Openbaring

Openbaring
Commentaar op Openbaring
Commentaar op het Nieuwe Testament
De Canon
Visioenbeelden
Openbaring 1:1
Δια
Openbaring 1:4-6
De Heilige Geest is geen individu
Openbaring 1:4-5a
De Drieëenheid van vrede
Gods trouw
Jezus de alomvattende
Openbaring 1:4
Εγω ειμι
Openbaring 1:5
Jezus' heilsdaad
Sterven en wedergeboorte
Openbaring 1:5a
Patroon-cliëntverhoudingen
Openbaring 1:5z-6
Redding als reiniging
Openbaring 1:6
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 1:6a
Het Koninkrijk Gods
Openbaring 1:6z
"Macht"
Openbaring 1:7
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Openbaring 1:8
Gods almacht
Gods eeuwigheid
Jezus de alomvattende
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Κυριος
Openbaring 1:9
Voorbeelden van lijden
Δια
Openbaring 1:10-11
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 1:10
Commentaar op Openbaring
Openbaring 1:11
Nederlandse woorden
Αγγελος
Εγω ειμι
Ειμι met εγω
Openbaring 1:12a
Stijlfiguren
Openbaring 1:13
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Openbaring 1:15z
Jezus komt Goddelijke eer toe
Openbaring 1:16
Gods Woord als zwaard
Openbaring 1:17-18
Jezus de alomvattende
Openbaring 1:17
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Openbaring 1:18a
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 1:18z
Het dodenrijk
Openbaring 1:19
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 1:20
Αγγελος
Openbaring 2:1
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 2:2
De leraarschapsgave
Openbaring 2:3
Jezus' ονομα
Δια
Openbaring 2:5
Terugval is mogelijk
Openbaring 2:7
Hebreeuwse woorden
Ξυλον
Openbaring 2:7a
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 2:8-9
Jezus de alomvattende
Openbaring 2:8
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 2:9
Voorbeelden van lijden
Openbaring 2:10a
Houding tegenover lijden
Openbaring 2:10m
Satan de verzoeker
Openbaring 2:10z
Standvastigheid
Openbaring 2:11
Commentaar op Openbaring
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 2:12
De zeven openbaringsbrieven
Gods Woord als zwaard
Openbaring 2:13
Geloof
Jezus' ονομα
Satan - ongesorteerd
Openbaring 2:14
Bileam
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 2:16
Gods Woord als zwaard
Openbaring 2:17
Ονομα
Openbaring 2:17a
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 2:18
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 2:19
Geloof
Διακονω
Openbaring 2:20-22
Verbondsafval
Openbaring 2:20z
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 2:21z
Πορνεια
Openbaring 2:23
De geest als nieren
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Openbaring 2:26-27
Lichaam als aardewerk
Openbaring 2:26
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 2:27
Commentaar op Openbaring
Commentaar op Petrus
Openbaring 2:29
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 3:1
De Heilige Geest is geen individu
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 3:1z
Ονομα
Openbaring 3:2-3
De onverwachte wederkomst
Openbaring 3:2
Waakzaamheid
Openbaring 3:4
Ονομα
Openbaring 3:5
Nederlandse woorden
Εξαλειφω
Ονομα
Openbaring 3:6
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 3:7
Commentaar op Mattheüs
De zeven openbaringsbrieven
Openbaring 3:8
Heilsverlies door Jezus loochenen
Openbaring 3:8z
Jezus' ονομα
Openbaring 3:9
Προσκυνησις
Openbaring 3:10
Eschatologie
Openbaring 3:11
Standvastigheid
Openbaring 3:12
Ονομα
Openbaring 3:13
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 3:14
De zeven openbaringsbrieven
Gods trouw
Openbaring 3:16
Spuwen als woordbeeld
Openbaring 3:18z
Χριω
Openbaring 3:19
Lijden tot groei
Openbaring 3:20
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Openbaring 3:22
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 4:5
De Heilige Geest is geen individu
Openbaring 4:8
Gods almacht
Jezus de alomvattende
Εγω ειμι
