Marcus

Marcusevangelie
Δια
Marcus
Commentaar op Marcus
Marcus 1:1
Het evangelie
Marcus 1:2-4
De te bereiden weg
Marcus 1:2-3
Aanhalingen betreffende de bode
Marcus 1:2
Commentaar op Marcus
Αγγελος
Marcus 1:3
Κυριος
Marcus 1:4-5
De doop
Marcus 1:5a
Overdrijving met synecdoche
Marcus 1:8
De doop
Heilige Geest met mate
Marcus 1:9
De doop
Marcus 1:11
Jezus
Marcus 1:12-13
De verzoekingen in de woestijn
Marcus 1:13
Satan verzocht Jezus
Marcus 1:14
Het evangelie
Marcus 1:15
Het Koninkrijk Gods
Marcus 1:16
Nederlandse woorden
Marcus 1:18
Nederlandse woorden
Marcus 1:19
Nederlandse woorden
Marcus 1:22
Commentaar op 1 Korinthiërs
Marcus 1:23-25
Het Messiaans geheim
Marcus 1:33
Overdrijving met synecdoche
Marcus 1:34
Geesten
Het Messiaans geheim
Θεραπευω
Marcus 1:42-44
Het Messiaans geheim
Marcus 1:43-45
Der mensen wil prevaleert vaak
Marcus 1:44a
Overdrijving
Marcus 1:45a
Het durende aspect in het Grieks
Marcus 2:1
Δια - doorheen
Marcus 2:4
Δια - reden
Marcus 2:5-7
Jezus is God
Marcus 2:6z
Διαλεγομαι
Marcus 2:8a
Διαλεγομαι
Marcus 2:10
Commentaar op 1 Korinthiërs
Marcus 2:12
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Marcus 2:15-17
De liefde
Marcus 2:17a
Ironie
Marcus 2:19-20
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Marcus 2:21-22
Gevaarlijke traditie
Marcus 2:23-28
De liefde
Marcus 2:23
Δια - doorheen
Marcus 2:24
De Sabbat
Marcus 2:27
De Sabbat
Δια - reden
Marcus 2:28
Κυριος
Marcus 3:2
Θεραπευω
Marcus 3:5
Verstokken
Marcus 3:6
"Overleggen"
Het verraad van Jezus
Marcus 3:9
Δια - reden
Marcus 3:10
De mens Jezus
Θεραπευω
Marcus 3:11-12
Het Messiaans geheim
Marcus 3:11
Geesten
Het durende aspect in het Grieks
Marcus 3:15
Commentaar op 1 Korinthiërs
Θεραπευω
Marcus 3:16
Ονομα - eigennaam
Πετρος
Marcus 3:17
Ονομα - eigennaam
Marcus 3:21
Commentaar op Marcus
Maria de moeder van Jezus
Marcus 3:22
Afgoden van Kanaän
Marcus 3:24
Het Koninkrijk Gods
Marcus 3:29
De Heilige Geest is geen individu
Marcus 3:31-35
Maria de moeder van Jezus
Marcus 3:35
Keuzevrijheid
Marcus 3:39
Αιων
Marcus 4:3-8
De wereld als akker
Marcus 4:5-6
Δια - reden
Marcus 4:5
Πετρα
Marcus 4:9-13
Het spreken in gelijkenissen
Marcus 4:10
Ερωταω
Marcus 4:11-12
Redding als genezing
Marcus 4:11
Het Koninkrijk Gods
Marcus 4:14-20
De wereld als akker
Marcus 4:15
Satans werken
Marcus 4:16-17
Verdrukking en vervolging
Marcus 4:16
Πετρα
Marcus 4:17
Δια - reden
Marcus 4:18-19
De gevaren van rijkdom
Marcus 4:19
Begeerte
Αιων
Μεριμνα
Marcus 4:24-25
Heilsverlies door hardvochtigheid
Marcus 4:25
Overdrijving
Marcus 4:26-29
De wereld als akker
Marcus 4:26
Het Koninkrijk Gods
