Johannes

Johannes
Commentaar op Johannes
Πετρος
Johannes 1:1-4
Commentaar op Johannes
Gods Woord is Jezus
Johannes 1:1-2
Jezus is de Eeuwige
Jezus' heilsdaad
Johannes 1:1
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Jezus is God
Johannes 1:1a
Het durende aspect in het Grieks
Johannes 1:3
Het durende aspect in het Grieks
Jezus is God als Schepper
Jezus is de Eeuwige
Δια - handelende persoon
Johannes 1:4-5
De Leidinggever als licht
Johannes 1:4
Wedergeboorte
Johannes 1:6
Ονομα - eigennaam
Johannes 1:7-9
De Leidinggever als licht
Johannes 1:7
Heilsnodiging voor allen
Δια - handelende persoon
Johannes 1:9
God blijkt Jezus
Johannes 1:10
Δια - handelende persoon
Johannes 1:10m
Jezus is God als Schepper
Johannes 1:12-13
Bekering als geboorte
Sterven en wedergeboorte
Johannes 1:12
Geloof in Jezus' ονομα
Johannes 1:13
"Vlees"
Johannes 1:14
"Eer"
"Één"
Commentaar op Johannes
Jezus is mens
Johannes 1:14a
Gods Woord is Jezus
Johannes 1:15
De te bereiden weg
Identificatie
Jezus de alomvattende
Johannes 1:16-17
Leven in vrijheid
Johannes 1:16
Jezus is gelijkwaardig aan God
Johannes 1:17
Δια - handelende persoon
Johannes 1:18
"Één"
Aanliggen
Jezus is God zichtbaar
Εγω ειμι
Johannes 1:19-34
De te bereiden weg
Johannes 1:19-27
Het Messiaans geheim
Johannes 1:19
Stijlfiguren
Ερωταω
Johannes 1:20
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 1:21
Ερωταω
Johannes 1:23
Aanhalingen betreffende de bode
Κυριος
Johannes 1:25
De doop
Ερωταω
Johannes 1:26
De doop
Johannes 1:27
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 1:28
Bethanië
De doop
Johannes 1:29
Het Paaslam als Christus
Jezus stierf voor allen
Johannes 1:30
Identificatie
Jezus de alomvattende
Johannes 1:31
De doop
Δια - reden
Johannes 1:33
De doop
Johannes 1:33z
Heilige Geest met mate
Johannes 1:34
Jezus
Johannes 1:36
Het Paaslam als Christus
Johannes 1:41
Πετρος
Johannes 1:42
Commentaar op Mattheüs
Johannes 1:43
Πετρος
Johannes 1:44
Beth
Johannes 1:45
Πετρος
Johannes 1:48-49
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 1:51z-52
Commentaar op de Evangeliën
Johannes 2:3-5
Maria de moeder van Jezus
Johannes 2:4a
Γυναι als aanspreektitel
Johannes 2:5
Διακονος
Johannes 2:9
Διακονος
Johannes 2:11
"Eer"
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 2:12
Litotes
Johannes 2:17
Typen
Johannes 2:18
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Stijlfiguren
Johannes 2:19-21
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Johannes 2:19
Chronologie
Johannes 2:22
De canon van het Oude Testament
Johannes 2:23
Geloof in Jezus' ονομα
Johannes 2:24
Δια - reden
Johannes 3
Parallellie
Johannes 3:1-2
Identificatie
Johannes 3:1
Ονομα - eigennaam
Johannes 3:2
Parallellie
Johannes 3:2z
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 3:3-8
Sterven en wedergeboorte
Johannes 3:3
Bekering als geboorte
Het Koninkrijk Gods
Johannes 3:5
Bekering als geboorte
Heilige Geest met mate
Het Koninkrijk Gods
Johannes 3:8
Commentaar op Johannes
Πνεω
Johannes 3:10
Parallellie
Johannes 3:13
Jezus is de Zoon des Mensen
Εγω ειμι
Johannes 3:14-16
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 3:14-15
Typen
Johannes 3:15
Heilsnodiging voor allen
