Handelingen der Apostelen

Handelingen
Commentaar op Handelingen
Commentaar op het Nieuwe Testament
Sleutelverzen
Symboliek
Handelingen 1:1-3
Sleutelverzen
Handelingen 1:1
Commentaar op Handelingen
Handelingen 1:2
Δια
Handelingen 1:2z
Heilige Geest met mate
Handelingen 1:3
Het Koninkrijk Gods
Handelingen 1:4
Sleutelverzen
Handelingen 1:5
De doop
Heilige Geest met mate
Litotes
Handelingen 1:6
Κυριος
Handelingen 1:8
Sleutelverzen
Handelingen 1:8a
Heilige Geest met mate
Handelingen 1:8z
Heilsnodiging voor allen
Handelingen 1:11
Jezus' heilsdaad
Handelingen 1:11z
Eschatologie
Handelingen 1:12-8:3
Sleutelverzen
Handelingen 1:13
Πετρος
Handelingen 1:15
Pars pro toto
Ονομα
Πετρος
Handelingen 1:16-19
Speculaties omtrent Jezus' leven
Handelingen 1:16-17
De Heilige Geest spreekt
Handelingen 1:16
De Heilige Geest is geen individu
Δια
Handelingen 1:17
Διακονια
Handelingen 1:19
Διαλεγομαι
Handelingen 1:20
De opzieners
Nederlandse woorden
Overige aanhalingen
Handelingen 1:21
Κυριος
Handelingen 1:22
De doop
Handelingen 1:24
Κυριος
Handelingen 1:25
Διακονια
Handelingen 2:1-13
Tongenspraak jegens ongelovigen
Handelingen 2:2-3
Γλωσσα
Handelingen 2:2
Πνεω
Handelingen 2:4a
Heilige Geest met mate
Handelingen 2:6
Διαλεγομαι
Handelingen 2:7
Negatieve rhetorische vragen
Handelingen 2:8
Διαλεγομαι
Handelingen 2:9-11
De Elamieten
Groepen
Handelingen 2:11
Γλωσσα
Handelingen 2:14
Πετρος
Handelingen 2:16
Δια
Handelingen 2:17-21
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Handelingen 2:17-18
De Heilige Geest als teken
De positie van de vrouw
Handelingen 2:17
De profetiegave
Handelingen 2:17a
De Geest als water
Handelingen 2:19-20
Eschatologie
Handelingen 2:20
Κυριος
Handelingen 2:21
Het initiatief tot redding
Jezus is God als Verlosser
Κυριος
Handelingen 2:22
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Δια
Handelingen 2:24
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Handelingen 2:25-31
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Handelingen 2:25-26
Δια
Handelingen 2:25
Aandacht als kijken en zien
Κυριος
Handelingen 2:26-27
Γλωσσα
Handelingen 2:27
Het dodenrijk
Handelingen 2:30
Overige aanhalingen
Καρπος
Handelingen 2:31
Het dodenrijk
Handelingen 2:32
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Handelingen 2:33
De Geest als water
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 2:34-35
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Handelingen 2:34
Κυριος
Handelingen 2:36
Κυριος
Handelingen 2:37-41
Het initiatief tot redding
Handelingen 2:37-40
De uitnodiging tot heil
Handelingen 2:37-38
Commentaar op het Nieuwe Testament
Wij mogen actief aan onze redding werken
Πετρος
Handelingen 2:38
De Heilige Geest is geen individu
De doop
De naam JHWH
Jezus' ονομα
Ons leven in Christus
Handelingen 2:39
Κυριος
Handelingen 2:40
Γενεα
Handelingen 2:41
De doop
De ziel als teleenheid
Tongenspraak jegens ongelovigen
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Handelingen 2:42
Samenleven als Christen
Handelingen 2:43
Δια
Handelingen 2:44-47a
Samenleven als Christen
Handelingen 2:45
Het durende aspect in het Grieks
Handelingen 2:46a
De vroege kerk
Handelingen 2:47
De logische drogreden
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Κυριος
Handelingen 3:1
Πετρος
Handelingen 3:2-3
„Bidden”
Handelingen 3:3-4
Πετρος
Handelingen 3:6
Ονομα — in naam van