Κυριος
Openbaring 4:9-11
Προσκυνησις van God
Openbaring 4:9
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 4:10
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 4:11
Δια
Κυριος
Openbaring 4:11z
Jezus is God als Schepper
Openbaring 5:1
Commentaar op Openbaring
Nederlandse woorden
Openbaring 5:2
Nederlandse woorden
Openbaring 5:3
De drievoudige schepping
Nederlandse woorden
Openbaring 5:4
Nederlandse woorden
Openbaring 5:5
Nederlandse woorden
Εγω ειμι
Openbaring 5:6
De Heilige Geest is geen individu
Het Paaslam als Christus
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 5:8
Gebeden als reukwerk
Nederlandse woorden
Openbaring 5:9-10
Het lied
Openbaring 5:9
Commentaar op Openbaring
Het Paaslam als Christus
Het oordeel
Nederlandse woorden
Γλωσσα
Openbaring 5:10
Het Koninkrijk Gods
Openbaring 5:11-14
Jezus komt Goddelijke eer toe
Προσκυνησις van de Vader
Προσκυνησις van de Zoon
Openbaring 5:12
God blijkt Jezus
Het Paaslam als Christus
Het gevaar van allegorie
Openbaring 5:13
De drievoudige schepping
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 5:13z
"Macht"
Openbaring 6:1-19:21
Eschatologie
Openbaring 6:1
Commentaar op Handelingen
Openbaring 6:4
Μαχαιρα
Openbaring 6:6z
Ελαιον
Openbaring 6:8
Commentaar op 1 Korinthiërs
Het dodenrijk
Ονομα
Openbaring 6:8z
Μαχαιρα
Openbaring 6:9
De ziel geven
Δια
Openbaring 6:10
"Heer"
Griekse woorden
Openbaring 6:12-14
Eschatologie
Openbaring 6:14
Nederlandse woorden
Openbaring 6:15-17
Πετρα
Openbaring 6:15
Leven in vrijheid
Openbaring 6:16
Overige aanhalingen
Openbaring 7:1
Πνεω
Openbaring 7:9-14
Verdrukking en vervolging
Openbaring 7:9
De voorrang der heidenen
Het oordeel
Γλωσσα
Openbaring 7:11-12
Προσκυνησις van God
Openbaring 7:12
God blijkt Jezus
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 7:13-14
Redding als reiniging
Openbaring 7:14-15
Het oordeel
Openbaring 7:14
De doop
Κυριος
Openbaring 7:15
Δια
Openbaring 7:15z
Het klimaat
Openbaring 7:16-17
Redding als vondst door de Herder
Openbaring 7:16
Gods zorg als herderschap
Openbaring 7:17
Overige aanhalingen
Εξαλειφω
Openbaring 8:3-4
Gebeden als reukwerk
Openbaring 8:11
Ονομα
Openbaring 9:1-11
Het oordeel
Openbaring 9:1
Het dodenrijk
Openbaring 9:2
Het dodenrijk
Openbaring 9:3
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 9:6m
Begeerte
Openbaring 9:11
Het dodenrijk
Ονομα
Openbaring 9:13
Hoornen van het altaar
Openbaring 9:20-21
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 9:20
Ξυλον
Openbaring 9:21
Πορνεια
Openbaring 10:2
Nederlandse woorden
Openbaring 10:4
Schrijven en schrift
Openbaring 10:5
De drievoudige schepping
Openbaring 10:6
De drievoudige schepping
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 10:8
De drievoudige schepping
Nederlandse woorden
Openbaring 10:9-11
Commentaar op Openbaring
Openbaring 10:9-10
Nederlandse woorden
Openbaring 10:11
Γλωσσα
Openbaring 11:1
Προσκυνησις van God
Openbaring 11:4
Ελαια
Openbaring 11:6
De drievoudige schepping
Openbaring 11:6a
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 11:6z
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 11:7
Het dodenrijk
Het oordeel
Openbaring 11:8-9
"Vlees"
Openbaring 11:8
"Geest"
Κυριος
Openbaring 11:9
Γλωσσα
Openbaring 11:11
Overige aanhalingen
Openbaring 11:13m
Ονομα
Openbaring 11:15-18
Eschatologie
Openbaring 11:15
Eschatologie
Het tijdperk der tijdperken
Jezus is de heerser
Κυριος
Openbaring 11:16-18
Προσκυνησις van God
Openbaring 11:17
Gods almacht
Εγω ειμι
Κυριος
Openbaring 11:18
Ονομα
Openbaring 12:1-13:4
Satans geschiedenis
Openbaring 12:3
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 12:5
Commentaar op Openbaring
Gods Woord als zwaard
Openbaring 12:7-9
Satan
Openbaring 12:9
Satan
Satan de verzoeker
Valse geesten
Openbaring 12:9a
Overdrijving met synecdoche
Openbaring 12:11
Δια
Openbaring 12:12
Δια
Openbaring 13:1
Ονομα
Openbaring 13:1z
