiligheid als kleding
Mattheüs 22:13
De eeuwige dood
Eeuwige verbanning
Het oordeel
Διακονος
Mattheüs 22:14
De voorrang der heidenen
Gods soevereine uitverkiezing
Mattheüs 22:15
Het verraad van Jezus
Mattheüs 22:16
Gods onpartijdigheid
Leven met God
Mattheüs 22:17-21
Belastingen
Mattheüs 22:18
Het verraad van Jezus
Mattheüs 22:20
Jezus is God
Mattheüs 22:23-24
Overige aanhalingen
Mattheüs 22:29
Gods Woord
Mattheüs 22:31-32
Overige aanhalingen
Mattheüs 22:32
Εγω ειμι
Mattheüs 22:32a
Εγω ειμι
Mattheüs 22:35
Het verraad van Jezus
Mattheüs 22:36
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 22:37-39
Liefde vervult de Wet
Mattheüs 22:37
Κυριος
Mattheüs 22:40
Liefde vervult de Wet
Mattheüs 22:43-45
Κυριος
Mattheüs 22:44
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Mattheüs 23:1-3
Overheden
Mattheüs 23:5-7a
Gebed
Leven met God
Mattheüs 23:8-11
Leven in de Wereld
Mattheüs 23:9-10
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 23:11
Διακονος
Mattheüs 23:13-29
De cadans
Mattheüs 23:13
Het Koninkrijk Gods
Het durende aspect in het Grieks
Mattheüs 23:14
Δια - reden
Mattheüs 23:15
Ben-Hinnom
Groepen
Mattheüs 23:17
Argument a fortiori
Mattheüs 23:19
Argument a fortiori
Mattheüs 23:20-21
Argument a fortiori
Mattheüs 23:22
Gods wezen
Mattheüs 23:24
De dierenwereld
Mattheüs 23:25-28
De schotel als bedekking
Mattheüs 23:29-37
Commentaar op Paulus
Mattheüs 23:31
Het argument
Mattheüs 23:33
Ben-Hinnom
Het dodenrijk
Mattheüs 23:34-35
De canon van het Oude Testament
Mattheüs 23:34
Δια - reden
Mattheüs 23:35
De Canon
Mattheüs 23:36
Γενεα
Mattheüs 23:37
De positie van de vrouw
Keuzevrijheid
Mattheüs 23:38
Verstokking na koppigheid
Mattheüs 23:39
Overige aanhalingen
Κυριος
Ονομα - in naam van
Mattheüs 24
Eschatologie
Mattheüs 24:2z
Versterkende overdrijving in profetie
Mattheüs 24:3
Αιων
Ελαια
Mattheüs 24:5
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Ονομα - eigennaam
Mattheüs 24:9
Jezus' ονομα
Δια - reden
Mattheüs 24:9a
Verdrukking en vervolging
Mattheüs 24:9z
De wereld haat de Christen
Mattheüs 24:12
Δια - reden
Mattheüs 24:14
Het evangelie
Mattheüs 24:15
Δια - handelende persoon
Mattheüs 24:21
Verdrukking en vervolging
Mattheüs 24:22
Gods soevereine uitverkiezing
Δια - reden
Mattheüs 24:24
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 24:27-44
Jezus is mens
Mattheüs 24:27
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 24:28
"Vlees"
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 24:29
Verdrukking en vervolging
Mattheüs 24:30
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 24:31
Gods soevereine uitverkiezing
Mattheüs 24:33
Commentaar op Johannes
Mattheüs 24:34
Commentaar op Johannes
Γενεα
Mattheüs 24:35
De kracht van Gods Woord
Mattheüs 24:36
Waakzaamheid
Mattheüs 24:37-42
Waakzaamheid
Mattheüs 24:37-39
Jezus is de Zoon des Mensen
Mabbul
Mattheüs 24:40-41
De positie van de vrouw
Mattheüs 24:42-25:13
De onverwachte wederkomst
Mattheüs 24:42
Het sleutelpaar
Persoonlijk leven
Κυριος
Mattheüs 24:43
Waakzaamheid
Mattheüs 24:44
Jezus is de Zoon des Mensen
Waakzaamheid
Δια - reden
Mattheüs 24:45-46
Κυριος
Mattheüs 24:48-51
De eeuwige dood
Mattheüs 24:48
Κυριος
Mattheüs 24:50
Κυριος
Mattheüs 24:51
Het oordeel
Mattheüs 25:1-13
De positie van de vrouw
Waakzaamheid
Mattheüs 25:1-12
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Mattheüs 25:1
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 25:3-4
Ελαιον
Mattheüs 25:8
Ελαιον
Mattheüs 25:11
Κυριος
Mattheüs 25:13
Het sleutelpaar
Persoonlijk leven
Mattheüs 25:15
Heilige Geest met mate
Mattheüs 25:18-24
Κυριος
Mattheüs 25:21-31
Eschatologie
Mattheüs 25:24
Het initiatief tot redding
Mattheüs 25:26
Κυριος
Mattheüs 25:27
Handelingsvrijheid
Mattheüs 25:30
De eeuwige dood
Eeuwige verbanning
Het oordeel
Mattheüs 25:31-33
Het laatste oordeel
Mattheüs 25:31
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 25:33
Het oordeel
Mattheüs 25:34-40
Geven uit liefde
Mattheüs 25:34
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 25:36
De opzieners
Mattheüs 25:37-38
Verwerping
Mattheüs 25:37