Johannes 3:16
"Één"
De liefde
Jezus' heilsdaad
Johannes 3:17
Gods Heilswil
Jezus stierf voor allen
Δια - handelende persoon
Johannes 3:17z
Heil door Jezus
Johannes 3:18
"Één"
Geloof in Jezus' ονομα
Johannes 3:18a
Rechtvaardiging door het geloof
Johannes 3:18z
Redding
Johannes 3:19-21
De Leidinggever als licht
Johannes 3:22
De doop
Johannes 3:23
De doop
Johannes 3:26
De doop
Parallellie
Johannes 3:27-28
De te bereiden weg
Johannes 3:28
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 3:29
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Δια - reden
Johannes 3:30-31
Parallellie
Johannes 3:30
Parallellie
Johannes 3:31
Jezus' Goddelijkheid erkend
Εγω ειμι
Johannes 3:32z
Overdrijving
Johannes 3:33
Nederlandse woorden
Overdrijving
Johannes 3:34z
Parallellie
Johannes 3:35
Parallellie
Johannes 3:36a
Rechtvaardiging door het geloof
Johannes 3:36z
Redding
Johannes 4:1
De doop
Κυριος
Johannes 4:2
De doop
Johannes 4:4
Δια - doorheen
Johannes 4:7-26
De positie van de vrouw
Johannes 4:7-15
De Geest als water
Johannes 4:9-10
Αιτεω
Johannes 4:10
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Johannes 4:11
Κυριος
Johannes 4:14
God redt wie daarom vragen
Αιων
Johannes 4:15
Κυριος
Johannes 4:19-24
Προσκυνησις van de Vader
Johannes 4:19
Κυριος
Johannes 4:21
Γυναι als aanspreektitel
Johannes 4:23
Προσκυνησις
Johannes 4:24
De Heilige Geest is God
Gods wezen
Johannes 4:26
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 4:27
De positie van de vrouw
Johannes 4:27z
Verwerping
Johannes 4:28-30
De positie van de vrouw
Johannes 4:29
Jezus als mens erkend
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 4:31
Ερωταω
Johannes 4:35-38
De wereld als akker
Johannes 4:35a
Het spreekwoord
Johannes 4:37
Het spreekwoord
Johannes 4:38
De positie van de vrouw
Johannes 4:39
De positie van de vrouw
Δια - reden
Johannes 4:40
Ερωταω
Johannes 4:41-42
Δια - reden
Johannes 4:41
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 4:42
De Heiland
Jezus stierf voor allen
Johannes 4:45
Speculaties
Johannes 4:47
Ερωταω
Johannes 4:48
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 4:49
Κυριος
Johannes 4:50
De positie van de vrouw
Johannes 4:53
Overdrijving
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 4:54
Speculaties
Johannes 5:2
Beth
Johannes 5:7
Κυριος
Johannes 5:10
Stijlfiguren
Θεραπευω
Johannes 5:12
Jezus als mens erkend
Ερωταω
Johannes 5:16
Δια - reden
Johannes 5:17-47
Het argument
Johannes 5:17-30
Het argument
Johannes 5:17-18
Jezus is God
Johannes 5:18
Jezus is God
Δια - reden
Johannes 5:19
Het argument
Johannes 5:21
Het argument
Johannes 5:22
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Het laatste oordeel
Johannes 5:23
Het argument
Jezus komt Goddelijke eer toe
Jezus' heilsdaad
Johannes 5:24a
Rechtvaardiging door het geloof
Johannes 5:24z
Wedergeboorte
Johannes 5:25-29
Theodicee
Johannes 5:26
Het argument
Johannes 5:27
Jezus is de Zoon des Mensen
Johannes 5:28-29
Eschatologie
Johannes 5:29
Het oordeel
Johannes 5:31-40
Het argument
Johannes 5:32-35
Het argument
Johannes 5:33-34
Het Messiaans geheim
Johannes 5:35
De Leidinggever als licht
Johannes 5:36
Het argument
