Engelse termen

Higher-order awarenessWaarneming: hogere-orde–
Actual world
Wₐ
AgencyAgentuur
Agency: shrinking –Verlies: agentuur–
Agnosia: contralateral hemispatial –Hemi­agnosie
Agnosia: hemi–Hemi­agnosie
AIKunstmatige intelligentie
Argument by personal incredulityArgument uit persoonlijk ongeloof
Argument: consequence –
Immanent compatibilisme
Argument: grim reaper –
Het begin van het heelal
Argument: mindmaker –
Immanente abstracta
Artificial intelligenceKunstmatige intelligentie
Audacious
Sapere aude: betekenis
Awareness: higher-order –Waarneming: hogere-orde–
Bang: Big –Knal: oer–
Begging the questionQuestion: begging the –
Behaviourisme
Naturalisme en denken
Bias: survivor –Vertekening: overlevers–
Big BangKnal: oer–
Big Bang theoryTheorie: oerknal–
Birth: wrongful –
Nonidentiteit
Cause
Het Kalam-gambiet
Clustering: seed –
Kosmische inflatie
Coherentism
Denkgeloof
Collapse: modal –
Mogelijkheid
Colour constancyConstancy: colour –
Consequence argumentArgument: consequence –
Constancy: colour –
Neurologische aanpassing
Contralateral hemispatial agnosiaHemi­agnosie
Contralateral neglectHalfzijdige verwaarlozing
Cosmic tiltTilt: cosmic –
Crime: victimless –
Minimale ethiek
D&D
Bovennaturalistisch bewustzijn
Deep self theoryTheory: deep self –
Disappearing agent objection
Fysicalisme
Divine hiddenness
Ik ervaar niets
Divine simplicityEenvoud: gods –
Dungeons and Dragons
Bovennaturalistisch bewustzijn
EmergentismEmersionisme
Eternal inflation
Veel werelden?
Excellence
Plantinga's excellentie
Fallacy: hot streak –
Neurologische aanpassing
Feedback
Regressie
Field: tracker –
Anthropie noodzakelijk?
Foundationalismzaak|Fundamentalisme
Denkgeloof
FundamentalismZaak|Fundamentalisme
Game of LifeLife: spel –
Global workspace
Existentie
Greatness
Plantinga's excellentie
Grim reaper argumentArgument: grim reaper –
Grounding problem
Fysicalisme
Hemi-inattentionVerwaarlozing: zicht–
HemiagnosiaHemi­agnosie
HemineglectHalfzijdige verwaarlozing
Hemispatial agnosia: contralateral –Hemi­agnosie
Hot streak fallacyFallacy: hot streak –
IIT
Het emersionisme
Inattention: hemi-–Verwaarlozing: zicht–
Inattention: unilateral visual –Verwaarlozing: zicht–
Incredulity: argument by personalArgument uit persoonlijk ongeloof
Inflation: eternal –Eternal inflation
Integrated Information TheoryTheory: integrated Information –
Intelligence: artificial –Kunstmatige intelligentie
Knowledge: tacit –
Voorkennis
LifeLife: spel –
Life: wrongful –
Nonidentiteit
Low Information SocietySociety: low Information –
Luck objection
Fysicalisme
Meme
Geest, Ik, Bewustzijn
Mindmaker argumentArgument: mindmaker –
Modal collapseCollapse: modal –
Natural kindCategorie: natuurlijke –
Neglect syndromeSyndroom: verwaarlozings–
Neglect: contralateral –Halfzijdige verwaarlozing
Neglect: hemi–Halfzijdige verwaarlozing
Neglect: one-side –Halfzijdige verwaarlozing
Neglect: spatial –Halfzijdige verwaarlozing
Neglect: unilateral –Halfzijdige verwaarlozing
One-side neglectHalfzijdige verwaarlozing
Pascal's wagerWeegschaal: Pascals –
Performative contradictionTegenspraak: performatieve –
Personal incredulity: argument by –Argument uit persoonlijk ongeloof
Probability distribution: synchronous gauge –
Wereldgeneratoren
Problem: trolley –Trolley problem
Property: purely positive –
Transcendente prioriteit
Property: simply positive –
Transcendente prioriteit
Purely positive propertyProperty: purely positive –
Question: begging the –
Cirkelredenering
Reality: virtual –
Occasionalisme
Reasons-responsive theoryTheory: reasons-responsive –
Reference
In- en extensie
Sapiential senseSense: sapiential –
Seed clusteringClustering: seed –
Sense
In- en extensie
Sense: sapiential –
Transcendente antwoorden
Shrinking agencyVerlies: agentuur–
SimplicityEenvoud: gods –
Simply positive propertyProperty: simply positive –
Since
Ordegevoel
Society: low Information –
Het geheugen der Schriftschrijvers
Sorrow
Zedelijke begrippen
Sorry
Zedelijke begrippen
Spatial neglectHalfzijdige verwaarlozing
Special pleading
Metageschiedenis
Split-brain experiment
Geest, Ik, Bewustzijn
Survivor biasVertekening: overlevers–
Symbol grounding problem
Begripsvormen
Synchronous gauge probability distributionProbability distribution: synchronous gauge –
Syndrome: neglect –Syndroom: verwaarlozings–
Tacit knowledgeKnowledge: tacit –
Theory: deep self –
Fysicalisme
Theory: integrated Information –
Het emersionisme
Theory: reasons-responsive –
Fysicalisme
Tilt: cosmic –
Kosmische inflatie
Tracker fieldField: tracker –
Trolley problem
Egoïsme en altruïsme
Uncanny valleyValley: uncanny –
Unilateral neglectHalfzijdige verwaarlozing
Unilateral visual inattentionVerwaarlozing: zicht–
Valley: uncanny –
De inhoud van personificatie
Victimless crimeCrime: victimless –
Virtual realityReality: virtual –
Visual inattention: unilateral –Verwaarlozing: zicht–
Void
Fysische anthropie
While
Ordegevoel
Why?
Naturalistische zin
Toe te voegen
Workspace: global –Global workspace
Wrongful birthBirth: wrongful –
Wrongful lifeLife: wrongful –
zaak|Fundamentalisme
Absolute waarheid
Zaak|Fundamentalisme
Absolute waarheid