Κυριος
Mattheüs 25:40
Patroon-cliëntverhoudingen
Mattheüs 25:41-45
Goede werken als uiting van liefde
Mattheüs 25:41
De eeuwige hellestraf
Het oordeel
Satan
Satans geschiedenis
Mattheüs 25:43
De opzieners
Mattheüs 25:44
Κυριος
Mattheüs 25:46
De eeuwige hellestraf
Het oordeel
Mattheüs 26:4
Het verraad van Jezus
Mattheüs 26:6-13
De positie van de vrouw
Maria van Magdala
Mattheüs 26:6
Bethanië
Mattheüs 26:7
Μυρον
Mattheüs 26:8
Απωλεια
Mattheüs 26:11
Commentaar op Deuteronomium
Handelingsvrijheid
Mattheüs 26:12
Μυρον
Mattheüs 26:14-16
Satans werk in Judas
Mattheüs 26:17
Vieringen van Pascha en brodenfeest
Mattheüs 26:22
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Κυριος
Mattheüs 26:24
Δια - handelende persoon
Mattheüs 26:25
Εγω ειμι
Mattheüs 26:25a
Εγω ειμι zonder predicaat
Mattheüs 26:26-29
Het avondmaal
Mattheüs 26:26
Het avondmaalsbrood
Mattheüs 26:27-29
De avondmaalsbeker
Mattheüs 26:29
Het Koninkrijk Gods
Mattheüs 26:30
Zang
Ελαια
Mattheüs 26:31z
Overige aanhalingen
Mattheüs 26:33-35a
Liefhebben
Mattheüs 26:33
Πετρος
Mattheüs 26:35a
Πετρος
Mattheüs 26:37-42
Jezus' verzoekingen
Mattheüs 26:37
Πετρος
Mattheüs 26:39
De beker als lot
Gebedsvorm
Mattheüs 26:40
Vragende stijlfiguren
Πετρος
Mattheüs 26:42
De beker als lot
Keuzevrijheid
Mattheüs 26:44
De beker als lot
Mattheüs 26:47
Μαχαιρα
Ξυλον
Mattheüs 26:50a
Vragende stijlfiguren
Mattheüs 26:51
Gods Woord als zwaard
Mattheüs 26:52
Gods Woord als zwaard
Gods soevereine uitverkiezing
Mattheüs 26:53
Verwerping
Mattheüs 26:54
De canon van het Oude Testament
Mattheüs 26:55
Ξυλον
Mattheüs 26:55a
Vragende stijlfiguren
Μαχαιρα
Mattheüs 26:58
Πετρος
Mattheüs 26:61
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Δια - doorheen
Mattheüs 26:63
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 26:64
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Jezus is de Zoon des Mensen
Mattheüs 26:64a
Εγω ειμι zonder predicaat
Mattheüs 26:67
Spuwen als daadbeeld
Mattheüs 26:69
Πετρος
Mattheüs 26:72
Jezus als mens erkend
Nederlandse woorden
Mattheüs 26:73
Πετρος
Mattheüs 26:74
Jezus als mens erkend
Mattheüs 26:75
Πετρος
Mattheüs 27:2
Ἡγεμων
Mattheüs 27:3-8
Speculaties omtrent Jezus' leven
Mattheüs 27:4
Het Paaslam als Christus
Mattheüs 27:9-10
Overige aanhalingen
Mattheüs 27:9
Δια - handelende persoon
Mattheüs 27:10
Κυριος
Mattheüs 27:11
Ἡγεμων
Mattheüs 27:14-15
Ἡγεμων
Mattheüs 27:15
Commentaar op de Evangeliën
Mattheüs 27:18-19
Δια - reden
Mattheüs 27:19
Commentaar op Mattheüs
De positie van de vrouw
Het Paaslam als Christus
Speculaties omtrent Jezus' leven
Mattheüs 27:19z
Gezichten
Mattheüs 27:20
Αιτεω
Mattheüs 27:21
Ἡγεμων
Mattheüs 27:23
Ἡγεμων
Mattheüs 27:24
Het Paaslam als Christus
Mattheüs 27:27
Ἡγεμων
Mattheüs 27:29
Het gevaar van allegorie
Ironie
Mattheüs 27:30
Spuwen als daadbeeld
Mattheüs 27:32
Ονομα - eigennaam
Σταυρος
Mattheüs 27:34
Commentaar op Lukas
Mattheüs 27:35
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Mattheüs 27:37
Ironie
Mattheüs 27:40
Chronologie
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Σταυρος
Mattheüs 27:42
Σταυρος
Mattheüs 27:42z
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Mattheüs 27:46
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Mattheüs 27:48
De Geest als water
Mattheüs 27:50
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Mattheüs 27:51
Πετρα
Mattheüs 27:55
De positie van de vrouw
Διακονω
Mattheüs 27:57-60
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Mattheüs 27:57
Ονομα - eigennaam
Mattheüs 27:58
Αιτεω
Mattheüs 27:60
Πετρα
Mattheüs 27:62-66
Commentaar op Mattheüs
Mattheüs 27:63-64
Chronologie
Mattheüs 27:63
Κυριος
Mattheüs 28:2
Engelen
Αγγελος Κυριου
Mattheüs 28:6
Κυριος
Mattheüs 28:9
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 28:14
Ἡγεμων
Mattheüs 28:14z
Μεριμνα
Mattheüs 28:17
Προσκυνησις van de Zoon
Mattheüs 28:18
Commentaar op 1 Korinthiërs
Jezus is God
Mattheüs 28:19
De doop
De naam JHWH
De vermenigvuldigingsopdracht
Heilige Geest met mate
Heilsnodiging voor allen
Ονομα
Mattheüs 28:20
Αιων
Εγω ειμι voor nadruk