Genesis

Genesis
Commentaar op Genesis
Genesis 1-10
Schrijven en schrift
Genesis 1
De schepping van Adam
Genesis 1:1
De aanvang der schepping
Genesis 1:2
Commentaar op Marcus
De aanvang der schepping
Genesis 1:3-5
De opsomming
De schepping
Genesis 1:3-4
De schepping
Genesis 1:3
Overige aanhalingen
Genesis 1:5a
De schepping van Adam
Genesis 1:6-8
De opsomming
Genesis 1:6-7
De schepping
Genesis 1:7
De wateren
Genesis 1:8a
De schepping van Adam
Genesis 1:9-13
De opsomming
Genesis 1:9-10
De schepping
Genesis 1:9
De wateren
Genesis 1:10
De schepping van Adam
Genesis 1:11-12
De schepping
Genesis 1:14-19
De opsomming
De vierde dag
Genesis 1:14-18a
De vierde dag
Genesis 1:16
De Natuur
Genesis 1:20-23
De opsomming
Genesis 1:20-22
De schepping
Genesis 1:20-21
"Ziel" voor "levend wezen"
Genesis 1:20
De drievoudige schepping
Genesis 1:21
De leviathan
Het gevaar van allegorie
Genesis 1:22
Het huwelijksleven
Genesis 1:24-31
De opsomming
Genesis 1:24-25
De schepping
Genesis 1:24
"Ziel" voor "levend wezen"
Genesis 1:26-31
De schepping
Genesis 1:26-27
De personen der Drieëenheid
Typen
Genesis 1:26a
Jezus is God
Genesis 1:27
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Jezus is God
Genesis 1:28
Het huwelijksleven
Genesis 1:29-30
Commentaar op Genesis
Ellips
Genesis 1:30
De ziel
Genesis 1:31
Stijlstructuren
Genesis 2:2
Overige aanhalingen
Genesis 2:4a
Het kopje
Genesis 2:4z-24
De schepping van Adam
Genesis 2:4z-8
Lichaam als aardewerk
Genesis 2:4z-7
De schepping van Adam
Genesis 2:4z-6
De schepping
Genesis 2:6
De schepping van Adam
Genesis 2:7
Commentaar op 2 Timotheüs
De aard van de mens
De schepping
Genesis 2:7z
De aard van de mens
Genesis 2:8-9
De schepping
Genesis 2:8
Commentaar op Genesis
Genesis 2:9
Commentaar op Openbaring
Genesis 2:10-14
De schepping van Adam
Genesis 2:17
Zonde en straf
Genesis 2:18-25
De schepping
Huwelijksbegin en -einde
Genesis 2:18-20
Ezer
Genesis 2:18
Commentaar op 1 Korinthiërs
Genesis 2:18a
"Één"
Genesis 2:19
"Ziel" voor "levend wezen"
De schepping van Adam
Genesis 2:19a
De schepping
Lichaam als aardewerk
Genesis 2:19z-20a
De schepping van Adam
Genesis 2:21-22
De schepping
Genesis 2:23
Woordspel met eigennamen
Genesis 2:24
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Ezer
Genesis 3:1-6
Satan verzocht Eva
Genesis 3:1
Commentaar op Genesis
Genesis 3:2-3
Commentaar op Genesis
Genesis 3:5-6
Bijtende spot
Genesis 3:6
Commentaar op Genesis
Het achterwaarts argument
Genesis 3:7
Bijtende spot
Genesis 3:14-19
Satan verzocht Eva
Genesis 3:15
Efeze
Genesis 3:16-19
Commentaar op Genesis
Genesis 3:17-19
Landbouw
Genesis 3:17
De geschapen wereld
Genesis 3:18
Commentaar op Genesis
Het gevaar van allegorie
Genesis 3:22
Bijtende spot
Genesis 3:22a
De personen der Drieëenheid
Genesis 4:1
Woordspel met eigennamen
Genesis 4:6-10
De vrije wil
Genesis 4:8
De canon van het Oude Testament
Genesis 4:8z
De Canon
Genesis 4:9
Dreigende rhetorische vragen
Genesis 4:11
Commentaar op Genesis
Genesis 4:19-22
