Efeziërs

Efeziërs
Parallellie
Paulus' briefbundel
Efeziërs 1:1-2
De Drieëenheid van vrede
Efeziërs 1:1
Paulus' briefbundel
Δια
Εγω ειμι
Efeziërs 1:2-3
Κυριος
Efeziërs 1:2
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 1:3-14
De opsomming
Efeziërs 1:3
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 1:4-14
De Drieëenheid
Efeziërs 1:4-5
Gods soevereine uitverkiezing
Efeziërs 1:5-6
De mens
Efeziërs 1:5
Δια
Efeziërs 1:7
Δια
Efeziërs 1:10
De gemeente als lichaam
Efeziërs 1:12
De mens
Efeziërs 1:13
De Heilige Geest is geen individu
Deelgeesten binnen God
Efeziërs 1:14
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Efeziërs 1:15
Δια
Κυριος
Efeziërs 1:17
De Drieëenheid
Deelgeesten door God gestuurd
Κυριος
Efeziërs 1:19
"Macht"
Efeziërs 1:20
Commentaar op Efeziërs
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Jezus' heilsdaad
Efeziërs 1:21
Commentaar op Efeziërs
Ονομα
Efeziërs 1:22-23
De gemeente als lichaam
Onze moedertaal
Efeziërs 2:1-3
Redding als vrijkoop
Efeziërs 2:1-2
De heerser der wereld
Efeziërs 2:2
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 2:3
"Vlees"
Efeziërs 2:3a
Begeerte
Efeziërs 2:4-7
Rechtvaardiging uit genade
Efeziërs 2:4-5a
Bekering als geboorte
Efeziërs 2:4
Δια
Efeziërs 2:6
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 2:7
Gods goedertierenheid
Efeziërs 2:8-9
De bron van ons behoud
Efeziërs 2:8
Het Messiaans geheim
Δια
Efeziërs 2:10
Goede werken
Efeziërs 2:11
De besnijdenistwist
Efeziërs 2:12
Leven in de Wereld
Efeziërs 2:13-22
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 2:13-18
Jezus de Vredevorst
Efeziërs 2:13-16
Christelijke onpartijdigheid
Efeziërs 2:14-16
Leven in vrijheid
Nieuwe mens
Efeziërs 2:15a
Gods Woord is Jezus
Efeziërs 2:16
Δια
Σταυρος
Efeziërs 2:17-18
De eenheid der Drieëenheid
De gaven van de Geest
Efeziërs 2:18
Geesten
Δια
Efeziërs 2:19-22
De gemeente als tempel
Efeziërs 2:19-20
De Christen als vreemdeling
Jezus als fundament
Efeziërs 2:20
Onze moedertaal
Efeziërs 2:21
Κυριος
Efeziërs 3:4-12
Paulus' verkondiging
Efeziërs 3:5
Γενεα
Efeziërs 3:6
De positie van de heiden
Δια
Efeziërs 3:7
Διακονω
Efeziërs 3:8-12
God verlaat ons niet
Efeziërs 3:8
Hoogachting
Efeziërs 3:9
Δια
Efeziërs 3:9z
Jezus is God als Schepper
Efeziërs 3:10
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 3:11
Κυριος
Efeziërs 3:12
Δια
Efeziërs 3:13
Houding tegenover lijden
Αιτεω
Efeziërs 3:14-21
Kruisstelling
Efeziërs 3:14-17a
De gaven van de Geest
Efeziërs 3:14
Κυριος
Efeziërs 3:16
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Leven uit God
Δια
Efeziërs 3:17a
God en volk
Efeziërs 3:18
Commentaar op Efeziërs
Sharps regel
Efeziërs 3:20-21
Jezus is de Eeuwige
Efeziërs 3:20
Αιτεω
Efeziërs 3:21
Commentaar op Efeziërs
Het tijdperk der tijdperken
Γενεα
Efeziërs 4:1-16
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 4:1-6
Het liefdesgebod
Efeziërs 4:1
Κυριος
Efeziërs 4:3-6
Christelijke onpartijdigheid
Efeziërs 4:4-6
De eenheid der Drieëenheid
Efeziërs 4:4
Geesten
Efeziërs 4:5-6
Gods enigheid
Efeziërs 4:5
De doop
Κυριος
Efeziërs 4:6
Δια
Efeziërs 4:7
Heilige Geest met mate
Efeziërs 4:8
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Theodicee