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 5:37-38
Het argument
Johannes 5:39-40
De afgewezenen
Het argument
Johannes 5:39
De canon van het Oude Testament
Johannes 5:41-44
"Eer"
Johannes 5:43
Ονομα - in naam van
Johannes 5:44
Onze eigen achtergrond
Johannes 5:45-47
Het argument
Johannes 6:8
Πετρος
Johannes 6:10
Aanliggen
Johannes 6:13
Getallensymboliek
Johannes 6:15
Jezus' verzoekingen
Johannes 6:18
Πνεω
Johannes 6:20
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 6:23-35
Woordbeelden
Johannes 6:23
Κυριος
Johannes 6:27
De uitnodiging tot heil
Jezus aannemen is geen werk der wet
Johannes 6:27a
Wij mogen actief aan onze redding werken
Johannes 6:27z
Jezus is God zichtbaar
Johannes 6:29
Jezus aannemen is geen werk der wet
Johannes 6:31
Overige aanhalingen
Johannes 6:33
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 6:34
Κυριος
Johannes 6:35
De Geest als water
Heilsnodiging voor allen
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 6:36
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 6:37
Vertrouw Jezus voor heil
Wij mogen actief aan onze redding werken
Johannes 6:38
Keuzevrijheid
Johannes 6:39
Aanhaling
Heilszekerheid
Johannes 6:40
Jezus biedt eeuwig leven
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Johannes 6:41
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 6:44
Vertrouw Jezus voor heil
Johannes 6:45
Het Messiaans geheim
Overige aanhalingen
Johannes 6:46
Jezus is God zichtbaar
Εγω ειμι
Johannes 6:47
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 6:48-58
Woordbeelden
Johannes 6:48
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 6:51
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 6:52
Μαχη
Johannes 6:54z
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Johannes 6:56
God en volk
Johannes 6:57
Δια - handelende persoon
Johannes 6:62
Jezus is de Zoon des Mensen
Johannes 6:63
De geest van de mens
De kracht van Gods Woord
Johannes 6:65
Vertrouw Jezus voor heil
Δια - reden
Johannes 6:68-69
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 6:68
Jezus biedt eeuwig leven
Κυριος
Johannes 6:70-71
Satans werk in Judas
Johannes 7:1
Stijlfiguren
Johannes 7:3-4
Commentaar op Johannes
Johannes 7:5
De wereld haat de Christen
Johannes 7:8-10
Commentaar op Johannes
Johannes 7:8
Inwendige tekstkritiek
Johannes 7:13
Δια - reden
Johannes 7:14-8:59
De Canon
Johannes 7:16
De vrije wil
Johannes 7:18
"Eer"
Johannes 7:22-23
Argument a fortiori
Besnijdenis - instelling
Johannes 7:22
Δια - reden
Johannes 7:23
Het Mozaïsch verbond
Johannes 7:28
De personen der Drieëenheid
Johannes 7:29
Ειμι met εγω
Johannes 7:30
De mens Jezus
Johannes 7:31
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 7:34
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 7:36
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 7:37-39
Commentaar op 1 Samuël
De Geest als water
Johannes 7:37
Heilsnodiging voor allen
Johannes 7:38-39
De Heilige Geest als teken
Johannes 7:38
De Canon
De canon van het Oude Testament
Johannes 7:39
Parallellie
Johannes 7:42
De canon van het Oude Testament
Johannes 7:43
Δια - reden
Johannes 7:46
Gebedsinhoud
Jezus als mens erkend
Johannes 7:49