Schrijven en schrift
Genesis 4:23
Paranomasia
Genesis 4:24
Heilsverlies door hardvochtigheid
Genesis 5
De lijst
Schrijven en schrift
Genesis 5:1
Het kopje
Genesis 5:1z-2
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Genesis 5:22
Overige aanhalingen
Genesis 5:24
Overige aanhalingen
Genesis 5:28-29
De geschapen wereld
Genesis 6:1-2
Verzoekingen
Genesis 6:2
Speculaties
Genesis 6:3
Commentaar op Genesis
Genesis 6:4z
Speculaties
Genesis 6:5-7
Gods berouwelijkheid
Genesis 6:5
Commentaar op Genesis
De affectieve ziel
Iedereen is zondig
Schrijven en schrift
Genesis 6:9
Het kopje
Genesis 6:10
Bijbelse personen
Genesis 6:11
Commentaar op Genesis
Genesis 6:12-13
Commentaar op Genesis
Genesis 6:12
Stijlstructuren
Genesis 6:14
Het Hebreeuws
Genesis 6:17
De drievoudige schepping
Mabbul
Genesis 6:18
Het Noachidisch verbond
Genesis 7:1
Lichaam als woning
Genesis 7:4
De wateren
Genesis 7:6-7
Mabbul
Genesis 7:7
Danel en Aqhat
Genesis 7:10
Mabbul
Genesis 7:11
De wateren
Genesis 7:12
De wateren
Genesis 7:17
Mabbul
Genesis 7:19-20
De wateren
Genesis 7:19
De drievoudige schepping
Genesis 7:22
De geest van de mens
Genesis 8:2
De wateren
Genesis 8:9
Overdrijving: de gehele wereld
Genesis 8:16-17
Het huwelijksleven
Genesis 8:21
Commentaar op Genesis
De geschapen wereld
Genesis 8:21a
De affectieve ziel
Genesis 8:21m
Iedereen is zondig
Genesis 8:22
De vierde dag
Genesis 9:1-17
Het Noachidisch verbond
Genesis 9:1
Het huwelijksleven
Genesis 9:3
Commentaar op Genesis
Genesis 9:4-5
De ziel
Genesis 9:6
Het anagram
Jezus is God
Typen
Genesis 9:7
Het huwelijksleven
Genesis 9:10
"Ziel" voor "levend wezen"
Genesis 9:11
Commentaar op Ezechiël
Mabbul
Genesis 9:12
"Ziel" voor "levend wezen"
De paarzin
Genesis 9:15-16
"Ziel" voor "levend wezen"
Genesis 9:15
Mabbul
Genesis 9:17
De paarzin
Genesis 9:22
Bijbelse personen
Het Hebreeuws
Genesis 9:24-25
Bijbelse personen
Genesis 9:25
Danel en Aqhat
Genesis 9:25z
X der Xen als toppunt van X
Genesis 9:27
Woordspel met eigennamen
Genesis 9:28
Mabbul
Genesis 10
De lijst
Volkeren
Genesis 10:1
Het kopje
Genesis 10:1z
Mabbul
Genesis 10:2
Volkeren
Genesis 10:4
Volkeren
Genesis 10:6
Bijbelse personen
Genesis 10:9
Het spreekwoord
Genesis 10:10
Landen en steden
Genesis 10:20
De sluitzin
Genesis 10:22-23
Abr(ah)am
De Elamieten
Genesis 10:31
De sluitzin
Genesis 10:32
De sluitzin
Genesis 10:32z
Mabbul
Genesis 11:2
Landen en steden
Genesis 11:4
Het huwelijksleven
Genesis 11:5
Spot
Genesis 11:6
Commentaar op Genesis
Genesis 11:7
De personen der Drieëenheid
Genesis 11:10-26
De lijst
Genesis 11:10a
Het kopje
Genesis 11:10z
Mabbul
Genesis 11:12
De Septuagint
Genesis 12:1-3
De uitverkiezingsgrond
Genesis 12:1
Overige aanhalingen
Genesis 12:2
Het huwelijksleven
Genesis 12:3a
Commentaar op Genesis
Genesis 12:3z
Overige aanhalingen
Genesis 12:5
"Ziel" voor "mens"
Genesis 12:7a
Het verbond met Abraham
Genesis 12:8
Ai
Beth in Benjamins erfdeel
Genesis 12:11-20
Feitelijke herhaling
Genesis 12:12
Het achterwaarts argument
