De lijst

Een lijst of register is een bondige opsomming van gelijkaardige zaken. De Bijbelschrijvers kenden de tabel nog niet, en moesten lijsten daarom met tekstuele hulpmiddelen structureren. De belangrijksten daarvan zijn de herhaling en het kopje. Enige belangrijke lijsttypen volgen hier.

Personen­lijsten.

Numeri 1:5-15
Numeri 13:4-15
Met een kopje.

Van het geslachts­register bestaan drie deelvormen. Het kan lineair of uitwaaierend zijn, en voor- of achterwaarts lopen, waarbij achterwaartse waaierregisters niet voorkomen.

Genesis 5, Genesis 11:10-26
Een voorwaarts lineair geslachts­register.
Genesis 10
Een uitwaaierend geslachts­register.
Lukas 4:23-38
Een achterwaarts geslachts­register.

Deze drie soorten geslachtsregisters hebben verschillende functies.

De volkstellings­lijst. Hierop volgt vaak een totaalsom.

Numeri 1:20-43
De totaalsom staat in Numeri 1:45-46.
Numeri 2:3z-31
De totaalsom staat in Numeri 2:32, met tussentotalen in Numeri 2:9, Numeri 2:16, Numeri 2:24 en Numeri 2:31.
Numeri 26:5-50
De totaalsom staat in Numeri 26:51, en er zijn tussentotalen per stam.

Er zijn echter vele andere soorten lijsten.

Numeri 7:12-83
Numeri 31:32-40
Numeri 33:5-49