2 Korinthiërs

2 Korinthiërs 1:1-2
De Drieëenheid van vrede
2 Korinthiërs 1:1
Δια
Εγω ειμι
2 Korinthiërs 1:2-3
Κυριος
2 Korinthiërs 1:3-7
Doel van het lijden
Παρακλητος
2 Korinthiërs 1:4-5
Δια
2 Korinthiërs 1:8-11
Doel van het lijden
2 Korinthiërs 1:11
Het smeekgebed
Δια
2 Korinthiërs 1:12
Geest en vlees bij Paulus
2 Korinthiërs 1:13-14
Lijden voor geredden
2 Korinthiërs 1:14
Κυριος
2 Korinthiërs 1:16
Δια
2 Korinthiërs 1:17
Verwerping
2 Korinthiërs 1:18
Gods trouw
2 Korinthiërs 1:19-20
Δια
2 Korinthiërs 1:19
Paulus' verkondiging
2 Korinthiërs 1:21-22
De Heilige Geest als teken
2 Korinthiërs 1:21
Χριω
2 Korinthiërs 2:4
Δια
2 Korinthiërs 2:10-11
Satans werken
2 Korinthiërs 2:10
Δια
2 Korinthiërs 2:12
Κυριος
2 Korinthiërs 2:14
Δια
2 Korinthiërs 3:2-3
"Vlees"
2 Korinthiërs 3:3
Διακονω
2 Korinthiërs 3:4-6
Leven uit God
2 Korinthiërs 3:4-5
Jezus aannemen is geen werk der wet
2 Korinthiërs 3:4
Δια
2 Korinthiërs 3:6-9
Διακονω
2 Korinthiërs 3:7-13
Introductie ter versterking
2 Korinthiërs 3:7
Δια
2 Korinthiërs 3:11
Δια
2 Korinthiërs 3:14-15
Introductie ter versterking
2 Korinthiërs 3:14
De canon van het Oude Testament
Verstokken
2 Korinthiërs 3:15
Het durende aspect in het Grieks
2 Korinthiërs 3:16-18
Κυριος
2 Korinthiërs 3:16
Het durende aspect in het Grieks
2 Korinthiërs 3:17a
De Heilige Geest is God
2 Korinthiërs 3:17z
Leven in vrijheid
2 Korinthiërs 3:18
Gods wezen
Jezus is God
2 Korinthiërs 4:1
Δια
Διακονω
2 Korinthiërs 4:2
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 4:3-4
De heerser der wereld
De naam JHWH
2 Korinthiërs 4:4
"Overleggen"
2 Korinthiërs 4:4z
Jezus is God zichtbaar
2 Korinthiërs 4:5
Δια
Κυριος
2 Korinthiërs 4:6-7
Rechtvaardiging uit genade
2 Korinthiërs 4:6
De Leidinggever als licht
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 4:7-12
Doel van het lijden
2 Korinthiërs 4:10
Κυριος
2 Korinthiërs 4:11
Nederlandse woorden
Δια
2 Korinthiërs 4:13
Deelgeesten binnen God
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 4:14-15
Δια
2 Korinthiërs 4:14
Κυριος
2 Korinthiërs 4:17-18
Doel van het lijden
2 Korinthiërs 5:1-8
Het lichaam van de mens
2 Korinthiërs 5:1-4
Lichaam als woning
2 Korinthiërs 5:4-5
De Heilige Geest als teken
2 Korinthiërs 5:4
Εγω ειμι
2 Korinthiërs 5:6-7
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 5:6
Κυριος
2 Korinthiërs 5:7
Δια
2 Korinthiërs 5:8
Κυριος
2 Korinthiërs 5:9
Leven met God
2 Korinthiërs 5:10
Het laatste oordeel
Δια
2 Korinthiërs 5:11
Het durende aspect in het Grieks
Κυριος
2 Korinthiërs 5:13
Eenzijdigheid
Σωφρων
2 Korinthiërs 5:14-15a
Verlossing als sterven
2 Korinthiërs 5:14-15
De liefde
Jezus stierf voor allen
2 Korinthiërs 5:17
Nieuwe mens
2 Korinthiërs 5:18-19
Jezus stierf voor allen
2 Korinthiërs 5:18
Δια
Διακονω
2 Korinthiërs 5:19a
Jezus is God
2 Korinthiërs 5:20
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Δια
2 Korinthiërs 5:20a
Jezus is God
2 Korinthiërs 5:20z
Het smeekgebed
2 Korinthiërs 5:21
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Jezus is God
2 Korinthiërs 6:1-2
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
2 Korinthiërs 6:2a
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 6:3-10
Christenleven als strijd
Voorbeelden van lijden
2 Korinthiërs 6:3
Διακονω
2 Korinthiërs 6:4
Διακονω
2 Korinthiërs 6:6
Heilige Geest met mate
2 Korinthiërs 6:7
Δια
2 Korinthiërs 6:9
Lijden tot groei
2 Korinthiërs 6:10
Nederlandse woorden
2 Korinthiërs 6:14-18
De eega
2 Korinthiërs 6:14-17
Leven in de Wereld
2 Korinthiërs 6:15
Verwerping
2 Korinthiërs 6:16
De gemeente als tempel
God en volk
Jezus als fundament
2 Korinthiërs 6:17-18
Κυριος
2 Korinthiërs 6:17
