Galaten

Galaten 1:1-3
De Drieëenheid van vrede
Galaten 1:1
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Δια
Galaten 1:1a
Jezus is mens
Galaten 1:3-4
Leven in de Wereld
Galaten 1:3
Κυριος
Galaten 1:4
Jezus volgens Paulus
Galaten 1:5
Het tijdperk der tijdperken
Galaten 1:6-9
Gnostische tendenzen
Galaten 1:7z-9
Valse verkondiging
Galaten 1:10
Leven met God
Verwerping
Galaten 1:11-12
Het Messiaans geheim
Jezus is mens
Galaten 1:11
Paulus' verkondiging
Galaten 1:12
Paulus' verkondiging
Δια
Galaten 1:15-17
Paulus' verkondiging
Galaten 1:15
Δια
Galaten 1:18
Πετρος
Galaten 1:18a
Commentaar op Paulus
Galaten 1:19
Κυριος
Galaten 1:23
Het durende aspect in het Grieks
Paulus' verkondiging
Galaten 2:1
Johannes Marcus
Δια
Galaten 2:2z
Paulus' verkondiging
Galaten 2:3
De besnijdenistwist
Εγω ειμι
Galaten 2:4
Δια
Galaten 2:4z
Leven in vrijheid
Galaten 2:6m
Gods onpartijdigheid
Galaten 2:7-9
Besnijdenis - instelling
Galaten 2:7-8
Πετρος
Galaten 2:9
Jezus als fundament
Johannes Marcus
Galaten 2:11-14
Leven in vrijheid
Galaten 2:11
Antiochië
Πετρος
Galaten 2:12
Besnijdenis - instelling
Galaten 2:13
Johannes Marcus
Galaten 2:14
Πετρος
Galaten 2:15-16
De bron van ons behoud
Galaten 2:16
Δια
Galaten 2:17
Antwoordinleidende vragen
Verwerping
Διακονω
Galaten 2:19-20
Verlossing als sterven
Galaten 2:19
Δια
Galaten 2:20
Jezus volgens Paulus
Galaten 2:21
Rechtvaardiging uit genade
Δια
Galaten 3:2
De Heilige Geest als teken
Galaten 3:3-4
Terugval is mogelijk
Galaten 3:3
Geest en vlees bij Paulus
Galaten 3:5
De Heilige Geest als teken
Galaten 3:6
Aanhalingen betreffende Abraham
Galaten 3:7
De vermenigvuldigingsopdracht
Galaten 3:8
Overige aanhalingen
Galaten 3:10-12
De bron van ons behoud
Galaten 3:10
Iedereen is zondig
Nederlandse woorden
Galaten 3:11a
Niet door werken der wet
Galaten 3:12
Overige aanhalingen
Galaten 3:13
Jezus volgens Paulus
Ξυλον
Galaten 3:13a
Redding als vrijkoop
Galaten 3:13z
Overige aanhalingen
Galaten 3:14
De vermenigvuldigingsopdracht
Δια
Galaten 3:15-17
Argument a fortiori in een monoloog
Galaten 3:16
Het verbond met Abraham
Jezus volgens Paulus
Galaten 3:17
Chronologie
Galaten 3:18-19
Δια
Galaten 3:19-20
Het verbond
Galaten 3:19
Het Mozaïsch verbond
Galaten 3:20
Gods enigheid
Galaten 3:21
Niet door werken der wet
Verwerping
Galaten 3:21a
Antwoordinleidende vragen
Galaten 3:26-29
Redding als adoptie
Galaten 3:26
Δια
Galaten 3:27
De doop
Heiligheid als kleding
Galaten 3:28
Gods onpartijdigheid
Leven in vrijheid
Galaten 3:28z
Het grammaticaal geslacht
Galaten 3:29
De vermenigvuldigingsopdracht
Galaten 4:1
Κυριος
Galaten 4:4-6
Redding als adoptie
Galaten 4:4
Jezus volgens Paulus
Galaten 4:6
De Heilige Geest als teken
Galaten 4:7-11
Gevaarlijke traditie
Galaten 4:7
Redding als adoptie
Δια
Galaten 4:9-11
Terugval is mogelijk
Galaten 4:9
Open rhetorische vragen
Galaten 4:10-11
De Sabbat
Galaten 4:12a
Het smeekgebed
Galaten 4:13-15
Paulus
Galaten 4:13-14
Paulus' verkondiging
Galaten 4:13
Δια
Galaten 4:14
Spuwen als daadbeeld
Galaten 4:16
Positieve rhetorische vragen
Galaten 4:18-20
De vermenigvuldigingsopdracht
Galaten 4:21-23
De vermenigvuldigingsopdracht
Galaten 4:22-23
Leven in vrijheid
Galaten 4:23
Δια
Galaten 4:26
Leven in vrijheid
Galaten 4:27
Overige aanhalingen
Galaten 4:29
Verdrukking en vervolging
Galaten 4:30-31
Leven in vrijheid
Galaten 4:30
Aanhalingen betreffende Abraham
Galaten 5:1
Leven in vrijheid
Galaten 5:2-3
De besnijdenistwist
Galaten 5:4
Rechtvaardiging uit genade
Galaten 5:5-6
De geest van liefde
Galaten 5:5
De gaven van de Geest
Geloof tot hoop
Galaten 5:6
De besnijdenistwist
De positie van de heiden
Δια
Galaten 5:9
Leer als zuurdesem
Galaten 5:10
Κυριος
Galaten 5:11-12
Paranomasia
Galaten 5:11
De besnijdenistwist
Σταυρος
Galaten 5:13
Het liefdesgebod
Leven in vrijheid
Δια
Galaten 5:14
Commentaar op Mattheüs
Liefde vervult de Wet
Galaten 5:16
Lichamelijke begeerte
Galaten 5:17a
Begeerte
Galaten 5:19-21
Reinheid
Galaten 5:19
Πορνεια
Galaten 5:22
De Drieëenheid van vrede
De geest van liefde
De vrucht van de Geest
Galaten 5:24
Lichamelijke begeerte
Galaten 5:26
Hoogachting
Galaten 6:1
Deelgeesten
Doodstraf
Het achterwaarts argument
Galaten 6:6
Aanhaling
Galaten 6:7-9
Christelijke goedheid
Galaten 6:7-8a
De straf op de zonde
Galaten 6:7
Gods Woord
Galaten 6:8
De gaven van de Geest
Galaten 6:9
Standvastigheid
Galaten 6:10
Leven jegens de ander
Galaten 6:11
Paulus
Galaten 6:12-13
De besnijdenistwist
Galaten 6:12
Het durende aspect in het Grieks
Σταυρος
Galaten 6:14
Verlossing als sterven
Verwerping
Δια
Κυριος
Σταυρος
Galaten 6:15
Besnijdenis des harten
Galaten 6:16
De Canon
Galaten 6:17
Κυριος
Galaten 6:18
Κυριος