Πετρος
Handelingen 3:11-12
Πετρος
Handelingen 3:12
Verwerping
Handelingen 3:13
Jezus komt Goddelijke eer toe
Overige aanhalingen
Handelingen 3:14-15
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Handelingen 3:14
Commentaar op de Evangeliën
Αιτεω
Handelingen 3:16
Geloof in Jezus' ονομα
Δια
Handelingen 3:18
Δια
Handelingen 3:19
De uitnodiging tot heil
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Εξαλειφω
Κυριος
Handelingen 3:21
Δια
Handelingen 3:22-23
Aanhalingen betreffende de Messias
Profetie toetsen
Handelingen 3:22
Κυριος
Handelingen 3:24
Commentaar op Handelingen
Handelingen 3:25
Overige aanhalingen
Handelingen 4:2
Δια
Handelingen 4:7
Behoud door Jezus' ονομα
Verwerping
Handelingen 4:8-10
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Handelingen 4:8
Gebedsinhoud
Heilige Geest met mate
Πετρος
Handelingen 4:10
Behoud door Jezus' ονομα
Handelingen 4:11
Aanhalingen omtrent de Rots
Onze moedertaal
Handelingen 4:12
Behoud door Jezus' ονομα
De naam JHWH
Redding
Handelingen 4:13
Tongenspraak in de gemeente
Πετρος
Handelingen 4:14
Θεραπευω
Handelingen 4:15
„Overleggen”
Handelingen 4:16
Δια
Handelingen 4:17-18
Jezus' ονομα
Handelingen 4:18-20
Overheden
Handelingen 4:19
Πετρος
Handelingen 4:21
Δια
Handelingen 4:24-25
De Heilige Geest spreekt
Handelingen 4:24
De drievoudige schepping
„Heer”
Handelingen 4:25-26
Overige aanhalingen
Handelingen 4:25
Heilige Geest met mate
Δια
Handelingen 4:26-27
Χριω
Handelingen 4:26
Κυριος
Handelingen 4:29
Κυριος
Handelingen 4:30
Behoud door Jezus' ονομα
Δια
Handelingen 4:31
Het smeekgebed
Handelingen 4:31z
Heilige Geest met mate
Handelingen 4:32
Samenleven als Christen
Handelingen 4:33
Κυριος
Handelingen 4:36
Johannes Marcus
Παρακλητος
Handelingen 5:1
Ονομα — eigennaam
Handelingen 5:2
Overdrijving: de gehele wereld
Handelingen 5:3-4
De Heilige Geest is God
Handelingen 5:3
De Heilige Geest is een persoon
De Heilige Geest is geen individu
Satans werk in mensen
Πετρος
Handelingen 5:5a
De ziel geven
Handelingen 5:8-10
De positie van de vrouw
Handelingen 5:8-9
Πετρος
Handelingen 5:9
Κυριος
Handelingen 5:10
De ziel geven
Handelingen 5:12
Samenleven als Christen
Δια
Handelingen 5:12z
De vroege kerk
Handelingen 5:14
De vroege kerk
Κυριος
Handelingen 5:15
De mens Jezus
Πετρος
Handelingen 5:16
Θεραπευω
Handelingen 5:17-29
Overheden
Handelingen 5:17
Εγω ειμι
Handelingen 5:19
Αγγελος Κυριου
Δια
Handelingen 5:28
Ονομα — in naam van
Handelingen 5:29
Πετρος
Handelingen 5:30
Ξυλον
Handelingen 5:31
De Heiland
Handelingen 5:32
De Heilige Geest getuigt
De Heilige Geest is geen individu
Ons leven in Christus
Handelingen 5:34
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Ονομα — eigennaam
Handelingen 5:36
Commentaar op Handelingen
Handelingen 5:39
Het achterwaarts argument
Handelingen 5:40
Ονομα — in naam van
Handelingen 5:41-42
Houding tegenover lijden
Handelingen 5:41
Jezus' ονομα
Handelingen 5:42a
De vroege kerk
Handelingen 5:42z
Het evangelie
Handelingen 6:1
Διακονια
Handelingen 6:2
Διακονω
Handelingen 6:3-6
De diakenen
Διακονος
Handelingen 6:3
De Heilige Geest als teken
De opzieners
Handelingen 6:4
Διακονια
Handelingen 6:5-6
Groepen
Handelingen 6:5m
Heilige Geest met mate
Handelingen 6:6
Handoplegging
Handelingen 6:7
De vroege kerk
Handelingen 6:9-10
Gebedsinhoud
Handelingen 6:10
De Heilige Geest als teken
Handelingen 7:3
Overige aanhalingen