Commentaar op Johannes
Johannes 7:50
Identificatie
Johannes 7:51
Jezus als mens erkend
Johannes 7:53-8:11
Commentaar op Handelingen
De Canon
Johannes 8:1
Ελαια
Johannes 8:3-6
Doodstraf
Johannes 8:6z
Commentaar op Johannes
Johannes 8:7-9
Doodstraf
Johannes 8:7
Rechtspreken
Ερωταω
Johannes 8:8
Commentaar op Johannes
Johannes 8:10-11
Doodstraf
Johannes 8:10a
Γυναι als aanspreektitel
Johannes 8:11
Κυριος
Johannes 8:12
De Leidinggever als licht
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 8:15-16
Jezus was geen rechter
Johannes 8:16
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 8:17-18
Het argument
Overige aanhalingen
Johannes 8:18
Jezus' heilsdaad
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 8:20
De mens Jezus
Johannes 8:23
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 8:24-30
Εγω ειμι
Johannes 8:24-25
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 8:28
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 8:30-32
Standvastigheid
Johannes 8:31-32
Leven in vrijheid
Johannes 8:33z
Leven in vrijheid
Johannes 8:34-36
Redding als vrijkoop
Johannes 8:39-40
De vermenigvuldigingsopdracht
Johannes 8:40
Jezus is mens
Johannes 8:41m
Πορνεια
Johannes 8:44
Satans werken
Johannes 8:44a
Begeerte
Johannes 8:47
Δια - reden
Εγω ειμι
Johannes 8:50
"Eer"
Johannes 8:54
"Eer"
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Johannes 8:56
De personen der Drieëenheid
Johannes 8:58-59
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 8:58
Grammaticale correspondentie
Johannes 8:59
Δια
Johannes 9:2
Commentaar op Johannes
Ερωταω
Johannes 9:5
De Leidinggever als licht
Johannes 9:6
Spuwen als daadbeeld
Johannes 9:6z
Χριω
Johannes 9:7
Wonderhandelingen
Johannes 9:9
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 9:11
Symbolische wassingen
Wonderhandelingen
Johannes 9:11a
Jezus als mens erkend
Χριω
Johannes 9:15
Wonderhandelingen
Ερωταω
Johannes 9:16
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 9:16a
Jezus als mens erkend
Johannes 9:19
Ερωταω
Johannes 9:21
Parallellievormen
Ερωταω
Johannes 9:21z
De paarzin
Johannes 9:23
De paarzin
Parallellievormen
Δια - reden
Ερωταω
Johannes 9:24
Jezus als mens erkend
Johannes 9:24m
"Eer"
Johannes 9:27
Rhetorische vragen
Johannes 9:31
De profetiegave
Johannes 9:33
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 9:36
Κυριος
Johannes 9:38
Κυριος
Προσκυνησις van de Zoon
Johannes 9:41
Kennis en strafwaardigheid
Johannes 10:1-16
Redding als vondst door de Herder
Johannes 10:1
Δια - doorheen
Johannes 10:3
Wij mogen actief aan onze redding werken
Ονομα
Johannes 10:7
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 10:9
Wij mogen actief aan onze redding werken
Δια - doorheen
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 10:11
Jezus is God
Vragende stijlfiguren
Εγω ειμι
Johannes 10:11a
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 10:12
Εγω ειμι
Johannes 10:14
Jezus is God
Vragende stijlfiguren
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 10:16
De positie van de heiden
Johannes 10:17-18
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Johannes 10:17
Δια - reden
Johannes 10:18
Commentaar op 1 Korinthiërs
