Zaken

@
Modale relativa
Predikatenlogica
Predikatenlogica
Verzamelingenleer
¬
Propositielogica
Propositielogica
Propositielogica
Verzamelingenleer
Modale logica
□ᵢ
Modale logica
Modale logica
◊ᵢ
Modale logica
0-bitsverklaringVerklaring: nul-bits–
2,5D-schets
Ingressie
3D-representatie
Ingressie
4-hydroxy-dimethyltryptamine
Holisme
7: gebied –Gebied 7
A posterioriPosteriori: a –
A posteriori: kennis –Kennis a posteriori
A prioriPriori: a –
A priori: kennis –Kennis a priori
A se
Het bewijs uit tijd
A-fortiori­argumentArgument: a-fortiori–
A-serie
Transcendente onafhankelijkheid
A-theorie
De schepping
Solipsisme en tijd
Voorkennis van tijd
A-tijd
Transcendente tijd
A5
Modale logica
Plantinga's logica
Aanbidder: duivel–
Andere Abrahamische religies
Aanbidder: vuur–
Andere Abrahamische religies
Aandacht
Het quantenzenomodel
Virtueel bewustzijn
Aandrang: blaas–
Neurologische aanpassing
Aanduiding
In- en extensie
Aangepastheid
Naturalisme en orde
Aanpassing: neurologische –
Neurologische aanpassing
Aansprakelijkheid
Zedelijke begrippen
Aanspreek­titelTitel: aanspreek–
Aantoonbaarheid
Weerlegbaarheid
Aanvang: heelal–
Het begin van het heelal
Theoretische wetenschapsgrenzen
Aanvangs­entropieEntropie: aanvangs–
Aanwijzing van afwezigheid
Afwezigheid van aanwijzingen
Aanwijzing: afhankelijke –
Bayesiaanse statistiek
Aanwijzing: onafhankelijke –
Bayesiaanse statistiek
Aanwijzingen: afwezigheid van –Afwezigheid van aanwijzingen
Aap: java-–
De inhoud van personificatie
Aard
Vrijheid
Aard: volks–
De situatie in het Romeinse Rijk
Aard­rotatieRotatie: aard–
Aardkunde
Vormen van anthropie
Aardmagnetisme
De zedepijl
Aaronitisch priesterschapPriesterschap: Aaronitisch –
Abductie
Ervaring bewijst niets?
Logica
Abelse groepGroep: abelse –
Abortus
Geluksethiek
Personificatie
Toe te voegen
Abrahamische godsdienstGodsdienst: abrahamische –
Abrogatie
Abrogatie
Absolute ethiekEthiek: absolute –
Absolute geest
Absoluut idealisme
Absolute mogelijkheidMogelijkheid: absolute –
Absolute natuurwetNatuurwet: absolute –
Absolute verwijzingVerwijzing: absolute –
Absolute waarheidWaarheid: absolute –
Absolute worden: paradox van het –Paradox van het absolute worden
Absolutisme
Absolutisme
Waarheid
Absolutisme: waarheids–
Absolute waarheid
Absoluut idealismeIdealisme: absoluut –
Absoluut kunnenKunnen: absoluut –
Absoluut nihilismeNihilisme: absoluut –
Absoluutheid
Relativiteit is posterieur
Abstract begripBegrip: abstract –
Abstracta
Immanente abstracta
Abstractum
Gedachte
Metabegrippen
Transcendente ideeën
ACC
Holisme
Accidenteel geordende reeksReeks: accidenteel geordende –
Accolade
De lege verzameling
Achtergrondonafhankelijkheids­beginselBeginsel: achtergrondonafhankelijkheids–
Achtergrondstraling: kosmische –
Wetten
Acognosticisme
Ontiek
Actie
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Actieve onfeilbaarheidOnfeilbaarheid: actieve –
Actionis in distantia: horror –Horror actionis in distantia
Actualisme
Bereikbaarheidsrelaties
Actualiteit
Anthropische uniciteit
Fundamentele posterioriteit
Actualiteit: anthropische –
Anthropische uniciteit
Ad extra
De transcendentielimiet
Ad hominem
Argumentum ad hominem
De genetische drogreden
Ad intra
De transcendentielimiet
Adam: y-chromosomale –
De aanvang
Adiaphoron
Toe te voegen
Adoptianisme
Koranische religies
Adoptie­probleem
Logica
Adres
De contingentie van het bestaan
Primaire contingentie
Adventie
Gods aseïteit
Aediel
Christelijke bronnen
Aequivocatie
Drogredenen van naamgeving
Afbeelding
De drogreden van de oogkleppen
Dekpuntstheorie
Afgod
Angst voor overgave
De Bijbelse leer
Transcendente regressie?
Afgods­mytheMythe: afgods–
Afhankelijke aanwijzingAanwijzing: afhankelijke –
Afhankelijkheid: versterkende –
Bayesiaanse statistiek
Afhankelijkheid: verzwakkende –
Bayesiaanse statistiek
Afkeer
Angst voor overgave
Het limbisch systeem
Inhoudelijke posterioriteit
Mijzelf
Vormen van posterioriteit
Afleiding: drogreden der –Drogreden der afleiding
Afnemend wijkende voorwaardeVoorwaarde: afnemend wijkende –
Afschrikking
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Afsluiting
Sciëntistische afsluiting
Van veel naar oneindig
Afstand
Afstand
Afstand: manhattan–
Coherentie
Afstands­maatMaat: afstands–
Afstelling
Anthropische uniciteit
Aftelbare oneindigheidOneindigheid: aftelbare –
Afwegings­ethiekEthiek: afwegings–
Afwezigheid van aanwijzingen
Afwezigheid van aanwijzingen
Afwezigheid van bewijs
Afwezigheid van aanwijzingen
Afwezigheid: aanwijzing van –Aanwijzing van afwezigheid
Afwijking: neurologische –
Neurologie
Agar-agar­paradoxParadox: agar-agar–
Agency
Voorkennis van andere geesten
Agency detection: hyperactive –
Personificatie
Agent­causaliteitCausaliteit: agent–
Agent­causatieCausatie: agent–
Agentuur
Agentuur
Wilsonvrijheid
Agentuur­herkenningHerkenning: agentuur–
Agentuur­verliesVerlies: agentuur–
Agentuurdetector: hyperactieve –
Wetten
Aggregatietoestand
Mechanicisme
Agnosie
Skepsis
Agnosie: hemi–Hemi­agnosie
Agnosticisme
Denkwijzen
Skepsis
Skepsis omtrent God
Agrippa's trilemmaTrilemma: Agrippa's –
Agrippa's vijf vormenVormen van onwetendheid: vijf –
AIXI
Informatiekundige begrippen
Al­macht
Almacht
Alevi
Koranische religies
Alfabet
Informatie-inhoud
Alfaproces: drievoudig –Proces: drievoudig alfa–
Algemeen ongeloofOngeloof: algemeen –
Algemeenheid
De drogreden van de algemeenheid
Algemene relativiteitstheorieRelativiteitstheorie: algemene –
Algenade
De weinig eisende God
Algoedheid
De best mogelijke wereld
Algoritme
Logische anthropie
Allais' paradoxParadox: allais' –
Alle xX: alle –
Alles: theorie van –Theorie van alles
Almacht
De best mogelijke wereld
De natuur van de transcendente geest
Goedheid en almacht
Machtsbeperking
Transcendente prioriteit
Almacht: wezenlijke –
Almacht
Almachtig solipsismeSolipsisme: almachtig –
Alternatief: schijnbaar –
Wilsvrijheid
Alternatieve hypotheseHypothese: alternatieve –
Altruïsme
De Islamitische leer
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Altruïstische nierdonatieNierdonatie: altruïstische –
Alverzoening
De weinig eisende God
Alwetendheid
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
De best mogelijke wereld
De natuur van de transcendente geest
Semantische godsbewijzen
Transcendente God
Transcendente prioriteit
Alwetendheids­paradoxParadox: alwetendheids–
AM
Naturalisme en orde
Am Mjoho renge kjo
Boeddhisme
Amandel­kernKern: amandel–
Amfetamine
Neurologie
Amish
Bezwaren tegen de voorschriften
Amygdala
Het limbisch systeem
Analogie
Analogie
Metageschiedenis
Analoog begrip
Begripsvormen
Analyse: spectraal–
Sterrenkunde
Analytische kennis
Analytische kennis irreducibel tot ervaring
Analytische kennis a priori
Voor- en nakennis
Ander
De ander
Andere geest
Voorkennis van andere geesten
Andromeda­stelselStelsel: andromeda–
Angst
Aangesproken worden
Angst voor overgave
Existentie
Mijzelf
Angst­centrumCentrum: angst–
Animale pijnPijn: animale –
Animisme
De inhoud van personificatie
Eindige bovennatuurlijke machten
Godsgevoel
Nakennis van rede
Animistische religieReligie: animistische –
Anisotropie
De richting van de tijd
Annihilatie
Is het kwaad slechts hechting?
Annihilationisme
Bezwaren tegen de leer
Anomalie
Anomalie
Anomalie: immanente –
Immanente anomalie
Anomalie: transcendente –
Immanente anomalie
Anonieme nierdonatie: tweezijdig –Nierdonatie: tweezijdig anonieme –
Anosmie
Pijn
Anosognosie
Dierlijden
Eisen voor betrouwbaar denken
Pijn
Antagonist: dopamine-–
Neurologie
Anterieure cingulate cortex
Holisme
Anthropie
Anthropische argumenten
Anthropie: epistemische –
Epistemische anthropie
Anthropie: gaten–
Zelfverklarende anthropie?
Anthropie: meta-–
Anthropische uniciteit
Anthropie: stoplap–
Zelfverklarende anthropie?
