De geestelijke uitrusting

Het is zaak onze speurtocht met een goede uitrusting te beginnen — maar het kan een hele hap zijn zich die geestelijke uitrusting meester te maken. Daarom biedt deze kaart een andere oplossing: onder deze tab bevindt zich een soort woudlopers­boek, waarin dingen kunnen worden opgezocht naarmate ze nodig zijn. Vanuit andere delen van deze schatkaart zal daarom regelmatig naar dit naslagwerkje verwezen worden.

Dit onderdeel leent zich minder voor systematisch doorlezen; wie die boekje „van kaft tot kaft” wil lezen kan beter beginnen bij de inleiding, en vandaar verder gaan. Telkens zal de tekst dan verwijzingen bevatten die uitstapjes maken naar onderwerpen uit dit deel; wie al die uitstapjes maakt zal uiteindelijk alle hier behandelde onderwerpen gelezen hebben.

„In theorie komen theorie en praktijk altijd overeen, maar in de praktijk niet.”

((Nog te doen.))

Grondig apologetisch denken vergt een behoorlijk begrippenapparaat. Om de argumenten elders bondig te houden worden enige van die begrippen hier ingevoerd, zodat er elders slechts naar verwezen behoeft te worden. Door academische precisie hierheen te verplaatsen kan de overige tekst ook eenvoudiger, en daarmee hopelijk begrijpelijker, blijven.

Een afdeling wijsbegeerte ontbreekt nog.

Kenleer (epistemologie): wij brengen altijd onze eigen categorieën en andere begrippen mee. Zorgvuldig logisch denken kan veel daarvan expliciet maken — behalve bij de logica zelf, waar die aanpak tot circulariteit zou leiden. Vandaar dat wij langs die weg nooit tot weten kunnen komen. (Binnen de ervaringswetenschappen treedt hetzelfde verschijnsel op binnen de methodologie.) Dit is een vorm van het diallel.

Het voorgaande behoort binnen een algemenere bladzijde over grondvesten: waarop is ons weten uiteindelijk gefundeerd? Zelfbevestigendheid als drijfzand.