Marcus 4:30
Het Koninkrijk Gods
Verwerping
Marcus 4:31-32
Woordbeelden
Marcus 4:33-34
Het spreken in gelijkenissen
Marcus 4:39-41
Commentaar op Marcus
Marcus 5:2
Getallensymboliek
Marcus 5:4
Δια - reden
Marcus 5:6-7
Προσκυνησις van de Zoon
Marcus 5:7
Erkenning van Gods hoogheid
Marcus 5:9
Geesten
Ονομα - eigennaam
Marcus 5:11-13
Het varken
Marcus 5:12
"Geest"
Marcus 5:13
Πνεω
Marcus 5:15
Σωφρων
Marcus 5:16
Het varken
Marcus 5:18-19
Het varken
Marcus 5:19
Κυριος
Marcus 5:22
Ονομα - eigennaam
Marcus 5:27z-29
De mens Jezus
Marcus 5:30
Commentaar op Lukas
Marcus 5:30a
De mens Jezus
Marcus 5:34
De positie van de vrouw
Marcus 5:37
Πετρος
Marcus 5:41-43
Het Messiaans geheim
Marcus 6:2
Δια - handelende persoon
Marcus 6:3
Speculaties omtrent Jezus' leven
Marcus 6:5
Commentaar op Mattheüs
Versterkende overdrijving
Θεραπευω
Marcus 6:6
Δια - reden
Marcus 6:7
De oude wereld
Marcus 6:13
Αλειφω
Ελαιον
Θεραπευω
Marcus 6:14
Jezus' ονομα
Δια - reden
Marcus 6:17-18
Commentaar op Marcus
Marcus 6:17
Δια - reden
Marcus 6:22-25
Αιτεω
Marcus 6:22
Commentaar op de Evangeliën
Marcus 6:23
De formule
Marcus 6:26
Δια - reden
Marcus 6:29
"Vlees"
Marcus 6:31-53
Beth
Marcus 6:31-33
Der mensen wil prevaleert vaak
Marcus 6:39
Aanliggen
Marcus 6:40
Aanliggen
De oude wereld
Het vijftigtal
Marcus 6:43
Getallensymboliek
Marcus 6:45-47
Jezus' verzoekingen
Marcus 6:45
Beth
Marcus 6:50
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Marcus 6:52
Verstokken
Marcus 7:1-13
Gevaarlijke traditie
Marcus 7:6-7
Overige aanhalingen
Marcus 7:7
Groepen
Σεβομαι
Marcus 7:9
"Eer"
Marcus 7:10
Aanhaling der Tien Geboden
Marcus 7:11-12
Kinderen jegens hun ouders
Marcus 7:15
Vormen van Christelijke vrijheid
Marcus 7:17
Het spreken in gelijkenissen
Marcus 7:18z-19a
Eufemistische generalisatie
Marcus 7:19a
De aard van de mens
Marcus 7:19z
Commentaar op Marcus
Marcus 7:21
De affectieve ziel
Διαλεγομαι
Πορνεια
Marcus 7:22
Goede werken
Marcus 7:24
Der mensen wil prevaleert vaak
Keuzevrijheid
Marcus 7:26
Ερωταω
Marcus 7:27-28
Commentaar op Marcus
De hond
Marcus 7:28
Κυριος
Marcus 7:29
De positie van de vrouw
Δια - reden
Marcus 7:33-35
Γλωσσα
Marcus 7:33
Spuwen als daadbeeld
Marcus 7:35-36a
Het Messiaans geheim
Marcus 7:36
Der mensen wil prevaleert vaak
Marcus 8:6a
Aanliggen
Marcus 8:8
Getallensymboliek
Marcus 8:11-13
Commentaar op de Evangeliën
Marcus 8:12
Γενεα
Marcus 8:15
Leer als zuurdesem
Marcus 8:16-17
Διαλεγομαι
Marcus 8:17
Verstokken
Marcus 8:19-21
Getallensymboliek
Marcus 8:22
Beth
Marcus 8:23-26
Het Messiaans geheim
Marcus 8:23-25
Commentaar op Marcus
Marcus 8:23
Spuwen als daadbeeld