Anthropie: zwakke –
Performatieve tegenspraak
Restrictieparadoxen
Anthropische actualiteitActualiteit: anthropische –
Anthropische epistemologieEpistemologie: anthropische –
Anthropische uniciteitUniciteit: anthropische –
Anthropomorfisme
Vormen van theïsme
Anthropopathisme
Vormen van theïsme
Anthropy of the gapsGaps: anthropy of the –
Antiheelal
Het bewijs uit beweging
Antilegoumena
Betrouwbaarheid van het NT
Antimilitarisme
Christelijk pacifisme
Antinomie
De antinomie
Antipsychoticum
Neurologie
Antirealisme
Immanent dilemma
Antirealisme: epistemisch –
Epistemisch nihilisme
Anton: syndroom van –Syndroom van Anton
Antwoord
Transcendente antwoorden
Apeiron
Het feitelijk oneindig
Apocrief
Apocriefe evangeliën
Apofase
Theologisch Noncognitivisme
Apofenie
Ordegevoel
Apologetiek
Apologetiek
Het doel
Aporie
Fatale argumenten
Apostel
Apostolische bronnen
De apostelen
Apostolische bronBron: apostolische –
Apotheose
Opstandingsclaims
Skepsis omtrent God
Arbitrair feitFeit: arbitrair –
Arbitraire toestandToestand: arbitraire –
Arcarius
Christelijke bronnen
Archeologie
Geschiedwetenschappen
Het Oude Testament
Het eenvormigheidsbeginsel
Archeologische bron
De historische bronnen
Arcuatus: fasciculus –Fasciculus arcuatus
Argument
Argumenten
Argument uit het kwaadKwaad: argument uit het –
Argument uit persoonlijk ongeloof
Deïsme
Argument uit vreemdheid
Naturalistische ethiek
Argument: a-fortiori–
De best mogelijke wereld
Argument: boeing-747-–
Immanente orde mogelijk?
Argument: boom–
Denkwerelden
Argument: chinese-kamer–
Toe te voegen
Argument: consequence –
Immanent compatibilisme
Argument: dekpunts–
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Argument: diagonaal–
Machtsverzamelingen
Argument: eer–
Jezus' opstanding
Argument: existentieel –
Argumenten
Argument: oncontroleerbaarheids–
Oncontroleerbaarheid
Argument: onredelijk –
Argumenten
Argument: pragmatisch –
Pragmatische argumenten voor geloof in God
Argument: prudentieel –
Pragmatische argumenten voor geloof in God
Argument: troost–
Pragmatische argumenten voor geloof in God
Argument: vrijheids–
Goedheid in vrijheid
Argument: wil tot Geloofs–
Sciëntisme
Argument: zedelijk –
Pragmatische argumenten voor geloof in God
Argumentum ad hominem
Argumentum ad hominem
Argumentum ex silentio
De Talmoeds
Arianisme
Arianisme
De Koran
Een ander betaalt
Koranische religies
Aristotelianisme
Metawetenschap
Aristotelische contingentieContingentie: aristotelische –
Aristotelische modale logicaLogica: aristotelische modale –
Aristotelische mogelijkheidMogelijkheid: aristotelische –
Arme
Jezus historisch beschouwd
Armoede: informatie–
De situatie in het Romeinse Rijk
Informatiekundige begrippen
Artefact
Neurologie
As: dimensie–
De zedelijke as
Ascese
Immanent monisme
Aseïteit
Gods aseïteit
Aselecte gebeurtenisGebeurtenis: aselecte –
Aselectheid
Onvoorspelbaarheid
Asomatognosia
Dierlijden
Astrologie
Fatalisme?
Ordegevoel
Astronaut
Qualia
AstronomieSterrenkunde
Ataraxie
Skepsis omtrent oordelen
Athanasianisme
De Koran
Atheïsme
Denkwijzen
Gods eenvoud
Atomaire beweringBewering: atomaire –
Atoom­fysica
Wetenschap
Atoomvorming
Chemische anthropie
Attributie
Ethische attributie
Auteur
Denkwerelden
Auteur: bijbelse –
De Bijbelse leer
Authenticiteit
Echtheid
Authoriteit
Behoren irreducibel tot zijn
Autoaffirmativiteit
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Autologie
Irreducibiliteit van representeren
Autologisch woordWoord: autologisch –
Autonome functie
Het prelimbisch systeem
Autoscopie
Uittredingen
Aversie: verlies–
Drogredenen
Avond­sterSter: avond–
Axioma: eindigheids–
Van veel naar oneindig
Axioma: inductie–
Posterieure zelfkennis
Axioma: opvolgers–
Van veel naar oneindig
Axioma: parallellen–
Bijna-eenvoud
Axioma: peano-–
Van veel naar oneindig
Axioma: peano–
Posterieure zelfkennis
B-serie
Transcendente onafhankelijkheid
B-theorie
De schepping
Solipsisme en tijd
Voorkennis van tijd
B-tijd
Transcendente tijd
Bahaï
De Bahaï
Balans
Ethiek van de balans
Banneling
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Bard: keltische –
De Bijbelse leer
Barmhartige SamaritaanSamaritaan: barmhartige –
Baryon
Fysische anthropie
Basisbegrip
Basisbegrippen
Bayesiaanse geloofwaardigheidGeloofwaardigheid: bayesiaanse –
Bayesiaanse gewichtGewicht: bayesiaanse –
Bayesiaanse kansrekeningKansrekening: bayesiaanse –
Bayesiaanse rekenmachineRekenmachine: bayesiaanse –
Bayesiaanse statistiekStatistiek: bayesiaanse –
Bede: smeek–
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Bedeutung
In- en extensie
Bedoeling
Prioriteit en posterioriteit
Transcendente waarden
Bedrog: gezichts–
Naturalisme en weten
Neurologische aanpassing
Wereldrelativisme
Beeld: immanent gods–
Transcendentisme
Beeld: materialistisch gods–
Transcendentisme
Beeld: reddings–
Reddingsbeelden
Beeldspraak
Humaniora
Begin
De aanvang
Het begin van het heelal
Kosmologie
Begin: heelal–Aanvang: heelal–
Beginsel van toereikende grond
Bijna-eenvoud
De contingentie van het bestaan
Kennis van causaliteit irreducibel tot ervaring
Toereikende grond
Transcendent bestaan
Beginsel van voldoende reden
Toereikende grond
Beginsel: achtergrondonafhankelijkheids–
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: bestendigheids–
Bestendigheid
Beginsel: copernisch –
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: cosmologisch –
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: eenvormigheids–
Het eenvormigheidsbeginsel
Metageschiedenis
Beginsel: homogeneïteits–
Transcendentievormen
Beginsel: middelmatigheids–
Bezwaren tegen anthropie
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: onbepaalbaarheids–
De onzekerheidsrelatie
Theoretische wetenschapsgrenzen
Beginsel: onverschilligheids–
Onverschilligheid
Beginsel: pauli–
Identiteit
Beginsel: quilt–
Het begin van het heelal
Beginsel: relativiteits–
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: theeketeltjes–
Operationaliteit
Beginsel: uniformiteits–
Het eenvormigheidsbeginsel
Beginsel: vertakkings–
Het begin van het heelal
Beginsel: verwaarloosbaarheids–
Bijna-eenvoud
Begraafplaats
Jezus' graf
Begraven
Jezus bleef in het graf
Begrijpbaarheid
De binnenwereld
Begrijpelijkheid
De binnenwereld
Begrip
Begripsvormen
Gedachte
Immanente andere geesten
Immanente orde als begrip
Intersubjectiviteit
Metabegrippen
Namen
Begrip: abstract –
Metabegrippen
Begrip: concreet –
Metabegrippen
Begrip: meta–
Metabegrippen
Begrip: posterieur –
Prioriteit en posterioriteit
Begrip: prieur –
Prioriteit en posterioriteit
Begrippenhiërarchie
Begripsvormen
Begripsfout
Begripsfouten
Begripsvorm
Begripsvormen
Behaviourisme
Naturalisme en denken
Beheersing: zelf–
Gods contingentie
Behoren
Behoren irreducibel tot zijn
Transcendente waarden
Behouds­wetWet: behouds–
Behoudswetten
Wetten
Beïnvloeding
Menswetenschappen
Beïnvloeding: wederzijdse –
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Beïvloeding: onbewuste –
Menswetenschappen
Bekering
Angst voor overgave
Bekleding
Reddingsbeelden
Belangeloosheid
De belangeloze getuige
Ethiek uit onvermogen
Beleving
Qualia
Reëel bewustzijn
Beleving: groen–
Qualia
Beleving: rood–
Qualia
Belevings­machineMachine: belevings–
Belevingswereld
Belevingswereld
Belinsky-Khalatnikov-Lifshitz-­chaosChaos: belinsky-Khalatnikov-Lifshitz-–
Benaderbaarheid
Bijna-eenvoud
Benauwdheid
Qualia
Benoeming
De drogreden van de algemeenheid
Drogredenen van naamgeving
Benoeming: relatieve –
Drogredenen van naamgeving
Benoeming: zelf–
Zelfverwijzing
Beperking
Machtsbeperking
Beperking: zelf–
Relativiteit is posterieur
Beperkte geest
Beperkte geest
Bereidheid: stervens–Stervens­bereidheid
Bereidheids­potentiaal
Wilsvrijheid en bewustzijn
Bereikbaarheids­relatieRelatie: bereikbaarheids–
Bergrede
De chronologie van Jezus' dood
Berksons paradoxParadox: berksons –; Paradox: Berksons –
Berouw
Onvoldoende berouw?
Zedelijke begrippen
Bertrands paradoxParadox: bertrands –
Beryllium
Fysische anthropie
Beschaving
Gelijkaardigheid van andere geesten
Bescherming
Reddingsbeelden
Beschrijvende wetWet: beschrijvende –
Beschrijving
Bereikbaarheidsrelaties
Beschrijving en verklaring
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Wetten
Besef: ruimte–
Ruimtebesef
Besef: zede–
Christelijke ethiek
Ethisch gevoel
Besef: zelf–
Voorbeelden van irreducibiliteit
Beslissen
Het postlimbisch systeem
Beslissing
De beslissing
Vrijheid
Besluit
De beslissing
Best mogelijke wereldWereld: best mogelijke –
Bestaan
Fundamentele posterioriteit
Het bestaan
Immanent bestaan
Naturalistische antwoorden
Solipsisme en het bestaan
Transcendent bestaan
Transcendente God
Vrijheid
Bestaan: noodzakelijk –
Gods noodzakelijk bestaan
Bestaan: oer–
Transcendent bestaan
Bestaans­grondGrond: bestaans–
Bestaansparadox
Transcendent bestaan
Bestaansreden
De oerzaak
Bestendigheids­beginselBeginsel: bestendigheids–
Bestuur
Het bewijs uit bestuur
Betabariumboraat­kristalKristal: betabariumboraat–
Betaling
God betaalt
Betekenis
Absolute betekenis
Begripsvormen
Betekenis
Betekenisgevoel
Christelijke antwoorden
Denkwijzen
Fundamentele posterioriteit
Immanente betekenis
In- en extensie
Restrictieparadoxen
Transcendente antwoorden
Betekenis­verschuivingVerschuiving: betekenis–
Betekenisgevoel
Betekenisgevoel
Betekenisloosheid
Fundamentele posterioriteit
Betrekkelijke naamgevingNaamgeving: betrekkelijke –
Betrekkelijkheid
Relativisme
Relativiteit is posterieur
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid van de rede
Christendom en geest
Eisen aan een transcendente geest
Transcendente rede
Betrouwbaarheid van bronnen
Getuigen
Beurs­fraudeFraude: beurs–
Beurzensnijderij
Wie stal Jezus' lijk?
