Onderwerpen die nog niet elders hun plaats hebben gevonden

Onderwerpen waarvoor de juiste plaats in de verzenverzameling nog niet bepaald is staan tijdelijk hier. Het is derhalve normaal als dit onderdeel leeg is.

Verjaardagsviering.

Genesis 20:40
Job 1:3
(„zijn dag” is de verjaardag, zoals Job 3:1-3 laat zien. Zie ook Jeremia 20:14 en Jeremia 20:18)
Mattheüs 14:6

Te doen.

Verleiding weerstaan
lichaam-ziel-geest: Col 2:20-13; 3:1-4; 2:16-19 / 1Jo 2:16
Avondmaal
  • drie gedaanten: brood = lichaam (1C 10:16-17); bloed = ziel; (voetwassings)water = geest.
  • Tafel des Heren zet het OT offer voort (1C 10:18, 21-22; Mal 1:12) - Agapèmaal: wat men brengt = offer.
  • Ontheiligen (1C 11 - Mal 1)
Doopbeelden
  • Lichaam: Sterven en opstaan met Jezus.
  • Ziel: Afwassen zonden.
  • Heilige Geest.
Varia
Merisme: twee uitersten in plaats van het geheel. Jer 10:16; Jes 44:24; Ps 103:19 119:91; Pr 11:5; Gen 1:1; 14:19, 22; 2K 19:15; Ps 121:2.
Zach. 2:11b; 4:9b; 6:15; 11:11b; Mal 2:4a - profeet testen.
Profetenteken: Lk 2:12
Mc 7:24 - Jezus' wil geschiedt niet.
Mc 7, 8 - tweemaal "moeilijke" genezing met speeksel. Niet bij andere evangelisten.
Weerleggend "Η": "Wat denkt ge wel!" - Mc 11:28 gebruikt door tegenstanders.
Mc 11:14 - Jezus onrechtvaardig jegens een boom? Sinds wanneer hebben bomen rechten? Vgl Jo 15.
Zeven geesten/ogen: Zach 3:9m; 4:10b; Op 1:4; 3:1
"Gehoorzaam", maar niet uit het hart: Zach. 7:5-6
Gods rechtvaardigheid: Zach. 7:13 - "zij" in 14b!
Tempelroof: Mal 3:8-9; Rm 2:22b
Jezus = God Mal 3:1