Commentaar op de Bijbel

Psalmen 12:7
De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.
Psalmen 18:31a
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.
Spreuken 30:5a
Alle woord Gods is gelouterd;
Psalmen 119:140
Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.
Romeinen 7:12
Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Dit deel van de verzenverzameling (de "kanttekeningen") heeft een wat transitoir karakter. De inhoud groeit aan naarmate meer verzen becommentarieerd worden, maar slinkt telkens wanneer een hoeveelheid commentaar tot eigen thema wordt omgewerkt. Hier staan dus in principe slechts opmerkingen die (nog) niet elders een logische plek vonden, en het is normaal hier lege bladzijden aan te treffen.

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Verschillende kerken voegen nog andere geschriften toe aan deze canon.