aan de Hebreeën

Hebreeën
Commentaar op Jakobus
Commentaar op de Brieven
De Canon
Hebreeën 1:2-3
Δια
Hebreeën 1:2
Jezus is God als Schepper
Hebreeën 1:3
Jezus' heilsdaad
Redding als reiniging
Hebreeën 1:3a
Jezus is God zichtbaar
Hebreeën 1:4
Jezus' ονομα
Hebreeën 1:5-6
Προσκυνησις van de Zoon
Hebreeën 1:5
Aanhalingen betreffende de Messias
Hebreeën 1:6
Overige aanhalingen
Patroon-cliëntverhoudingen
Hebreeën 1:7
Engelen
Hebreeën 1:8-9
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Hebreeën 1:9
Δια
Χριω
Hebreeën 1:9z
Ελαιον
Hebreeën 1:10-12
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Gods eeuwigheid
Hebreeën 1:10
De aanvang der schepping
Jezus is God als Schepper
Κυριος
Hebreeën 1:13
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Hebreeën 1:14
Engelen
Δια
Διακονω
Hebreeën 2:1-2
Δια
Hebreeën 2:2-4
Argument a fortiori
De verkondigingsopdracht
Hebreeën 2:2
Het Mozaïsch verbond
Hebreeën 2:3-4
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Hebreeën 2:3
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
Κυριος
Hebreeën 2:4
Heilige Geest met mate
Hebreeën 2:6
De opzieners
Verwerping
Hebreeën 2:6z-8a
Jezus is mens
Hebreeën 2:9-11
Δια
Hebreeën 2:9
Jezus stierf voor allen
Hebreeën 2:11
Patroon-cliëntverhoudingen
Hebreeën 2:12
Patroon-cliëntverhoudingen
Ονομα
Hebreeën 2:13
Patroon-cliëntverhoudingen
Hebreeën 2:14-15
Satans werken
Hebreeën 2:14
Satan - ongesorteerd
Δια
Hebreeën 2:14a
Jezus is mens
Hebreeën 2:14z
"Macht"
Hebreeën 2:17
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Gods trouw
Hebreeën 2:18
Jezus' verzoekingen
Hebreeën 3:1-6
De gemeente als tempel
Hebreeën 3:1-2
Gods trouw
Hebreeën 3:1
Aandacht als kijken en zien
Hebreeën 3:2
Overige aanhalingen
Hebreeën 3:3-4
Jezus is God
Hebreeën 3:5
"Dienaar"
Hebreeën 3:6z
Standvastigheid
Hebreeën 3:7-4:11
De Sabbat
Hebreeën 3:7-11
De Heilige Geest is God sprekend
De Heilige Geest spreekt
Hebreeën 3:7a
De Heilige Geest is geen individu
Hebreeën 3:8
Verstokken
Hebreeën 3:10
Nederlandse woorden
Γενεα
Hebreeën 3:13
Vermaning
Verstokken
Hebreeën 3:14
Standvastigheid
Hebreeën 3:15
Verstokken
Hebreeën 3:16
Δια
Hebreeën 3:19
Δια
Hebreeën 4:1-3
De verkondigingsopdracht
Hebreeën 4:2-3
Geloof
Hebreeën 4:3
De Heilige Geest is God sprekend
Hebreeën 4:4
Overige aanhalingen
Hebreeën 4:6
Δια
Hebreeën 4:7
Verstokken
Hebreeën 4:11
Wij mogen actief aan onze redding werken
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Διακονω
Hebreeën 4:12-13
Gods Woord als zwaard
Hebreeën 4:12
De aard van de mens
De kracht van Gods Woord
Het gevaar van systematische theologie
Hebreeën 4:12a
Commentaar op 2 Timotheüs
Hebreeën 4:12z
"Overleggen"
Hebreeën 4:13
Gods wezen
Hebreeën 4:15
Jezus' verzoekingen
Hebreeën 4:16
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Hebreeën 5:3
Δια
Hebreeën 5:5-10
Typen
Hebreeën 5:5-6
Aanhalingen betreffende de Messias
Hebreeën 5:7
"Bidden"
Het smeekgebed
Hebreeën 5:8
Jezus is gelijkwaardig aan God
Hebreeën 5:9
De hemelbeloning
Hebreeën 5:12-14
De Christen als groeiend
Hebreeën 5:12
De leraarschapsgave
Δια
Hebreeën 5:14
Δια
Hebreeën 6:1