Genesis 12:13
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 12:17
Lichaam als woning
Genesis 13:3
Ai
Genesis 13:9
Commentaar op Genesis
Genesis 13:10
Commentaar op Ezechiël
Genesis 13:14-17
Het verbond met Abraham
Genesis 13:16
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 14:1-17
De Elamieten
Genesis 14:1
Landen en steden
Genesis 14:4-6
De Refaieten
Genesis 14:5-12
Commentaar op Genesis
Genesis 14:7
Waterbronnen
Genesis 14:9
Landen en steden
Genesis 14:13a
Abr(ah)am
Genesis 14:17-20
Overige aanhalingen
Typen
Genesis 14:18-24
God de Allerhoogste
Genesis 14:21
"Ziel" voor "mens"
Genesis 15:1
Beschermende hulp als schild
Genesis 15:1a
Gezichten
Genesis 15:2-4
Cultuur
Genesis 15:2
Ezer
Genesis 15:5-6
Aanhalingen betreffende Abraham
Genesis 15:5
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 15:6
De uitverkiezingsgrond
Genesis 15:10
Landen en steden
Genesis 15:13-16
Kanaäns lot
Genesis 15:13-14
Overige aanhalingen
Genesis 15:13
Chronologie
Genesis 15:16
Verstokken
Genesis 15:18-21
De Refaieten
Het verbond met Abraham
Genesis 16:1-6
Cultuur
Genesis 16:3
De uitverkiezingsgrond
Genesis 16:6
Cultuur
Genesis 16:12
De ezel
Genesis 16:13a
Jezus is God zichtbaar
Genesis 16:14
Waterputten
Genesis 17:1-8
Het verbond met Abraham
Genesis 17:1
Gods almacht
Genesis 17:2-6
Het huwelijksleven
Genesis 17:5
Overige aanhalingen
Genesis 17:7-8
God en volk
Genesis 17:9-13
Besnijdenis - instelling
Genesis 17:14
"Ziel" voor "mens"
De besnijdenis
Genesis 17:15-16
Het verbond met Abraham
Genesis 17:16
Het huwelijksleven
Genesis 17:17
Commentaar op Genesis
De uitverkiezingsgrond
Genesis 17:19
Het verbond met Abraham
Genesis 17:21
Het verbond met Abraham
Genesis 17:23-27
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 17:25
Commentaar op Genesis
Genesis 18
Jezus is God zichtbaar
Genesis 18:1-2a
Vorm en inhoud
Genesis 18:4
De voetwassing
Genesis 18:8
Aanliggen
Genesis 18:10
Overige aanhalingen
Genesis 18:12
Commentaar op Genesis
De eega
Genesis 18:14
Gods almacht
Genesis 18:18-19
Onderwijzing
Genesis 18:20-21
Vorm en inhoud
Genesis 18:23-32
Commentaar op Genesis
Genesis 18:23-28
Smekende vragen
Genesis 18:25
Gods rechtsbestuur
Genesis 18:26-32
Danel en Aqhat
Straf
Genesis 18:27
Het anagram
Genesis 19:2
De voetwassing
Genesis 19:3
Zuurdesem
Genesis 19:4-5
Homosexualiteit
Genesis 19:17
De ziel
Genesis 19:19-20
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 19:24
De personen der Drieëenheid
Genesis 19:26
Commentaar op Genesis
Genesis 19:36-37
Woordspel met eigennamen
Genesis 20:2-18
Feitelijke herhaling
Genesis 20:2
De Filistijnen
De uitverkiezingsgrond
Genesis 20:3-7
Gezichten
Genesis 20:13
Gods enigheid
Genesis 20:40
Ongesorteerd
Genesis 21:4
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 21:9-12
Aanhalingen betreffende Abraham
Genesis 21:10
Cultuur
Genesis 21:14
Waterputten
Genesis 21:31-33
Waterputten
Genesis 22:1
De vrije wil
Genesis 22:2
"Één"
Genesis 22:3
De oude wereld
Genesis 22:5
Commentaar op Genesis
