Nederlands

-achtig
Πετρα
-vormig
Πετρα
Aanbidden
Προσκυνησις
Aanbidder
Προσκυνησις
Aandacht
"Geest"
Aannemen
Redding als adoptie
Aansporen
Vermaning
Παρακλητος
Aanstellerig
Paulus
Aarde
Hebreeuwse woorden
Aas
"Vlees"
Ach, hoe
Het klaaglied
Achten
Ἡγεομαι
Achternalopen
Voorgangers en navolgers
Achterovervallen
Aanliggen
Achting
"Eer"
Adem
Commentaar op Johannes
De ziel
Ademtocht
Πνεω
Adonis
Afgoden
Afgescheiden
"Één"
Afgezonderd
"Één"
Alleenlaten
"Één"
Altijd
Nederlandse woorden
Ander
Nederlandse woorden
Apart
"Één"
Appel
Commentaar op Genesis
Arm
Nederlandse woorden
Arme
Nederlandse woorden
Armoedig
Nederlandse woorden
Authoriteit
Commentaar op 1 Korinthiërs
Balk
Ξυλον
Bedachtzaam
De Mozaïsche feesten
Bede
Αιτεω
Bedekken
Hebreeuwse woorden
Bedekker
Commentaar op Leviticus
Bedelaar
Nederlandse woorden
Bedelen
"Bidden"
Bedienen
Διακονω
Begeerder
Begeerte
Begeerte
"Bidden"
Liefhebben
Begeren
Begeerte
Begerend liefdhebben
Liefhebben
Behoeftig
Nederlandse woorden
Bekeren, zich
Nederlandse woorden
Bekering
Nederlandse woorden
Bekrachtigen
"Macht"
Κυριος
Bemanning
"Volk"
Beminnelijk
Liefhebben
Bemoeial
De opzieners
Berg
Rots
Beschermen
Azar
Beschouwen als
Ἡγεομαι
Bestel
Αιων
Beurs
Γλωσσοκομον
Bevochtigen
"Zalf"
Μυρον
Bevoegdheid
"Macht"
Bevrijden
Leven in vrijheid
Bezadigd
Σωφρων
Bezadigd maken
Σωφρων
Bezorgd zijn om
Μεριμνα
Bezorgdheid
"Zorg"
Μεριμνα
Bidden
"Bidden"
Bidden om
Liefhebben
Bij-op-rechten
Commentaar op 2 Timotheüs
Bijbel
Landen en steden
Bijeenroepen
Παρακλητος
Binnenlaten
Redding als adoptie
Bisschop
De opzieners
Blazen
Πνεω
Blok
Ξυλον
Bode
Αγγελος
Boek
Nederlandse woorden
Boekje
Nederlandse woorden
Boodschapper
Commentaar op 1 Korinthiërs
Αγγελος
BoomvruchtVrucht: boom–
Bosdal
Ben-Hinnom
Bouwer
Speculaties omtrent Jezus' leven
Broederliefde
Liefhebben
Bron
Onze moedertaal
Buit
Jezus is gelijkwaardig aan God
Jezus' verzoekingen
Ziel als buit
Burger
Tongenspraak in de gemeente
Cataclysme
Mabbul
Chef
"Heer"
Consumptievlees
"Vlees"
Cultuurland
Hebreeuwse woorden
Dadelpalm
Landen en steden
Danwel
Commentaar op Romeinen
Demon
"Geest"
Denken
"Geest"
Denken om
"Zorg"
Denkvermogen
"Geest"
Desgelijks
Eufemisme
Despoot
"Heer"
Dialect
Διαλεγομαι
Dienaar
"Dienaar"
Διακονος
Dienen
Διακονω
Dienende
Διακονω
Dienst
Διακονια
Dik
"Vlees"
Discussiëren
Διαλεγομαι
Dolfijn
De tachas
Dolk
Μαχαιρα
Door
"Door"
Doorhalen
Εξαλειφω
Doorhebben
Nederlandse woorden
Doorheengaan
Δια - doorheen
Dorp
Beth
Draak
De leviathan
Drijver
De vormen van het Griekse werkwoord
Drukte
"Volk"
Dubbelredenering
Γλωσσα
Dynamiet
"Macht"
Dynamo
"Macht"
Echt
Nederlandse woorden
Één
"Één"
Het grammaticaal geslacht
Een worden
"Één"
Éénogig
"Één"
Eenvoudig
Tongenspraak in de gemeente
Eer
"Eer"
Eerbiedwaardig
"Heilig"
Eerst
Commentaar op Lukas
Eerwaard
Σεβομαι
Eeuw
Het tijdperk der tijdperken
Nederlandse woorden
Αιων
Eeuwig
Αιων