Geloof
Jezus als fundament
Hebreeën 6:2
Handoplegging
Hebreeën 6:2a
Inzettingen voor de kerk
Hebreeën 6:2z
De eeuwige hellestraf
Hebreeën 6:4-6
Heilsverlies door Jezus loochenen
Hebreeën 6:4
Heilige Geest met mate
Hebreeën 6:7-8
De wereld als akker
Hebreeën 6:7
Δια
Hebreeën 6:10
God schenkt terug
Διακονω
Ονομα
Hebreeën 6:10a
Gods rechtvaardigheid
Hebreeën 6:11-20
Hoop en volharding
Hebreeën 6:11-12
De vermenigvuldigingsopdracht
Hebreeën 6:11
Begeerte
Het initiatief tot redding
Hebreeën 6:12
Voorgangers en navolgers
Δια
Hebreeën 6:13-15
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Hebreeën 6:13
Gods Zelfeed
Hebreeën 6:16
De eedformule
Hebreeën 6:18
Gods aard
Δια
Παρακλητος
Hebreeën 6:19-7:3
Jezus is de Eeuwige
Hebreeën 7:1-17
Typen
Hebreeën 7:1-3
Aanhalingen betreffende de Messias
Hebreeën 7:1-2
Overige aanhalingen
Hebreeën 7:1
God de Allerhoogste
Hebreeën 7:9
Δια
Hebreeën 7:11
Δια
Hebreeën 7:12
Leven in vrijheid
Hebreeën 7:14
Κυριος
Hebreeën 7:15-16
"Vlees"
Hebreeën 7:17
Aanhalingen betreffende de Messias
Jezus is de Eeuwige
Hebreeën 7:18-19
Leven in vrijheid
Hebreeën 7:18
Δια
Hebreeën 7:20-22
Aanhalingen betreffende de Messias
Hebreeën 7:21
Δια
Κυριος
Hebreeën 7:23-24
Jezus is de Eeuwige
Δια
Hebreeën 7:25-27
Vertrouw Jezus voor heil
Hebreeën 7:25
Wij mogen actief aan onze redding werken
Δια - doorheen
Hebreeën 7:28
Jezus is de Eeuwige
Hebreeën 8:2
Κυριος
Hebreeën 8:5
Overige aanhalingen
Tempeldienst als ontzondiging
Hebreeën 8:8-12
Leven in vrijheid
Hebreeën 8:8-10
Κυριος
Hebreeën 8:10
God en volk
Hebreeën 8:11
Κυριος
Hebreeën 8:13
Leven in vrijheid
Hebreeën 8:30
Ons leven in Christus
Hebreeën 9:3
Het heilige der heiligen
Hebreeën 9:4
Commentaar op Numeri
Hebreeën 9:8
De Heilige Geest is geen individu
Hebreeën 9:9-12
Tempeldienst als ontzondiging
Hebreeën 9:11
Δια
Hebreeën 9:13-14
Argument a fortiori in een monoloog
De Heilige Geest
Redding als reiniging
Vrijheid niet misbruiken
Hebreeën 9:14
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Hebreeën 9:14m
Δια
Hebreeën 9:15
De hemelbeloning
Leven in vrijheid
Hebreeën 9:15a
Δια - reden
Hebreeën 9:16-17
Het verbond als huwelijk
Hebreeën 9:18-22
Redding als reiniging
Hebreeën 9:19
Nederlandse woorden
Hebreeën 9:20
Overige aanhalingen
Hebreeën 9:23-24
Tempeldienst als ontzondiging
Hebreeën 9:26z
Δια
Hebreeën 9:27
De straf op de zonde
Hebreeën 10:1
Tempeldienst als ontzondiging
Hebreeën 10:2
Δια - reden
Hebreeën 10:5-7
Overige aanhalingen
Hebreeën 10:7
Nederlandse woorden
Hebreeën 10:10
Δια
Hebreeën 10:14
Goede werken
Hebreeën 10:15-17
De Heilige Geest getuigt
De Heilige Geest is God sprekend
Hebreeën 10:15
De Heilige Geest is geen individu
Hebreeën 10:16-17
Leven in vrijheid
Hebreeën 10:16
Κυριος
Hebreeën 10:19-22
Geloof
Wij mogen actief aan onze redding werken
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Hebreeën 10:20
Δια - doorheen
Hebreeën 10:22
De doop
Vrijheid niet misbruiken
Hebreeën 10:22z
Redding als reiniging
Hebreeën 10:23
Gods trouw
Hebreeën 10:24
Vermaning
Hebreeën 10:25
Samenleven als Christen
Hebreeën 10:26-29
Heilsverlies door Jezus loochenen
