Romeinen

Romeinen 1:1-7
Paulus' verkondiging
Romeinen 1:1
Het evangelie
Romeinen 1:2
Δια
Romeinen 1:3
Jezus volgens Paulus
Romeinen 1:4
Deelgeesten binnen God
Κυριος
Romeinen 1:5
De eigen stap
Jezus' ονομα
Δια
Romeinen 1:7
De Drieëenheid van vrede
Εγω ειμι
Κυριος
Romeinen 1:8
Δια
Romeinen 1:8z
Overdrijving: de gehele wereld
Romeinen 1:9
Het evangelie
Romeinen 1:10
Het smeekgebed
Romeinen 1:12
Δια
Romeinen 1:13
Καρπος
Romeinen 1:16
De positie van de heiden
Romeinen 1:17
De bron van ons behoud
Romeinen 1:18-20
Iedereen is zondig
Romeinen 1:18
Σεβομαι
Romeinen 1:20-21
Kennis en strafwaardigheid
Romeinen 1:20
De (on)waarneembaarheid van Gods bestuur
Nederlandse woorden
Romeinen 1:21-32
Verstokken
Romeinen 1:21
Het sleutelpaar
Romeinen 1:21m
Διαλεγομαι
Romeinen 1:22-31
Kennis en strafwaardigheid
Romeinen 1:24a
Begeerte
Romeinen 1:25
Jezus komt Goddelijke eer toe
Σεβομαι
Romeinen 1:26-27
Homosexualiteit
Romeinen 1:26a
Δια - reden
Romeinen 1:29
Πορνεια
Romeinen 1:31
Liefhebben
Romeinen 1:32
Het sleutelpaar
Kennis en strafwaardigheid
Romeinen 2:1-8
Heilsverlies door hardvochtigheid
Romeinen 2:1-3
Rechtspreken
Romeinen 2:1
Bedrieglijke gevoelens
Romeinen 2:2
Gods onpartijdigheid
Romeinen 2:4
Gods goedertierenheid
Verwerping
Romeinen 2:5-10
Het laatste oordeel
Romeinen 2:5-8
Christelijke goedheid
Romeinen 2:6
Overige aanhalingen
Romeinen 2:7
Standvastigheid
Romeinen 2:9-10
De positie van de heiden
Romeinen 2:11
Gods onpartijdigheid
Romeinen 2:12a
Iedereen is zondig
Romeinen 2:12z
Δια
Romeinen 2:14-16
Iedereen is zondig
Romeinen 2:16
Het laatste oordeel
Δια
Romeinen 2:23
Δια
Romeinen 2:24
Overige aanhalingen
Δια - reden
Ονομα
Romeinen 2:25-27
De besnijdenistwist
Romeinen 2:25
Besnijdenis des harten
Romeinen 2:26-27
Iedereen is zondig
Romeinen 2:27
Δια
Romeinen 2:28-3:1
Besnijdenis des harten
Romeinen 2:29
De Heilige Geest als teken
Romeinen 3:1
Verwerping
Romeinen 3:3-4a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 3:3z-4a
Gods trouw
Romeinen 3:4
Overige aanhalingen
Verwerping
Romeinen 3:5-6a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 3:6
Verwerping
Romeinen 3:9-12
Iedereen is zondig
Romeinen 3:9
Verwerping
Romeinen 3:13
Overige aanhalingen
Γλωσσα
Romeinen 3:14
Overige aanhalingen
Romeinen 3:15-17
Overige aanhalingen
Romeinen 3:18
Overige aanhalingen
Romeinen 3:19-20
Niet door werken der wet
Romeinen 3:20
Δια
Romeinen 3:20z
Zonde en straf
Romeinen 3:21-24
De positie van de heiden
Romeinen 3:21-22
Gods onpartijdigheid
Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 3:22
Δια
Romeinen 3:23-24
Heilsnodiging voor allen
Rechtvaardiging uit genade
Romeinen 3:23
Iedereen is zondig
Romeinen 3:24-25
Δια
Romeinen 3:25-26
Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 3:27-28
Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 3:27
Δια
Romeinen 3:28
Wij kunnen de heilsnodiging aanvaarden
Romeinen 3:29-30
De positie van de heiden
Romeinen 3:29
Verwerping
Romeinen 3:30-31
Δια
Romeinen 3:30
Besnijdenis des harten
Gods enigheid
Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 3:31
Antwoordinleidende vragen