Johannes 10:19
Δια - reden
Johannes 10:25
Ονομα - in naam van
Johannes 10:26-28
Redding als vondst door de Herder
Johannes 10:27-29
Heilszekerheid
Johannes 10:28a
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 10:28z
Aanhaling
Johannes 10:30-33
Jezus is God
Johannes 10:30
Het grammaticaal geslacht
Johannes 10:31
Het grammaticaal geslacht
Johannes 10:32
Δια - reden
Johannes 10:33
Jezus als mens erkend
Johannes 10:34-36
Het argument
Johannes 10:34
De canon van het Oude Testament
Johannes 10:35
De canon van het Oude Testament
Johannes 10:37-38
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 10:38
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Johannes 10:40
De doop
Johannes 11:1
Bethanië
Johannes 11:2
De voetwassing
Κυριος
Johannes 11:2a
Identificatie
Maria van Magdala
Αλειφω
Μυρον
Johannes 11:3
Κυριος
Johannes 11:4
"Eer"
God blijkt Jezus
Δια - reden
Johannes 11:12
Κυριος
Johannes 11:15
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Δια - reden
Johannes 11:18
Bethanië
Johannes 11:21-22
Jezus is gelijkwaardig aan God
Johannes 11:21
Κυριος
Johannes 11:21z
Feitelijke herhaling
Johannes 11:22
Αιτεω
Johannes 11:25
Jezus biedt eeuwig leven
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 11:27
Κυριος
Johannes 11:31
Εγω ειμι
Johannes 11:32
Κυριος
Johannes 11:32z
Feitelijke herhaling
Johannes 11:33
De positie van de vrouw
Johannes 11:34
Κυριος
Johannes 11:37
Vragende stijlfiguren
Johannes 11:39
Κυριος
Johannes 11:40
"Eer"
Johannes 11:41z
Gebedsvorm
Johannes 11:42
Jezus' heilsdaad
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Δια - reden
Johannes 11:43-44
Het Messiaans geheim
Identificatie
Johannes 11:45
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 11:47-48
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 11:47
Jezus als mens erkend
Johannes 11:49-50
Identificatie
Johannes 11:50
Jezus als mens erkend
Johannes 11:51-52
De positie van de heiden
Johannes 11:53
Het verraad van Jezus
Johannes 11:57
Het verraad van Jezus
Johannes 12:1-8
Maria van Magdala
Johannes 12:1
Bethanië
Identificatie
Johannes 12:3
Identificatie
Αλειφω
Μυρον
Johannes 12:4-6
Satans werk in Judas
Johannes 12:5
Μυρον
Johannes 12:6
Γλωσσοκομον
Johannes 12:8
Commentaar op Deuteronomium
Handelingsvrijheid
Johannes 12:9
Δια - reden
Johannes 12:11
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Δια - reden
Johannes 12:13
Κυριος
Ονομα - in naam van
Johannes 12:14-15
De ezel
Getallensymboliek
Johannes 12:17
Εγω ειμι
Johannes 12:18
Δια - reden
Johannes 12:19z
Overdrijving met synecdoche
Johannes 12:20-21
Προσκυνησις van God
Johannes 12:21
Beth
Ερωταω
Κυριος
Johannes 12:23
De mens Jezus
Johannes 12:24-25
De wereld als akker
Johannes 12:26
Διακονος
Διακονω
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 12:27
De mens Jezus
Onzekerheidsstellende vragen
Δια - reden
Johannes 12:28
Ονομα
Johannes 12:29
Commentaar op Handelingen
Johannes 12:30
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Δια - reden
Johannes 12:31-32
De heerser der wereld
Johannes 12:32
Heilsnodiging voor allen
Johannes 12:35-36
De Leidinggever als licht
Johannes 12:37
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 12:38