Genesis 22:8a
Het spreekwoord
Genesis 22:9-10
De uitverkiezingsgrond
Genesis 22:12
"Één"
Genesis 22:14
Het spreekwoord
Genesis 22:16-18
De uitverkiezingsgrond
Genesis 22:16-17
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 22:16
"Één"
Gods Zelfeed
Genesis 22:18
Overige aanhalingen
Genesis 22:19
Waterputten
Genesis 22:21
Abr(ah)am
Genesis 22:24
De tachas
Genesis 23:8
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 24:7
Het verbond met Abraham
Genesis 24:27
Gods goedertierenheid
Genesis 24:28
Lichaam als woning
Genesis 24:32
De voetwassing
Genesis 24:43
Hebreeuwse woorden
Genesis 24:62
Waterputten
Genesis 25:11
Waterputten
Genesis 25:12
Het kopje
Genesis 25:15
Hadad
Genesis 25:19
Het kopje
Genesis 25:20
Abr(ah)am
Genesis 25:23
De uitverkiezingsgrond
Genesis 25:31-33
De uitverkiezingsgrond
Spot
Genesis 26:1z
De Filistijnen
Genesis 26:2-5
Het verbond met Abraham
Genesis 26:4
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 26:7-11
Feitelijke herhaling
Genesis 26:7
Het achterwaarts argument
Genesis 26:8
De Filistijnen
Genesis 26:9
Het achterwaarts argument
Genesis 26:18
De Filistijnen
Genesis 26:23
Waterputten
Genesis 26:33
Waterputten
Genesis 27:4
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 27:19
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 27:20
Commentaar op Exodus
Genesis 27:25
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 27:31
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 27:36
Het anagram
Genesis 27:38
Theodicee
Genesis 27:41
Theodicee
Genesis 28:3-4
Het verbond met Abraham
Genesis 28:3
Gods almacht
Het huwelijksleven
Genesis 28:5
Abr(ah)am
Genesis 28:7
Abr(ah)am
Genesis 28:10
Waterputten
Genesis 28:12
Droombeelden
Genesis 28:13-15
Het verbond met Abraham
Genesis 28:14
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 28:17
Droombeelden
Genesis 28:19
Beth in Benjamins erfdeel
Genesis 29:25z-26
Open rhetorische vragen
Genesis 29:26
Spot
Genesis 29:34
Het anagram
Genesis 29:35
Het anagram
Genesis 30:1-5
Cultuur
Genesis 30:9-10
Cultuur
Genesis 30:14-16
De Natuur
Genesis 31:1
"Eer"
Genesis 31:10-13
Gezichten
Genesis 31:13
Αλειφω
Genesis 31:20
Abr(ah)am
Het anagram
Genesis 31:24
Abr(ah)am
Gezichten
Genesis 31:40
Het klimaat
Genesis 31:47-48
Abr(ah)am
Genesis 31:52
Het anagram
Genesis 32:1
Commentaar op Genesis
Genesis 32:12
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 32:22-24
Het anagram
Genesis 32:24
Commentaar op Genesis
Genesis 32:30
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Jezus is God zichtbaar
Genesis 33:2
Commentaar op Genesis
Genesis 33:13-14
Het boerenleven
Genesis 34
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 34:3
De begerende ziel
Genesis 34:8
De begerende ziel
Genesis 34:15
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 34:17
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 34:22
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 34:24
Besnijdenis - uitvoering
Genesis 34:31
Positieve rhetorische vragen