Verwerping
Romeinen 4:3-8
Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 4:3
Aanhalingen betreffende Abraham
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 4:5
Σεβομαι
Romeinen 4:7-8
Overige aanhalingen
Romeinen 4:8
Κυριος
Romeinen 4:9-12
Besnijdenis des harten
Romeinen 4:9z
Aanhalingen betreffende Abraham
Romeinen 4:11
Δια
Romeinen 4:13
Δια
Romeinen 4:14-17
De bron van ons behoud
Romeinen 4:16
De vermenigvuldigingsopdracht
Δια
Romeinen 4:17
Overige aanhalingen
Romeinen 4:18-22
Aanhalingen betreffende Abraham
Romeinen 4:23-25
Jezus volgens Paulus
Romeinen 4:23
Δια
Romeinen 4:24
Κυριος
Romeinen 5:1-6
Hoop en volharding
Romeinen 5:1-2
Heil door Jezus
Jezus de Vredevorst
Wij mogen actief aan onze redding werken
Romeinen 5:1
Δια
Κυριος
Romeinen 5:3-6
Houding tegenover lijden
Verzoekingen
Romeinen 5:5
Heilige Geest met mate
Δια
Romeinen 5:5z
De Geest als water
Romeinen 5:6
Σεβομαι
Romeinen 5:7-8
Jezus is God als Verlosser
Romeinen 5:8
De liefde
Romeinen 5:9-11
Δια
Romeinen 5:10
Eenzijdigheid
Romeinen 5:11
Κυριος
Romeinen 5:12-19
Satan verzocht Eva
Romeinen 5:12-13a
Job erkent ieders zonde
Romeinen 5:12
De straf op de zonde
Jezus is mens
Romeinen 5:13a
Commentaar op Romeinen
Romeinen 5:13z
Zonde en straf
Romeinen 5:14
Stijlfiguren
Typen
Romeinen 5:15
Jezus is mens
Romeinen 5:16-19
Δια
Romeinen 5:17
Stijlfiguren
Romeinen 5:18-19
Jezus stierf voor allen
Romeinen 5:18
Jezus stierf voor allen
Romeinen 5:21
Jezus biedt eeuwig leven
Stijlfiguren
Δια
Κυριος
Romeinen 6:1-11
Verlossing als sterven
Romeinen 6:1-2a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 6:2
Verwerping
Romeinen 6:2z-3
Combinaties van rhetorische vragen
Romeinen 6:2z
Open rhetorische vragen
Romeinen 6:3
De doop
Verwerping
Romeinen 6:4
De doop
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Nieuwe mens
Δια
Romeinen 6:9z
Stijlfiguren
Romeinen 6:11
Κυριος
Romeinen 6:12-13
Redding als vrijkoop
Romeinen 6:12
Begeerte
Stijlfiguren
Romeinen 6:14
Leven in vrijheid
Stijlfiguren
Romeinen 6:15-16
Zekerheid en terugval
Romeinen 6:15
Antwoordinleidende vragen
Verwerping
Romeinen 6:16-22
Redding als vrijkoop
Romeinen 6:17-18
Leven in vrijheid
Romeinen 6:19
Δια
Romeinen 6:20-22
De vrucht van de Geest
Romeinen 6:21
De straf op de zonde
Romeinen 6:22
Heiliging
Romeinen 6:22a
Leven in vrijheid
Romeinen 6:23
De straf op de zonde
Jezus biedt eeuwig leven
Κυριος
Romeinen 7:1-6
Het verbond als huwelijk
Romeinen 7:1-4
Commentaar op Mattheüs
Romeinen 7:1
Verwerping
Romeinen 7:2-4
God blijkt Jezus
Romeinen 7:2-3
Huwelijksbegin en -einde
Romeinen 7:3
Leven in vrijheid
Romeinen 7:4-6
De vrucht van de Geest
Verlossing als sterven
Romeinen 7:4-5
Δια
Romeinen 7:5-6
Geest en vlees bij Paulus
Romeinen 7:7-8
Δια
Romeinen 7:7
Verwerping
Romeinen 7:7a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 7:7z-8a
Begeerte
Romeinen 7:7z-8
Zonde en straf
Romeinen 7:7z
Aanhaling der Tien Geboden
Romeinen 7:8-11
Stijlfiguren
Romeinen 7:9
Patroon-cliëntverhoudingen
Romeinen 7:11
Δια
Romeinen 7:12
Commentaar op de Bijbel
Romeinen 7:13
Verwerping
Δια
