1 Korinthiërs

1 Korinthiërs
De kracht van Gods Woord
1 Korinthiërs 1:1-3
De Drieëenheid van vrede
1 Korinthiërs 1:1
Δια
1 Korinthiërs 1:2-3
Κυριος
1 Korinthiërs 1:2
Gebed
Jezus' ονομα
Εγω ειμι
1 Korinthiërs 1:2z
Aanhalingen over God slaan op Jezus
1 Korinthiërs 1:7-10
Κυριος
1 Korinthiërs 1:9-10
Δια
1 Korinthiërs 1:9
Gods trouw
1 Korinthiërs 1:10
Jezus' ονομα
1 Korinthiërs 1:12-13
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 1:12
Εγω en ειμι tegenover een ander
1 Korinthiërs 1:13
De doop
Verwerping
Ονομα
1 Korinthiërs 1:14
De doop
1 Korinthiërs 1:15
De doop
Ονομα
1 Korinthiërs 1:16
De doop
1 Korinthiërs 1:17-18
Σταυρος
1 Korinthiërs 1:17
De doop
Paulus' verkondiging
1 Korinthiërs 1:19
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 1:21
Δια
1 Korinthiërs 1:22
Αιτεω
1 Korinthiërs 1:24
Het gevaar van allegorie
1 Korinthiërs 1:26
Litotes
1 Korinthiërs 1:27-29
Gods soevereine uitverkiezing
1 Korinthiërs 1:27a
Het gevaar van systematische theologie
1 Korinthiërs 1:28
Εγω ειμι
1 Korinthiërs 1:30-31
Heiliging
1 Korinthiërs 1:30
Het gevaar van allegorie
1 Korinthiërs 1:31
Overige aanhalingen
Κυριος
1 Korinthiërs 2:1-2
Het gevaar van systematische theologie
1 Korinthiërs 2:3-5
Gebedsinhoud
1 Korinthiërs 2:5
Het Messiaans geheim
1 Korinthiërs 2:8
Κυριος
1 Korinthiërs 2:9
De Canon
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 2:10-12
De geest van de mens
1 Korinthiërs 2:10
Δια
1 Korinthiërs 2:10z
De Heilige Geest is een persoon
1 Korinthiërs 2:11
Het begrip 'geest'
1 Korinthiërs 2:11z
De Heilige Geest is een persoon
1 Korinthiërs 2:12
De Heilige Geest als teken
Ons leven in Christus
1 Korinthiërs 2:14
"Geest"
1 Korinthiërs 2:15
Ons leven in Christus
1 Korinthiërs 2:16
De Heilige Geest is God
Κυριος
1 Korinthiërs 2:22a
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
1 Korinthiërs 3:1-4
Geest en vlees bij Paulus
1 Korinthiërs 3:1-3a
De Christen als groeiend
1 Korinthiërs 3:4
Εγω en ειμι tegenover een ander
1 Korinthiërs 3:5-9
De wereld als akker
1 Korinthiërs 3:5
Δια
Διακονος
Κυριος
1 Korinthiërs 3:6
De eigen stap
1 Korinthiërs 3:8a
Het grammaticaal geslacht
1 Korinthiërs 3:9-17
De gemeente als tempel
1 Korinthiërs 3:10-11
Jezus als fundament
1 Korinthiërs 3:11
Redding
1 Korinthiërs 3:12
Ξυλον
1 Korinthiërs 3:14-15
Lijden voor geredden
1 Korinthiërs 3:15
Δια
1 Korinthiërs 3:16
De Heilige Geest als teken
1 Korinthiërs 3:18-20
Het gevaar van systematische theologie
1 Korinthiërs 3:18
Kennis en strafwaardigheid
1 Korinthiërs 3:20
Διαλεγομαι
Κυριος
1 Korinthiërs 4:3-5
Bedrieglijke gevoelens
Rechtspreken
1 Korinthiërs 4:4-5
Κυριος
1 Korinthiërs 4:5
Gods wezen
1 Korinthiërs 4:6
Het gevaar van systematische theologie
Inleiding tot de verzenverzameling
Δια
1 Korinthiërs 4:7
Commentaar op Petrus
1 Korinthiërs 4:10
Δια
1 Korinthiërs 4:11-13
Houding tegenover vijanden
Voorbeelden van lijden
1 Korinthiërs 4:15
De vermenigvuldigingsopdracht
Δια
1 Korinthiërs 4:15a
Litotes
1 Korinthiërs 4:16
Voorgangers en navolgers
1 Korinthiërs 4:17
Δια
Κυριος
1 Korinthiërs 4:19
Κυριος
1 Korinthiërs 4:20