Handelingen 7:6-7
Overige aanhalingen
Handelingen 7:6
Chronologie
Handelingen 7:8
Besnijdenis — instelling
Handelingen 7:9-10
Ἡγουμενος
Handelingen 7:10
Onze moedertaal
Handelingen 7:14
De ziel als teleenheid
Handelingen 7:18
Overige aanhalingen
Handelingen 7:23
De opzieners
Handelingen 7:25
Δια
Handelingen 7:26
Μαχη
Handelingen 7:27-28
Jezus was geen rechter
Handelingen 7:30-34
Overige aanhalingen
Handelingen 7:30
Κυριος
Handelingen 7:31
Κυριος
Handelingen 7:33
Daadbeelden
Κυριος
Handelingen 7:35
Jezus was geen rechter
Handelingen 7:37
Aanhalingen betreffende de Messias
Κυριος
Handelingen 7:40
Overige aanhalingen
Handelingen 7:42-43
Overige aanhalingen
Handelingen 7:42
Nederlandse woorden
Handelingen 7:43
Kinderoffers
Προσκυνησις van afgoden
Handelingen 7:44
Tempeldienst als ontzondiging
Handelingen 7:46
Αιτεω
Handelingen 7:48
God de Allerhoogste
Handelingen 7:49-50
Gods wezen
Handelingen 7:49
Κυριος
Handelingen 7:49z
Verwerping
Handelingen 7:51-53
Commentaar op Paulus
Handelingen 7:51
De Heilige Geest is een persoon
De Heilige Geest is geen individu
Nederlandse woorden
Handelingen 7:53
De Septuagint
Het Mozaïsch verbond
Handelingen 7:55-56
Jezus' heilsdaad
Handelingen 7:55a
Heilige Geest met mate
Handelingen 7:56
Jezus is de Zoon des Mensen
Handelingen 7:57-58
Doodstraf
Handelingen 7:58z-59
Paulus
Handelingen 7:59-60
Gebed
Handelingen 7:59
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Κυριος
Handelingen 7:60
Houding tegenover vijanden
Κυριος
Handelingen 7:60z
De aspecten van het Griekse werkwoord
Handelingen 8:4-11:18
Sleutelverzen
Handelingen 8:7
Θεραπευω
Handelingen 8:9
Ονομα — eigennaam
Handelingen 8:11
Δια
Handelingen 8:12
De doop
De naam JHWH
Het evangelie
Jezus' ονομα
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Handelingen 8:13
De doop
Handelingen 8:14-17
De naam JHWH
Handoplegging
Handelingen 8:14
Πετρος
Handelingen 8:15
Heilige Geest met mate
Handelingen 8:16
De doop
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 8:17
Heilige Geest met mate
Handelingen 8:18-19
Handoplegging
Handelingen 8:18
Δια
Handelingen 8:19
Heilige Geest met mate
Handelingen 8:20
Απωλεια
Δια
Πετρος
Handelingen 8:22
Het smeekgebed
Handelingen 8:24
Het smeekgebed
Κυριος
Handelingen 8:25
Κυριος
Handelingen 8:26-39
Symboliek
Handelingen 8:26
Αγγελος Κυριου
Handelingen 8:27-28
Προσκυνησις van God
Handelingen 8:29
De Heilige Geest als teken
Handelingen 8:30-35
De introductie
Handelingen 8:30z
Paranomasia
Handelingen 8:32-33
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Handelingen 8:32
Het Paaslam als Christus
Handelingen 8:33
Γενεα
Handelingen 8:34a
Het smeekgebed
Handelingen 8:36
De doop
Handelingen 8:38
De doop
Handelingen 8:39
De Heilige Geest als teken
Κυριος
Handelingen 9:1-9
Damascus
Handelingen 9:1
Κυριος
Handelingen 9:2
Αιτεω
Handelingen 9:3-8
Parallellievormen
Handelingen 9:5
Εγω ειμι
Κυριος
Handelingen 9:5z
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 9:7
Commentaar op Handelingen
Handelingen 9:8-9
Paulus
Handelingen 9:10-16
Gezichten
Handelingen 9:10-11
Κυριος
Handelingen 9:10
Ονομα — eigennaam
Handelingen 9:11
Damascus
Ονομα — eigennaam
Handelingen 9:12
Handoplegging
Ονομα — eigennaam
Handelingen 9:13
Κυριος
Handelingen 9:14
Commentaar op 1 Korinthiërs
Jezus' ονομα
Handelingen 9:15-16
Voorbeelden van lijden
Handelingen 9:15
Commentaar op Petrus