Bevestigendheid: zelf–
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Bevestiging
Posterioriteit van negatie
Bevrijdingsdag
Is het zegel zinloos?
Beweger: onbewogen –Onbewogen beweger
Beweging
Inhoudelijke posterioriteit
Prioriteit en posterioriteit
Voorkennis van tijd
Beweging: brownse –
Fysicalisme
Bewering: atomaire –
Zelfverwijzing
Bewijs
Afwezigheid van aanwijzingen
Bewijs van afwezigheid
Afwezigheid van aanwijzingen
Bewijs: irreducibiliteits–Irreducibiliteits­bewijs
Bewijs: stempel–
Klassieke godsbewijzen
Bewijsbaarheids­logicaLogica: bewijsbaarheids–
Bewijslast
Immanente anomalie
Bewijzer: correctheids–
Soevereine geest
Bewustzijn
Bewustzijn onder naturalisme
Bovennaturalistisch bewustzijn
Existentie
Geest irreducibel tot stof
Geest, Ik, Bewustzijn
Immanent bewustzijn
Qualia
Solipsisme en bewustzijn
Voorbeelden van irreducibiliteit
Wilsvrijheid en bewustzijn
Zielkunde
Bewustzijn: quantum–
Quantaal bewustzijn
Bewustzijn: transcendent –
Transcendent bewustzijn
Bewustzijn: virtueel –
Virtueel bewustzijn
Bezetter
Jezus historisch beschouwd
Bezit
Angst voor overgave
Bezwering
Jezus historisch beschouwd
Bijbel en wetenschapWetenschap: christelijk geloof en –
Bijbel­vertaler
Algemene tegenargumenten
Bijbelse auteurAuteur: bijbelse –
Bijgeloof
Ordegevoel
Rationeel nihilisme
Bijna-­breinBrein: bijna-–
Bijna-­eenvoud
Bijna-eenvoud
Bijna-­homogeneïteit
Kosmische inflatie
Bijna-continuüm
De zeldzame naturalist
Bijna-dood­ervaringErvaring: bijna-dood–
Bijna-opstanding
Het lege graf
Bindings­operatorOperator: bindings–
Bingo: bla-bla–
Betekenisgevoel: manipulatie
Binnen­wereldWereld: binnen–
Biochemische predestinatiePredestinatie: biochemische –
Biologie
Wetenschap
Biologie: evolutie–
Iets irreducibel tot niets
Bioritme
Ordegevoel
Birmingham­manuscriptManuscript: birmingham–
Bit­rijRij: bit–
Bla-bla­bingoBingo: bla-bla–
Blaas­aandrangAandrang: blaas–
Blad: onbeschreven –
Van Newton tot Kant
Bleen
Inductie
Blijdschap
Geluksethiek
Blijheid
Geluksethiek
Islam en vreugde
Blinde vlekVlek: blinde –
Blindelings handelenHandelen: blindelings –
Blindgeborene
Jezus historisch beschouwd
Blindheid
Jezus historisch beschouwd
Bloed
De Bijbelse leer
Bloed­lichaamLichaam: bloed–
Bloedoffer
Vijandschap tegen God
Bloedstorting
Gods gedrag
Bluf
Betekenisgevoel: manipulatie
Bodhisattva
Mahajana
Boeddha­natuurNatuur: boeddha–
Boeddhisme
Boeddhisme
Boeing-747-­argumentArgument: boeing-747-–
Boerka
Personificatie
Bollandist
Geschiedwetenschappen
Boltzmanns brein­paradoxParadox: Boltzmanns brein–
Bombardement: kometen–
Vormen van anthropie
Boodschap
Apostelen als informatiestroom
Boodschap: subliminale –
Menswetenschappen
Boom: transcendentie–
Transcendentievragen
Boom­argumentArgument: boom–
Boosaardigheid
Boosaardigheid
Boot
Het Oude Verbond
Boot van Neurath
De kengrond
Borel­ruimteRuimte: borel–
Borger: rede–
Een redeborger?
Bos: heilig –
De situatie in het Romeinse Rijk
Bose-Einstein­identiteitIdentiteit: bose-Einstein–
Bose-Einsteincondensaat
Identiteit van qualia
Boson
Het probleem der Immanente eenheid
Boven­wereld
De transcendentielimiet
Bovengemiddeldheids­paradoxParadox: bovengemiddeldheids–
Bovenste temporale sulcusSulcus: bovenste temporale –
Brahman
Hindoeïsme
Brand: wereld–
Cosmologische bewijzen
Heelaloscillatie
Branding: naakt–Naakt­branding
Brein
Breinstructuur
Neurologie
Brein: bijna-–
Boltzmanns breinparadox
Brein: gevat –
Skepsis omtrent de wereld
Brein: reptielen–
Breinstructuur
Brein: zoogdier–
Breinstructuur
Brein­koelingKoeling: brein–
Brein­onderzoekOnderzoek: brein–
Brein­organelOrganel: brein–
Breinactiviteit
Generieke tegenargumenten
Breinparadox: Boltzmanns –Paradox: Boltzmanns brein–
Breken van de wil
Pantheïsme
Breking: symmetrie–
De beslissing
Breuk: symmetrie–
De beslissing
Vrijheid
Bron
De historische bronnen
Bron: apostolische –
Apostolische bronnen
Bron: waarden–
De bron van waarden
Bronnen: betrouwbaarheid van –Betrouwbaarheid van bronnen
Bronnen­onderzoekOnderzoek: bronnen–
Brouwer: axioma van –
Toereikende grond
Brownse bewegingBeweging: brownse –
Brug van Wheatstone
Interne epifenomenen
Brug: wheatstone–
Oneindige regressie
Bruut feitFeit: bruut –
Bruutheid
Gods aseïteit
Onvoorspelbaarheid
Buffer
Isolatie
Buffer: warmte–
Chemische anthropie
Buiten­wereldWereld: buiten–
Buitenlander
Jezus historisch beschouwd
C₁₂
Anthropie noodzakelijk?
C₁₄­dateringDatering: c₁₄–
Calculus: labda–
Naturalisme en orde
Calibratie: zelf–
Zelfcalibratie
Cameo-­optreden
Ingressie
Canon
Ontstaan van de Bijbel
Canon Muratori
De canonselectie
Canoniciteit
De situatie in het Romeinse Rijk
Cantor: stelling van –Stelling van Cantor
Cantors paradoxParadox: Cantors –; Paradox: cantors –
Capgrass: syndroom van –Syndroom van Capgrass
Capillaire werkingWerking: capillaire –
Cardinaliteit
Verzamelingenleer
Carriëre
Angst voor overgave
Cartesiaans ontologisch godsbewijsGodsbewijs: cartesiaans ontologisch –
Cartesianen: paradox van bepaalde –Paradox van bepaalde Cartesianen
Carthesische skepsisSkepsis: carthesische –
Carthesische twijfelTwijfel: carthesische –
Categorie
Geestelijke uitrusting
Categorie: natuurlijke –
Neurologie
Categorie­foutFout: categorie–
Causaal godsbewijsGodsbewijs: causaal –
Causale afsluiting: natuurkundige –Natuurkundige causale afsluiting
Causale invloedInvloed: causale –
Causale kegelKegel: causale –
Causale keten: indirecte –Keten: indirecte causale –
Causale prioriteitPrioriteit: causale –
Causaliteit
Causaliteit
De binnenwereld
Immanente antwoorden
Kennis van causaliteit irreducibel tot ervaring
Ordegevoel
Voorbeelden van irreducibiliteit
Voorkennis van tijd
Wetten
Causaliteit: agent–
Agentcausaliteit
Agentuur
Mijzelf
Causaliteit: omgekeerde –
Het begin van het heelal
Causaliteits­kegelKegel: causaliteits–
Causatie: agent–
Gods contingentie
Wilsvrijheid
Cel: god-–God-­cel
Cel: m-–
Zicht
Cel: magno–
Zicht
Cel: nest-–Nest-­cel
Cel: p-–
Zicht
Cel: parvo–
Zicht
Census­edict
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Censuur: deterministische –
Natuurwetenschappen
Centaur
Immanente verdubbeling
Centrum: angst–
Het limbisch systeem
Centrum: geluks–
Geluksethiek
Centrum: genots–
Geluksethiek
Centrum: walgings–
Het limbisch systeem
Ceremoniële WetWet: ceremoniële –
Chaitins ΩΩ: Chaitins –
Chaos
Basisbegrippen
Bijna-eenvoud
Chaos: belinsky-Khalatnikov-Lifshitz-–
Heelaloscillatie
Chaos: wiskundige –
Epistemische anthropie
Chaostheorie
Chaostheorie
Charismatisch ChristendomChristendom: charismatisch –
charitatief doelDoel: goed –
ChemieScheikunde
Chiasme
Het Oude Verbond
Marcus
Chimpansee
Egoïsme en altruïsme
Chinees-Japanse religieReligie: chinees-Japanse –
Chinese doosDoos: chinese –
Chinese-kamer­argumentArgument: chinese-kamer–
Chou
De relativiteitstheorie
Christelijk geloof en wetenschapWetenschap: christelijk geloof en –
Christelijke gemeenschap: vroege –Gemeenschap: vroege Christelijke –
Christelijke ketterijKetterij: Christelijke –
Christen: cultuur–Cultuur­christen
Christen: johannes–
Andere Abrahamische religies
Christen: Johannes–
Argumenten tegen Jezus
Christen: naam–Naam­christen
Christendom: charismatisch –
Algemene tegenargumenten
Christenen
Bezwaren tegen de kerk
Christian Science
Zelfweerlegging
Chronologie
De chronologie van Jezus' dood
De feiten
Cipier
Lukas
Circadiane ritmeRitme: circadiane –
Circel: vierkante –
Coherentie
Cirkel
Coherentie
Cirkel: grote –
Coherentie
Cirkel­redeneringRedenering: cirkel–
Claim: messias–
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Clemens: brief van –
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
CO₂-­cyclusCyclus: cO₂-–
Cocaïne
Neurologie
Coderingstheorie
Iets irreducibel tot niets
Cognitieve Wetenschap
Neurologie
Cognitivisme: zedelijk –
Zedelijk noncognitivisme
Coherentie
Argumenten tegen de protomethodologie
Coherentie
Getuigen
Samenhang van getuigenverslagen
Coherentietheorie van rechtvaardigingRechtvaardiging: coherentietheorie van –
Coherentietheorie van waarheid
Denkgeloof
Coherentisme
Absolute waarheid
Denkgeloof
Collectie: mingana–
De Koran
Commensurabiliteit
Maattheorie
Communicatie
Immanente andere geesten
Compatibilisme
Compatibilisme
Compatibilisme: immanent –Immanent compatibilisme
Compatibilisme: transcendent –Transcendent compatibilisme
Compiler
Operationaliteit
Complexiteit
Beschrijving en verklaring
Complexiteitstheorie
Iets irreducibel tot niets
Compositiedrogreden
De mereologische drogreden
Concept
Metabegrippen
Onderbepaaldheid
Conceptie
Alwetendheid
De soera-inhoud
Conceptualisme
Transcendente ideeën
Conceptualisme: goddelijk –
Transcendente ideeën
Conceptualiteit
Conceptualiteit
Concreet begripBegrip: concreet –
Concretum
Gedachte
Metabegrippen
Conditie: race–
Zicht
Conditionele rede
Relativisme
Conditionering
Naturalisme en denken
Conjunctie­distributiviteitDistributiviteit: conjunctie–
Conscientia
Fysicalisme
Consensus
Immanente betekenis
Consensus gentium
Wensdenken
Consensus­realiteitRealiteit: consensus–
Consequence argumentArgument: consequence –
Consequentialisme
Consequentialisme
Ethiek van de balans
Consequentie
Prioriteit en posterioriteit
Consistent historiesHistories: consistent –
Constante: cosmologische –
Fysische anthropie
Constante: fijnstructuur–
Fysische anthropie
Constante: natuur–
Anthropie noodzakelijk?