Het Koninkrijk Gods
1 Korinthiërs 4:21
Deelgeesten
1 Korinthiërs 5:1a
Πορνεια
1 Korinthiërs 5:2-5
Arbitreren
1 Korinthiërs 5:4-5
Satan
Κυριος
1 Korinthiërs 5:4
Jezus' ονομα
1 Korinthiërs 5:5
Απωλεια
1 Korinthiërs 5:6z
Leer als zuurdesem
1 Korinthiërs 5:7-8
Leer als zuurdesem
1 Korinthiërs 5:7z
Het Paaslam als Christus
1 Korinthiërs 5:9-11
Πορνος
1 Korinthiërs 5:12-13a
Arbitreren
1 Korinthiërs 5:13
Doodstraf
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 5:13z
Arbitreren
1 Korinthiërs 6:1-5
Arbitreren
1 Korinthiërs 6:1-3
Argument a fortiori
1 Korinthiërs 6:6
De geest van liefde
1 Korinthiërs 6:9-10
De straf op de zonde
1 Korinthiërs 6:9
Verwerping
1 Korinthiërs 6:10
Gods Woord
Homosexualiteit
Reinheid
Πορνος
1 Korinthiërs 6:11
Behoud door Jezus' ονομα
De Heilige Geest als teken
De doop
Κυριος
1 Korinthiërs 6:11z
De Drieëenheid
Redding als reiniging
1 Korinthiërs 6:12
Het leven van de Christen
1 Korinthiërs 6:12a
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 6:13
Het leven van de Christen
Κυριος
1 Korinthiërs 6:13a
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 6:13z-20
Huwelijksbegin en -einde
1 Korinthiërs 6:13z
Πορνεια
1 Korinthiërs 6:14
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Δια
Κυριος
1 Korinthiërs 6:15-20
Reinheid
1 Korinthiërs 6:15
Verwerping
1 Korinthiërs 6:15z-16a
Πορνη
1 Korinthiërs 6:15z
Antwoordinleidende vragen
1 Korinthiërs 6:16
Verwerping
1 Korinthiërs 6:16z
Aanhalingen omtrent het huwelijk
1 Korinthiërs 6:17
De Heilige Geest als teken
Geesten
Κυριος
1 Korinthiërs 6:18
Περνημι en afgeleiden
1 Korinthiërs 6:19-20
De gemeente als tempel
1 Korinthiërs 6:19
Heilige Geest met mate
Verwerping
1 Korinthiërs 7:1-2
Het huwelijksleven
1 Korinthiërs 7:2-4
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 7:2
Δια
Πορνεια
1 Korinthiërs 7:3
De eega
1 Korinthiërs 7:4-5
Satan de verzoeker
1 Korinthiërs 7:4
De eega
1 Korinthiërs 7:5
Lichamelijke begeerte
1 Korinthiërs 7:5z
Δια
1 Korinthiërs 7:7-9
Het huwelijksleven
1 Korinthiërs 7:9
Lichamelijke begeerte
1 Korinthiërs 7:10-16
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 7:10-11
Huwelijksbegin en -einde
1 Korinthiërs 7:10
Κυριος
1 Korinthiërs 7:12-16
De eega
1 Korinthiërs 7:12-14
Introductie ter herhaling
1 Korinthiërs 7:12
Κυριος
1 Korinthiërs 7:13
De positie van de vrouw
1 Korinthiërs 7:16
Verwerping
1 Korinthiërs 7:16a
Γυναι als aanspreektitel
1 Korinthiërs 7:17
Introductie ter herhaling
Κυριος
1 Korinthiërs 7:18-23
Introductie ter herhaling
1 Korinthiërs 7:18-19
Argument bij analogie
Besnijdenis des harten
1 Korinthiërs 7:19
De positie van de heiden
1 Korinthiërs 7:20
Introductie ter herhaling
1 Korinthiërs 7:21-23
Argument bij analogie
1 Korinthiërs 7:21-22
Leven in vrijheid
1 Korinthiërs 7:22
Redding als vrijkoop
Κυριος
1 Korinthiërs 7:23a
Leven in vrijheid
1 Korinthiërs 7:24
Introductie ter herhaling
1 Korinthiërs 7:25
Κυριος
1 Korinthiërs 7:26
Δια
1 Korinthiërs 7:27-28a
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 7:27
Vragende stijlfiguren
1 Korinthiërs 7:28
Het huwelijksleven
1 Korinthiërs 7:32-35