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 9:16
Jezus' ονομα
Handelingen 9:17-19a
Paulus
Handelingen 9:17
Handoplegging
Κυριος
Handelingen 9:17z
Heilige Geest met mate
Handelingen 9:18
De doop
Handelingen 9:21
Jezus' ονομα
Handelingen 9:25
Δια
Handelingen 9:27
Johannes Marcus
Κυριος
Ονομα — in naam van
Handelingen 9:29
Κυριος
Ονομα — in naam van
Handelingen 9:31
De Heilige Geest is een persoon
Κυριος
Handelingen 9:31z
De Heilige Geest is geen individu
Παρακλητος
Handelingen 9:32
Δια
Πετρος
Handelingen 9:33
Ονομα — eigennaam
Handelingen 9:34
Πετρος
Handelingen 9:35
Κυριος
Handelingen 9:36a
Ονομα — eigennaam
Handelingen 9:36z
Goede werken
Handelingen 9:38-41
Πετρος
Handelingen 9:40-41
Genezing
Handelingen 9:40
Commentaar op Lukas
Wonderhandelingen
Handelingen 9:42
Κυριος
Handelingen 10:1-8
Parallellievormen
Handelingen 10:1-2
Groepen
Handelingen 10:1
Ονομα — eigennaam
Handelingen 10:2
Commentaar op Handelingen
Het smeekgebed
Handelingen 10:3-6
Gezichten
Handelingen 10:3
Engelen
Handelingen 10:4
Κυριος
Handelingen 10:5
Πετρος
Handelingen 10:9
Πετρος
Handelingen 10:10-46
Parallellievormen
Handelingen 10:10-16
Visioenbeelden
Vormen van Christelijke vrijheid
Handelingen 10:13-14
Πετρος
Handelingen 10:14
De vroege kerk
Κυριος
Handelingen 10:15
Commentaar op Marcus
Handelingen 10:17-21
Πετρος
Handelingen 10:17-20
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Handelingen 10:19-20
De Heilige Geest spreekt
Handelingen 10:19
De Heilige Geest als teken
Handelingen 10:21
Δια
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 10:22
Groepen
Handelingen 10:23
Πετρος
Handelingen 10:25-26
Πετρος
Προσκυνησις
Handelingen 10:28
Vormen van Christelijke vrijheid
Handelingen 10:29
Ξυλον
Handelingen 10:30-33
Parallellievormen
Handelingen 10:30-31
Engelen
Handelingen 10:32
Πετρος
Handelingen 10:34-36
Jezus de Vredevorst
Handelingen 10:34
Gods onpartijdigheid
Πετρος
Handelingen 10:35
Zonde scheidt ons van God
Handelingen 10:36
Δια
Κυριος
Handelingen 10:37-43
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Handelingen 10:37-38
Satans werken
Handelingen 10:37
De doop
Handelingen 10:38
Heilige Geest met mate
Woordbeelden
Handelingen 10:38a
Χριω
Handelingen 10:40-42
Het laatste oordeel
Handelingen 10:42
Verantwoordelijkheid
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Handelingen 10:43
Behoud door Jezus' ονομα
Commentaar op Handelingen
Heilsnodiging voor allen
Δια
Handelingen 10:44-48
Ons leven in Christus
Handelingen 10:44-47
Πετρος
Handelingen 10:44
Heilige Geest met mate
Handelingen 10:45-46a
Tongenspraak jegens ongelovigen
Handelingen 10:45
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 10:45a
Besnijdenis — instelling
Handelingen 10:45z
De Geest als water
Handelingen 10:47
De doop
Heilige Geest met mate
Handelingen 10:48
De doop
De naam JHWH
Ερωταω
Κυριος
Handelingen 10:48a
Jezus' ονομα
Handelingen 11:1
Εγω ειμι
Handelingen 11:2-3
De vroege kerk
Handelingen 11:2
Besnijdenis — instelling
Πετρος
Handelingen 11:4
Πετρος
Handelingen 11:5-16
Parallellievormen
Handelingen 11:5-10
Vormen van Christelijke vrijheid
Handelingen 11:7
Πετρος
Handelingen 11:8
Κυριος
Handelingen 11:12a
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 11:13-14
Parallellievormen
Handelingen 11:13
Engelen
Πετρος
Handelingen 11:15
Heilige Geest met mate
Ons leven in Christus