Fysische anthropie
Constantheid
De constante getuige
Contact
Intersubjectiviteit
Contemporaine gebeurtenisGebeurtenis: contemporaine –
Contingentie
Causale godsbewijzen
De contingentie van het bestaan
Gods aseïteit
Gods contingentie
Contingentie: aristotelische –
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Contingentie: primaire –
Primaire contingentie
Continu intervalInterval: continu –
Continuïteit
Bestendigheid
Contour­toontaalToontaal: contour–
Contractie
Heelaloscillatie
Sterrenkunde
Contraire toetsToets: contraire –
Contrapositieve bewering
Contrapositieve beweringen
Contrast: ontkend –
het verdwenen contrast
Contrast: vals –
het verdwenen contrast
Contrast: verdwenen –
het verdwenen contrast
Controleerbaarheid
Getuigen
Conventie: ethische –
Ethische conventie
Conventionele moraalMoraal: conventionele –
Convergentie
Oneindige regressie
Coördinaat­vrijheidVrijheid: coördinaat–
Copernisch beginselBeginsel: copernisch –
Core wars
Transcendente antwoorden
Corona: zonne–
Epistemische anthropie
Correctheids­bewijzerBewijzer: correctheids–
Correlatie
Is causaliteit correlatie?
Metageschiedenis
Corrigerende tikTik: corrigerende –
Cortex
Identiteit van qualia
Cortex: inferotemporale –
Zicht
Cortex: mediale temporale –
Zicht
Cortex: orbitofrontale –
Neurologische aanpassing
Cortex: pariëtale –
Uittredingen
Cortex: prefrontale –
Het postlimbisch systeem
Cortex: temporale –
Uittredingen
Cortex: temporele –
Zicht
Cortex: visuele –
Zicht
Cosmische harmonie
Het doel
Cosmo­psychismePsychisme: cosmo–
Cosmologie
Kosmologie
Cosmologisch beginselBeginsel: cosmologisch –
Cosmologisch godsbewijsGodsbewijs: cosmologisch –
Cosmologische constanteConstante: cosmologische –
Cosmologische leegteLeegte: cosmologische –
Cotard: syndroom van –Syndroom van Cotard
Creatio ex nihilo
Schepping uit niets
Creativiteit
De natuur van de transcendente geest
Criterium
De kenbron
Eisen aan een wereldbeeld
Criterium: invers –
De contraire toets
Critiek
Metageschiedenis
Cultus: dionysius–
Geloof als psychologisme
Cultuur­christen
Christelijke leer
Curry's paradoxParadox: Curry's –
Cyclische voorwaardeVoorwaarde: cyclische –
Cyclus: cO₂-–
Vormen van anthropie
Cykel: epistemische –
De beslissing
Cykel: regressie–
Transcendente regressie?
Cyrenaïci
Genotsethiek
D&D
Bovennaturalistisch bewustzijn
Dag-en-nacht­ritmeRitme: dag-en-nacht–
Dag­droomDroom: dag–
Dagboek
Scheppingsparabel
Dal
Dekpuntswiskunde
Het deklandschap
Dampkring
Vormen van anthropie
Darwiniaanse evolutie
Het bewijs uit bestuur
Darwinisme: neo–
Naturalisme en orde
Datering
De datering van het Nieuwe Testament
Datering: c₁₄–
De Koran
Datief
Logische anthropie
De dicto
Relativa in de predicatenlogica
De re
Relativa in de predicatenlogica
De re versus de dicto
Drogredenen van naamgeving
Decimaal stelselStelsel: decimaal –
Deconstructivisme
Ethisch nihilisme
Decretum terribile
Uitverkiezing
Deductie
Ervaring bewijst niets?
Logica
Deel: lichaams–
Dierlijden
Deel­verzamelingVerzameling: deel–
Deep fakeFake: deep –
Definieerbaarheid
Drogreden rond definities
Definitie
Drogreden rond definities
Namen
Definitie: sociale –
Rationeel intersubjectivisme
Definitie: wetenschaps–
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Deflationaire waarheidWaarheid: deflationaire –
Dei: horror –Horror Dei
Deïsme
Deïsme
Deklandschap
Het deklandschap
Dekpunt
Dekpuntstheorie
Dekpunt: waarheids–
De pronomie
Dekpunts­argumentArgument: dekpunts–
Dekpuntsmodel
Onze wil onvrij?
Dekpuntstheorie
Dekpuntstheorie
Delegitimatie
Manipulatie van personificatie
Delier
Voorkennis
Delusie van Fregoli
Neurologie
Dementie
Bovennaturalistisch bewustzijn
Demiurg
Arianisme
Demodalisering
Mogelijkheid
Demon van Laplace
Epistemische wilsvrijheid
Denk­wereld
Denkwerelden
Denken
Naturalisme en denken
Denken: positief –
Wereldrelativisme
Denken: primair –
Existentie
Mijzelf
Denken: secundair –
De ander
Denken: tertiair –
Existentie
Denkfout
Christelijke rede
Denkfouten
Tegen transcendente rede
Denkwereld
Kunnen wij weten?
Denkwijze
Denkwijzen
Deontische logicaLogica: deontische –
Deontologie
Voluntarisme
Depersonalisatie: drogreden der –Drogreden der depersonalisatie
Depersonificatie
Personificatie
Depressie
Algemene tegenargumenten
Dragen
Descriptie
Wetten
Descriptieve wet
Wetten
Descriptivisme
Absolute betekenis
Desertie
Desertie
Desinteresse
Denkwijzen
Determinabilisatie
Interne epifenomenen
Determinisme
Determinisme
Inhoudelijke posterioriteit
Naturalistische antwoorden
Transcendente vrijheid en determinisme
Voorspelbaarheid
Wilsvrijheid
Determinisme: veronderstelling van –
Determinisme
Deterministische censuurCensuur: deterministische –
Deterministische hypotheseHypothese: deterministische –
Diabolo-­heelalHeelal: diabolo-–
Diagnose
Logica
Diagonaal­argumentArgument: diagonaal–
Diagonaallemma
Onverklaarbaarheid
Diallel
Diallel
Kunnen wij weten?
Dialoog
Presuppositionele dialoog
Diaspora
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Dichtheid: kosmische –
Kosmische inflatie
Dienstbaarheid
Tegen transcendente zede
Dier: kudde–
Drift?
Dier: totem–
Breinstructuur
Dier­lijdenLijden: dier–
Dieren­leedLeed: dieren–
Dieren­mishandelingMishandeling: dieren–
Dieroffer
Judaïsme
Dikte­maat
De Veel-wereldeninterpretatie
Dilemma
Immanent dilemma
Dilemma: gevangenen–
Onverschilligheid
Dilemma: hempels –
Fysicalisme
Dilemma: immanent –
Immanent dilemma
Dimensie
De zedelijke as
Fysische anthropie
Dimensie: tijds–
Transcendente onafhankelijkheid
Dimensie: zedelijkheids–
De zedelijke as
Dimensie­asAs: dimensie–
Dineutron
Fysische anthropie
Ding an sich
Dinge an sich
Ding op zich
Voorkennis van de wereld
Dingen op zich
Kennis van Dingen op zich irreducibel tot ervaring
Dionysius­cultusCultus: dionysius–
Diplomatica
Geschiedwetenschappen
Diproton
Fysische anthropie
Discriminatie­probleemProbleem: discriminatie–
Disquotatie­theorieTheorie: disquotatie–
Distributiviteit: conjunctie–
Modale logica
Disuniformiteit
Tegen deïsme
Ditheïsme
Ditheïsme
Diversiteit
Formele posterioriteit
divine –Eenvoud: gods –
Djinn
Fysicalisme
Document
De historische bronnen
Doek: zweet–
De windselen
Doel
Doelen
Het doel
Transcendente waarden
Doel: goed –
Bezwaren tegen de kerk
Christelijke vrijheid
Dogma
Sapere aude
Dogmatisme
Absolute waarheid
Dolfijn
Anthropische uniciteit
Domein
Begripsvormen
Het zedelijk domein
Dominantie
Wilsdominantie
Domineeszoon
Sapere aude
Donatie: altruïstische nier–Nierdonatie: altruïstische –
Dood: kruis–
Jezus' offer
Koranische religies
Doodskist
De historische bronnen
Doodsmijding
Feitigheid en vrijheid
Doorbloeding
Holisme
Doorbreking: limietgrens–
Transcendente rede
Doos: chinese –
Ethisch gevoel
Doos: zwarte –
Kenbaarheid
Dopamine
Neurologie
Dopamine-­antagonistAntagonist: dopamine-–
Dopamineägonist
Neurologie
Draai
Aspects experiment
Drang
God en vrijheid
Drang: streef–
Interne epifenomenen
Drempel­waardeWaarde: drempel–
Drie-deeltjes­probleemProbleem: drie-deeltjes–
Drie-eenheid
De Drieëenheid
Drieéénheid
Geschapen Jezus redelijk?
