Redding

De redding ligt voor ons klaar - Jezus heeft al betaald. Het is nu aan ons aan Gods uitnodiging gehoor te geven.

Een andere weg is er niet.

Johannes 3:18z
wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Johannes 3:36z
doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Johannes 14:6z
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Handelingen 4:12
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
1 Korinthiërs 3:11
Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
1 Timotheüs 2:5z
en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
1 Johannes 5:12z
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Zie ook
Het apocriefe Marcus 16:16.