Efeziërs 4:9
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 4:11-16
De gemeente als lichaam
Het onderscheiden van geesten
Efeziërs 4:12
Διακονω
Efeziërs 4:14-15
De Christen als groeiend
Onze moedertaal
Efeziërs 4:14
Commentaar op Johannes
Efeziërs 4:16
Δια
Efeziërs 4:17-18
Leven in de Wereld
Efeziërs 4:17
Κυριος
Efeziërs 4:18
Verstokken
Δια
Efeziërs 4:20
Leven in de Wereld
Efeziërs 4:21-24
Nieuwe mens
Efeziërs 4:22
Lichamelijke begeerte
Efeziërs 4:25
Overige aanhalingen
Efeziërs 4:26
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 4:27
Satan - ongesorteerd
Efeziërs 4:29
Het verkondigend spreken
Efeziërs 4:30
De Heilige Geest is een persoon
De Heilige Geest is geen individu
Heilszekerheid
Efeziërs 4:32
Houding tegenover vijanden
Efeziërs 5:1-2
Godgelijkheid
Jezus volgens Paulus
Efeziërs 5:1
Voorgangers en navolgers
Efeziërs 5:2z
Heil door Jezus
Efeziërs 5:3-5
Reinheid
Efeziërs 5:3a
Πορνεια
Efeziërs 5:5
Πορνος
Efeziërs 5:5z
Jezus is God
Efeziërs 5:6-10
Het gevaar van systematische theologie
Efeziërs 5:6
Δια
Efeziërs 5:8-10
De vrucht van de Geest
Efeziërs 5:8
Wedergeboorte
Κυριος
Efeziërs 5:10
Κυριος
Efeziërs 5:14
De Leidinggever als licht
Efeziërs 5:17
Het durende aspect in het Grieks
Δια
Κυριος
Efeziërs 5:18
Vrijheid niet misbruiken
Efeziërs 5:19
Zang
Κυριος
Efeziërs 5:20
Jezus' ονομα
Κυριος
Efeziërs 5:21
De eega
Eufemisme
Man-vrouwsymmetrie
Nederlandse woorden
Efeziërs 5:22-24
Huwelijksregels
Efeziërs 5:22-23
De gemeente als lichaam
Onze moedertaal
Efeziërs 5:22
Eufemisme
Man-vrouwsymmetrie
Κυριος
Efeziërs 5:23
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 5:23z
De Heiland
Efeziërs 5:25-32
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 5:25-30
Huwelijksregels
Efeziërs 5:25-27
Redding als reiniging
Efeziërs 5:25
Godgelijkheid
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Man-vrouwsymmetrie
Efeziërs 5:25a
Eufemisme
Inwendige tekstkritiek
Efeziërs 5:27
Rots
Efeziërs 5:29
Overdrijving
Κυριος
Efeziërs 5:31
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Efeziërs 5:33
De eega
Efeziërs 6:1-3
Kinderen jegens hun ouders
Efeziërs 6:1
De eega
Nederlandse woorden
Κυριος
Efeziërs 6:2-3
Aanhaling der Tien Geboden
Efeziërs 6:4
Κυριος
Efeziërs 6:4a
Ouders en kinderen
Efeziërs 6:4z
Onderwijzing
Efeziërs 6:5-7
Slavernij
Efeziërs 6:5
De eega
Eufemisme
Nederlandse woorden
Κυριος
Efeziërs 6:7
Κυριος
Efeziërs 6:8
Κυριος
Efeziërs 6:8z
Leven in vrijheid
Efeziërs 6:9
De positie van de slaaf
Κυριος
Efeziërs 6:9a
Eufemisme
Efeziërs 6:10
Leven uit God
Κυριος
Efeziërs 6:11-17
Heiligheid als kleding
Efeziërs 6:11-12
De heerser der wereld
Efeziërs 6:11
Commentaar op Efeziërs
Satan - ongesorteerd
Efeziërs 6:12
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 6:13
Commentaar op Efeziërs
Δια
Efeziërs 6:14-17
Gods Woord als zwaard
Efeziërs 6:16
Beschermende hulp als schild
Efeziërs 6:18-20
Gebedstijd
Efeziërs 6:18
Commentaar op Efeziërs
Gebedsinhoud
Het smeekgebed
Waakzaamheid
Δια
Efeziërs 6:18z
Commentaar op Efeziërs
Efeziërs 6:21-22
Paulus' briefbundel
Efeziërs 6:21
Διακονω
Κυριος
Efeziërs 6:23-24
Commentaar op Efeziërs
Paulus' briefbundel
Κυριος
Efeziërs 6:23
De Drieëenheid van vrede
Efeziërs 6:24
Δια