Drieëenheid
De transcendentielimiet
Thoraïsche religies
Driehoek van Pascal
Pascals weegschaal
Drievoudig alfa­procesProces: drievoudig alfa–
Drift
Drift?
Het prelimbisch systeem
Drift: sociale –
Drift?
Drog­reden
Drogredenen
Drogbeeld
Immanent monisme
Drogreden der afleiding
Drogredenen
Drogreden der depersonalisatie
Drogredenen
Drogreden der investering
Drogredenen
Drogreden der maatstafkeuze
Drogredenen
Drogreden der onvoorstelbaarheid
Wensdenken
Drogreden der toerekening
Drogredenen
Drogreden der verschilligheid
Onverschilligheid
Drogreden der voorstelbaarheid
Wensdenken
Drogreden van de wisselende intensie
In- en extensie
Drogreden van het persoonlijk geloof
Drogredenen
Drogreden van het persoonlijk ongeloof
Drogredenen
Drogreden van het vis­netNet: drogreden van het vis–
Drogreden: formele –
Drogredenen
Drogreden: naturalistische –
Existentie
Irreducibiliteitsbewijzen
Droom
Werelden
Droom: dag–
Werelden
Droom­wereld
Denkwerelden
Droste-­effectEffect: droste-–
Droste­plaatjePlaatje: droste–
Druze
Andere Abrahamische religies
Dualisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Dualisme
Eindige bovennatuurlijke machten
Eindige veelheid
Dualisme: golf-deeltje–
Quantentheorie
Dubbele spleetSpleet: dubbele –
Dubbelganger
Een dubbelganger?
Duelleren
Minimale ethiek
Duif
Bijgeloof bij duiven
Duitse-­tankprobleem
Bezwaren tegen anthropie
Duivel
Andere Abrahamische religies
Natuurlijk kwaad
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Duivel­aanbidderAanbidder: duivel–
Duizendtal
Christendom en Gods goedheid
Dungeons and Dragons
Bovennaturalistisch bewustzijn
Dwaal­leerLeer: dwaal–
Dwaas: dwalende –
Skepsis omtrent oordelen
Dwalende dwaasDwaas: dwalende –
Dwanghandeling
Ordegevoel
Dwepende hallucinatieHallucinatie: dwepende –
Dweperij
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Dyade
Eindige veelheid
Dynamica: thermo–
Wetenschap
Dynamica: tweede hoofdwet der thermo–Hoofdwet der Thermodynamica: tweede –
E=mc²
Bewustzijn onder naturalisme
E406
Redegevoel
Echtheid
Echtheid
Economie
Ethiek versus economie
Economiek
Economiek
Economische goedheidGoedheid: economische –
Economische visieVisie: economische –
Edict: census–Census­edict
Eed der Isismysten
Eindige bovennatuurlijke machten
EEG
Bijna-doodervaringen
Eendagsbegrafenis
Lijk verwijderd door Jozef van Arimathea?
Eenheid
Eenheid
Het probleem der Immanente eenheid
Immanente eenheid
Monisme
Persoonlijke eenheid
Transcendente eenheid en identiteit
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Voorkennis van de wereld
Eenheids­verzamelingVerzameling: eenheids–
Eenhoorn
Transcendentieproblemen
Eenvormigheid
Eenvormigheid
Eenvormigheids­beginselBeginsel: eenvormigheids–
Eenvoud
Vormen van posterioriteit
Eenvoud: bijna-–Bijna-­eenvoud
Eenvoud: goddelijke –
Gods eenvoud
Transcendentieproblemen
Eenvoud: gods –
Gods eenvoud
Eenzinnig begrip
Begripsvormen
Eer­argumentArgument: eer–
Eerbied
Wetsethiek
Eerlijkheid
Eisen aan een transcendente geest
Eerste beweger
Het bewijs uit beweging
Eerste oorzaakOorzaak: eerste –
Eerste tafel
Situationele ethiek
Eerste VerbondVerbond: eerste –
Eerste-orde­logicaLogica: eerste-orde–
Eeuwigheid
Christelijke tijd
Effect: droste-–
Regressie
Effect: quantenzeno–
Het quantenzenomodel
Effect: selectie-–
De drogreden van het visnet
Effect: vlinder–Vlinder­effect
Efficiëntie
Naturalisme en rijkdom
Efimov­toestandToestand: efimov–
Egoïsme
Goed om de verkeerde reden?
Tegen transcendente zede
het verdwenen contrast
Eicel
Eilanden van orde
Wetenschap versus de Bijbel?
Eigenheid
Echtheid
Eigennaam
Metabegrippen
Eigenschap
Behoudswetten
Eigenschap: erfelijke –Erfelijke eigenschap
Eigenschap: herstelbare –Herstelbare eigenschap
Eigenschap: posterieure –
Prioriteit en posterioriteit
Transcendente prioriteit
Eigenschap: prieure –
Prioriteit en posterioriteit
Transcendente prioriteit
Eigenschap: primaire –
Theologisch Noncognitivisme
Van Newton tot Kant
Eigenschap: secundaire –
Van Newton tot Kant
Eigenschapsdualisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Eigenschapsdualisme
Eiland
Eilanden van orde
Eilandje
Het limbisch systeem
Eind­oorzaakOorzaak: eind–
Eindeloos stijgende toon­ladderLadder: eindeloos stijgende toon–
Eindeloosheid
Christelijke tijd
Eindige god
Eindige bovennatuurlijke machten
Eindige macht
Eindige bovennatuurlijke machten
Eindigheid
Alwetendheid
Eindigheid
Posterieure zelfkennis
Eindigheids­axiomaAxioma: eindigheids–
Eindkrak
Sterrenkunde
Eindpunt­geloverGelover: eindpunt–
Einstein-Podolsky-Rosen-­gedachtenexperimentGedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Eis
Eisen aan een transcendente geest
Eisen aan een wereldbeeld
Eisen voor betrouwbaar denken
Electrische ladingLading: electrische –
Electroëncefalogram
Bijna-doodervaringen
Electromagnetische krachtKracht: electromagnetische –
Electromagnetische stimulatieStimulatie: electromagnetische –
Electromagnetisme
Fysische anthropie
Electron
Fysische anthropie
Immanente eenheid
Element
Verzamelingenleer
Element: scheikundig –
Anthropische uniciteit
Elementaire logicaLogica: elementaire –
Eliza
Externe epifenomenen
Elliptisch heelalHeelal: elliptisch –
Emergentie
Wetenschappelijke reductie
Emersie
Emersie
Emersionisme
Het emersionisme
Eminentie
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Emmaüsganger
De chronologie van Jezus' dood
Emmaüsgangers
Het ongenoemde graf
Emotioneel probleem van het kwaadKwaad: emotioneel probleem van het –
Emotivisme
Emotivisme
Empathie
Het postlimbisch systeem
Empiricisme
Naturalisme
Voorkennis
Empirische ethiek
Intersubjectivisme
Empirisme
Ervaring is posterieur
Existentie
Immanentieproblmen
Emulatie
Immanente eenheid
En
Propositielogica
Endurantisme
Transcendente tijd
Energie
Bijna-eenvoud
Energie: zwarte –
Heelaloscillatie
Engel
De chronologie van Jezus' dood
Virtueel bewustzijn
Engels:Contradiction: performative –Tegenspraak: performatieve –
Entropie
Beschrijving en verklaring
Entropie
Fysische anthropie
Immanente tijd
Kosmologie
Plausibiliteit
Thermodynamica
Entropie: aanvangs–
Kosmische inflatie
Epicureër
Genotsethiek
Epidemie: pest–
De Bijbelse leer
Epifenomeen
Epifenomenen
Epifenomeen: extern –
Externe epifenomenen
Epifenomeen: intern –
Interne epifenomenen
Epifenomenalisme
Epifenomenalisme
Evolutie waarborgt rede?