Het huwelijksleven
1 Korinthiërs 7:32-34
Μεριμνα
1 Korinthiërs 7:32
Κυριος
1 Korinthiërs 7:33-34
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 7:34-35
Κυριος
1 Korinthiërs 7:36-38
Het huwelijksleven
1 Korinthiërs 7:37
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 7:39
Leven in vrijheid
Κυριος
1 Korinthiërs 8:1-3
Gnostische tendenzen
1 Korinthiërs 8:4
Gods enigheid
1 Korinthiërs 8:5
Κυριος
1 Korinthiërs 8:6
Gods enigheid
Jezus is God als Schepper
Δια
Κυριος
1 Korinthiërs 8:9-13
Leven jegens de ander
1 Korinthiërs 8:11
Jezus stierf voor allen
Δια
1 Korinthiërs 8:13
"Vlees"
1 Korinthiërs 8:20-21
Leven jegens de ander
1 Korinthiërs 9
Argument bij analogie
1 Korinthiërs 9:1
Leven in vrijheid
Negatieve rhetorische vragen
1 Korinthiërs 9:1a
Κυριος
1 Korinthiërs 9:1z-2
Κυριος
1 Korinthiërs 9:4-6
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 9:5
Κυριος
1 Korinthiërs 9:6-7
Argument bij analogie
1 Korinthiërs 9:6
Johannes Marcus
Verwerping
1 Korinthiërs 9:7-10
Introductie
1 Korinthiërs 9:7
Verwerping
Καρπος
1 Korinthiërs 9:8
Verwerping
1 Korinthiërs 9:9
Aanhaling
1 Korinthiërs 9:9a
Het Mozaïsch verbond
1 Korinthiërs 9:10
Verwerping
Δια
1 Korinthiërs 9:11
De wereld als akker
Geest en vlees bij Paulus
1 Korinthiërs 9:12z
Leven jegens de ander
1 Korinthiërs 9:14
Aanhaling
De verkondigingsopdracht
Κυριος
1 Korinthiërs 9:16-17
Paulus' verkondiging
1 Korinthiërs 9:23
Terugval is mogelijk
Δια
1 Korinthiërs 9:24-27
Christenleven als strijd
1 Korinthiërs 9:24
Standvastigheid
Wij mogen actief aan onze redding werken
1 Korinthiërs 9:27
Terugval is mogelijk
1 Korinthiërs 10:1-4
Woordbeelden
1 Korinthiërs 10:1
Δια
1 Korinthiërs 10:2
De doop
1 Korinthiërs 10:4
Πετρα
1 Korinthiërs 10:6
Het sleutelpaar
1 Korinthiërs 10:6m
Begeerte
1 Korinthiërs 10:7
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 10:8
Bileam
1 Korinthiërs 10:8a
Περνημι en afgeleiden
1 Korinthiërs 10:11
Het sleutelpaar
Schrijven en schrift
1 Korinthiërs 10:12
Doodstraf
1 Korinthiërs 10:13z
Gods trouw
1 Korinthiërs 10:16-21
Het avondmaal
1 Korinthiërs 10:16
Negatieve rhetorische vragen
1 Korinthiërs 10:16a
De avondmaalsbeker
1 Korinthiërs 10:16z-17
Het avondmaalsbrood
1 Korinthiërs 10:17-18
Argument bij analogie
1 Korinthiërs 10:20-21
De avondmaalsbeker
1 Korinthiërs 10:21
Κυριος
1 Korinthiërs 10:22
Verwerping
Κυριος
1 Korinthiërs 10:23-24
Vormen van Christelijke vrijheid
1 Korinthiërs 10:23
Commentaar op 1 Korinthiërs
Het leven van de Christen
1 Korinthiërs 10:25-27
Vormen van Christelijke vrijheid
1 Korinthiërs 10:25
Δια
1 Korinthiërs 10:26
Gods positie
Κυριος
1 Korinthiërs 10:27-28
Δια
1 Korinthiërs 10:28-29a
Leven jegens de ander
1 Korinthiërs 10:28
Κυριος
1 Korinthiërs 10:29
Leven in vrijheid
1 Korinthiërs 10:29z-30
Vrijheid niet misbruiken
1 Korinthiërs 10:31
Vormen van Christelijke vrijheid
1 Korinthiërs 11:1
Voorgangers en navolgers
1 Korinthiërs 11:3
Man-vrouwsymmetrie
Onze moedertaal
1 Korinthiërs 11:5
Commentaar op 1 Korinthiërs
De positie van de vrouw
1 Korinthiërs 11:6
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:7