Handelingen 11:16
De doop
Heilige Geest met mate
Κυριος
Handelingen 11:17
Κυριος
Handelingen 11:19-28:15
Sleutelverzen
Handelingen 11:19-30
Antiochië
Handelingen 11:19
Voorbeelden van lijden
Handelingen 11:20
Κυριος
Handelingen 11:21-23
Standvastigheid
Handelingen 11:21
De vroege kerk
Κυριος
Handelingen 11:22-30
Johannes Marcus
Handelingen 11:22
Εγω ειμι
Handelingen 11:23
Κυριος
Handelingen 11:24
Κυριος
Handelingen 11:24a
Heilige Geest met mate
Handelingen 11:26
Antiochië
Handelingen 11:28
Commentaar op Handelingen
De Heilige Geest als teken
Δια
Ονομα — eigennaam
Handelingen 11:29-30
De opzieners
Handelingen 11:29
Διακονια
Handelingen 11:30
Δια
Handelingen 12:2-3a
Μαχαιρα
Handelingen 12:3a
Πετρος
Handelingen 12:3z
Vieringen van Pascha en brodenfeest
Handelingen 12:5-7
Πετρος
Handelingen 12:6-10
Overheden
Handelingen 12:7
Αγγελος Κυριου
Handelingen 12:9
Δια
Handelingen 12:11
Κυριος
Πετρος
Handelingen 12:12
Johannes Marcus
„Overleggen”
Handelingen 12:13-14
Πετρος
Handelingen 12:13
Ονομα — eigennaam
Handelingen 12:16
Πετρος
Handelingen 12:17
Κυριος
Handelingen 12:18
Litotes
Πετρος
Handelingen 12:20
Αιτεω
Δια
Handelingen 12:22
„Volk”
Handelingen 12:23
De ziel geven
Αγγελος Κυριου
Handelingen 12:24
De vroege kerk
Handelingen 12:25
Διακονια
Handelingen 13:1
Bedieningen
Εγω ειμι
Handelingen 13:2-4
Johannes Marcus
Handelingen 13:2
De Heilige Geest spreekt
Κυριος
Handelingen 13:2a
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 13:3
Handoplegging
Handelingen 13:4
De Heilige Geest is geen individu
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
De Heilige Geest spreekt
Handelingen 13:6
Ονομα — eigennaam
Handelingen 13:8-10
Satans werk in mensen
Handelingen 13:8
Ονομα — eigennaam
Handelingen 13:9
Heilige Geest met mate
Paulus
Handelingen 13:10
Κυριος
Handelingen 13:11
Κυριος
Handelingen 13:12
Κυριος
Handelingen 13:13-14
Johannes Marcus
Handelingen 13:14
Antiochië
Handelingen 13:15z
Παρακλητος
Handelingen 13:16
Groepen
Handelingen 13:21
Αιτεω
Handelingen 13:22
Overige aanhalingen
Handelingen 13:23
De Heiland
Handelingen 13:24
De doop
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Handelingen 13:25
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 13:26
Groepen
Handelingen 13:28
Het Paaslam als Christus
Αιτεω
Handelingen 13:29
Ξυλον
Handelingen 13:32-33
Aanhalingen betreffende de Messias
Handelingen 13:34-7
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Handelingen 13:34
Σεβομαι
Handelingen 13:36
Γενεα
Handelingen 13:38
Δια
Handelingen 13:39
Het Mozaïsch verbond
Handelingen 13:41
Overige aanhalingen
Handelingen 13:43
Groepen
Handelingen 13:44
Overdrijving met synecdoche
Handelingen 13:46
De voorrang der heidenen
Handelingen 13:47-49
Κυριος
Handelingen 13:47
Overige aanhalingen
Handelingen 13:48
Gods soevereine uitverkiezing
Handelingen 13:49
Δια
Handelingen 13:50
Groepen
Voorbeelden van lijden
Σεβομαι
Handelingen 13:52
Heilige Geest met mate
Handelingen 14:3
Δια
Κυριος
Handelingen 14:12-14
Johannes Marcus
Handelingen 14:12
Ἡγουμενος
Handelingen 14:13-15
Gods deelt zijn eer niet
Handelingen 14:13
Εγω ειμι
Handelingen 14:15z
De drievoudige schepping
Wij mogen actief aan onze redding werken
Handelingen 14:16-17
Gods zorgbestuur
Handelingen 14:16
Γενεα
Handelingen 14:19
Antiochië
Handelingen 14:21-22
Verdrukking en vervolging
Handelingen 14:21
Antiochië
Handelingen 14:22
