Beelden

Aardewerk
Lichaam als aardewerk
Adoptie
Redding als adoptie
Akker
De wereld als akker
Anker
Hoop en volharding
Arbeider
De wereld als akker
As
Daadbeelden
Rouwtekenen
Begieting
De wereld als akker
Beker
De beker als lot
De schotel als bedekking
Blazen
Commentaar op Johannes
Bloed
Redding als reiniging
Bloem
Vergankelijkheid als gras
Boek
Schrijven en schrift
Boetseerder
Lichaam als aardewerk
Bok
Het laatste oordeel
Het oordeel
Boom
De fabel
Gedrag als vrucht
Bornput
Eufemistische codering
Bouwblok
Jezus als fundament
Bouwsteen
Aanhalingen omtrent de Rots
Jezus als fundament
Bron
Eufemistische codering
Brood
Woordbeelden
Bruid
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Bruidegom
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Bruilofts­gastGast: bruilofts–
Bruilofts­kleedKleed: bruilofts–
Buik
Het lichaam van de mens
Desem
Leer als zuurdesem
Deur
Commentaar op Hooglied
Deuren
Commentaar op Prediker
Dood
Leven in vrijheid
Doodsbeenderen
De schotel als bedekking
Dorsen
Koningschap als hoorn
Dorst
De Geest als water
Het klimaat
Drinken
Eufemistische codering
Dronkenschap
De beker als lot
Duisternis
Wedergeboorte
Echtgenoot
Het verbond als huwelijk
Erfenis
Het verbond als huwelijk
Feest
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Feest­maalMaal: feest–
Formeerder
Lichaam als aardewerk
Fundament
Jezus als fundament
Gast: bruilofts–
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Geboorte
Bekering als geboorte
Geest
De vrucht van de Geest
Geest en vlees bij Paulus
Geneesheer
Redding als genezing
Genezing
Redding als genezing
Gescheurde kledingKleding: gescheurde –
Gestorven zijn
Verlossing als sterven
Gevonden worden
Redding als vondst
Redding als vondst door de Herder
Gewaad: rouw–
Daadbeelden
Rouwtekenen
Gezondheid
Redding als genezing
Graankorrel
De wereld als akker
Graf
De schotel als bedekking
Gras
Vergankelijkheid als gras
Groei
De Christen als groeiend
De wereld als akker
Grondslag
Jezus als fundament
Hart
Ziel als hart
Heerschappij
Stijlfiguren
Heiland
Redding als genezing
Helen
Redding als genezing
Hen
De positie van de vrouw
Herder
Gods zorg als herderschap
Herder: schaap–
Gods zorg als herderschap
Herderschap
Gods zorg als herderschap
Herrijzenis
Bekering als geboorte
Hoef
Koningschap als hoorn
Hoeksteen
Jezus als fundament
Honger
De Geest als water
Honing
De introductie
Hoofd
Commentaar op 1 Korinthiërs
Hoogte van de hoorn
Koningschap als hoorn
Hoorn
Koningschap als hoorn
Huis
De gemeente als tempel
Lichaam als woning
Hut
Lichaam als woning
Huwelijk
Het verbond als huwelijk
Huwelijkse liefdeLiefde: huwelijkse –
Huwelijkseinde
Leven in vrijheid
IJzer
Lichaam als aardewerk
Insnijding
Daadbeelden
Rouwtekenen
Jeruzalem
Het nieuwe Jeruzalem
Jonkvrouw
Hebreeuwse grammatica
Juk
Profetisch zinnebeeldig handelen
Kaas
Lichaam als woning
Kaf
De vrucht van de Geest
Vergankelijkheid als kaf
Kijken
Aandacht als kijken en zien
Kind
De vermenigvuldigingsopdracht
Redding als adoptie
Kip
De positie van de vrouw
Kleding
Heiligheid als kleding
Kleding: gescheurde –
Rouwtekenen
Kleed: bruilofts–
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Knots
Lichaam als aardewerk
Koning
Stijlfiguren
Koop
Redding als vrijkoop
Kop
Commentaar op Jesaja
Krans
Christenleven als strijd
Kroon
Christenleven als strijd
Kudde
Gods zorg als herderschap
Lam
Koning als hoorn in profetie
Lichaam
De gemeente als lichaam
„Vlees”
Licht
De Leidinggever als licht
Wedergeboorte
Liefde: huwelijkse –
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Loot
Lichaam als woning
Losmaken
Lichaam als woning
Lossingshuwelijk
Het Oude Verbond als huwelijk
Maal
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Maal: feest–
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Maalster
Commentaar op Prediker
Man
Commentaar op Prediker
Manna
Woordbeelden
Melk
De Christen als groeiend
Lichaam als woning
Mens
Nieuwe mens
Molen
Commentaar op Prediker
Mosterd
Woordbeelden
Mosterdzaad
Leer als zuurdesem
Munt
Redding als vondst