Epilepsie
Geloof als psychologisme
Epilepsie: temporaalkwab–
Geloof als psychologisme
Epimenides: paradox van –Paradox van Epimenides
Epistemisch antirealismeAntirealisme: epistemisch –
Epistemisch godsbewijsGodsbewijs: epistemisch –
Epistemisch naturalismeNaturalisme: epistemisch –
Epistemisch nihilismeNihilisme: epistemisch –
Epistemisch relativismeRelativisme: epistemisch –
Epistemische anthropieAnthropie: epistemische –
Epistemische cykelCykel: epistemische –
Epistemische logicaLogica: epistemische –
Epistemische mogelijkheidMogelijkheid: epistemische –
Epistemische onvoorspelbaarheidOnvoorspelbaarheid: epistemische –
Epistemische onzekerheidOnzekerheid: epistemische –
Epistemische waarschijnlijkheidWaarschijnlijkheid: epistemische –
Epistemische wilsvrijheidWilsvrijheid: epistemische –
Epistemologie
Geestelijke uitrusting
Gelijkaardigheid van andere geesten
Epistemologie: anthropische –
Epistemische anthropie
Epoche
Skepsis omtrent oordelen
EPR-gedachtenexperimentGedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Equi­luminantieLuminantie: equi–
Equivalentieklasse
Verzamelingenleer
Erastos­inscriptieInscriptie: erastos–
Erfelijke eigenschap
Behoudswetten
Erfzonde
Zonde
Ergatief
Logische anthropie
Erkenning
Angst voor overgave
Ervaring
Ervaring is posterieur
Ethiek Irreducibel tot ervaring
Irreducibel tot ervaring
Prioriteit en posterioriteit
Ervaring: bijna-dood–
Bijna-doodervaringen
Ervaring: gods–
Immanentie
Valse ervaring
Wereld: problemen
Ervaring: uittredings–
Uittredingen
Esse essentiae
Christelijke mogelijkheid
Esse existentiae
Christelijke mogelijkheid
Essentie
Existentie
Monisme
Pluralisme
Transcendent bestaan
Transcendente God
Vrijheid
Essentieel geordende reeksReeks: essentieel geordende –
Esthetisch leven
Leven
Ether
De relativiteitstheorie
Ethiek
Christelijke ethiek
De Islamitische leer
Determinisme en ethiek
Ethiek
Ethiek Irreducibel tot ervaring
Ethische waarden
Gelijkaardigheid van andere geesten
Immanente ethiek
Inhoudelijke posterioriteit
Naturalistische ethiek
Solipsisme en ethiek
Transcendente ethiek
Ethiek: absolute –
Absolute ethiek
Ethiek: afwegings–
Situationele ethiek
Ethiek: geluks–
Geluksethiek
Ethiek: genots–
Genotsethiek
Ethiek: goeds–
Goedsethiek
Ethiek: meta–
Absolute ethiek
Ethiek: normatieve –
Absolute ethiek
Ethiek: situationele –
Situationele ethiek
Ethiek: wets–Wets­ethiek
Ethisch intersubjectivisme
Intersubjectivisme
Ethisch leven
Leven
Ethisch monismeMonisme: ethisch –
Ethisch nihilismeNihilisme: ethisch –
Ethisch rationalismeRationalisme: ethisch –
Ethisch subjectivisme
Ethisch subjectivisme
Ethische conventieConventie: ethische –
Ethische imperatief
Het bewijs uit bestuur
Euclidische meetkundeMeetkunde: euclidische –
Euclidische ruimteRuimte: euclidische –
Eurisko
Naturalisme en orde
Eva: mitochondriale –
De aanvang
Evaluatie­functieFunctie: evaluatie–
Evaluatie­ordeningOrdening: evaluatie–
Evenwicht
Uittredingen
Evenwicht: labiel –
Vormen van anthropie
Evocatief emotivisme
Emotivisme
Evolutie
Entropie
Naturalisme en rijkdom
Evolutie: macro-–
Naturalisme en rijkdom
Evolutie­biologieBiologie: evolutie–
Evolutie­voordeelVoordeel: evolutie–
Evolutionistisch naturalisme
Het doel
Ex nihilo nihil
Iets irreducibel tot niets
Kalam-argumenten
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Ex-nihilo­schepperSchepper: ex-nihilo–
Excellentie
Plantinga's excellentie
Excuus
Zedelijke begrippen
Exemplificatie
Metabegrippen
Existentialisme
De ander
Existentialisme: primair –
Het bestaan
Existentie
Existentie
Monisme
Transcendent bestaan
Transcendente God
Vrijheid
Existentiebewijs: niet-constructief –
Oncontroleerbaarheid
Existentiëe nood
Het doel
Existentieel argumentArgument: existentieel –
Existentieel denken
Mijzelf
Existeren
Existentie
Expansie
Heelaloscillatie
Sterrenkunde
Expeditie: opgravings–
Lukas
Experiment: Einstein-Podolsky-Rosen-gedachten–Gedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Experiment: EPR-gedachten–Gedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Experiment: gedachten–
Naturalisme en weten
Explanandum
Transcendente regressie?
Expressief emotivisme
Emotivisme
Expressivisme
Rede
Zedelijk noncognitivisme
Extensie
In- en extensie
Onfeilbaarheid
Extern epifenomeenEpifenomeen: extern –
Extraductie­probleemProbleem: extraductie–
Ezel
Waarde
Facticiteit
Feitigheid en vrijheid
Factiviteit
Modale logica
Fake: deep –
De inhoud van personificatie
Falen
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
Falsificatie
Determinisme
Falsificeerbaarheid
Restrictieparadoxen
Weerlegbaarheid
Familieverwantschap
Genetische ethiek
Fantasie
Werelden
Fantoompijn
Tegen qualia
Faraday­kooiKooi: faraday–
Farizee
Wie stal Jezus' lijk?
Fasciculus arcuatus
Het postlimbisch systeem
Fase
Chemische anthropie
Fataal argument
Fatale argumenten
Fatalisme
Fatalisme?
Feest: pascha–
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Feest: weken–
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Feilbaarheid
Externe epifenomenen
Intuïtie
Transcendente rede
Feit
De bron van waarden
De feiten
Feit: arbitrair –
Voorspelbaarheid
Feit: bruut –
Transcendent nihilisme
Voorspelbaarheid
Feit: plaatsgebonden –
Alwetendheid des Christelijken Gods
Feit: tijdsgebonden –
Alwetendheid des Christelijken Gods
Feitelijk nulNul: feitelijk –
Feitelijk oneindigOneindig: feitelijk –
Feitelijke wereldWereld: feitelijke –
Feitelijkheid
Fundamentele posterioriteit
Feitigheid
Feitigheid en vrijheid
Fenomenologie
Christelijke rede
Overtuigingen
Fenomenologie: hetero–
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Fermi-Dirac­identiteitIdentiteit: fermi-Dirac–
Fermi­paradoxParadox: Fermi–
Fermion
Het probleem der Immanente eenheid
Fijnstructuur­constanteConstante: fijnstructuur–
Finaal monismeMonisme: finaal –
Finaliteit
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Fitch-Church­stellingStelling: fitch-Church–
Fluctuatie: quantum–
Immanent bestaan
Fluit­toonToon: fluit–
Forensische wetenschapWetenschap: forensische –
Formele drogredenDrogreden: formele –
Formele logicaLogica: formele –
Formele posterioriteitPosterioriteit: formele –
Formele werkelijkheidWerkelijkheid: formele –
Formule
Jezus historisch beschouwd
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Formule: tweede-orde–
Onfeilbaarheid
Fosfeenflits
Tegen qualia
Fossielen­verslagVerslag: fossielen–
Foton
Christelijke tijd
Quantentheorie
Fourierreeks
Mechanicisme
Fout: categorie–
Het Kalam-gambiet
Qualia
Fout: redeneer–
De oordeelsopties
Fractal
Rijkdom van chaos
Frankfurt­geval
De best mogelijke wereld
Fraude: beurs–
Veel werelden?
Fregoli: delusie van –Delusie van Fregoli
Frequentie
Voorkennis van tijd
Frequentie: spectraallijn–
Fysische anthropie
Frequentisme
Historische frequentie
Freudianisme
God en vrijheid
Frontaal­kwabKwab: frontaal–
Frontaal­lobotomieLobotomie: frontaal–
Frontopariëtale regioRegio: frontopariëtale –
Functie
Dekpuntswiskunde
Functie: autonome –Autonome functie
Functie: evaluatie–
Onfeilbaarheid
Functie: halfautonome –Halfautonome functie
Functiecombinatie
Posterioriteit van negatie
Functionalisme
Functionalisme
Functioneel systeem
Functionele systemen
Fundament
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Fundamentalisme
Absolute waarheid
Funderingsprobleem
Fysicalisme
Futiliteit
Wilsdominantie
Futurum exactum
Semantische godsbewijzen
Fysica: atoom–Atoom­fysica
Fysicalisme
Fysicalisme
Immanent bestaan
Fysische mogelijkheidMogelijkheid: fysische –
Galileese massamoordMassamoord: galileese –
Gambiet
Het Kalam-gambiet
Immanente ethiek
game of –Life: spel –
Gaps: anthropy of the –
Zelfverklarende anthropie?
Gaps: god of the –
Zelfverklarende anthropie?
Gat: worm–Worm­gat
Gat: zwart –Zwart gat
Gaten­anthropieAnthropie: gaten–
Gatengod
Klassieke godsbewijzen
Gebed
Jezus historisch beschouwd
Gebeds­verhoringVerhoring: gebeds–
Gebeurtenis: aselecte –
Voorspelbaarheid
Gebeurtenis: contemporaine –
Aspects experiment
Gebeurtenisdualisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Gebied 7
Naturalisme en weten
Ruimtebesef
Gebiedende wijs: verleden tijd van de –
Ethiek
Geboorte
Jezus' geboorte
Geboorte: maagdelijke –
Heilsgeschiedenis
Jezus' geboorte
Koranische religies
Gebrek: zuurstof–
Bijna-doodervaringen
Uittredingen
gebruik: mentaal-symbool–
Inhoudelijke posterioriteit
Gebruik: taal–
Inhoudelijke posterioriteit
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Gecommuniceerde verwijzingVerwijzing: gecommuniceerde –
Gedachte
Gedachte
Gedachten
Gedachten­experimentExperiment: gedachten–
Gedachtencomplex
Christelijke antwoorden
Gedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Aspects experiment
Quanta: standaardinterpretatie
Gedachtenexperiment: EPR-–Gedachtenexperiment: einstein-Podolsky-Rosen-–
Gedachtenpolitie
Wensdenken
Gedrag
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Gods gedrag
Virtueel bewustzijn
Voorbeelden van irreducibiliteit
Gedrag: school–
Interne epifenomenen
Gedrag: zwerm–
Interne epifenomenen
Geest
Belevingswereld
Breinstructuur
Christelijke antwoorden
Christendom en geest
De natuur van de transcendente geest
Geest en stof
Geest irreducibel tot stof
Geest, Ik, Bewustzijn
Immanente andere geesten
Stof en geest immanent beschouwd
Geest: meta–
Soevereine geest
Geest: opper–
Transcendentievragen
Geest: soevereine –
Existentie
Immanent vertrouwen
Soevereine geest
Transcendente soevereine geest
Geest: transcendente –
De contraire toets
Geest: wereld–
Pantheïsme
Geestelijk lichaamLichaam: geestelijk –
Geestelijke visieVisie: geestelijke –
Geestes­oog
Ingressie
Geestes­pijnPijn: geestes–
Geestverruimend middelMiddel: geestverruimend –
Gegeven werkelijkheid
Ockham's scheermes
Gehechtheid aan de wereld
Is het kwaad slechts hechting?
