Het Κοινη-Grieks

Het Κοινη-­Grieks, de grond­taal van het Nieuwe Testament en de taal van de Septuagint, was tot rond 1900 slechts bekend uit die twee bundels. In veel gevallen werd naar de betekenis van woorden gegist volgens de verwante-taalmethode.

Sinds 1900 zijn er bij opgravingen in Egypte enorme archieven en bibliotheken in het Κοινη-Grieks aan het licht gekomen, met als gevolg dat het Κοινη-corpus (de totale hoeveelheid Κοινη-tekst) nu zeer uitgebreid is. Dit maakt de corpusmethode veel betrouwbaarder, en heeft onze kennis van het Κοινη-Grieks belangrijk doen toenemen.

(Wat voor Grieks schreven Philo en Josephus? En op welke wijze verschilt het Bijbels Grieks van bijvoorbeeld het „Κοινη” van Lucianus en Plutarchus?)