Context

De Bijbel is niet in een vacuüm ontstaan: zij is geschreven door mensen die leefden in een complexe wereld, met een natuur en een cultuur, mensen die een taal spraken en beelden gebruikten om zich mee uit te drukken. Zonder enige kennis van deze achtergrond verstaat men de Bijbel al gauw verkeerd. Hier wordt enige informatie gegeven.