Kolossenzen

Kolossenzen
Parallellie
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 1:1-2
De Drieëenheid van vrede
Kolossenzen 1:1
Δια
Kolossenzen 1:3
Κυριος
Kolossenzen 1:5
Δια
Kolossenzen 1:6m
Overdrijving: de gehele wereld
Kolossenzen 1:6z
De voorrang der heidenen
Kolossenzen 1:7
Διακονω
Kolossenzen 1:9-10
De Christen als groeiend
De vrucht van de Geest
Kolossenzen 1:9
Αιτεω
Δια
Kolossenzen 1:10
Κυριος
Kolossenzen 1:10z
Goede werken
Kolossenzen 1:11
"Macht"
Leven uit God
Kolossenzen 1:13-14
Wedergeboorte
Kolossenzen 1:14
Δια
Kolossenzen 1:15-18a
Onze moedertaal
Kolossenzen 1:15
Jezus' heilsdaad
Patroon-cliëntverhoudingen
Sleutelverzen
Kolossenzen 1:15a
Jezus is God zichtbaar
Kolossenzen 1:15z
Jezus is de Eeuwige
Kolossenzen 1:16-17
Jezus is God als Schepper
Sleutelverzen
Kolossenzen 1:16
Δια
Kolossenzen 1:17
Jezus is de Eeuwige
Kolossenzen 1:18
Jezus' heilsdaad
Sleutelverzen
Sterven en wedergeboorte
Kolossenzen 1:18a
De gemeente als lichaam
Jezus is de Eeuwige
Kolossenzen 1:18z
Jezus is de Eeuwige
Patroon-cliëntverhoudingen
Kolossenzen 1:19-20
Jezus de Vredevorst
Sleutelverzen
Kolossenzen 1:19
Jezus is gelijkwaardig aan God
Kolossenzen 1:20
Δια
Σταυρος
Kolossenzen 1:21-23
De verkondigingsopdracht
Standvastigheid
Kolossenzen 1:22
Δια
Kolossenzen 1:23
Διακονω
Kolossenzen 1:23m
Overdrijving: de gehele wereld
Kolossenzen 1:24
Houding tegenover lijden
Kolossenzen 1:25
Διακονω
Kolossenzen 1:26
Γενεα
Kolossenzen 1:28-29
Paulus' verkondiging
Kolossenzen 1:28
De eigen stap
Kolossenzen 2:1-4
Lijden
Kolossenzen 2:3
Het gevaar van allegorie
Kolossenzen 2:6
Κυριος
Kolossenzen 2:8-10
Gnostische tendenzen
Kolossenzen 2:8
Lichamelijke begeerte
Kolossenzen 2:8a
Δια
Kolossenzen 2:9
Jezus is gelijkwaardig aan God
Kolossenzen 2:10
Onze moedertaal
Kolossenzen 2:11-12a
Verlossing als sterven
Kolossenzen 2:11
Besnijdenis des harten
Kolossenzen 2:12
De doop
Δια
Kolossenzen 2:12z
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Kolossenzen 2:13-15
Leven in vrijheid
Kolossenzen 2:14
Σταυρος
Kolossenzen 2:14a
Εξαλειφω
Kolossenzen 2:14z
Gods Woord is Jezus
Kolossenzen 2:16-23
Gevaarlijke traditie
Leven in vrijheid
Kolossenzen 2:16-17
De Sabbat
Kolossenzen 2:18-19
Gods deelt zijn eer niet
Religieuze ervaringen
Kolossenzen 2:19
De gemeente als lichaam
Δια
Kolossenzen 2:20-3:17
Nieuwe mens
Kolossenzen 2:20-23
Lichamelijke begeerte
Kolossenzen 2:20
Verlossing als sterven
Kolossenzen 3:1-2
Geld en rijkdom
Kolossenzen 3:1
Jezus' heilsdaad
Kolossenzen 3:3-4
Verlossing als sterven
Kolossenzen 3:4-6
Zekerheid en terugval
Kolossenzen 3:5-6
Reinheid
Kolossenzen 3:5
Lichamelijke begeerte
Πορνεια
Kolossenzen 3:6
Δια
Kolossenzen 3:9-11
Nieuwe mens
Kolossenzen 3:10
Jezus is God
Kolossenzen 3:11
Besnijdenis des harten
Gods onpartijdigheid
Leven in vrijheid
Kolossenzen 3:12-14
Heiligheid als kleding
Kolossenzen 3:13
Heilsverlies door hardvochtigheid
Kolossenzen 3:15
Jezus de Vredevorst
Kolossenzen 3:16
Zang
Kolossenzen 3:17
Δια
Κυριος
Ονομα
Kolossenzen 3:18
Huwelijksregels
Κυριος
Kolossenzen 3:19
Huwelijksregels
Kolossenzen 3:20
De eega
Kinderen jegens hun ouders
Κυριος
Kolossenzen 3:21
Ouders en kinderen
Kolossenzen 3:22
De eega
Slavernij
Κυριος
Kolossenzen 3:23-24
Κυριος
Kolossenzen 3:25
Gods onpartijdigheid
Kolossenzen 4:1
Κυριος
Kolossenzen 4:2-6
Het verkondigend spreken
Kolossenzen 4:2-4
Gebedstijd
Kolossenzen 4:3
Δια
Kolossenzen 4:7-8
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:7
Διακονω
Κυριος
Kolossenzen 4:9
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:10
Johannes Marcus
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:11
Besnijdenis - instelling
Εγω ειμι
Kolossenzen 4:12
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:14
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:16
Paulus' briefbundel
Kolossenzen 4:17
"Zorg"
Paulus' briefbundel
Διακονω
Κυριος
Kolossenzen 4:18
Δια