Wereld­constructoren

Een aanvaardbaar veel-wereldenmodel moet verklaren waar die vele werelden vandaan komen.

Tegenwerping (Heelal­generator):
Misschien is er enig proces dat het bestaan van die vele werelden aannemelijk maakt. Een universa­generator zou de eenvoudige oorzaak voor zo'n oneindigheid aan werelden kunnen zijn.
Antwoord:
Dan nog blijft het feit dat de verklaring vanuit veel werelden het einde der wetenschap betekent.
Tegenwerping (Werelden uit wanorde):
Een oneindige willekeurige reeks bevat voor iedere grootte n oneindig veel orde-eilanden van minstens grootte n. Als we n groot genoeg kiezen zal in die orde-eilanden waarin dat mogelijk is evolutie optreden, en omdat er oneindig veel van dergelijke eilanden zijn is het praktisch gesproken zeker dat er minstens één wereld bij zit waarin wezens als wij zullen optreden.
Antwoord:
Dat is inderdaad verreweg het eenvoudigste model van een multiversagenerator waaruit gegarandeerd universa als het onze voortkomen. Onder naturalisme is dat daarmee de meest waarschijnlijke vorm van multiversum.
Dat zou betekenen dat onze wereld een orde-eiland was, en dat we dus totaal geen reden hebben op inductie te vertrouwen. De waarschijnlijkheid dat over een seconde de wereld nog min of meer doordraait zoals ze dat tot nog toe heeft gedaan is verwaarloosbaar, want de proportie eilanden waarin ook de komende seconde nog regelmatig is is nagenoeg nul.
Dat leidt wel tot deze interessante gedachte: stel dat het „einde” van een orde-eiland ook het einde van alle op dat eiland bestaande waarnemers inhoudt. Dan zal een waarnemer altijd orde zien, ook al is er geen orde.
Tegenwerping (Werelden uit pulsaties):
Wellicht genereert heelal­oscillatie werelden: bij elke heelal­pulsatie worden, bijvoorbeeld door quantumprocessen, de waarden willekeurig gekozen.
Antwoord:
Een oscillerend heelal is onmogelijk, maar al zouden die problemen niet bestaan: een oneindig precieze afstemming van natuurconstanten is nodig om een oneindig pulserend heelal te krijgen: een petitio principii.
Tegenwerping (Werelden uit zwarte gaten):
Mogelijk ook kan een nieuw heelal uit een zwart gat ontstaan.
Antwoord:
Het idee van werelden uit zwarte gaten wordt algemeen verworpen.

((Te doen.))

De Synchronous gauge probability distribution leidt tot de verdeling van jonge vs. oudere universa met een factor e10³⁷ per seconde leeftijd.

Boltzmannbreinen.