Wereldbeelden

Wereldbeelden kunnen op verschillende wijzen worden ingedeeld. Twee zulke indelingen worden hier onderzocht, om als het ware de „design space” van mogelijke wereldbeelden te doorlopen:

Verticaal
Welke plaats nemen wij in de transcendentiehiërarchie in?
Horizontaal
Welke rol spelen wij op ons transcendentieniveau ten opzichte van anderen die daar handelen? Op ons niveau handelen niet slechts die geesten die op dat niveau bestaan, maar ook eventuele hogere geesten — op de wijze waarop wij handelen in onze dromen, daar invloed uitoefenen.