2 Timotheüs

2 Timotheüs 1:1-2
De Drieëenheid van vrede
2 Timotheüs 1:1
Δια
2 Timotheüs 1:2
Κυριος
2 Timotheüs 1:3-5
Geloof tot hoop
2 Timotheüs 1:3
Het smeekgebed
2 Timotheüs 1:5
Onderwijzing
2 Timotheüs 1:6
Δια
2 Timotheüs 1:7
De geest van liefde
Deelgeesten door God gestuurd
Σωφρων
2 Timotheüs 1:8-12
Doel van het lijden
Houding tegenover lijden
2 Timotheüs 1:8-10
Jezus is de Eeuwige
2 Timotheüs 1:8-9
Gods soevereine uitverkiezing
2 Timotheüs 1:8
Κυριος
2 Timotheüs 1:9
Niet door werken der wet
2 Timotheüs 1:10
De Heiland
Δια
2 Timotheüs 1:10z
Wedergeboorte
2 Timotheüs 1:11
Bedieningen
Paulus' verkondiging
2 Timotheüs 1:12
Voorbeelden van lijden
Δια
2 Timotheüs 1:13-14
De geest van liefde
2 Timotheüs 1:13
Geloof
2 Timotheüs 1:14
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
God en volk
Heilige Geest met mate
Δια
2 Timotheüs 1:16
Κυριος
2 Timotheüs 1:18
Κυριος
2 Timotheüs 2:2
Δια
2 Timotheüs 2:3-6
Argument bij analogie
2 Timotheüs 2:3-4
Christenleven als strijd
2 Timotheüs 2:3
Doel van het lijden
2 Timotheüs 2:4a
„Zorg”
2 Timotheüs 2:5-6
Introductie ter herhaling
2 Timotheüs 2:5
Christenleven als strijd
2 Timotheüs 2:6
Καρπος
2 Timotheüs 2:7
Ons leven in Christus
Κυριος
2 Timotheüs 2:8-10
Voorbeelden van lijden
2 Timotheüs 2:10
De eigen stap
De hemelbeloning
Δια
2 Timotheüs 2:11-13
God verlaat ons niet
Ook redding zonder heiliging
Zekerheid en terugval
2 Timotheüs 2:11-12a
Gods trouw
2 Timotheüs 2:12z
Heilsverlies door Jezus loochenen
2 Timotheüs 2:13
Gods trouw
2 Timotheüs 2:14
Κυριος
2 Timotheüs 2:16-18
Geloof
2 Timotheüs 2:16
Σεβομαι
2 Timotheüs 2:19
Jezus als fundament
Overige aanhalingen
Εγω ειμι
Κυριος
Ονομα
2 Timotheüs 2:20-21
Commentaar op Petrus
2 Timotheüs 2:20
Ξυλον
2 Timotheüs 2:21
„Heer”
2 Timotheüs 2:22
Κυριος
2 Timotheüs 2:22a
Begeerte
2 Timotheüs 2:23-26
Het kerkbestuur
2 Timotheüs 2:23-25a
Μαχη
2 Timotheüs 2:24
Κυριος
2 Timotheüs 2:25
De afgewezenen
2 Timotheüs 2:26
Satan — ongesorteerd
2 Timotheüs 3:3
Liefhebben
2 Timotheüs 3:6-7
De leraarschapsgave
2 Timotheüs 3:6z
Begeerte
2 Timotheüs 3:7
De afgewezenen
2 Timotheüs 3:8
Geloof
2 Timotheüs 3:10-11a
Geloof
2 Timotheüs 3:10-11
Voorbeelden van lijden
2 Timotheüs 3:11
Antiochië
Κυριος
2 Timotheüs 3:12
Verdrukking en vervolging
2 Timotheüs 3:14-15
Geloof tot hoop
Onderwijzing
2 Timotheüs 3:15-17
Ons leven in Christus
2 Timotheüs 3:15
Δια
2 Timotheüs 3:16-17
De introductie
2 Timotheüs 3:16
Commentaar op 2 Timotheüs
2 Timotheüs 4:1-4
Het kerkbestuur
Religieuze modeverschijnselen
2 Timotheüs 4:1-2
De verkondigingsopdracht
2 Timotheüs 4:1
Κυριος
2 Timotheüs 4:1a
Jezus is God
2 Timotheüs 4:3-5
Lijden
2 Timotheüs 4:3-4
De leraarschapsgave
2 Timotheüs 4:3
Begeerte
2 Timotheüs 4:5
Persoonlijk leven
Διακονω
2 Timotheüs 4:7-8
Hoop en volharding
2 Timotheüs 4:7
Christenleven als strijd
2 Timotheüs 4:8
Het laatste oordeel
Κυριος
2 Timotheüs 4:10
De Christen als vreemdeling
2 Timotheüs 4:11
Johannes Marcus
Διακονω
2 Timotheüs 4:13
Nederlandse woorden
2 Timotheüs 4:14
Commentaar op 2 Timotheüs
Κυριος
2 Timotheüs 4:16-17
Paulus' verkondiging
2 Timotheüs 4:17-18
Κυριος
2 Timotheüs 4:17
Δια
2 Timotheüs 4:18
Het tijdperk der tijdperken
2 Timotheüs 4:22
Κυριος