Romeinen 7:13a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 7:14-25
Het lichaam van de mens
Romeinen 7:14
Geest en vlees bij Paulus
Redding als vrijkoop
Εγω en ειμι tegenover een ander
Romeinen 7:18a
Geest en vlees bij Paulus
Romeinen 7:21-23
Geest en vlees bij Paulus
Romeinen 7:25
Δια
Κυριος
Romeinen 7:25z
Redding als vrijkoop
Romeinen 8:1-2
Het oordeel
Romeinen 8:1
Heil door Jezus
Romeinen 8:2
De geest van de mens
Deelgeesten binnen God
Leven in vrijheid
Romeinen 8:3-9
Geest en vlees bij Paulus
Romeinen 8:3
Δια
Romeinen 8:5-9
De Heilige Geest als teken
Romeinen 8:6
De gaven van de Geest
Romeinen 8:7-8
Zonde scheidt ons van God
Romeinen 8:9-11
De Drieëenheid
Romeinen 8:9
De Heilige Geest
De gaven van de Geest
Het toetsen van gaven
Romeinen 8:9a
God en volk
Romeinen 8:10-11
Geest en vlees bij Paulus
Δια
Romeinen 8:10
Het lichaam van de mens
Romeinen 8:11
De Heilige Geest als teken
God en volk
Het lichaam van de mens
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Romeinen 8:13
De geest van liefde
Romeinen 8:13a
Terugval is mogelijk
Romeinen 8:13z
Lichamelijke begeerte
Romeinen 8:14-16
De Heilige Geest als teken
Het kenmerk van het zoonschap
Romeinen 8:15-16
Deelgeesten door God gestuurd
Romeinen 8:16
De Heilige Geest getuigt
Romeinen 8:17-18
Doel van het lijden
Romeinen 8:17
Sterven en wedergeboorte
Romeinen 8:18-23
Eschatologie
Romeinen 8:19-23
De geschapen wereld
Romeinen 8:19
Sterven en wedergeboorte
Romeinen 8:20
De geschapen wereld
Vrijwilligheid
Δια
Romeinen 8:21z
Leven in vrijheid
Romeinen 8:22-23
De Heilige Geest als teken
Jezus' heilsdaad
Romeinen 8:23-25
Hoop en volharding
Romeinen 8:23
Sterven en wedergeboorte
Romeinen 8:25
Δια
Romeinen 8:26-27
Gebedsinhoud
Παρακλητος
Romeinen 8:26a
De Heilige Geest is een persoon
Romeinen 8:26z-27
De Heilige Geest spreekt
Romeinen 8:28-29a
Commentaar op Romeinen
Romeinen 8:28
De afgewezenen
Romeinen 8:29-30
De uitverkiezingsgrond
Gods soevereine uitverkiezing
Romeinen 8:29
Jezus is God
Patroon-cliëntverhoudingen
Sterven en wedergeboorte
Romeinen 8:31-39
God verlaat ons niet
Romeinen 8:32
Argument a fortiori in een monoloog
Wij kunnen de heilsnodiging aanvaarden
Romeinen 8:33-34
Het oordeel
Παρακλητος
Romeinen 8:33
Gods soevereine uitverkiezing
Romeinen 8:34
Eenzijdigheid
Jezus' heilsdaad
Romeinen 8:35-36
Verdrukking en vervolging
Romeinen 8:35
Μαχαιρα
Romeinen 8:36
Overige aanhalingen
Romeinen 8:37
Δια
Romeinen 8:39
Heilszekerheid
Κυριος
Romeinen 9:1z
Heilige Geest met mate
Romeinen 9:5
Jezus is God
Jezus is mens
Εγω ειμι
Romeinen 9:6-7
Aanhalingen betreffende Abraham
Romeinen 9:6a
De kracht van Gods Woord
Romeinen 9:8
De vermenigvuldigingsopdracht
Romeinen 9:9
Overige aanhalingen
Romeinen 9:11-13
De uitverkiezingsgrond
Gods soevereine uitverkiezing
Romeinen 9:14
Antwoordinleidende vragen
Verwerping
Romeinen 9:15
Overige aanhalingen
Romeinen 9:16
Gods soevereine uitverkiezing
Romeinen 9:17
Overige aanhalingen
Ονομα
Romeinen 9:18
Gods soevereine uitverkiezing
Verstokken
Romeinen 9:19-23
Gods Heilswil
Romeinen 9:20-21
Lichaam als aardewerk
Romeinen 9:20
Commentaar op Romeinen