Δια
Handelingen 14:22a
Standvastigheid
Handelingen 14:22z
Lijden
Handelingen 14:23
De opzieners
Κυριος
Handelingen 15
Antiochië
Handelingen 15:1
De besnijdenistwist
Handelingen 15:2
De opzieners
Litotes
Handelingen 15:3
Nederlandse woorden
Handelingen 15:4
De opzieners
Handelingen 15:5
De besnijdenistwist
Het Mozaïsch verbond
Handelingen 15:6
De opzieners
„Volk”
Handelingen 15:7
Δια
Πετρος
Handelingen 15:8
Heilige Geest met mate
Ons leven in Christus
Handelingen 15:11-12
Δια
Handelingen 15:11
Κυριος
Handelingen 15:14
De opzieners
Ονομα
Handelingen 15:16-18
Overige aanhalingen
Handelingen 15:17
Κυριος
Ονομα
Handelingen 15:19-21
Het Noachidisch verbond
Handelingen 15:20
Πνεω
Πορνεια
Handelingen 15:21
Γενεα
Handelingen 15:22-23
De opzieners
Handelingen 15:22
Ἡγουμενος
Handelingen 15:23
Δια
Handelingen 15:24-26
De naam JHWH
Handelingen 15:25
Johannes Marcus
Handelingen 15:26
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 15:27
Δια
Handelingen 15:28-29
De Heilige Geest is een persoon
Het Noachidisch verbond
Handelingen 15:28
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 15:29
Πνεω
Handelingen 15:29a
Πορνεια
Handelingen 15:31
Παρακλητος
Handelingen 15:32
Δια
Handelingen 15:35-36
Κυριος
Handelingen 15:36
De opzieners
Handelingen 15:37-39
Johannes Marcus
Handelingen 16:1
Ονομα — eigennaam
Handelingen 16:3
De besnijdenistwist
Δια
Εγω ειμι
Handelingen 16:4
De opzieners
Handelingen 16:6-7
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Handelingen 16:6
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 16:9
Droombeelden
Δια
Handelingen 16:10
Droombeelden
Κυριος
Handelingen 16:11-40
Filippi
Handelingen 16:13
Filippi
Handelingen 16:14
Groepen
Κυριος
Ονομα — eigennaam
Σεβομαι
Handelingen 16:15
De doop
Κυριος
Handelingen 16:16
Κυριος
Handelingen 16:17
Commentaar op Handelingen
Erkenning van Gods hoogheid
Wij mogen actief aan onze redding werken
Handelingen 16:18m
Jezus' ονομα
Handelingen 16:19
Κυριος
Handelingen 16:24
Ξυλον
Handelingen 16:25
Zang
Handelingen 16:26
Jezus als fundament
Handelingen 16:27
Μαχαιρα
Handelingen 16:29
Αιτεω
Handelingen 16:30-34
Wij kunnen de heilsnodiging aanvaarden
Handelingen 16:30-31
Commentaar op het Nieuwe Testament
Vertrouw Jezus voor heil
Handelingen 16:30
Wij mogen actief aan onze redding werken
Κυριος
Handelingen 16:31
Κυριος
Handelingen 16:32
Κυριος
Handelingen 16:33
De doop
Handelingen 16:39
Ερωταω
Handelingen 17:2
De canon van het Oude Testament
Διαλεγομαι
Handelingen 17:4
Groepen
Σεβομαι
Handelingen 17:5
„Volk”
Handelingen 17:10-12
Onze houding jegens de leer
Handelingen 17:10-11
Onze eigen achtergrond
Handelingen 17:10
De leraarschapsgave
Δια
Handelingen 17:11
De canon van het Oude Testament
Ons leven in Christus
Handelingen 17:12
Inwendige tekstkritiek
Litotes
Handelingen 17:17
Groepen
Διαλεγομαι
Σεβομαι
Handelingen 17:18
Commentaar op Handelingen
Het evangelie
Handelingen 17:21
Overdrijving
Handelingen 17:23
Σεβομαι
Handelingen 17:23z
Paulus' verkondiging
Handelingen 17:24
De drievoudige schepping
Κυριος
Handelingen 17:25
De aard van de mens
Θεραπευω
Πνεω
Handelingen 17:26-28
Gods wezen
Handelingen 17:27
Κυριος
Handelingen 17:28
Dichters
Handelingen 17:30-31
De verkondigingsopdracht
Handelingen 17:30
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
Handelingen 17:31
Het laatste oordeel
Jezus is de Zoon des Mensen
