Onderwerpen die nog niet elders hun plaats hebben gevonden

Onderwerpen waarvoor de juiste plaats in de verzenverzameling nog niet bepaald is staan tijdelijk hier. Het is derhalve normaal als dit onderdeel leeg is.

Verjaardags­viering.

Genesis 20:40
Job 1:3
(„zijn dag” is de verjaardag, zoals Job 3:1-3 laat zien. Zie ook Jeremia 20:14 en Jeremia 20:18)
Mattheüs 14:6

Te doen.

Verleiding weerstaan
lichaam-ziel-geest: Kolossenzen 2:20-13; Kolossenzen 3:1-4; Kolossenzen 2:16-19/1 Johannes 2:16.
Avondmaal
Doopbeeld­en
  • Lichaam: Sterven en opstaan met Jezus.
  • Ziel: Afwassen zonden.
  • Heilige Geest.
Varia
Merisme: twee uitersten in plaats van het geheel. Jeremia 10:16; Jesaja 44:24; Psalmen 103:19, Psalmen 119:91; Spreuken 11:5; Genesis 1:1; Genesis 14:19; Genesis 14:22; 2 Koningen 19:15; Psalmen 121:2.
Zacharia 2:11z, Zacharia 4:9z, Zacharia 6:15, Zacharia 11:11z; Maleachi 2:4a — profeet testen.
Profetenteken: Lukas 2:12.
Marcus 7:24 — Jezus' wil geschiedt niet.
Marcus 7, Marcus 8 — tweemaal „moeilijke” genezing met speeksel. Niet bij andere evangelisten.
Weerleggend „Η”: „Wat denkt ge wel!” — Marcus 11:28 gebruikt door tegenstanders.
Marcus 11:14 — Jezus onrechtvaardig jegens een boom? Sinds wanneer hebben bomen rechten? Vergelijk Johannes 15.
Zeven geesten/ogen: Zacharia 3:9m; Zacharia 4:10z; Openbaring 1:4; Openbaring 3:1.
„Gehoorzaam”, maar niet uit het hart: Zacharia 7:5-6.
Gods rechtvaardigheid: Zacharia 7:13 — „zij” in Zacharia 7:14z!
Tempelroof: Maleachi 3:8-9; Romeinen 2:22z
Jezus = God Maleachi 3:1