Marcus 8:29-30
Het Messiaans geheim
Marcus 8:29
Πετρος
Marcus 8:32
Πετρος
Marcus 8:32z-33
Satans werk in mensen
Marcus 8:33
Πετρος
Marcus 8:34
Σταυρος
Marcus 8:38
Heilsverlies door Jezus loochenen
Jezus is de Zoon des Mensen
Verbondsafval
Γενεα
Marcus 9:1
Commentaar op de Evangeliën
Het Koninkrijk Gods
Marcus 9:2a
Πετρος
Marcus 9:5
Πετρος
Marcus 9:7
Jezus
Marcus 9:9
Het Messiaans geheim
Jezus is de Zoon des Mensen
Marcus 9:19
Γενεα
Marcus 9:24
Κυριος
Marcus 9:28-40
Het onderscheiden van geesten
Marcus 9:30
Δια - doorheen
Marcus 9:33
Διαλεγομαι
Marcus 9:34
Διαλεγομαι
Marcus 9:35
Διακονος
Marcus 9:36-37
De Christen als groeiend
Marcus 9:37
Ονομα - in naam van
Marcus 9:38
Spot
Ονομα - in naam van
Marcus 9:39
Ονομα - in naam van
Marcus 9:40
Commentaar op de Evangeliën
Marcus 9:41
De beker als lot
Ονομα - in naam van
Marcus 9:43-49
De eeuwige hellestraf
Marcus 9:43-48
Ben-Hinnom
Het oordeel
Marcus 9:43
Het oordeel
Marcus 9:43z
Het hellevuur
Marcus 9:44
Inwendige tekstkritiek
Marcus 9:46
Inwendige tekstkritiek
Marcus 9:47
"Één"
Het Koninkrijk Gods
Marcus 9:47a
Verzoekingen
Marcus 9:48
Het hellevuur
Inwendige tekstkritiek
Marcus 9:50a
Terugval is mogelijk
Marcus 10:1
Δια
Marcus 10:2-12
Huwelijksbegin en -einde
Marcus 10:4
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Nederlandse woorden
Marcus 10:6-8
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Marcus 10:12
Commentaar op Marcus
De positie van de vrouw
Marcus 10:13-16
De Christen als groeiend
Marcus 10:14z-15
Het Koninkrijk Gods
Marcus 10:17-21
Geven
Marcus 10:17-19
Commentaar op het Nieuwe Testament
Marcus 10:18
Vragende stijlfiguren
Marcus 10:18z
Jezus is God
Marcus 10:19
Aanhaling der Tien Geboden
Marcus 10:22
Geld en rijkdom
Marcus 10:23-27
Geld en rijkdom
Marcus 10:23-25
Het Koninkrijk Gods
Marcus 10:25
De dierenwereld
Δια - doorheen
Marcus 10:27
Het gevaar van systematische theologie
Marcus 10:28-30
God schenkt terug
Marcus 10:28
Πετρος
Marcus 10:29-30
Verdrukking en vervolging
Marcus 10:30
Αιων
Marcus 10:34
Spuwen als daadbeeld
Marcus 10:35
Αιτεω
Marcus 10:38
De doop
Αιτεω
Marcus 10:38z-40
De beker als lot
Marcus 10:39
De doop
Marcus 10:43
Διακονος
Marcus 10:44
Hoogachting
Marcus 10:45
Διακονω
Marcus 10:46
Getallensymboliek
Jericho
Marcus 11:1-2
De ezel
Marcus 11:1
Bethanië
Ελαια
Marcus 11:3
Κυριος
Marcus 11:4
De ezel
Marcus 11:7
De ezel
Marcus 11:9-10
Ονομα - in naam van
Marcus 11:9
Κυριος
Marcus 11:10
Het Koninkrijk Gods
Marcus 11:11
Bethanië
Marcus 11:12-14
Gedrag als vrucht
Marcus 11:12
Bethanië
Marcus 11:13-14
De Natuur
Marcus 11:13
Commentaar op Mattheüs
Marcus 11:14
Αιων
