Wereldgeloof

Waar op de eilanden zou volgens de verschillende schatkaarten de schat zoal liggen? Verreweg de meeste kaarten hebben het kruisje op het immanente eiland of op het transcendente eiland.

((Te doen.))

Nevennaturalisme: God in een hogere dimensie, open theïsme, brein als „ontvanger” van geestesuitingen, veel evangelicalisme, ‥