Eigennaam
Ονομα - eigennaam
En
Sharps regel
Engel
Commentaar op 1 Korinthiërs
Αγγελος
Enig
"Één"
Eniggeboren
"Één"
Enkel
"Één"
Era
Αιων
Erbijroepen
Vermaning
Eren
Groepen
Eruitziend als
Πετρα
Es
"Volk"
Etui
Γλωσσοκομον
Evenzo
Eufemisme
Het argument
Ezelskaak
Landen en steden
Faam
"Eer"
Familie
Beth
Gods bestuur
Foudraal
Γλωσσοκομον
Fris
Nederlandse woorden
Gaarde
Hebreeuwse woorden
Gebedsakt plegen
"Bidden"
Gebied
Hebreeuwse woorden
Gebruiksvoorwerp
Commentaar op Petrus
Gedachte
"Geest"
Geest
"Geest"
Commentaar op Johannes
Πνεω
Geestelijk
"Geest"
Πνεω
Gehoorzamen
De eega
Nederlandse woorden
Geldbeurs
Γλωσσοκομον
Geldig maken
Κυριος
Gelijk
Het argument
Gelofte afleggen
"Bidden"
Geluid
Commentaar op Handelingen
Gemeenschap
De Heilige Geest is een persoon
Generatie
Γενεα
Genius
"Geest"
Gepeupel
"Volk"
Geslacht
Beth
Geweld
Commentaar op Genesis
Gewicht
"Eer"
Gewijd
"Heilig"
Gezag hebben
Efeze
Gezalfde
Commentaar op Numeri
Χριω
Gezant
Commentaar op Lukas
Gezin
Beth
Gods bestuur
Glad
Αλειφω
Glibberig
Αλειφω
God
De personen der Drieëenheid
Goddeloos bedrijven
Σεβομαι
Goddeloosheid
Nederlandse woorden
Goden
De personen der Drieëenheid
Godgeblazen
Commentaar op 2 Timotheüs
GodliefhebberLiefhebber: god–
Goed
Nederlandse woorden
Graven
Reinheid
Groep
"Volk"
Groot
De leviathan
Haas
De dierenwereld
Hand
Nederlandse vertalingen
Haring
Reinheid
Harmonie
Nederlandse woorden
Heer
"Heer"
Afgoden
Κυριος
Heer zijn
Κυριος
Heerlijkheid
"Eer"
Heerschappij
"Macht"
Ἡγεμων
Heerser
"Heer"
Hegemonie
Ἡγεμων
Heiden
"Volk"
Heilig
"Heilig"
De positie van de vrouw
Heiligdom
Nederlandse woorden
Heilige Geest
Πνεω
Hel
Ben-Hinnom
Helm
Verdedigingswapenen
Helper
"Dienaar"
Ezer
Hemels
Griekse woorden
Herder
De opzieners
Herinnerend
De Mozaïsche feesten
Hoed
De Filistijnen
Hoeder
De opzieners
Hoer
Πορνη
Hoereerder
Πορνος
Hoereren
Περνημι en afgeleiden
Hoererij
Πορνεια
Hoofd
De leviathan
Onze moedertaal
Hoofdman
"Heer"
Hoogachting
"Eer"
Hoogte
Bâmâh
Hout
Ξυλον
Houten
Ξυλον
Huis
"Dienaar"
Beth
Gods bestuur
Hebreeuwse grammatica
Huisbezit
"Dienaar"
Huishond
De hond
Huisraad
Commentaar op Petrus
Huisslaaf
"Dienaar"
Hulp
Ezer
Hulpbeamte
"Dienaar"
Huppelaar
Commentaar op Leviticus
Idioot
Tongenspraak in de gemeente
Inderdaad
Commentaar op Romeinen
Insmeren
Χριω
Invlechten
"Zorg"
Inzitten over
Μεριμνα
Jaar
"Tijd"
Jan met de pet
Commentaar op Johannes
Jodengenoot
Groepen
Jong
Nederlandse woorden
Jongedame
Hebreeuwse woorden
Jongeman
Hebreeuwse woorden
Na'ar
Jongevrouw
Na'ar
Jonkvrouw
Hebreeuwse woorden
Kas
Γλωσσοκομον
Kei
Nederlandse woorden
Rots
Πετρος
Keizerlijk
Σεβομαι
Kennen
Nederlandse woorden
Kijken
"Zorg"
Kinderen
Paranomasia
Klasse
"Volk"
Klein
Commentaar op 2 Koningen
Paulus
Klieven
Landen en steden
Klif
Sela
Tsur
Klip
Rots
Kloof
Ben-Hinnom
Kloven
Landen en steden
Kluif
Landen en steden
Knaap
Na'ar
Knapenschender
Homosexualiteit