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 13:3-4
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 13:3
Θεραπευω
Openbaring 13:3z
Overdrijving met synecdoche
Openbaring 13:6
Ονομα
Openbaring 13:7
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 13:8
Commentaar op Openbaring
Nederlandse woorden
Ονομα
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 13:10
Geloof
Standvastigheid
Openbaring 13:10a
Gods Woord als zwaard
Openbaring 13:11
Eschatologie
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 13:12
Θεραπευω
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 13:14
Δια
Openbaring 13:14z
Gods Woord als zwaard
Openbaring 13:15
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 13:16
Leven in vrijheid
Openbaring 13:17
Ονομα
Openbaring 13:18
Het Griekse alfabet
Openbaring 14:1
Ονομα
Openbaring 14:2-5
Het lied
Openbaring 14:6-7
De verkondigingsopdracht
Προσκυνησις van God
Openbaring 14:6
Γλωσσα
Openbaring 14:7
De drievoudige schepping
Openbaring 14:8
Codering
Openbaring 14:8z
Πορνεια
Openbaring 14:9-12
Standvastigheid
Openbaring 14:9-11
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 14:9-10
De beker als lot
Het hellevuur
Openbaring 14:10
Het oordeel
Openbaring 14:11
De eeuwige hellestraf
Het oordeel
Het tijdperk der tijdperken
Ονομα
Openbaring 14:12
Geloof
Openbaring 14:13
De Heilige Geest spreekt
Κυριος
Openbaring 14:14-16
De wereld als akker
Eschatologie
Openbaring 14:14
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Openbaring 14:18
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 15:2
Ονομα
Openbaring 15:3-4
Het lied
Κυριος
Openbaring 15:3
Gods almacht
Openbaring 15:4
Ονομα
Προσκυνησις van God
Openbaring 15:7
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 16:2
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 16:5
Εγω ειμι
Κυριος
Openbaring 16:7
Gods almacht
Κυριος
Openbaring 16:8-9
Het klimaat
Openbaring 16:9
Commentaar op 1 Korinthiërs
Ονομα
Openbaring 16:10-11
Γλωσσα
Openbaring 16:13-14
Satans geschiedenis
Openbaring 16:14
"Geest"
Gods almacht
Satan - ongesorteerd
Openbaring 16:15a
De onverwachte wederkomst
Openbaring 16:15z
Persoonlijk leven
Waakzaamheid
Openbaring 16:16
Megiddo
Openbaring 16:19
Codering
De beker als lot
Openbaring 17:1z
Πορνη
Openbaring 17:2
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 17:3
Ονομα
Openbaring 17:3z
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 17:4-6a
De beker als lot
Openbaring 17:4z
Πορνεια
Openbaring 17:5
Codering
Ονομα
Openbaring 17:5z
Πορνη
Openbaring 17:7z
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 17:8
Commentaar op Openbaring
Gods soevereine uitverkiezing
Het dodenrijk
Het oordeel
Nederlandse woorden
Εγω ειμι
Ονομα
Openbaring 17:8a
Απωλεια
Openbaring 17:11
Απωλεια
Openbaring 17:12-13
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 17:14
Κυριος
Openbaring 17:14m
God der goden, Here der heren, Koning der koningen
Openbaring 17:15-16
Πορνη
Openbaring 17:15
Γλωσσα
Openbaring 17:16
Koning als hoorn in profetie
Openbaring 17:17
Valse geesten
Openbaring 18:1
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 18:2-3
Codering
Openbaring 18:2
"Geest"
Het dodenrijk
Satan - ongesorteerd
Openbaring 18:3
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 18:6-8
De beker als lot
Openbaring 18:6
Straf
Openbaring 18:8
Δια
Κυριος
Openbaring 18:9
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 18:10
Codering
Δια
Openbaring 18:12
Ξυλον
Openbaring 18:13
Ελαιον
Μυρον
Openbaring 18:14a
Begeerte
Openbaring 18:15
Δια
Openbaring 18:21
Codering
Openbaring 19:1
Κυριος
Openbaring 19:2m
Περνημι en afgeleiden
Openbaring 19:3
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 19:3z
De eeuwige hellestraf
Openbaring 19:4
Προσκυνησις van God
Openbaring 19:6
Gods almacht
Jezus is de heerser
Jezus is gelijkwaardig aan God
Κυριος
Openbaring 19:7-9
