Engelse termen

Actual world
Wₐ
Agency
Agentuur
Agency: shrinking –
Fysicalisme
Agnosia: hemi–Hemiagnosia
AIKunstmatige intelligentie
Argument by personal incredulity
Deïsme
Argument: consequence –
Immanent compatibilisme
Argument: grim reaper –
Het begin van het heelal
Argument: mindmaker –
Immanente abstracta
Artificial intelligenceKunstmatige intelligentie
Audacious
Sapere aude: betekenis
Awareness: higher-order –
Fysicalisme
Begging the questionQuestion: begging the –
Bias: survivor –Survivor bias
Birth: wrongful –
Nonidentiteit
Cause
Het Kalam-gambiet
Clustering: seed –
Kosmische inflatie
Coherentism
Denkgeloof
Collapse: modal –
Mogelijkheid
Colour constancyConstancy: colour –
Consequence argumentArgument: consequence –
Constancy: colour –
Neurologische aanpassing
Contradiction: performative –Performative contradiction
Contralateral hemispatial agnosia
Neurologie
Contralateral neglect
Neurologie
Cosmic tiltTilt: cosmic –
D&D
Bovennaturalistisch bewustzijn
Deep self theoryTheory: deep self –
Disappearing agent objection
Fysicalisme
Divine hiddenness
Ik ervaar niets
Divine simplicitySimplicity: divine –
Dungeons and Dragons
Bovennaturalistisch bewustzijn
Emergentism
Het emersionisme
Eternal inflation
Veel werelden?
Excellence
Plantinga's excellentie
Fallacy: hot streak –
Neurologische aanpassing
Feedback
Regressie
Field: tracker –
Anthropie noodzakelijk?
Foundationalism
Denkgeloof
Global workspace
Existentie
Greatness
Plantinga's excellentie
Grim reaper argumentArgument: grim reaper –
Grounding problem
Fysicalisme
Hemi-inattention
Neurologie
Hemiagnosia
Neurologie
Hemineglect
Neurologie
Hemispatial agnosia: contralateral –Contralateral hemispatial agnosia
Higher-order awarenessAwareness: higher-order –
Hot streak fallacyFallacy: hot streak –
IIT
Het emersionisme
Inattention: hemi-–Hemi-inattention
Inattention: unilateral visual –Unilateral visual inattention
Inflation: eternal –Eternal inflation
Integrated Information TheoryTheory: integrated Information –
Intelligence: artificial –Kunstmatige intelligentie
Knowledge: tacit –
Voorkennis
Life: wrongful –
Nonidentiteit
Low Information SocietySociety: low Information –
Luck objection
Fysicalisme
Meme
Geest, Ik, Bewustzijn
Mindmaker argumentArgument: mindmaker –
Modal collapseCollapse: modal –
Natural kindCategorie: natuurlijke –
Neglect syndrome
Neurologie
Neglect: contralateral –Contralateral neglect
Neglect: hemi–Hemineglect
Neglect: one-side –One-side neglect
Neglect: spatial –Spatial neglect
Neglect: unilateral –Unilateral neglect
One-side neglect
Neurologie
Pascal's wagerWeegschaal: Pascals –
Performative contradiction
Performatieve tegenspraak
Personal incredulity: argument by –Argument by personal incredulity
Probability distribution: synchronous gauge –
Wereldgeneratoren
Problem: trolley –Trolley problem
Property: purely positive –
Transcendente prioriteit
Property: simply positive –
Transcendente prioriteit
Purely positive propertyProperty: purely positive –
Question: begging the –
Cirkelredenering
Reality: virtual –
Occasionalisme
Reasons-responsive theoryTheory: reasons-responsive –
Reference
In- en extensie
Sapiential senseSense: sapiential –
Seed clusteringClustering: seed –
Sense
In- en extensie
Sense: sapiential –
Transcendente antwoorden
Shrinking agencyAgency: shrinking –
Simplicity: divine –
Gods eenvoud
Simply positive propertyProperty: simply positive –
Since
Ordegevoel
Society: low Information –
Het geheugen der Schriftschrijvers
Sorrow
Zedelijke begrippen
Sorry
Zedelijke begrippen
Spatial neglect
Neurologie
Special pleading
Metageschiedenis
Split-brain experiment
Geest, Ik, Bewustzijn
Survivor bias
Eilanden van orde
Naturalistische zin
Symbol grounding problem
Begripsvormen
Synchronous gauge probability distributionProbability distribution: synchronous gauge –
Syndrome: neglect –Neglect syndrome
Tacit knowledgeKnowledge: tacit –
Theory: deep self –
Fysicalisme
Theory: integrated Information –
Het emersionisme
Theory: reasons-responsive –
Fysicalisme
Tilt: cosmic –
Kosmische inflatie
Tracker fieldField: tracker –
Trolley problem
Egoïsme en altruïsme
Uncanny valleyValley: uncanny –
Unilateral neglect
Neurologie
Unilateral visual inattention
Neurologie
Valley: uncanny –
De inhoud van personificatie
Victimless crime
Minimale ethiek
Virtual realityReality: virtual –
Void
Fysische anthropie
While
Ordegevoel
Why?
Naturalistische zin
Toe te voegen
Workspace: global –Global workspace
Wrongful birthBirth: wrongful –
Wrongful lifeLife: wrongful –