Knecht
"Dienaar"
Na'ar
Komen
"Bidden"
Koning
Kinderoffers
Koningschap
Het Koninkrijk Gods
Kop
"Macht"
De leviathan
Kracht
"Macht"
Κυριος
Krachtig
"Heilig"
Krachtmeting
Μαχη
Krokodil
De leviathan
Kruis
Nederlandse woorden
Kruishout
Σταυρος
Kruisigen
Σταυρος
Leeg
Καρπος
Leek
Tongenspraak in de gemeente
Leermeester
"Heer"
Leiden
Ἡγεομαι
Leidende
Ἡγεμων
Ἡγουμενος
Leider
Ἡγεμων
Leiding
Commentaar op de Pentateuch
Leugenaar
Commentaar op Genesis
Leven
Onze moedertaal
Levendvleesverkoper
Πορνος
Levensadem
Πνεω
Levenskrachtig
"Heilig"
Lichamelijk
Geest en vlees bij Paulus
Liefdeloos
Liefhebben
Liefhebben
Liefhebben
Liefhebber: god–
Commentaar op Handelingen
Lieverd
Afgoden
Liggen
Aanliggen
Lijk
"Vlees"
Links
Commentaar op Genesis
Liturgie
"Dienaar"
Lot
"Geest"
Lucht
Commentaar op Johannes
Luisteren
Nederlandse woorden
Maagd
Hebreeuwse woorden
Maar
Commentaar op Romeinen
Maatstaf
De Canon
Macht
"Macht"
Commentaar op 1 Korinthiërs
Κυριος
Majesteit
Σεβομαι
Man
De Mozaïsche feesten
Γυναι als aanspreektitel
Man van het land
Commentaar op Johannes
Mannelijk
De Mozaïsche feesten
Manschappen
"Volk"
Meevoerder
De vormen van het Griekse werkwoord
Meevoeren
Ἡγεομαι
Meisje
Hebreeuwse woorden
Menigte
"Volk"
Mens
"Vlees"
Mensenliefde
Liefhebben
Mes
Μαχαιρα
Mevrouw
Γυναι als aanspreektitel
Mirre
"Zalf"
Μυρον
Misleider
Commentaar op Genesis
Misschieten
Nederlandse woorden
Missen
"Bidden"
Nederlandse woorden
Moge
De wijzen van het Griekse werkwoord
Moment
"Tijd"
Mondstuk
Γλωσσοκομον
Moord
Ben-Hinnom
Moordenaar
Efeze
Naam
"Eer"
Ονομα - eigennaam
Navolgen
Voorgangers en navolgers
Neerleggen
Aanliggen
Neerliggen
Aanliggen
Neo-
Nederlandse woorden
Net
Nederlandse woorden
Nevel
Commentaar op Genesis
Niemand
De Heilige Geest is een persoon
Nier
Kilyah
Niet
Hebreeuwse woorden
Nieuw
Nederlandse woorden
Noord
Commentaar op Genesis
Nu
Nederlandse woorden
Ofwel
Commentaar op Romeinen
Olie
Αλειφω
Olijf
Ελαια
Olijfolie
"Zalf"
Ελαιον
Olijftak
"Bidden"
Omdraaien
Nederlandse woorden
Omgaan met
"Bidden"
Omringen
Azar
Onbedrevene
Tongenspraak in de gemeente
Onberispelijk
"Onberispelijk"
Onbezorgd
Μεριμνα
Onderarm
Nederlandse vertalingen
Onderdaan
"Dienaar"
Onderdanig zijn
De eega
Onderricht
Commentaar op de Pentateuch
Onderwerpen
Nederlandse woorden
Onderwijzer
"Heer"
Onervaren
Tongenspraak in de gemeente
Ongeestelijk
"Geest"
Ongehoord
Nederlandse woorden
Ongekend
Nederlandse woorden
Onrust
"Volk"
Ontzag hebben
Nederlandse woorden
Ook
Maria de moeder van Jezus
Oorsprong
Onze moedertaal
Oost
Commentaar op Genesis
Oosten
Commentaar op Job
Opbeuren
Vermaning
Opinie
"Eer"
Oploop
"Volk"
Opmerkzaam
De Mozaïsche feesten
Oproepen
"Bidden"
Παρακλητος
Opsmeren
Χριω
Opstanding
Commentaar op Handelingen
Opwekken
Vermaning
Opzichter
De opzieners
Ordening
Egypte
Oudere
De opzieners
Overleggen
"Overleggen"
Διαλεγομαι
Overmacht
"Macht"