Overige aanhalingen
Κυριος
Johannes 12:39-40
Redding als genezing
Johannes 12:39
Δια - reden
Johannes 12:40
Verstokken
Johannes 12:41
"Eer"
Jezus is God zichtbaar
Johannes 12:42-43
Leven met God
Johannes 12:42
De vroege kerk
Δια - reden
Johannes 12:43
"Eer"
Johannes 12:44
De eenheid der Drieëenheid
Johannes 12:45
Jezus is God zichtbaar
Johannes 12:47
Jezus was geen rechter
Johannes 12:48
Kennis en strafwaardigheid
Johannes 13
Commentaar op Johannes
Johannes 13:1-5
De voetwassing
Johannes 13:1
De mens Jezus
Jezus' heilsdaad
Johannes 13:2-4
Introductie ter tegenstelling
Johannes 13:2
Satans werk in Judas
Johannes 13:3
Jezus' heilsdaad
Johannes 13:6-8
De voetwassing
Johannes 13:6
Κυριος
Πετρος
Johannes 13:8-9
Πετρος
Johannes 13:9-11
De voetwassing
Johannes 13:9
Κυριος
Johannes 13:11
Δια - reden
Johannes 13:12-17
De voetwassing
Johannes 13:12
Aanliggen
Johannes 13:13-14
Κυριος
Johannes 13:15
Godgelijkheid
Johannes 13:16
Κυριος
Johannes 13:17
De heil in Jezus
Kennis en strafwaardigheid
Johannes 13:18
Overige aanhalingen
Johannes 13:19
God blijkt Jezus
Εγω ειμι
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 13:23-24
Aanliggen
Johannes 13:24
Πετρος
Johannes 13:25
Identificatie
Κυριος
Johannes 13:26-27
Het avondmaalsbrood
Johannes 13:27
Satans werk in Judas
Johannes 13:28-29
Γλωσσοκομον
Johannes 13:31-32
Jezus komt Goddelijke eer toe
Johannes 13:33
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 13:34
Godgelijkheid
Johannes 13:35
Het liefdescriterium
Johannes 13:36-37
Κυριος
Πετρος
Johannes 13:37
Liefhebben
Johannes 13:38a
Vragende stijlfiguren
Johannes 14:1-3
Eschatologie
Het sleutelpaar
Johannes 14:3
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 14:5
Κυριος
Johannes 14:6
Wij mogen actief aan onze redding werken
Δια - doorheen
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 14:6a
Commentaar op Handelingen
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 14:6z
Redding
Johannes 14:8
Κυριος
Johannes 14:9
Vragende stijlfiguren
Johannes 14:9m
Jezus is God zichtbaar
Johannes 14:10-11
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 14:10a
De personen der Drieëenheid
Johannes 14:11
Δια - reden
Johannes 14:13-16
"Bidden"
Johannes 14:13
Ονομα - in naam van
Johannes 14:14
Gebed
Uitwendige tekstkritiek
Ονομα - in naam van
Johannes 14:15
Goede werken als uiting van liefde
Johannes 14:16-17
Deelgeesten binnen God
Παρακλητος
Johannes 14:21
Goede werken als uiting van liefde
Johannes 14:22
Κυριος
Johannes 14:23-24
Goede werken als uiting van liefde
Johannes 14:25-26
Παρακλητος
Johannes 14:26
De Heilige Geest is een persoon
De Heilige Geest is geen individu
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Ονομα - in naam van
Johannes 14:27
Jezus de Vredevorst
Johannes 14:27z-28
Het sleutelpaar
Johannes 14:28
Jezus' heilsdaad
Johannes 14:30-31a
De heerser der wereld
Johannes 15:1-5
Gedrag als vrucht
Johannes 15:1
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 15:2
Landbouw
Johannes 15:3
Δια - reden
Johannes 15:4-7
Leven uit God
Johannes 15:5
Εγω ειμι
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 15:6
Boze werken als vruchteloosheid
Terugval is mogelijk