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Openbaring 19:10
Προσκυνησις
Openbaring 19:10z
Deelgeesten binnen God
Openbaring 19:11-21
Eschatologie
Openbaring 19:11-16
Eschatologie
Openbaring 19:11
Gods trouw
Openbaring 19:12-13
Jezus' ονομα
Openbaring 19:13
Commentaar op Johannes
Gods Woord is Jezus
Openbaring 19:15
Commentaar op Openbaring
Gods Woord als zwaard
Gods almacht
Openbaring 19:15a
Gods Woord als zwaard
Openbaring 19:16
Κυριος
Ονομα
Openbaring 19:16z
God der goden, Here der heren, Koning der koningen
Openbaring 19:18z
Leven in vrijheid
Openbaring 19:20
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 19:20a
Het oordeel
Openbaring 19:20z
Het oordeel
Openbaring 19:21
Gods Woord als zwaard
Openbaring 20-22
Eschatologie
Openbaring 20:1-6
Eschatologie
Openbaring 20:1-3
Satans geschiedenis
Openbaring 20:1
Het dodenrijk
Openbaring 20:2
Satan
Openbaring 20:3
Het dodenrijk
Het oordeel
Openbaring 20:4-6
Eschatologie
Openbaring 20:4
Δια
Openbaring 20:4a
Commentaar op Openbaring
Openbaring 20:4m
De ziel geven
Προσκυνησις van afgoden
Openbaring 20:5-6
Commentaar op Openbaring
Openbaring 20:6
Eschatologie
Openbaring 20:6m
Commentaar op 1 Korinthiërs
Openbaring 20:7-10
Satans geschiedenis
Openbaring 20:7-8
Valse geesten
Openbaring 20:7
Het dodenrijk
Openbaring 20:8
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Openbaring 20:9-10
De eeuwige hellestraf
Openbaring 20:10
Het oordeel
Het tijdperk der tijdperken
Openbaring 20:11-15
Het laatste oordeel
Openbaring 20:12
Commentaar op Openbaring
Nederlandse woorden
Verantwoordelijkheid
Openbaring 20:13-14
Het dodenrijk
Openbaring 20:13
Het dodenrijk
Openbaring 20:14-15
Het oordeel
Openbaring 20:14
Commentaar op Openbaring
Openbaring 20:14a
Het dodenrijk
Openbaring 20:14z
Het oordeel
Openbaring 20:15
Het oordeel
Nederlandse woorden
Openbaring 21:1
De drievoudige schepping
Openbaring 21:2
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:4
Εξαλειφω
Openbaring 21:4z
Commentaar op Openbaring
Openbaring 21:6
De Geest als water
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Openbaring 21:6z-7
Jezus de alomvattende
Openbaring 21:7
God en volk
Redding als adoptie
Openbaring 21:8
Commentaar op Openbaring
De straf op de zonde
Het hellevuur
Reinheid
Openbaring 21:8a
Het oordeel
Πορνος
Openbaring 21:8m
Het oordeel
Openbaring 21:8z
Het oordeel
Openbaring 21:9-22
Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:9-10
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Openbaring 21:12
Ονομα
Openbaring 21:14
Jezus als fundament
Ονομα
Openbaring 21:19
Jezus als fundament
Openbaring 21:22
Gods almacht
Κυριος
Openbaring 21:23-27
Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21:23
De Leidinggever als licht
Openbaring 21:27
Nederlandse woorden
Openbaring 22:1-5
Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 22:2
Καρπος
Ξυλον
Openbaring 22:4
Ονομα
Openbaring 22:5
Het tijdperk der tijdperken
Κυριος
Openbaring 22:6
Κυριος
Openbaring 22:7
Nederlandse woorden
Openbaring 22:8-9
Προσκυνησις
Openbaring 22:9
Nederlandse woorden
Openbaring 22:10
Nederlandse woorden
Openbaring 22:11
Heiliging
Openbaring 22:13
Jezus de alomvattende
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Openbaring 22:14
Commentaar op 1 Korinthiërs
De doop
Ξυλον
Openbaring 22:15
De hond
Reinheid
Πορνος
Openbaring 22:16
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Openbaring 22:16z
De Leidinggever als licht
Openbaring 22:17
De Geest als water
De uitnodiging tot heil
Heilsnodiging voor allen
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Samenleven als Christen
Wij mogen actief aan onze redding werken
Openbaring 22:17a
De Heilige Geest spreekt
Openbaring 22:18-19
Gnostische tendenzen
Openbaring 22:18
Nederlandse woorden
Openbaring 22:19
Nederlandse woorden
Ξυλον
Openbaring 22:20
Gebed
Κυριος
Openbaring 22:21
Κυριος