Handelingen 17:34
Ονομα — eigennaam
Handelingen 18:2-3
Δια
Handelingen 18:2
Ονομα — eigennaam
Handelingen 18:4
Het durende aspect in het Grieks
Διαλεγομαι
Handelingen 18:5-6
De voorrang der heidenen
Handelingen 18:7
Groepen
Ονομα — eigennaam
Σεβομαι
Handelingen 18:8
De doop
Κυριος
Handelingen 18:9-10
Εγω ειμι
Handelingen 18:9
Δια
Κυριος
Handelingen 18:10
Εγω ειμι
Handelingen 18:12-13
Groepen
Handelingen 18:13
Σεβομαι
Handelingen 18:15
Ονομα
Handelingen 18:18
Liefdevolle spot
Handelingen 18:19
Διαλεγομαι
Handelingen 18:20
Ερωταω
Handelingen 18:21-22
Liefdevolle spot
Handelingen 18:24
De canon van het Oude Testament
Ονομα — eigennaam
Handelingen 18:25
Commentaar op Handelingen
De doop
Κυριος
Handelingen 18:26
Commentaar op Handelingen
Handelingen 18:26z
De positie van de vrouw
Handelingen 18:27-28
Δια
Handelingen 18:28
De canon van het Oude Testament
Handelingen 19
Efeze
Handelingen 19:2-6
Ons leven in Christus
Handelingen 19:2
Heilige Geest met mate
Handelingen 19:3
De doop
Handelingen 19:4
De doop
Handelingen 19:5
De doop
De naam JHWH
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 19:6-8
Tongenspraak jegens ongelovigen
Handelingen 19:6
Handoplegging
Heilige Geest met mate
Handelingen 19:8-9
Διαλεγομαι
Handelingen 19:8
Het Koninkrijk Gods
Handelingen 19:9
Commentaar op Handelingen
Verstokken
Handelingen 19:10
Κυριος
Handelingen 19:11
Δια
Handelingen 19:13
Jezus' ονομα
Spot
Κυριος
Handelingen 19:17
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 19:19
Nederlandse woorden
Handelingen 19:20
De vroege kerk
Κυριος
„Macht”
Handelingen 19:22
Διακονω
Handelingen 19:23
Commentaar op Handelingen
Litotes
Handelingen 19:24
Litotes
Ονομα — eigennaam
Handelingen 19:26
Groepen
Δια
Handelingen 19:27
Σεβομαι
Handelingen 19:30
„Volk”
Handelingen 19:33
„Volk”
Handelingen 20:1-6
Filippi
Handelingen 20:3
Δια
Handelingen 20:6
Vieringen van Pascha en brodenfeest
Handelingen 20:7
Samenleven als Christen
Διαλεγομαι
Handelingen 20:9
Διαλεγομαι
Ονομα — eigennaam
Handelingen 20:10
De ziel
Wonderhandelingen
Handelingen 20:11a
Het avondmaalsbrood
Handelingen 20:12
Commentaar op Lukas
Handelingen 20:17-21
Paulus' verkondiging
Handelingen 20:17
De opzieners
Handelingen 20:19
Κυριος
Handelingen 20:21
Christelijke onpartijdigheid
Heilsnodiging voor allen
Κυριος
Handelingen 20:22-23
De Heilige Geest spreekt
Handelingen 20:23
De Heilige Geest is geen individu
Voorbeelden van lijden
Handelingen 20:24
Het evangelie
Διακονια
Κυριος
Handelingen 20:25
Het Koninkrijk Gods
Handelingen 20:26-27
Paulus' verkondiging
Handelingen 20:26
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 20:28
De opzieners
God blijkt Jezus
Δια
Handelingen 20:28a
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 20:33
Begeerte
Handelingen 20:34
Εγω ειμι
Handelingen 20:35
Κυριος
Handelingen 20:35z
Dichters
Handelingen 20:37
Het durende aspect in het Grieks
Handelingen 21:1-2
Lycië
Handelingen 21:4
Liefdevolle spot
Δια
Handelingen 21:5-6a
Gebedsvorm
Handelingen 21:9
De positie van de vrouw
Handelingen 21:10-14
Liefdevolle spot
Handelingen 21:10
Commentaar op Handelingen
Ονομα — eigennaam
Handelingen 21:11
De Heilige Geest spreekt
Profetisch zinnebeeldig handelen
Handelingen 21:11m
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 21:13
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 21:14
Keuzevrijheid
