Ons leven als Christen

Het leven van de Christen staat in het licht van liefde en gehoorzaamheid — en in Christus worden die twee één, want:

  1. Het gebod waaraan wij moeten gehoorzamen is het liefdesgebod;
  2. Ware liefde onderwerpt zich aan de ander, is die ander gehoorzaam.

Uit de aard van de Christelijke vrijheid volgt de leefregel: ons handelen moet ten goede zijn.

1 Korinthiërs 10:23
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Voor onszelf, tot behoud van de gewonnen vrijheid.

1 Korinthiërs 6:12
Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd maar ik zal mij door niets laten knechten.

Maar evenzo voor anderen.

Dat betekent dat we onderscheid moeten maken.

1 Korinthiërs 6:13
Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam.