1 Timotheüs

1 Timotheüs 1:1-2
De Drieëenheid van vrede
De vermenigvuldigingsopdracht
1 Timotheüs 1:1
De Heiland
1 Timotheüs 1:2
Κυριος
1 Timotheüs 1:5-7
Het gevaar van systematische theologie
1 Timotheüs 1:5
Het liefdesgebod
Vermaning
1 Timotheüs 1:6-7
De leraarschapsgave
1 Timotheüs 1:9
Σεβομαι
1 Timotheüs 1:10
Homosexualiteit
1 Timotheüs 1:10a
Πορνος
1 Timotheüs 1:12
Διακονω
Ἡγεομαι
Κυριος
1 Timotheüs 1:13z
Kennis en strafwaardigheid
1 Timotheüs 1:14
Κυριος
1 Timotheüs 1:15
Hoogachting
Εγω ειμι voor nadruk
1 Timotheüs 1:16
Jezus biedt eeuwig leven
Δια
1 Timotheüs 1:17
Gods enigheid
Het tijdperk der tijdperken
Jezus is God zichtbaar
Αιων
1 Timotheüs 1:18-19a
Christenleven als strijd
1 Timotheüs 1:20
Satan
1 Timotheüs 2:1-2
De Christen in de wereld
1 Timotheüs 2:1
Het smeekgebed
1 Timotheüs 2:2a
Commentaar op 1 Timotheüs
1 Timotheüs 2:2z
De opzieners
1 Timotheüs 2:3
De Heiland
1 Timotheüs 2:4
Gods Heilswil
1 Timotheüs 2:5-6
Jezus is mens
1 Timotheüs 2:5
Gods enigheid
1 Timotheüs 2:5z
Redding
1 Timotheüs 2:6
Jezus stierf voor allen
1 Timotheüs 2:7
Paulus' verkondiging
1 Timotheüs 2:8
Gebedsvorm
Διαλεγομαι
1 Timotheüs 2:9-10
Goede werken
Mannen en vrouwen
1 Timotheüs 2:9
Σωφρων
1 Timotheüs 2:10
Δια
1 Timotheüs 2:12
Efeze
1 Timotheüs 2:14-15
Satan verzocht Eva
1 Timotheüs 2:15
Efeze
Standvastigheid
Δια
Σωφρων
1 Timotheüs 3:1-7
De opzieners
1 Timotheüs 3:1
Begeerte
De opzieners
1 Timotheüs 3:1z
Begeerte
1 Timotheüs 3:2
Σωφρων
1 Timotheüs 3:5
"Zorg"
1 Timotheüs 3:6-7
Satan - ongesorteerd
1 Timotheüs 3:6
Terugval is mogelijk
1 Timotheüs 3:8-13
De diakenen
Διακονος
1 Timotheüs 3:8
Γλωσσα
Διακονω
1 Timotheüs 3:10
Διακονω
1 Timotheüs 3:11
Commentaar op 1 Timotheüs
1 Timotheüs 3:12
Διακονω
1 Timotheüs 3:13
Διακονω
1 Timotheüs 3:15
De gemeente als tempel
1 Timotheüs 3:16
De verkondigingsopdracht
Jezus is mens
Αγγελος
1 Timotheüs 4:1-5
Lichamelijke begeerte
1 Timotheüs 4:1-3
Leven in vrijheid
Valse geesten
1 Timotheüs 4:1
Gods Woord
1 Timotheüs 4:1a
De Heilige Geest spreekt
1 Timotheüs 4:3
Efeze
1 Timotheüs 4:4-5
Vormen van Christelijke vrijheid
1 Timotheüs 4:5
Δια
1 Timotheüs 4:6
Διακονω
1 Timotheüs 4:7z-8
Lichamelijke begeerte
1 Timotheüs 4:8
Introductie ter tegenstelling
1 Timotheüs 4:10
De Heiland
Jezus stierf voor allen
1 Timotheüs 4:12
Het liefdesgebod
1 Timotheüs 4:13
Παρακλητος
1 Timotheüs 4:14
De opzieners
Handoplegging
Δια
1 Timotheüs 5:1-2
De opzieners
1 Timotheüs 5:4
Goede werken
1 Timotheüs 5:5
"Één"
Het smeekgebed
Mannen en vrouwen
1 Timotheüs 5:8
"Zorg"
De eega
1 Timotheüs 5:9-10
Goede werken
1 Timotheüs 5:10
De voetwassing
Medelijden
1 Timotheüs 5:11-15
Het huwelijksleven
1 Timotheüs 5:13
De opzieners
1 Timotheüs 5:15
Satan de verzoeker
1 Timotheüs 5:17-19
De opzieners
Het kerkbestuur
1 Timotheüs 5:18
Aanhaling
1 Timotheüs 5:19
Overige aanhalingen
1 Timotheüs 5:20
Het kerkbestuur
1 Timotheüs 5:21
Christelijke onpartijdigheid
Κυριος
1 Timotheüs 5:21a
Jezus is God
1 Timotheüs 5:22
Handoplegging
1 Timotheüs 5:23
Δια
1 Timotheüs 5:25
Goede werken
1 Timotheüs 6:1-2a
Slavernij
1 Timotheüs 6:1-2
"Heer"
1 Timotheüs 6:1
Ἡγεομαι
Ονομα
1 Timotheüs 6:3-5
Valse verkondiging
1 Timotheüs 6:3
Κυριος
1 Timotheüs 6:6-7
De Christen als vreemdeling
1 Timotheüs 6:8
Geld en rijkdom
1 Timotheüs 6:9-11
De gevaren van rijkdom
1 Timotheüs 6:9
Begeerte
Απωλεια
1 Timotheüs 6:10
Goede werken
1 Timotheüs 6:10m
Begeerte
1 Timotheüs 6:12
De hemelbeloning
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
1 Timotheüs 6:12a
Christenleven als strijd
1 Timotheüs 6:13-16
Gods eeuwigheid
Gods enigheid
Jezus is de heerser
1 Timotheüs 6:14
Κυριος
1 Timotheüs 6:15
Jezus is God zichtbaar
Κυριος
1 Timotheüs 6:15z-16a
Jezus is God zichtbaar
1 Timotheüs 6:15z
God der goden, Here der heren, Koning der koningen
1 Timotheüs 6:16
De Leidinggever als licht
1 Timotheüs 6:16z
"Macht"
1 Timotheüs 6:17-19
Geven
Goede werken
1 Timotheüs 6:19
God schenkt terug
Jezus als fundament
1 Timotheüs 6:20-21a
Geloof