Κυριος
Handelingen 21:18
De opzieners
Handelingen 21:19
Δια
Διακονια
Handelingen 21:20-24
Liefdevolle spot
Handelingen 21:20
De vroege kerk
Κυριος
Handelingen 21:21
De besnijdenistwist
Handelingen 21:25
Het Noachidisch verbond
Πνεω
Πορνεια
Handelingen 21:30-31En
Overdrijving met synecdoche
Handelingen 21:34-35
Δια
Handelingen 21:38
Commentaar op Mattheüs
Handelingen 21:39
Paulus
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 21:39z
Het smeekgebed
Handelingen 21:40
Διαλεγομαι
Handelingen 22:2
Διαλεγομαι
Handelingen 22:3
Paulus
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 22:5z-11
Parallellievormen
Handelingen 22:8
Εγω ειμι
Κυριος
Handelingen 22:8z
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 22:9
Commentaar op Handelingen
Handelingen 22:10
Κυριος
Handelingen 22:14-16
De naam JHWH
Handelingen 22:16
De doop
Jezus' ονομα
Κυριος
Handelingen 22:19
Κυριος
Handelingen 22:24
Δια
Handelingen 23:5
Overige aanhalingen
Handelingen 23:6
Εγω en ειμι tegenover een ander
Handelingen 23:11
Κυριος
Handelingen 23:18
Ερωταω
Handelingen 23:20
Ερωταω
Handelingen 23:24
Ἡγεμων
Handelingen 23:26
Ἡγεμων
Handelingen 23:28
Δια
Handelingen 23:31
Δια
Handelingen 23:33-34
Ἡγεμων
Handelingen 24:1
Ἡγεμων
Handelingen 24:3
Δια
Handelingen 24:10
Ἡγεμων
Handelingen 24:11
Προσκυνησις van God
Handelingen 24:12
Διαλεγομαι
Handelingen 24:15
Eschatologie
Het oordeel
Handelingen 24:16
De Christen in de wereld
Handelingen 24:17
Δια
Handelingen 24:20
Verwerping
Handelingen 24:22
Commentaar op Handelingen
Handelingen 24:25
Διαλεγομαι
Handelingen 25:3
Αιτεω
Handelingen 25:12
„Overleggen”
Handelingen 25:15
Αιτεω
Handelingen 25:16a
Απωλεια
Handelingen 25:21
Σεβομαι
Handelingen 25:24
Vermoedelijke versterkende overdrijving
Handelingen 25:25
Σεβομαι
Handelingen 25:26
Κυριος
Handelingen 26:2
Ἡγεομαι
Handelingen 26:3z
Het smeekgebed
Handelingen 26:9
Jezus' ονομα
Handelingen 26:11
Het durende aspect in het Grieks
Handelingen 26:12-18
Parallellievormen
Paulus' verkondiging
Handelingen 26:14
Διαλεγομαι
Handelingen 26:14a
Commentaar op Handelingen
Handelingen 26:14z
Dichters
Handelingen 26:15
Εγω ειμι
Κυριος
Handelingen 26:15z
Εγω ειμι voor nadruk
Handelingen 26:16-18
Rechtvaardiging door het geloof
Satans werken
Wedergeboorte
Handelingen 26:18
Commentaar op 1 Korinthiërs
Handelingen 26:19-20
Paulus' verkondiging
Handelingen 26:23
Jezus' heilsdaad
Handelingen 26:25
Σωφρων
Handelingen 26:26z
Litotes
Handelingen 26:30
Ἡγεμων
Handelingen 27:1
Ονομα — eigennaam
Σεβομαι
Handelingen 27:3z
„Zorg”
Handelingen 27:4-6
Lycië
Handelingen 27:4
Δια
Handelingen 27:9
Δια
Handelingen 27:35
Het avondmaalsbrood
Handelingen 27:37
De ziel als teleenheid
Handelingen 27:39
„Overleggen”
Handelingen 27:40
Πνεω
Handelingen 28:2
Δια
Handelingen 28:7
Ονομα — eigennaam
Handelingen 28:8
Genezing
Handelingen 28:9
Θεραπευω
Handelingen 28:16-31
Sleutelverzen
Handelingen 28:17
Εγω ειμι
Handelingen 28:18
Δια
Handelingen 28:20
Δια
Handelingen 28:23
Het Koninkrijk Gods
Het Mozaïsch verbond
Het durende aspect in het Grieks
Handelingen 28:24-27
De Heilige Geest spreekt
Redding als genezing
Handelingen 28:25
Δια
Handelingen 28:25z-28
De voorrang der heidenen
Handelingen 28:25z-27
De Heilige Geest is God sprekend
Handelingen 28:25z
De Heilige Geest is geen individu
Handelingen 28:30-31
Het Koninkrijk Gods
Handelingen 28:31
Sleutelverzen
Κυριος