Johannes 15:7
Αιτεω
Johannes 15:8
De mens
Gedrag als vrucht
Johannes 15:12
Godgelijkheid
Johannes 15:13
De liefde
Johannes 15:14
Goede werken als uiting van liefde
Johannes 15:15
Κυριος
Johannes 15:16-17
De vrucht van de Geest
Johannes 15:16
Αιτεω
Ονομα - in naam van
Johannes 15:17
Het liefdesgebod
Johannes 15:18-19
De wereld haat de Christen
Johannes 15:19
Δια - reden
Johannes 15:20-21
Verdrukking en vervolging
Johannes 15:20
Κυριος
Johannes 15:21
Jezus' ονομα
Δια - reden
Johannes 15:22
Kennis en strafwaardigheid
Johannes 15:24
Kennis en strafwaardigheid
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 15:25
De canon van het Oude Testament
Johannes 15:26-27
De Heilige Geest getuigt
Johannes 15:26
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Deelgeesten binnen God
Παρακλητος
Johannes 16:2-3
De wereld haat de Christen
Verdrukking en vervolging
Johannes 16:5
Jezus' heilsdaad
Ερωταω
Johannes 16:7
Παρακλητος
Johannes 16:8-11
De heerser der wereld
Johannes 16:12-15
De Heilige Geest spreekt
Johannes 16:13-14
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Johannes 16:13
Deelgeesten binnen God
Johannes 16:14
Het onderscheiden van geesten
Johannes 16:15
Δια - reden
Johannes 16:19
Ερωταω
Johannes 16:21z
Δια - reden
Johannes 16:23-24
"Bidden"
Johannes 16:23
Ονομα - in naam van
Johannes 16:24
Ονομα - in naam van
Johannes 16:26
"Bidden"
Ονομα - in naam van
Johannes 16:28
Jezus' heilsdaad
Johannes 16:30
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Ερωταω
Johannes 16:32a
De mens Jezus
Johannes 16:33
Jezus de Vredevorst
Verdrukking en vervolging
Johannes 17:1-5
Jezus komt Goddelijke eer toe
Johannes 17:1-2
Gebedsvorm
Johannes 17:2
Jezus biedt eeuwig leven
Johannes 17:3
Gods enigheid
Johannes 17:5
"Eer"
Jezus is de Eeuwige
Jezus' heilsdaad
Johannes 17:6
Patroon-cliëntverhoudingen
Ονομα
Johannes 17:6m
Gods positie
Johannes 17:8
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 17:9
Ερωταω
Johannes 17:11
Jezus' heilsdaad
Εγω en ειμι tegenover een ander
Ονομα - in naam van
Johannes 17:11z
Het grammaticaal geslacht
Johannes 17:12
Aanhaling
De canon van het Oude Testament
Απωλεια
Ονομα - in naam van
Johannes 17:13
Jezus' heilsdaad
Johannes 17:14a
De wereld haat de Christen
Johannes 17:14z
Godgelijkheid
Johannes 17:15
Ερωταω
Johannes 17:16
Godgelijkheid
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 17:17-19
Heiliging
Johannes 17:20-23
Christelijke onpartijdigheid
Johannes 17:20
Δια - reden
Ερωταω
Johannes 17:21a
Het grammaticaal geslacht
Johannes 17:22
"Eer"
Johannes 17:24
"Eer"
Εγω en ειμι tegenover een ander
Johannes 17:26
Ονομα
Johannes 18:2
Satans werk in Judas
Johannes 18:4-9
Εγω ειμι zonder predicaat
Johannes 18:5-6
Εγω ειμι
Johannes 18:8
Εγω ειμι
Johannes 18:8z-9
Aanhaling
Johannes 18:9
Heilszekerheid
Johannes 18:10-11
Πετρος
Johannes 18:10
Gods Woord als zwaard
Johannes 18:10z
Ονομα - eigennaam
Johannes 18:11
De beker als lot
Gods Woord als zwaard
Johannes 18:14
Identificatie
Jezus als mens erkend
Johannes 18:15-18
Πετρος
Johannes 18:17a
Jezus als mens erkend
Johannes 18:19
Ερωταω
Johannes 18:25-27
Πετρος
Johannes 18:28
Commentaar op Johannes
Johannes 18:29a
