Leerstellingen

Hier wordt bekeken wat de Bijbel leert omtrent enige fundamentele noties. Om te weten wat de Bijbel leert zijn verschillende zaken noodzakelijk, en wel allereerst de gehele Bijbel zelf. De Bijbel legt zichzelf namelijk aan de serieuze onderzoeker steeds verder uit, en om te begrijpen wat op één plaats bedoeld wordt is het van belang die passage te lezen in de context van alle op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende passages uit de gehele Bijbel.