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 6:18
Gods almacht
Redding als adoptie
2 Korinthiërs 7:4
Παρακλητος
2 Korinthiërs 7:5
Μαχη
2 Korinthiërs 7:7
Παρακλητος
2 Korinthiërs 7:10
Commentaar op Paulus
2 Korinthiërs 7:11
Lijden tot groei
2 Korinthiërs 7:13
Δια
Παρακλητος
2 Korinthiërs 8:2a
Lijden
2 Korinthiërs 8:2z
Goede werken
2 Korinthiërs 8:3
Versterkende overdrijving
2 Korinthiërs 8:4
Het smeekgebed
Διακονω
Παρακλητος
2 Korinthiërs 8:5
Δια
Κυριος
2 Korinthiërs 8:7-8
De gevaren van rijkdom
Geven
2 Korinthiërs 8:7a
Ironische overdrijving
2 Korinthiërs 8:7z
Goede werken
2 Korinthiërs 8:8-9
Δια
2 Korinthiërs 8:8
Het durende aspect in het Grieks
2 Korinthiërs 8:9
De liefde
Κυριος
2 Korinthiërs 8:12-15
Niet sparen
2 Korinthiërs 8:15
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 8:17
Παρακλητος
2 Korinthiërs 8:18
Δια
2 Korinthiërs 8:19
Διακονω
Κυριος
2 Korinthiërs 8:20
Διακονω
2 Korinthiërs 8:21
Κυριος
2 Korinthiërs 8:21a
"Zorg"
2 Korinthiërs 9:1
Διακονω
2 Korinthiërs 9:6-9
God schenkt terug
2 Korinthiërs 9:6
De wereld als akker
2 Korinthiërs 9:8
Goede werken
2 Korinthiërs 9:9
Nederlandse woorden
2 Korinthiërs 9:10-11
De wereld als akker
2 Korinthiërs 9:11-13
Δια
2 Korinthiërs 9:12
Διακονω
Ἡγεομαι
2 Korinthiërs 9:13
Διακονω
2 Korinthiërs 9:14
Het smeekgebed
2 Korinthiërs 10-12
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 10:1
Δια
2 Korinthiërs 10:2
Niet één
2 Korinthiërs 10:2a
Het smeekgebed
2 Korinthiërs 10:3-6
Christenleven als strijd
Geest en vlees bij Paulus
Het gevaar van systematische theologie
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 10:8
Κυριος
2 Korinthiërs 10:9
Δια
2 Korinthiërs 10:11
Δια
2 Korinthiërs 10:12
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 10:13
De Canon
2 Korinthiërs 10:15-16
De Canon
2 Korinthiërs 10:17-18
Religieuze ervaringen
Κυριος
2 Korinthiërs 10:17
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 11:2
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Jezus is mens
2 Korinthiërs 11:3-4
Religieuze ervaringen
2 Korinthiërs 11:3
Satan verzocht Eva
Terugval is mogelijk
2 Korinthiërs 11:4
De Heilige Geest als teken
2 Korinthiërs 11:5
Ironische overdrijving
2 Korinthiërs 11:6
Tongenspraak in de gemeente
2 Korinthiërs 11:7
Paulus' verkondiging
Verwerping
2 Korinthiërs 11:8
Διακονω
2 Korinthiërs 11:13-15
Gnostische tendenzen
2 Korinthiërs 11:14
Religieuze ervaringen
Satan
2 Korinthiërs 11:15
Διακονω
2 Korinthiërs 11:17
Κυριος
2 Korinthiërs 11:23-28
Voorbeelden van lijden
2 Korinthiërs 11:23
Διακονω
2 Korinthiërs 11:28z
Μεριμνα
2 Korinthiërs 11:31
Sharps regel
Εγω ειμι
Κυριος
2 Korinthiërs 11:32
Ἡγεμων
2 Korinthiërs 11:33
Δια
2 Korinthiërs 12:1-4
Gezichten
2 Korinthiërs 12:1
Religieuze ervaringen
Κυριος
2 Korinthiërs 12:4
Hebreeuwse woorden
2 Korinthiërs 12:6-7
Satan
2 Korinthiërs 12:7
Αγγελος
2 Korinthiërs 12:7z-9
Doel van het lijden
2 Korinthiërs 12:7z
Paulus
2 Korinthiërs 12:8
Κυριος
2 Korinthiërs 12:9-10
Leven uit God
2 Korinthiërs 12:10
Doel van het lijden
2 Korinthiërs 12:11
Εγω ειμι voor nadruk
2 Korinthiërs 12:15z
Rhetorische vragen
2 Korinthiërs 12:17
Δια
2 Korinthiërs 12:19
Leven met God
2 Korinthiërs 12:21
Reinheid
2 Korinthiërs 12:21z
Πορνεια
2 Korinthiërs 13:1
Overige aanhalingen
2 Korinthiërs 13:5
Het teken van onze redding
Het toetsen van gaven
2 Korinthiërs 13:5a
Griekse woorden
2 Korinthiërs 13:5z
Tekstkritiek
2 Korinthiërs 13:10
Δια
Κυριος
2 Korinthiërs 13:11
De God van vrede
Vermaning
2 Korinthiërs 13:12
Kus
2 Korinthiërs 13:14
De Heilige Geest is geen individu
De eenheid der Drieëenheid
Δια
Κυριος
2 Korinthiërs 13:14z
De Heilige Geest is een persoon
2 Korinthiërs 14:26
Het durende aspect in het Grieks