Typen
1 Korinthiërs 11:7a
Jezus is God
1 Korinthiërs 11:8-10
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:8-9
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 11:9-10
Δια
1 Korinthiërs 11:9
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:10
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:11-12
Man-vrouwsymmetrie
1 Korinthiërs 11:11
Κυριος
1 Korinthiërs 11:12
Δια
1 Korinthiërs 11:13-15
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:14
Liefdevolle spot
Verwerping
1 Korinthiërs 11:16
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 11:17-18
Samenleven als Christen
1 Korinthiërs 11:20-34a
Het avondmaal
1 Korinthiërs 11:20
Samenleven als Christen
1 Korinthiërs 11:22
Verwerping
1 Korinthiërs 11:23
Κυριος
1 Korinthiërs 11:24
Het avondmaalsbrood
1 Korinthiërs 11:25
De avondmaalsbeker
1 Korinthiërs 11:26-28
De avondmaalsbeker
1 Korinthiërs 11:26
De verkondigingsopdracht
Κυριος
1 Korinthiërs 11:27-29
Het avondmaalsbrood
Vrijheid niet misbruiken
1 Korinthiërs 11:27
Κυριος
1 Korinthiërs 11:29
Κυριος
1 Korinthiërs 11:30
Litotes
Δια
1 Korinthiërs 11:32
Lijden tot groei
Κυριος
1 Korinthiërs 11:33
Het avondmaalsbrood
1 Korinthiërs 12-14
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 12
Het teken van onze redding
1 Korinthiërs 12:1-3
Het onderscheiden van geesten
1 Korinthiërs 12:3
Κυριος
1 Korinthiërs 12:3z
Heilige Geest met mate
1 Korinthiërs 12:4-11
De Heilige Geest als teken
De eenheid der Drieëenheid
Het onderscheiden van geesten
1 Korinthiërs 12:4-6
De Drieëenheid
De opsomming
1 Korinthiërs 12:5
Διακονια
Κυριος
1 Korinthiërs 12:8-10
Bedieningen
1 Korinthiërs 12:8
De leraarschapsgave
Δια
1 Korinthiërs 12:11
De Heilige Geest is een persoon
1 Korinthiërs 12:12-27
De gemeente als lichaam
1 Korinthiërs 12:13
De Heilige Geest als teken
De doop
Geesten
Gods onpartijdigheid
Leven in vrijheid
1 Korinthiërs 12:25z
Μεριμνα
1 Korinthiërs 12:26
Medelijden
1 Korinthiërs 12:28
Bedieningen
1 Korinthiërs 12:29-30
Bedieningen
Positieve rhetorische vragen
1 Korinthiërs 12:31
Bedieningen
1 Korinthiërs 13:1
Γλωσσα
1 Korinthiërs 13:4-7
Stijlfiguren
1 Korinthiërs 13:4
Gods karakter
Παρακλητος
1 Korinthiërs 13:8
Bedieningen
1 Korinthiërs 13:11
"Overleggen"
De Christen als groeiend
1 Korinthiërs 13:12
Stijlstructuren
Δια
1 Korinthiërs 14:1-3
Bedieningen
1 Korinthiërs 14:3
Vermaning
1 Korinthiërs 14:4
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:5
Bedieningen
1 Korinthiërs 14:5z
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:6
Het achterwaarts argument
1 Korinthiërs 14:7-11
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:9
Δια
1 Korinthiërs 14:12
Het onderscheiden van geesten
1 Korinthiërs 14:13
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:14
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:15
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:16
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:17
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:18-19
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:19
Δια
1 Korinthiërs 14:20