Overige aanhalingen
Romeinen 9:21-23
Commentaar op Petrus
Romeinen 9:21
Commentaar op 1 Korinthiërs
Verwerping
Romeinen 9:22-26
Redding als adoptie
Romeinen 9:22-23
Ellips
Romeinen 9:22
Απωλεια
Romeinen 9:24
De positie van de heiden
Romeinen 9:25-26
God en volk
Romeinen 9:27-28
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Romeinen 9:28
Κυριος
Romeinen 9:29
Overige aanhalingen
Κυριος
Romeinen 9:32z-33
Aanhalingen omtrent de Rots
Jezus als fundament
Romeinen 9:33
Πετρα
Romeinen 10:1
Het smeekgebed
Romeinen 10:5
Overige aanhalingen
Romeinen 10:6-8
Overige aanhalingen
Romeinen 10:7
Het dodenrijk
Het oordeel
Romeinen 10:9-13
Jezus is God als Verlosser
Vertrouw Jezus voor heil
Romeinen 10:9-10
Heilsverlies door Jezus loochenen
Romeinen 10:9a
Κυριος
Romeinen 10:9m
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Romeinen 10:11
Aanhalingen omtrent de Rots
Romeinen 10:12-13
De positie van de heiden
Κυριος
Romeinen 10:13
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Romeinen 10:14-15
De eigen stap
Romeinen 10:14
De logische drogreden
Romeinen 10:15
Overige aanhalingen
Romeinen 10:16
De afgewezenen
Overige aanhalingen
Κυριος
Romeinen 10:17
De kracht van Gods Woord
Δια
Romeinen 10:18
Commentaar op Romeinen
Overige aanhalingen
Romeinen 10:19
Overige aanhalingen
Romeinen 10:20
Overige aanhalingen
Romeinen 10:21
Overige aanhalingen
Romeinen 11:1
Verwerping
Εγω ειμι voor nadruk
Romeinen 11:1a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 11:2z
Verwerping
Romeinen 11:3
Overige aanhalingen
Κυριος
Romeinen 11:4
Overige aanhalingen
Romeinen 11:6
De bron van ons behoud
Romeinen 11:7-11
Der mensen wil prevaleert vaak
Romeinen 11:7
Verstokken
Romeinen 11:8
Overige aanhalingen
Valse geesten
Romeinen 11:9-10
Overige aanhalingen
Romeinen 11:11-12
Gods Heilswil
Romeinen 11:11
Verwerping
Romeinen 11:11a
Antwoordinleidende vragen
Romeinen 11:11z
De voorrang der heidenen
Romeinen 11:12
Argument a fortiori in een monoloog
Romeinen 11:13-14
De eigen stap
Romeinen 11:13
Διακονια
Εγω ειμι voor nadruk
Romeinen 11:15
Jezus stierf voor allen
Romeinen 11:16-24
Gedrag als vrucht
Romeinen 11:16-18
Argument bij analogie
Romeinen 11:17-21
Israëls lot
Romeinen 11:17
Ελαια
Romeinen 11:22
Gods goedertierenheid
Heilsverlies door hardvochtigheid
Romeinen 11:24
Argument a fortiori in een monoloog
Ελαια
Romeinen 11:25-27
Leven in vrijheid
Romeinen 11:25-26
De voorrang der heidenen
Romeinen 11:25
Verstokken
Romeinen 11:26
Σεβομαι
Romeinen 11:28
Δια
Romeinen 11:29
Gods aard
Romeinen 11:32
Heilsnodiging voor allen
Romeinen 11:33
Gods verstand
Romeinen 11:34-35
De Heilige Geest is God
Verwerping
Romeinen 11:34
Κυριος
Romeinen 11:36
Jezus is God als Schepper
Δια
Romeinen 12:1
Heiliging
Δια
Romeinen 12:2
Leven in de Wereld
Romeinen 12:3
Δια
Εγω ειμι
Σωφρων
Romeinen 12:6
Heilige Geest met mate
Romeinen 12:7
Διακονια
Romeinen 12:8
Vermaning
Romeinen 12:8a
Παρακλητος
Romeinen 12:9-11
Het liefdesgebod
Romeinen 12:11
Κυριος
Romeinen 12:12-14
Houding tegenover lijden
Romeinen 12:12-13
Blijdschap
Gebedstijd
Romeinen 12:14
Houding tegenover vijanden