Geheugen
Het bestaan van tijd
Het geheugen der Schriftschrijvers
Transcendente tijd
Geheugensteun
Het geheugen der Schriftschrijvers
Geigerteller
Fysicalisme
Geïnduceerd gedrag
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Geïnfereerde werkelijkheid
Ockham's scheermes
Geïntegreerde informatieInformatie: geïntegreerde –
Geïntegreerde-informatie­theorieTheorie: geïntegreerde-informatie–
Gekende
Het gekende
Geld
Angst voor overgave
Gele vlekVlek: gele –
Gelijkaardigheid
Gelijkaardigheid van andere geesten
Gelijkheid
Posterioriteit van negatie
Gelijkwaardigheid
Gelijkaardigheid van andere geesten
Geloof
Geloof
Jezus historisch beschouwd
Rede is posterieur
Geloof: historisch –
Wereldrelativisme
Geloof: levendmakend –
Uitverkiezing
Geloof: onwaar –
Inhoudelijke posterioriteit
Geloof: vals –
Inhoudelijke posterioriteit
Geloof: waar –
Inhoudelijke posterioriteit
Geloofs­verklaringVerklaring: geloofs–
Geloofsargument: wil tot –Argument: wil tot Geloofs–
Geloofsbestrijder
Celsus' bezwaren
Geloofsbron
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Geloofwaardigheid: bayesiaanse –
Bayesiaanse geloofwaardigheid
Bayesiaanse statistiek
Geloofwaardigheid: redelijke –
Bayesiaans redeneren
Gelover: eindpunt–
Inleiding tot heilsgeloof
Gelover: startpunt–
Inleiding tot heilsgeloof
Geluk
Islam en vreugde
Geluks­centrumCentrum: geluks–
Geluks­ethiekEthiek: geluks–
Gelukzaligheid
Holisme
Gematigdheid
Formele posterioriteit
Gemeenschap: vroege Christelijke –
De situatie in het Romeinse Rijk
Gemeenschaps­werkelijkheidWerkelijkheid: gemeenschaps–
Gemeente
De eerste gemeente
De situatie in het Romeinse Rijk
Gemengd begrip
Begripsvormen
Gemengde strijdStrijd: gemengde –
Gemis
Gemis ervaren
Genade
De schuldschrappende God
Kwaad en een goede God
Genade: onweerstaanbare –
Uitverkiezing
Genealogie
De Messias
Geneesheer
Ziekte
Geneeskunde: griekse –
Lukas
Geneesmacht
Jezus historisch beschouwd
Generator: kretologie–
Betekenisgevoel: manipulatie
Generator: sneeuwvlok–Sneeuwvlok­generator
Genetisch argument
Het genetisch argument
Genetische drogreden
De genetische drogreden
Genezer
Jezus historisch beschouwd
Genoegdoening
God betaalt
Genoom
Eilanden van orde
Genootschap: wachttoren–
Jehova's Getuigen
Genot
Angst voor overgave
Holisme
Islam en vreugde
Genots­centrumCentrum: genots–
Genots­ethiekEthiek: genots–
Genots­machineMachine: genots–
Genotscentrum­prikkelaarPrikkelaar: genotscentrum–
Gentium: consensus –Consensus gentium
Geocentrisme
Wetenschap versus de Bijbel?
Geologie
Geschiedwetenschappen
Geschapene
Inhoudelijke posterioriteit
Geschied­wetenschapWetenschap: geschied–
Geschiedbeoefening
Geschiedwetenschappen
Geschiedenis
De feiten
Geschiedwetenschappen
Het eenvormigheidsbeginsel
Geschiedenis: lijdens–
Jezus' offer
Jezus' opstanding
Geschiedenis: meta–
Metageschiedenis
Geschiedenis: wetenschaps–Wetenschaps­geschiedenis
Geschiedkundige
Tegen deïsme
Geschiedvorsing: onpartijdige –
Geschiedwetenschappen
Geschrift
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Geslachts­ziekteZiekte: geslachts–
Geslachtsdeel
Opstandingsclaims
Gesloten systeem
Thermodynamica
Wetten
Gestalt
Ervaring is posterieur
Externe epifenomenen
Intuïtie
Getal: redelijk –
Redelijke getallen
Getallentheorie
De lege verzameling
Getijde
Bijna-eenvoud
Getrouwde vrijgezelVrijgezel: getrouwde –
Getuige
Getuigen
Jezus' offer
Getuige: vrouwelijke –
Jezus' verschijningen
Getuigen: jehova's –
Jehova's Getuigen
Getuigenis: tendentieus –
De zelfondermijnende getuige
Getuigenis: zelfondermijnend –
De zelfondermijnende getuige
Geur: weeë –
Qualia
Geval: frankfurt–Frankfurt­geval
Gevangenbewaarder
Lukas
Gevangenen­dilemmaDilemma: gevangenen–
Gevat breinBrein: gevat –
Gevecht: twee–
De Bijbelse leer
Gevoel voor humor
De drogreden der heiligenschijn
Gevoel: rede–
Redegevoel
Gevoel: waarden–
Waardengevoel
Gevoel: zede–
Ethisch gevoel
Gevoelen
Valse ervaring
Gewaarwording
Qualia
Geweten
Ethisch nihilisme
Gewicht: bayesiaanse –
Bayesiaanse statistiek
Gewoonte
Inhoudelijke posterioriteit
Geworpenheid
Feitigheid en vrijheid
Gezichts­bedrogBedrog: gezichts–
Gezichts­veldVeld: gezichts–
Gezichtspunt
Transcendente onafhankelijkheid
Gezichtspunts­onafhankelijkheid
Onfeilbaarheid
Gezin
Angst voor overgave
Gids­golfGolf: gids–
Gidsgolf­modelModel: gidsgolf–
Gift
Bezwaren tegen de kerk
Gij
Vormen van theïsme
Gilgul haNeshamot
Immanente geloven
Giraffe
De drogreden der mogelijkheid van het voostelbare
Glider
Transcendente eenheid en identiteit
Glider gun
Transcendente eenheid en identiteit
God
Absolute metafysica
De Christelijke God
Geen God
Immanentieproblmen
Niet God
Solipsisme en god
Transcendente God
Voorkennis van God
God der filosofen
Heilsgeloof
God of the gapsGaps: god of the –
God-­cel
Breinstructuur
God-­organel
Breinstructuur
God: hoge –
Pantheïsme
God: opper–
De Bijbelse leer
God: schepper–
De Bijbelse leer
God: schuts–
De situatie in het Romeinse Rijk
God: storm–
De Bijbelse leer
Goddelijk conceptualismeConceptualisme: goddelijk –
Goddelijke eenvoudEenvoud: goddelijke –
Goddelijke persoonPersoon: goddelijke –
Goddelijke verwekkingVerwekking: goddelijke –
Goddelijkheid
Andere modale ontologische godsbewijzen
Gödel­onbepaaldheidOnbepaaldheid: gödel–
Gödels stellingStelling: gödels –
Gods –Eenvoud: gods –
Gods eenvoudEenvoud: gods –
Gods onfeilbaarheidOnfeilbaarheid: gods –
Gods­ervaringErvaring: gods–
Godsbeeld: immanent –Beeld: immanent gods–
Godsbeeld: materialistisch –Beeld: materialistisch gods–
Godsbewijs
Klassieke godsbewijzen
Presuppositie en Godsbewijzen
Godsbewijs naar verklaringsgrootte
De verklaringsgrootte
Godsbewijs: cartesiaans ontologisch –
Het ontologisch godsbewijs van Descartes
Godsbewijs: causaal –
Causale godsbewijzen
Godsbewijs: cosmologisch –
Cosmologische bewijzen
Godsbewijs: epistemisch –
Sciëntisme
Godsbewijs: existentiëel –
Vormen van theïsme
Godsbewijs: informatiekundig –
De verklaringsgrootte
Godsbewijs: kosmologisch –
Toereikende grond
Godsbewijs: modaal ontologisch –
Modale ontologische godsbewijzen
Godsbewijs: ontologisch –
Ontologische godsbewijzen
Godsbewijs: pantheïstisch –
Andere modale ontologische godsbewijzen
Godsbewijs: semantisch –
Semantische godsbewijzen
Godsbewijs: teleologisch –
Immanente orde mogelijk?
Godsbewijs: zedelijk –
Zedelijke godsbewijzen
Godsdienst
Absolute metafysica
Godsdienst: abrahamische –
Andere Abrahamische religies
Godsdienst: samaritaanse –
De Samaritaanse religie
Godsgevoel
Godsgevoel
Godskennis
Godskennis irreducibel tot ervaring
Transcendente prioriteit
Godsverduistering
Kwaad en een goede God
Godswaan
Solipsisme en god
Godvormige lege plek
Gemis ervaren
Goed
Het goede
Kwaad is posterieur
Goed doelDoel: goed –
Goedaardige reïficatie
Drogredenen van naamgeving
Goede daad
Weldoen
Goede zaak
Angst voor overgave
Goedheid
Christendom en Gods goedheid
Goedheid
Goedheid in vrijheid
Goedheid inhoudelijk
Islam en Gods goedheid
Transcendente God
Transcendente prioriteit
Goedheid: economische –
Is God goed?
Goedheid: ontische –
Is God goed?
Goedheid: volmaakte –
Christelijke antwoorden
Goeds­ethiekEthiek: goeds–
Goeroe
Betekenisgevoel: manipulatie
Golf-deeltje­dualismeDualisme: golf-deeltje–
Golf: gids–
Quanta volgens Bohm
Golf­optica
Wetenschap
Goochel­trucTruc: goochel–
Goochelen
Ervaring is posterieur
Goocheltruc
Godsgevoel
Graad van volmaaktheid
Het gradatiebewijs
Graaf: veroorzakings–
Causale godsbewijzen
Gradualiteit
Dekpuntstheorie wijsgerig beschouwd
Relativisme
Graf
Het lege graf
Jezus' graf
Graf­nisNis: graf–
Graf­steen
Is het zegel zinloos?
Grafkamer
Jezus' graf
Graftuin
Jezus' graf
Grap
De drogreden der heiligenschijn
Gravitatie­theorieTheorie: gravitatie–
Grelling: paradox van –Paradox van Grelling
Grens
Grenzen van de wetenschap
Grens: wetenschaps–
Theoretische wetenschapsgrenzen
Griekse geneeskundeGeneeskunde: griekse –
Groei: kristal–Kristal­groei
Groen­belevingBeleving: groen–
Groep: abelse –
Anthropische uniciteit
Groepssolidariteit
Ethiek: Nog te doen
Ethische attributie
Groeve: marmer–
Bestuurlijke bronnen
Grond: beginsel van toereikende –Beginsel van toereikende grond
Grond: bestaans–
De bestaansgrond
Grond: ken–Ken­grond
Grond: toereikende –
Bijna-eenvoud
De toereikende grond
Methodologie
Gronding: waarheids–
Absolute waarheid
Denkgeloof
Grondingsgraaf
Toereikende grond
Grondslag
Tegen betrouwbaar weten
Grondslag: socratische ethische –
De zedepijl
Grondslag: wijsgerige –
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Grootte
Oneindigheid
Grot: plato's –
Voorkennis van de wereld
Grote cirkelCirkel: grote –
Groter goed
Kwaad en een goede God
Grue
Inductie
Gulden regel
Gelijkaardigheid van andere geesten
Gyrus angularis
Holisme
H₀
Hypothesen
H₁
Hypothesen
Haas
Wetenschap versus de Bijbel?
Haat
Angst voor overgave
Inhoudelijke posterioriteit
Haggada
De Talmoeds
Hagiologie
Geschiedwetenschappen
Hajj
Jezus' lijk wanneer gestolen?