Speculaties omtrent Jezus' leven
Johannes 18:29z
Jezus als mens erkend
Johannes 18:30
Speculaties omtrent Jezus' leven
Johannes 18:31
Het Paaslam als Christus
Johannes 18:33-37
Gods Woord als zwaard
Johannes 18:34
Verwerping
Johannes 18:35a
Positieve rhetorische vragen
Εγω ειμι voor nadruk
Johannes 18:36
Het Koninkrijk Gods
Johannes 18:37
Εγω ειμι
Johannes 18:37a
Ειμι met εγω
Johannes 18:38
Het Paaslam als Christus
Johannes 18:39
Commentaar op de Evangeliën
Johannes 19:2-3
Ironie
Johannes 19:2
Het gevaar van allegorie
Johannes 19:4
Het Paaslam als Christus
Johannes 19:5z
Jezus als mens erkend
Johannes 19:6
Het Paaslam als Christus
Johannes 19:10
Commentaar op 1 Korinthiërs
Johannes 19:11
Commentaar op 1 Korinthiërs
Johannes 19:11a
Overheden
Johannes 19:11z
Δια - reden
Johannes 19:14
Commentaar op Johannes
Johannes 19:15
Commentaar op Mattheüs
Ironie
Johannes 19:17
Σταυρος
Johannes 19:19
Ironie
Σταυρος
Johannes 19:22
De aspecten van het Griekse werkwoord
Johannes 19:23z
Δια - doorheen
Johannes 19:24
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Johannes 19:25
Σταυρος
Johannes 19:26-27
Patroon-cliëntverhoudingen
Johannes 19:26
Γυναι als aanspreektitel
Johannes 19:28-30
Commentaar op Lukas
Johannes 19:28
De Geest als water
De canon van het Oude Testament
Johannes 19:29
De Geest als water
Johannes 19:31-36
Het avondmaalsbrood
Johannes 19:31
Commentaar op Johannes
Ερωταω
Σταυρος
Johannes 19:34
Het gevaar van allegorie
Johannes 19:36
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Johannes 19:37
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Johannes 19:38-42
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Johannes 19:38
Ερωταω
Johannes 19:38a
Δια - reden
Johannes 19:39
"Zalf"
Johannes 19:39a
Identificatie
Johannes 19:42
Commentaar op Johannes
Johannes 19:42a
Δια - reden
Johannes 20:2-7
Πετρος
Johannes 20:2
Κυριος
Johannes 20:9
De canon van het Oude Testament
Johannes 20:12
Engelen
Johannes 20:13
Γυναι als aanspreektitel
Κυριος
Johannes 20:15
Κυριος
Johannes 20:15a
Γυναι als aanspreektitel
Johannes 20:17
Patroon-cliëntverhoudingen
Johannes 20:18
Κυριος
Johannes 20:19
Δια - reden
Johannes 20:20
Het opstandingslichaam
Κυριος
Johannes 20:22
Commentaar op Johannes
Johannes 20:22z
Heilige Geest met mate
Johannes 20:23
Commentaar op Mattheüs
Johannes 20:25-27
Nederlandse vertalingen
Johannes 20:25
Κυριος
Johannes 20:27-29
Jezus' Goddelijkheid erkend
Johannes 20:27
Het opstandingslichaam
Johannes 20:28
Κυριος
Johannes 20:29
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Johannes 20:30
Nederlandse woorden
Johannes 20:31
De eigen stap
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Ονομα - in naam van
Johannes 21
De Canon
Johannes 21:2-3
Πετρος
Johannes 21:6
Nederlandse woorden
Johannes 21:7
Κυριος
Πετρος
Johannes 21:8
Nederlandse woorden
Johannes 21:11
Nederlandse woorden
Πετρος
Johannes 21:12
Κυριος
Johannes 21:15-17
Liefhebben
Κυριος
Johannes 21:15
Πετρος
Johannes 21:17
Πετρος
Johannes 21:20-22
Commentaar op Johannes
Johannes 21:20-21
Πετρος
Johannes 21:20
Aanliggen
Identificatie
Κυριος
Johannes 21:21
Κυριος
Johannes 21:24-25
De Canon
Johannes 21:25
Nederlandse woorden