De Christen als groeiend
Het toetsen van gaven
1 Korinthiërs 14:21-22
Tongenspraak jegens ongelovigen
1 Korinthiërs 14:21
De canon van het Oude Testament
Κυριος
1 Korinthiërs 14:23-25
Tongenspraak jegens ongelovigen
1 Korinthiërs 14:23-24
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:23
Samenleven als Christen
1 Korinthiërs 14:24-25
Προσκυνησις van God
1 Korinthiërs 14:26
Bedieningen
Commentaar op 1 Korinthiërs
Samenleven als Christen
Zang
1 Korinthiërs 14:27-28
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 14:29
Profetie toetsen
1 Korinthiërs 14:30-31
Samenleven als Christen
1 Korinthiërs 14:32-33
De God van vrede
1 Korinthiërs 14:33-34a
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 14:34z-35
Commentaar op 1 Korinthiërs
1 Korinthiërs 14:36
Commentaar op 1 Korinthiërs
Verwerping
1 Korinthiërs 14:37
Κυριος
1 Korinthiërs 14:39-40
Tongenspraak in de gemeente
1 Korinthiërs 15:1-5
Paulus' verkondiging
1 Korinthiërs 15:1-2
Standvastigheid
1 Korinthiërs 15:2
Δια
1 Korinthiërs 15:3-8
Jezus volgens Paulus
1 Korinthiërs 15:3-4
De canon van het Oude Testament
1 Korinthiërs 15:9
Hoogachting
Εγω ειμι voor nadruk
1 Korinthiërs 15:10-11
Paulus' verkondiging
1 Korinthiërs 15:10
Rechtvaardiging uit genade
Εγω ειμι voor nadruk
1 Korinthiërs 15:13-19
Het achterwaarts argument
1 Korinthiërs 15:20-24
Eschatologie
1 Korinthiërs 15:20-22
Jezus is mens
1 Korinthiërs 15:20
Jezus' heilsdaad
1 Korinthiërs 15:21-22
Satan verzocht Eva
1 Korinthiërs 15:21
Jezus is mens
Δια
1 Korinthiërs 15:22
Typen
1 Korinthiërs 15:23-24
Jezus is de heerser
1 Korinthiërs 15:23
Jezus' heilsdaad
1 Korinthiërs 15:24
Jezus is gelijkwaardig aan God
1 Korinthiërs 15:25
Jezus is gelijkwaardig aan God
1 Korinthiërs 15:27a
Jezus is mens
1 Korinthiërs 15:28
Jezus is gelijkwaardig aan God
1 Korinthiërs 15:29
Commentaar op 1 Korinthiërs
De doop
1 Korinthiërs 15:31
Κυριος
1 Korinthiërs 15:32
Efeze
1 Korinthiërs 15:32z
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 15:33
Dichters
1 Korinthiërs 15:35-38
De wereld als akker
1 Korinthiërs 15:44-49
Typen
1 Korinthiërs 15:44-46
"Geest"
1 Korinthiërs 15:44
Geest en vlees bij Paulus
1 Korinthiërs 15:45
De aard van de mens
De geest van de mens
1 Korinthiërs 15:47-49
Griekse woorden
1 Korinthiërs 15:47-48
Jezus is mens
1 Korinthiërs 15:47
Κυριος
1 Korinthiërs 15:49
Jezus is God
1 Korinthiërs 15:51z-54
Eschatologie
1 Korinthiërs 15:53
Heiligheid als kleding
1 Korinthiërs 15:54
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 15:55
Overige aanhalingen
1 Korinthiërs 15:56a
De straf op de zonde
1 Korinthiërs 15:56z
Zonde en straf
1 Korinthiërs 15:57
Δια
Κυριος
1 Korinthiërs 15:58
Κυριος
1 Korinthiërs 16:2
Samenleven als Christen
1 Korinthiërs 16:3
Δια
1 Korinthiërs 16:7
Κυριος
1 Korinthiërs 16:8
Heilszekerheid
1 Korinthiërs 16:10
Κυριος
1 Korinthiërs 16:13
Waakzaamheid
1 Korinthiërs 16:15-16
Hoogachting
1 Korinthiërs 16:15
Διακονια
1 Korinthiërs 16:19
Κυριος
1 Korinthiërs 16:20
Kus
1 Korinthiërs 16:21
Paulus
1 Korinthiërs 16:22
Het liefdesgebod
Κυριος
1 Korinthiërs 16:23
Κυριος
1 Korinthiërs 16:24
Δια