De opsomming

Herhaling wordt ook gebruikt om de structuur van een opsomming duidelijk te maken. Een voorbeeld is het eerste Scheppingsverhaal, met zijn cadans van "En God zeide" - "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest": Genesis 1:3-5, Genesis 1:6-8, Genesis 1:9-13, Genesis 1:14-19, Genesis 1:20-23, Genesis 1:24-31. Een ander uitgebreid voorbeeld is de lijst der geloofsgetuigen met zijn steeds herhaalde "Door het geloof".

Geslachtsregisters, trinitarische formules.

1 Korinthiërs 12:4-6
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;
en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
Efeziërs 1:3-14