Marcus 11:16
Δια - doorheen
Marcus 11:17
Overige aanhalingen
Marcus 11:18a
Het verraad van Jezus
Marcus 11:18z
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Marcus 11:20-21
Commentaar op Mattheüs
Marcus 11:20
Gedrag als vrucht
Marcus 11:21
Πετρος
Marcus 11:22
De Natuur
Marcus 11:24
Αιτεω
Δια - reden
Marcus 11:25-26
Heilsverlies door hardvochtigheid
Marcus 11:26
Inwendige tekstkritiek
Marcus 11:27-33
Argument bij analogie
Marcus 11:28
Verwerping
Marcus 11:30
De doop
Marcus 11:31a
Διαλεγομαι
Marcus 12:1-9
De vrucht van de Geest
Marcus 12:9
Κυριος
Marcus 12:10-11
Aanhalingen omtrent de Rots
Marcus 12:10
Onze moedertaal
Marcus 12:11
Κυριος
Marcus 12:13
Het verraad van Jezus
Marcus 12:14z-17a
Belastingen
Marcus 12:14z
Verwerping
Marcus 12:16
Jezus is God
Marcus 12:18-19
Overige aanhalingen
Marcus 12:24
Gods Woord
Δια - reden
Marcus 12:26
Nederlandse woorden
Overige aanhalingen
Marcus 12:27
Gods Woord
Marcus 12:29-31a
Liefde vervult de Wet
Marcus 12:29
Gods enigheid
Κυριος
Marcus 12:30
De aard van de mens
Κυριος
Marcus 12:31z
Liefde vervult de Wet
Marcus 12:32-33
Liefde vervult de Wet
Marcus 12:32
Gods enigheid
Marcus 12:34
Gods enigheid
Het Koninkrijk Gods
Marcus 12:36-37
Κυριος
Marcus 12:36
Aanhalingen over God slaan op Jezus
De Heilige Geest is geen individu
Marcus 12:38-39
Gebed
Leven met God
Marcus 12:41-44
De positie van de vrouw
Geven
Marcus 13:2z
Versterkende overdrijving in profetie
Marcus 13:3
Ελαια
Πετρος
Marcus 13:6
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Ονομα - eigennaam
Marcus 13:9
Ἡγεμων
Marcus 13:11
De Heilige Geest
De Heilige Geest is geen individu
De Heilige Geest spreekt
Marcus 13:12
Verdrukking en vervolging
Marcus 13:13
Jezus' ονομα
Δια - reden
Marcus 13:13a
De wereld haat de Christen
Marcus 13:13z
Standvastigheid
Marcus 13:19-27
Eschatologie
Marcus 13:19
Verdrukking en vervolging
Marcus 13:20
Δια - reden
Κυριος
Marcus 13:21-23
Zekerheid en terugval
Marcus 13:26
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Jezus is de Zoon des Mensen
Marcus 13:27
Getallensymboliek
Marcus 13:29
Commentaar op Johannes
Marcus 13:30
Commentaar op Johannes
Γενεα
Marcus 13:32-37
Waakzaamheid
Marcus 13:33-37
De onverwachte wederkomst
Persoonlijk leven
Marcus 13:34
Verdrukking en vervolging
Marcus 13:35
Κυριος
Marcus 14:1a
Vieringen van Pascha en brodenfeest
Marcus 14:1z
Het verraad van Jezus
Marcus 14:3-9
Maria van Magdala
Marcus 14:3-5
Μυρον
Marcus 14:3
Bethanië
Marcus 14:4
Απωλεια
Marcus 14:6a
Vragende stijlfiguren
Marcus 14:7
Commentaar op Deuteronomium
Geven
Handelingsvrijheid
Marcus 14:8
Μυρον
Marcus 14:10-11