Muur
Commentaar op Hooglied
Naaktheid
De beker als lot
Navel
Eufemistische codering
Neervallen
De beker als lot
Nier
De geest als nieren
Ziel als hart
Nieuwe mens
Nieuwe mens
Olijf
De wereld als akker
Olijfboom
Lichaam als woning
Onmondigheid
De Christen als groeiend
Ontucht
Verbondsafval als overspel
Oog
Aandacht als kijken en zien
Ziel als ogen
Oogst
De wereld als akker
Oor
Gods Woord als zwaard
Oorlogs­strijdStrijd: oorlogs–
Opstanding
Bekering als geboorte
Opwassen
De Christen als groeiend
Overspel
Verbondsafval als overspel
Paard
Commentaar op Deuteronomium
Palmtak
Commentaar op Jesaja
Lichaam als woning
Penning
Redding als vondst
Pijl
De geest als nieren
Pottenbakker
Lichaam als aardewerk
Ram
Het laatste oordeel
Rank
Gedrag als vrucht
Regenbak
Eufemistische codering
Reiniging
Redding als reiniging
Reukwerk
Gebeden als reukwerk
Riet
Commentaar op Jesaja
Roede
Gods Woord als zwaard
Rood
Redding als reiniging
Rots
Aanhalingen omtrent de Rots
God als Rots
Rotsgrond
Jezus als fundament
Rouw­gewaadGewaad: rouw–
Schaap
Gods zorg als herderschap
Het laatste oordeel
Schaap­herderHerder: schaap–
Schat
Gegeven aalmoezen als schat
Scheren
Daadbeelden
Rouwtekenen
Scherf
Lichaam als aardewerk
Schoen
Daadbeelden
Schotel
De schotel als bedekking
Schrift
Hoornen van het altaar
Schuilplaats
Het klimaat
Slaaf
Redding als vrijkoop
Slavernij
Redding als vrijkoop
Sleutel
Commentaar op Mattheüs
Het dodenrijk
Spijs
De Christen als groeiend
Spuwen
Spuwen als woordbeeld
Staart
Commentaar op Jesaja
Staf
Lichaam als aardewerk
Steen
Aanhalingen omtrent de Rots
De gemeente als tempel
Woordbeelden
Ster
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Sterven
Verlossing als sterven
Steunpilaar
Jezus als fundament
Stof
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Stoppel
De vrucht van de Geest
Vergankelijkheid als stoppels in het vuur
Stremmen
Lichaam als woning
Strijd: oorlogs–
Christenleven als strijd
Strijd: wed–
Christenleven als strijd
Stro
Vergankelijkheid als gras
Tak
Gedrag als vrucht
Tempel
De gemeente als tempel
Tent
Lichaam als woning
Tentkoord
Lichaam als woning
Tentpin
Lichaam als woning
Troon
Gebeden als reukwerk
Tweesnijdend zwaard
Gods Woord als zwaard
Uitspuwen
Spuwen als woordbeeld
Vaatwerk
Lichaam als aardewerk
Vader
De vermenigvuldigingsopdracht
Ouders en kinderen
Redding als adoptie
Vaste spijs
De Christen als groeiend
Vat
Commentaar op Petrus
Lichaam als aardewerk
Vijgeboom
Commentaar op Mattheüs
Vinden
Redding als vondst
Redding als vondst door de Herder
Vlees
Geest en vlees bij Paulus
„Vlees”
Voedsel
De Christen als groeiend
Voeten
Eufemistische codering
Voeten voor lendenen
Volwassenheid
De Christen als groeiend
Vondst
Redding als vondst
Redding als vondst door de Herder
Vos
Het gevaar van culturele interpretaties
Vrijkoop
Redding als vrijkoop
Vrouw
Commentaar op Deuteronomium
Stijlfiguren
Vrucht
Gedrag als vrucht
Vruchteloosheid
Boze werken als vruchteloosheid
Vuur
God
Het hellevuur
Het verkondigend spreken
Vergankelijkheid als stoppels in het vuur
Wannen
De wereld als akker
Wapenrusting
Christenleven als strijd
Heiligheid als kleding
Wassen
De voetwassing
Redding als reiniging
Water
De Geest als water
Eufemistische codering
Het klimaat
Woordbeelden
Wed­strijdStrijd: wed–
Wee
De vermenigvuldigingsopdracht
Weefsel
Lichaam als woning
Weg
Commentaar op Handelingen
Weven
Lichaam als woning
Wijn
De beker als lot
Eufemistische codering
Wijnstok
De wereld als akker
Lichaam als woning
Wind
Vergankelijkheid als kaf
Wit
Redding als reiniging
Wolk
Christenleven als strijd
Woning
Lichaam als woning
Worm
Het hellevuur
Zaad
De wereld als akker
Zaaien
De wereld als akker
Zalf
Woordbeelden
Zand
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Ziekte
Redding als genezing
Zien
Aandacht als kijken en zien
Zoon
Redding als adoptie
Redding als vondst
Zout
Het verkondigend spreken
Terugval is mogelijk
Zuigeling
De Christen als groeiend
Zuurdeeg
Leer als zuurdesem
Zuurdesem
Leer als zuurdesem
Zwaard
Gods Woord als zwaard