Overschrijden
Nederlandse woorden
Overvloed
"Eer"
Overwegen
Διαλεγομαι
Paal
Σταυρος
Palissadepaal
Σταυρος
Palmblad
Commentaar op Jesaja
Paradijs
Hebreeuwse woorden
Park
Hebreeuwse woorden
Parlement
Lycië
Pas
Commentaar op Lukas
Plaats
Satan - ongesorteerd
Plaatsvervanger
"Dienaar"
Pleitbezorger
Παρακλητος
Pooier
Πορνος
Priester
De opzieners
Proseliet
Groepen
Prostitué
Πορνος
Prostituée
Πορνη
Prostitueren
Περνημι en afgeleiden
Prostitutie
Πορνεια
Purper
Landen en steden
Ras
"Volk"
Ravijn
Ben-Hinnom
Rechts
Commentaar op Genesis
Rechtvaardigheid
Egypte
Redding
Woordspel met eigennamen
Regeren
Ἡγεμων
Regering
Ἡγεμων
Regsl
De Canon
Richtsnoer
De Canon
Riet
Het Hebreeuws
Rif
Rots
Rijkdom
"Eer"
Rivier
Hebreeuwse grammatica
Roepen
"Bidden"
Roodbruin
Landen en steden
Roof
Jezus is gelijkwaardig aan God
Jezus' verzoekingen
Rots
Nederlandse woorden
Rots
Sela
Tsur
Πετρα
Πετρος
Rotsblok
Nederlandse woorden
Rots
Πετρος
Rotsbodem
Jezus als fundament
Nederlandse woorden
Rots
Πετρα
Rotsgrond
Jezus als fundament
Rotspunt
Nederlandse woorden
Rots
Rouwklacht
Het klaaglied
Rust
Paulus
Ruzieliefhebber
Commentaar op 1 Korinthiërs
Schandjongen
Homosexualiteit
Schandvlek
Rots
Schare
"Volk"
Scheiding
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Scherp zijn
Hadad
Schooier
Nederlandse woorden
Schoon
Nederlandse woorden
Schoothond
De hond
Schuim
Commentaar op 2 Koningen
Seizoen
"Tijd"
Sind
De wateren
Sindvloed
De wateren
Slaaf
"Dienaar"
Na'ar
Slachting
Ben-Hinnom
Slang
Commentaar op Genesis
De leviathan
Slechts
"Één"
Smeekbede
"Bidden"
Het smeekgebed
Smeer
"Zalf"
Μυρον
Smekeling
"Bidden"
Smeken
"Bidden"
Vermaning
Smeren
Αλειφω
Snel
Hadad
Sober
Σωφρων
Soms
Rhetorische vragen
Souteneur
Πορνος
Spaander
Commentaar op 2 Koningen
Spraak
Γλωσσα
Spreken
Γλωσσα
Spreken in (andere) talen
Γλωσσα
Sprinkhaan
Commentaar op Handelingen
Stad
Hebreeuwse grammatica
Stadhouder
Ἡγεμων
Staf
De Canon
Staketselpaal
Σταυρος
Stam
"Volk"
Commentaar op Numeri
Γενεα
Standaard
De Canon
Steen
Nederlandse woorden
Rots
Πετρα
Steenachtige plaats
Πετρα
Stenen
Paranomasia
Sterkte
"Macht"
Sterven
De ziel geven
Stof
Commentaar op Genesis
Stoffelijk
Griekse woorden
Stralen
"Zorg"
Strijd
Μαχη
Struisvogel
De struisvogel
Taal
Γλωσσα
Διαλεγομαι
Taalgemeenschap
"Volk"
Tafel
Ξυλον
Tekort hebben
"Bidden"
Tempel
Nederlandse woorden
Tempelgebied
Nederlandse woorden
Tentakel
De leviathan
Tentharing
Reinheid
Terugkeren
Nederlandse woorden
Tijd
"Tijd"
Tijdperk
Het tijdperk der tijdperken
Αιων
Tijdsduur
"Tijd"
Tijdstip
"Tijd"
Timmerman
Speculaties omtrent Jezus' leven
Toehoorder
Tongenspraak in de gemeente
Toelaten
Redding als adoptie
Toeval
"Geest"
Toevlucht
Ezer
Toewenden
Nederlandse woorden
Toezien
"Zorg"
Tong
Γλωσσα
Toorn
Commentaar op 2 Koningen
Top
De leviathan
Toppunt
De leviathan
Treffen
"Bidden"
Troosten
Vermaning
Trots
De leviathan
Tuin
Hebreeuwse woorden