Romeinen 12:15a
Blijdschap
Romeinen 12:15z
Medelijden
Romeinen 12:16
Het gevaar van systematische theologie
Romeinen 12:17
Houding tegenover vijanden
Romeinen 12:17z
"Zorg"
Romeinen 12:18
De Christen in de wereld
Romeinen 12:19
Straf
Κυριος
Romeinen 12:20-21
Houding tegenover vijanden
Romeinen 13:1-5
Overheden
Romeinen 13:4
Διακονος
Μαχαιρα
Romeinen 13:5-6
Δια
Romeinen 13:6-7
Belastingen
Romeinen 13:8-10
Liefde vervult de Wet
Romeinen 13:8
Commentaar op Mattheüs
Romeinen 13:9
Aanhaling der Tien Geboden
Romeinen 13:9m
Begeerte
Romeinen 13:10
Commentaar op Mattheüs
Romeinen 13:12-14
Heiligheid als kleding
Romeinen 13:13-14
Commentaar op Romeinen
Romeinen 13:14
De Christen als vreemdeling
Κυριος
Romeinen 13:14z
Lichamelijke begeerte
Romeinen 14:1-4
Vormen van Christelijke vrijheid
Romeinen 14:1
Διαλεγομαι
Romeinen 14:3-4
Rechtspreken
Romeinen 14:4
Κυριος
Romeinen 14:5-6
Vrijheid niet misbruiken
Romeinen 14:6
Κυριος
Romeinen 14:8
Κυριος
Romeinen 14:10-13
Rechtspreken
Romeinen 14:10a
Verwerping
Romeinen 14:10z
Het laatste oordeel
Romeinen 14:11
Aanhalingen over God slaan op Jezus
Γλωσσα
Κυριος
Romeinen 14:12
Verantwoordelijkheid
Romeinen 14:14-15
Δια
Romeinen 14:14
Vrijheid niet misbruiken
Κυριος
Romeinen 14:15
Leven jegens de ander
Romeinen 14:15z
Jezus stierf voor allen
Romeinen 14:16
Leven jegens de ander
Romeinen 14:17
De Drieëenheid van vrede
De gaven van de Geest
Heilige Geest met mate
Het Koninkrijk Gods
Romeinen 14:18
Heilige Geest met mate
Romeinen 14:20
Vormen van Christelijke vrijheid
Δια
Romeinen 14:21
"Vlees"
Romeinen 14:22-23
Vrijheid niet misbruiken
Romeinen 15:1-3
Leven jegens de ander
Romeinen 15:2
Het durende aspect in het Grieks
Romeinen 15:3
Jezus volgens Paulus
Typen
Romeinen 15:4-6
Παρακλητος
Romeinen 15:4
De canon van het Oude Testament
Δια
Romeinen 15:6
Κυριος
Romeinen 15:8
Besnijdenis - instelling
Jezus volgens Paulus
Διακονος
Romeinen 15:9
Overige aanhalingen
Δια
Ονομα
Romeinen 15:10
Overige aanhalingen
Romeinen 15:11
Overige aanhalingen
Κυριος
Romeinen 15:12
Overige aanhalingen
Romeinen 15:13
De God van vrede
Heilige Geest met mate
Romeinen 15:15
Δια
Romeinen 15:16
Het evangelie
Romeinen 15:16z
Heilige Geest met mate
Romeinen 15:18-21
Paulus' verkondiging
Romeinen 15:18
Δια
Romeinen 15:19z
Het evangelie
Romeinen 15:20
Jezus als fundament
Romeinen 15:21
Overige aanhalingen
Romeinen 15:25
Διακονω
Romeinen 15:27
Geest en vlees bij Paulus
Romeinen 15:28
Δια
Καρπος
Romeinen 15:30
Δια
Κυριος
Romeinen 15:31
Διακονια
Romeinen 15:32
Δια
Romeinen 15:33
De God van vrede
Romeinen 16:1
De diakenen
Διακονος
Romeinen 16:2
Κυριος
Romeinen 16:3
De positie van de vrouw
Romeinen 16:8
Κυριος
Romeinen 16:11
Εγω ειμι
Κυριος
Romeinen 16:12
Κυριος
Romeinen 16:13
Κυριος
Romeinen 16:16
Kus
Romeinen 16:17-18
De leraarschapsgave
Romeinen 16:18
Het lichaam van de mens
Δια
Κυριος
Romeinen 16:19
Het toetsen van gaven
Romeinen 16:20
Κυριος
Romeinen 16:20a
De God van vrede
Satans geschiedenis
Romeinen 16:22
Paulus
Κυριος
Romeinen 16:24
Κυριος
Romeinen 16:25
Het evangelie
Romeinen 16:26
De eigen stap
Δια
Romeinen 16:27
Δια