Hebreeën 10:28
Het Mozaïsch verbond
Hebreeën 10:29
Deelgeesten binnen God
Ἡγεομαι
Hebreeën 10:30
Straf
Κυριος
Hebreeën 10:32-34
Voorbeelden van lijden
Hebreeën 10:32-33
Medelijden
Hebreeën 10:36
Keuzevrijheid
Standvastigheid
Hebreeën 10:37-11:1
Geloof tot hoop
Hebreeën 10:37-38
De bron van ons behoud
Hebreeën 10:38
Terugval is mogelijk
Hebreeën 10:38z
Gods affectieve ziel
Hebreeën 10:39
Standvastigheid
Απωλεια
Hebreeën 11:2
De opzieners
Hebreeën 11:4-31
Geloofsgetuigen
Hebreeën 11:4z
Δια
Hebreeën 11:5
Overige aanhalingen
Hebreeën 11:6
Vrijheid niet misbruiken
Hebreeën 11:7
De wateren
Hebreeën 11:7z
Δια
Hebreeën 11:10
Jezus als fundament
Hebreeën 11:11
Ἡγεομαι
Hebreeën 11:11a
De Natuur
Hebreeën 11:12
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Hebreeën 11:13
De Christen als vreemdeling
Hebreeën 11:15
Handelingsvrijheid
Hebreeën 11:16
Begeerte
De Christen als vreemdeling
Hebreeën 11:17-18a
Aanhalingen betreffende Abraham
Hebreeën 11:17
"Één"
Griekse woorden
Hebreeën 11:18
Commentaar op Genesis
Hebreeën 11:21
Προσκυνησις van God
Hebreeën 11:26
Aandacht als kijken en zien
Ἡγεομαι
Hebreeën 11:27z
Jezus is God zichtbaar
Hebreeën 11:29a
Δια - doorheen
Hebreeën 11:30
Jericho
Hebreeën 11:31
Bijbelse personen
Hebreeën 11:31a
Πορνη
Hebreeën 11:32-40
Geloofsgetuigen
Hebreeën 11:33
Δια
Hebreeën 11:34z
Μαχαιρα
Hebreeën 11:35z-38
Voorbeelden van lijden
Hebreeën 11:37-38
Μαχαιρα
Hebreeën 11:39
Δια
Hebreeën 12:1-3
Christenleven als strijd
Hebreeën 12:1
Δια
Hebreeën 12:2-3
Aandacht als kijken en zien
Hebreeën 12:2
Geloof tot hoop
Σταυρος
Hebreeën 12:4-11
Lijden tot groei
Hebreeën 12:5-6
Lijden tot groei
Κυριος
Hebreeën 12:5
Διαλεγομαι
Παρακλητος
Hebreeën 12:7-10
Tucht
Hebreeën 12:11
Δια
Καρπος
Hebreeën 12:14
Ook redding zonder heiliging
Κυριος
Hebreeën 12:14a
De Christen in de wereld
Hebreeën 12:15
"Volk"
De opzieners
Δια
Hebreeën 12:16-17
Theodicee
Hebreeën 12:16a
Reinheid
Πορνος
Hebreeën 12:20
Overige aanhalingen
Hebreeën 12:22-24
Geesten van overledenen
Het laatste oordeel
Hebreeën 12:25
Argument a fortiori in een monoloog
De heil in Jezus
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
Hebreeën 12:26
Overige aanhalingen
Hebreeën 12:28
Δια
Hebreeën 12:29
God
Hebreeën 13:1
Het liefdesgebod
Hebreeën 13:2
Δια
Hebreeën 13:3
Medelijden
Hebreeën 13:4
Reinheid
Hebreeën 13:4z
Πορνος
Hebreeën 13:5
Geld en rijkdom
God verlaat ons niet
Hebreeën 13:6
God verlaat ons niet
Κυριος
Hebreeën 13:7
Geloof
Voorgangers en navolgers
Ἡγουμενος
Hebreeën 13:8
Jezus is de Eeuwige
Hebreeën 13:9
Vormen van Christelijke vrijheid
Hebreeën 13:10
Commentaar op 1 Korinthiërs
Hebreeën 13:11
Δια
Hebreeën 13:12-13
Doel van het lijden
Hebreeën 13:12
Δια
Hebreeën 13:15
Het prijzen
Δια
Καρπος
Ονομα
Hebreeën 13:16
Geven
Hebreeën 13:17
Het kerkbestuur
Ἡγουμενος
Hebreeën 13:20-21a
De God van vrede
Redding als vondst door de Herder
Hebreeën 13:20-21
Keuzevrijheid
Hebreeën 13:20
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Κυριος
Hebreeën 13:21
Het tijdperk der tijdperken
Δια
Hebreeën 13:22
Δια
Παρακλητος
Hebreeën 13:24
Ἡγουμενος
Hebreeën 13:25
Δια