Uitlegging
Informatiebronnen
Uitnodigen
Vermaning
Uitwassen
Εξαλειφω
Uitwissen
Εξαλειφω
Uitzielen
De ziel geven
Uniek
"Één"
Uur
"Tijd"
Vaarwel zeggen
Eufemistische codering
Vak
Het Hebreeuws
Veilheid
Πορνεια
Venkelheuvel
Landen en steden
Verbergen
Hebreeuwse woorden
Verbeteren
Commentaar op 2 Timotheüs
Verbondsvolk
"Volk"
Verborgene
Steden in Egypte
Verderven
Commentaar op Genesis
Vereerd
"Heilig"
Verenigd
"Één"
Vereren
Nederlandse woorden
Verkopen
Περνημι en afgeleiden
Verlangen
Begeerte
Verlanger
Begeerte
Verlaten
"Één"
Verleiden
Vermaning
Verlof
"Macht"
Vermogen
"Macht"
Vers
Nederlandse woorden
Verstand
"Geest"
Verstandig
De wereld haat de Christen
Vervloeken
Eufemistische codering
Verwijderen
Εξαλειφω
Verwijfd
Homosexualiteit
Paulus
Verzoeken
"Bidden"
Vermaning
Παρακλητος
Verzoenen
Nederlandse woorden
Verzorgen
"Zorg"
Verzwelgen
Mabbul
Vijf
Commentaar op de Pentateuch
Vlees
"Vlees"
Vleselijk
"Vlees"
Geest en vlees bij Paulus
Vlezig
"Vlees"
Voeren
Ἡγεομαι
Voet
Satan - ongesorteerd
Voeten voor lendenen
Vogelnest
Het Hebreeuws
Volgen
Voorgangers en navolgers
Volheid
Parallellie
Volk
"Volk"
Γενεα
Ἡγεμων
Volksstam
"Volk"
Voor
Commentaar op Genesis
Voorganger
Commentaar op 1 Korinthiërs
Ἡγουμενος
Vooruitdenken
"Zorg"
Vooruitziend
De wereld haat de Christen
Voorzeker
Commentaar op Romeinen
Voorzichtig
De wereld haat de Christen
Vorm
Πετρα
Vorst
De Filistijnen
Vragen
"Bidden"
Vragen om
Liefhebben
Vrij
Leven in vrijheid
Vrijdag
Commentaar op Johannes
Vrijheid
"Macht"
Vroom
"Heilig"
Vrouw
Γυναι als aanspreektitel
Vrouwelijk
Hebreeuwse grammatica
Vrucht
Commentaar op Genesis
Vrucht: boom–
Commentaar op Genesis
Waaien
Πνεω
Waar
Nederlandse woorden
Waarde
"Eer"
Waardeloos
Commentaar op 2 Koningen
Waardigheidsbekleder
"Dienaar"
Waterput
Waterputten
Week
Homosexualiteit
Weeklagen
Het klaaglied
Weg
Commentaar op Marcus
Weiden
De vormen van het Griekse werkwoord
Weldoend
Nederlandse woorden
Wenden tot
"Bidden"
Werkelijk
Nederlandse woorden
Werker
"Dienaar"
Wet
Commentaar op de Pentateuch
Weten
Nederlandse woorden
Wetteloosheid
Nederlandse woorden
Wezenlijk
Nederlandse woorden
Wijd
De leviathan
Wil
"Geest"
Wilsbesluit
"Geest"
Wind
Commentaar op Johannes
Windvlaag
Πνεω
Wisselen
Nederlandse woorden
Woeden
Commentaar op 2 Koningen
Woest
Hadad
Worstelen
Commentaar op Genesis
Zalf
"Zalf"
Zalfolie
"Zalf"
Μυρον
Zalven
"Zalf"
Χριω
Zalving
Χριω
Zeehond
De tachas
Zeezoogdier
De tachas
Zegen
Nederlandse woorden
Zegenen
Eufemistische codering
Zeker
Commentaar op Romeinen
Zelfmoordenaar
Efeze
Zelfs
Maria de moeder van Jezus
Zicht
Πετρα
Ziellijk
"Geest"
Zinnelijke liefde
Liefhebben
Zo
Griekse woorden
Verwerping
Zoeken
"Eer"
Ἡγεομαι
Zonde
Nederlandse woorden
Zondvloed
Mabbul
Zonnestad
Steden in Egypte
Zoon
Ben-Hinnom
Zorg
"Zorg"
Μεριμνα
Zorgeloos
Μεριμνα
Zorgen voor
"Zorg"
Zuid
Commentaar op Genesis
Zwaard
Μαχαιρα