Genesis 35:6
Beth in Benjamins erfdeel
Genesis 35:7
Gods enigheid
Genesis 35:9-11
Het huwelijksleven
Genesis 35:10-12
Het verbond met Abraham
Genesis 35:11a
Gods almacht
Genesis 35:11z
Het huwelijksleven
Genesis 35:13
"Eer"
Genesis 35:16
Beth
Genesis 35:18
De ziel geven
Genesis 35:19
Beth
Genesis 36:1
Het kopje
Genesis 36:6
"Ziel" voor "mens"
Genesis 36:9
Het kopje
Genesis 36:12
Volkeren
Genesis 36:16
Volkeren
Genesis 36:24
Identificatie
Genesis 36:35
Hadad
Genesis 36:36
Hadad
Genesis 37-48
Introductie ter tegenstelling
Genesis 37:2
Het kopje
Genesis 37:5
Sjeool
Genesis 37:7
Droombeelden
Genesis 37:8
Droombeelden
Genesis 37:8a
Dreigende rhetorische vragen
Genesis 37:9z
Droombeelden
Genesis 37:10z
Dreigende rhetorische vragen
Droombeelden
Genesis 37:21
"Ziel" als persoonlijk voornaamwoord
Genesis 37:25z
Ziekenzalving
Genesis 38
Introductie ter tegenstelling
Genesis 38:15-16a
Mannen en vrouwen
Genesis 38:21-22
De positie van de vrouw
Genesis 39
Introductie ter tegenstelling
Genesis 40:9-11
Droombeelden
Genesis 40:12-13
Droombeelden
Genesis 40:13
Egypte
Genesis 40:16-17
Droombeelden
Genesis 40:18-19
Droombeelden
Genesis 40:21
Egypte
Genesis 40:26-31
Droombeelden
Genesis 41:1-7a
Droombeelden
Genesis 41:13
Egypte
Genesis 41:15
De personen der Drieëenheid
Genesis 41:17-24a
Droombeelden
Genesis 41:34-36
Egypte
Genesis 41:38
Deelgeesten door God gestuurd
Genesis 41:40-44
Egypte
Genesis 41:44
Versterkende overdrijving
Genesis 41:45
Steden in Egypte
Genesis 41:49
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Genesis 41:50
Steden in Egypte
Genesis 41:51
Het anagram
Genesis 41:52
Het anagram
Genesis 41:57
Overdrijving met synecdoche
Genesis 42:4
Het achterwaarts argument
Genesis 42:6
Identificatie
Genesis 42:15-16
De eedformule
Genesis 42:21
De affectieve ziel
Genesis 42:35
Het anagram
Genesis 42:38
Het achterwaarts argument
Sjeool
Genesis 43:7z
Positieve rhetorische vragen
Genesis 43:14a
Gods almacht
Genesis 43:24
De voetwassing
Genesis 44:1-17
De beker als lot
Genesis 44:5
Commentaar op Genesis
Genesis 44:29
Sjeool
Genesis 44:30
De affectieve ziel
Genesis 44:31
Sjeool
Genesis 45:26-27
De aard van de mens
Genesis 46:1
Waterputten
Genesis 46:2a
Gezichten
Genesis 46:5
Waterputten
Genesis 46:15z
De ziel als teleenheid
Genesis 46:18
De ziel als teleenheid
Genesis 46:20
Steden in Egypte
Genesis 46:22
De ziel als teleenheid
Genesis 46:25-27
De ziel als teleenheid
Genesis 47:11
Chronologie
Genesis 47:19-26
Egypte
Genesis 47:27
Chronologie
Genesis 48:3
Beth in Benjamins erfdeel
Gods almacht
Genesis 48:7
Beth
Genesis 48:15-16
Leven uit God
Genesis 48:19
Parallellie
Genesis 48:22
Het anagram
Genesis 49:6
"Één"
De aard van de mens
Genesis 49:8
Het anagram
Genesis 49:10a
Voeten voor lendenen
Genesis 49:16
Het anagram
Genesis 49:19
Het anagram
Genesis 49:25
Azar
Gods almacht
Genesis 50:10
Het klaaglied
Genesis 50:19
Positieve rhetorische vragen
Genesis 50:23
Commentaar op Genesis
Genesis 50:24
Het verbond met Abraham