Satans werk in Judas
Marcus 14:12
Vieringen van Pascha en brodenfeest
Marcus 14:21
Δια - handelende persoon
Marcus 14:22-25
Het avondmaal
Marcus 14:22
Het avondmaalsbrood
Marcus 14:23-25
De avondmaalsbeker
Marcus 14:25
Het Koninkrijk Gods
Marcus 14:26
Zang
Ελαια
Marcus 14:27z
Overige aanhalingen
Marcus 14:29-31a
Liefhebben
Marcus 14:29
Πετρος
Marcus 14:30
Commentaar op Marcus
Marcus 14:32
Ονομα - eigennaam
Marcus 14:33-40
Jezus' verzoekingen
Marcus 14:33
Πετρος
Marcus 14:35-36a
De beker als lot
Marcus 14:35m
Gebedsvorm
Marcus 14:37
Vragende stijlfiguren
Πετρος
Marcus 14:41
Commentaar op Marcus
Marcus 14:41z
De mens Jezus
Marcus 14:43
Μαχαιρα
Ξυλον
Marcus 14:47
Gods Woord als zwaard
Marcus 14:48
Μαχαιρα
Ξυλον
Marcus 14:49
De canon van het Oude Testament
Marcus 14:51-52
Johannes Marcus
Marcus 14:54
Πετρος
Marcus 14:55a
Versterkende overdrijving
Marcus 14:58
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Δια - doorheen
Marcus 14:62-64
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Marcus 14:62
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Jezus is de Zoon des Mensen
Marcus 14:65a
Spuwen als daadbeeld
Marcus 14:66-67
Πετρος
Marcus 14:70
Πετρος
Marcus 14:71
Jezus als mens erkend
Marcus 14:72
Commentaar op Marcus
Πετρος
Marcus 15:1
Versterkende overdrijving
Marcus 15:6
Commentaar op de Evangeliën
Αιτεω
Marcus 15:8
Nederlandse woorden
Αιτεω
Marcus 15:10
Δια - reden
Marcus 15:17-19
Ironie
Marcus 15:17
Het gevaar van allegorie
Marcus 15:19
Spuwen als daadbeeld
Προσκυνησις
Marcus 15:21
Σταυρος
Marcus 15:23
"Zalf"
Commentaar op Lukas
Marcus 15:24
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Marcus 15:26
Ironie
Marcus 15:28
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Marcus 15:29
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Marcus 15:30
Σταυρος
Marcus 15:32
Σταυρος
Marcus 15:34
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Marcus 15:36
De Geest als water
Marcus 15:37
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Marcus 15:39
Jezus als mens erkend
Marcus 15:40-41
De positie van de vrouw
Marcus 15:43-46
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Marcus 15:43
Het Koninkrijk Gods
Αιτεω
Marcus 15:45
"Vlees"
Marcus 15:46
Πετρα
Marcus 16:1
De Sabbat
Αλειφω
Marcus 16:5
Engelen
Marcus 16:7-8
Der mensen wil prevaleert vaak
Marcus 16:7
Commentaar op Marcus
Πετρος
Marcus 16:8z
Overdrijving
Marcus 16:9-20
De Canon
Marcus 16:16
Commentaar op het Nieuwe Testament
De doop
Redding
Marcus 16:17-18
Genezing
Marcus 16:17
De gave der tongen
Ονομα - in naam van
Marcus 16:19
Κυριος
Marcus 16:20
Δια
Κυριος