Halacha
De Talmoeds
Halfautonome functie
Het prelimbisch systeem
Halfdoorlatende spiegelSpiegel: halfdoorlatende –
Halfzijdige verwaarlozing
Neurologie
Hallucinant
Menswetenschappen
Hallucinatie
Menswetenschappen
Wereldrelativisme
Hallucinatie: dwepende –
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Hallucinatie: herinnerende –
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Hallucinatie: onbewuste –
Menswetenschappen
Handelen: blindelings –
Voorspelbaarheid
Handelingsvrijheid
Geschapen Jezus redelijk?
Handicap
Valse ontologische godsbewijzen
Handschrift
De manuscripten van het Nieuwe Testament
Harmonie
Wilsharmonie
Harmonie: voorbeschikte –
Parallellisme van stof en geest
Hartshouding
Ik en de transcendente geest
Hawking-Penrose singulariteits­theoremaTheorema: hawking-Penrose singulariteits–
Hebraïsme
Lukas
Hechting
Is het kwaad slechts hechting?
Heden
Voorkennis van tijd
Hedonisme
Genotsethiek
Heelal
Het begin van het heelal
Sterrenkunde
Heelal: diabolo-–
Kosmologie
Heelal: elliptisch –
Heelaloscillatie
Heelal: hyperbolisch –
Heelaloscillatie
Heelal: kind–
Heelalevolutie
Heelal: kroost–
Heelalevolutie
Heelal: mini–
Heelalevolutie
Heelal: onverschillig –
Boeddhisme
Heelal: oscillerend –
Heelaloscillatie
Heelal: ouder–
Heelalevolutie
Heelal: parabolisch –
Heelaloscillatie
Heelal: pulserend –
Heelaloscillatie
Kosmologie
Heelal­aanvangAanvang: heelal–
Heelal­oorsprongOorsprong: heelal–
Heelal­oscillatieOscillatie: heelal–
Heelal­pulsatiePulsatie: heelal–
Heelalevolutie
Heelalevolutie
Heil
Heilsvragen
Het afwijzen van het heil
Heiland
Ziekte
Heilig bosBos: heilig –
Heilige
Goede mensen
Heilige oorlog
Christelijk pacifisme
Heiligenschijn
De drogreden der heiligenschijn
Heiligschennis
Almacht
Heilsbeeld
Heilsbeelden
Reddingsbeelden
Heilsgeschiedenis
Heilsgeschiedenis
Hein: magere –
Het begin van het heelal
Hein: steeds magerder –
Het begin van het heelal
Heksengeloof
Ordegevoel
Hel
Tegen transcendente zede
Wilsdominantie
Helen
Ziekte
Heliocentrisme
Wetenschap versus de Bijbel?
Hellepoort
Wetenschap versus de Bijbel?
Hemel
De best mogelijke wereld
Goed om de verkeerde reden?
Hindoeïsme
Niet God
Tegen transcendente zede
Wilsdominantie
Hemelvaart
Jezus' dood
Hemi­agnosie
Neurologie
Hempels dilemmaDilemma: hempels –
Heno­theïsmeTheïsme: heno–
Henologie
Transcendentie
Henonoëtisme
Mononoëtisme
Henose
Eenheid
Henotheïsme
Eindige bovennatuurlijke machten
Herdefinitie
Relativisme
Herder
Verlorenheid
Herinnerende hallucinatieHallucinatie: herinnerende –
Herinnering
Het bestaan van tijd
Herkauwen
Wetenschap versus de Bijbel?
Herkenning
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Herkenning: agentuur–
Neurologie
Herkenning: zelf–
Identiteit van qualia
Herleving
Jezus' opstanding
Hermemeutische cirkel
Immanente betekenis
Herodes
Romeins perspectief
Herrenmoral
Bezwaren tegen de voorschriften
HerrijzenisOpstanding
Herrijzenisclaim
Opstandingsclaims
Hersenbloeding
Bovennaturalistisch bewustzijn
Holisme
Hersencel
Breinstructuur
Hersenen
Breinstructuur
Neurologie
Hersenhelft: rechter–
Neurologie
Hersenstam
Het prelimbisch systeem
Hersentumor
Holisme
Herstelbare eigenschap
Behoudswetten
Herziening: overtuigings–
Immanente anomalie
Hetero­fenomenologieFenomenologie: hetero–
Heterogeniteit
Formele posterioriteit
Heterologie
Irreducibiliteit van representeren
Heterologisch woordWoord: heterologisch –
Heuristieken
Metageschiedenis
Heuvelklim­wetWet: heuvelklim–
Hier
Relatieve verwijzingen
Hier en NuNu: hier en –
Higgs­veld
Fysische anthropie
Hilbert­hotelHotel: Hilbert–
Hindoeïsme
Hindoeïsme
Historicus
Tegen deïsme
Historie
De feiten
Histories: consistent –
Quanteninterpretaties
Historisch geloofGeloof: historisch –
Historische bron
De historische bronnen
Historische frequentie
Historische frequentie
HN
Wₐ
Hoek: rechte –
Coherentie
Hoererij
Schadelijke informatie
Hoge godGod: hoge –
Hogere-orde­logicaLogica: hogere-orde–
Hogere-orde­waarnemingWaarneming: hogere-orde–
Holisme
Denkgeloof
Holisme
Hologram
Natuurwetenschappen
Homo sapiens
De aanvang
Homogeneïteit
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Homogeneïteit: bijna-–Bijna-­homogeneïteit
Homogeneïteits­beginselBeginsel: homogeneïteits–
Homonymie
Drogredenen van naamgeving
Homunculetta
Oneindige regressie
Homunculus
Oneindige regressie
Honingraatpatroon
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Hoofdlettergebruik
Absolute metafysica
Hoofdwet der thermodynamica
Thermodynamica
Hoofdwet der Thermodynamica: tweede –
Het begin van het heelal
Hoop
Kwaad en een goede God
Naturalistische ethiek
Qualia
Horen
Qualia
Horizon­probleem
Kosmische inflatie
Horror
Toereikende grond
Horror actionis in distantia
Toereikende grond
Horror Dei
Toereikende grond
Horror vacui
Toereikende grond
Hotel: Hilbert–
Telbaar oneindig
Houding
Ik en de transcendente geest
Hovenier
Jezus' graf
Hubble-constante
Fysische anthropie
Huiskamer­ornithologie
Inductie
Humanior
Humaniora
Humor
De drogreden der heiligenschijn
Huwelijk
Reddingsbeelden
Hylozoïsme
Panpsychisme
Hyperactieve agentuurdetectorAgentuurdetector: hyperactieve –
Hyperactive agency detectionAgency detection: hyperactive –
Hyperbolisch heelalHeelal: hyperbolisch –
Hyperbolische twijfel
Kunnen wij weten?
Hypercalvinisme
Uitverkiezing
Hypergevoeligheid
Eigenschappen van chaos
Hyperintensionele operatorOperator: hyperintensionele –
Hypnose: massa–
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Hypothalamus
Zicht
Hypothese
Hypothesen
Hypothese: alternatieve –
Hypothesen
Hypothese: deterministische –
Determinisme
Hypothese: nul–
Determinisme
Hypothesen
Hypothese: omphalos–
De aanvang
Hypothese: veelwerelden–
Veel werelden?
Hypothese: vier-bronnen–
Het Oude Verbond
Hysterie
Jezus historisch beschouwd
Id
Ethisch nihilisme
Idealisme
Cirkelredenering
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Noumenaal nihilisme
Idealisme: absoluut –
Absoluut idealisme
Idealisme: immanent –
Absoluut idealisme
Idealisme: phanerisch –
Absoluut idealisme
Idee
Anselmus' gradatiebewijs
De mens transcendent beschouwd
Fysicalisme
Gemis ervaren
Ideeën
Kunnen wij weten?
Transcendentalisme
Transcendente ideeën
Idee: platonische –
Absolutisme
Identiteit
Identiteit van qualia
Immanente identiteit
Immanentieproblmen
Transcendente eenheid en identiteit
Identiteit: bose-Einstein–
Identiteit
Identiteit: fermi-Dirac–
Identiteit
Identiteit: informatie-–
Immanente identiteit
Identiteit: maxwell-Boltzmann–
Identiteit
Identiteit: non–Non­identiteit
Identiteits­paradoxParadox: identiteits–
Identiteitstheorie
De identiteitstheorie van het bewustzijn
Iets
De oerzaak
Iets irreducibel tot niets
Van niets naar iets
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Ietsisme
Voorkennis van God
IIT
Bewustzijn onder naturalisme
Immanent bewustzijn
IJzer
Fysische anthropie
Ik
Geest, Ik, Bewustzijn
Identiteit van qualia
Relatieve verwijzingen
Illusie
Christelijke rede
Immanent monisme
Jezus' verschijningen
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Neurologische aanpassing
Relativiteit is posterieur
Illusie: optische –Bedrog: gezichts–
Immanent compatibilisme
Immanent compatibilisme
Immanent dilemmaDilemma: immanent –
Immanent gods­beeldBeeld: immanent gods–
Immanent idealismeIdealisme: immanent –
Immanente anomalieAnomalie: immanente –
Immanente serieSerie: immanente –
Immanente wils­vrijheidVrijheid: immanente wils–
Immanentie
Immanentievormen
Immanentisme
Immanentisme
Immanentist: panentheïstische –
Pantheïsme
Imperatief: morele –
Naturalisme en rijkdom
Imperatief: zedelijke –
Zedelijk noncognitivisme
Imperfectie
Maydoles argument
Onvolmaaktheid is posterieur
Implicatie: materiële –
Maydoles argument
Impulsbeheersing
Het postlimbisch systeem
In esse
Cosmologische bewijzen
In fieri
Cosmologische bewijzen
Incarnatie
Het Kalam-gambiet
Ingressie
Transcendentievormen
Incest
Minimale ethiek
Incident: lukraak –
Voorspelbaarheid
Incoherentie
Coherentie
Incommensurabiliteit
De zedelijke maatstaf
Incompleetheid
Quantaal bewustzijn
Inconsequentie
Formele posterioriteit
Inconsequentie
Prioriteit en posterioriteit
Indeterminisme
Onvoorspelbaarheid
Voorspelbaarheid
Indeterminisme: epistemisch –
Epistemische wilsvrijheid
Index
Verwijzingen
Indirecte causale ketenKeten: indirecte causale –
Indische mythologieMythologie: indische –
Indische religieReligie: indische –
Indoctrinatie: zelf-–
Boeddhisme
Inductie
Ervaring bewijst niets?
Inductie
Inductie informatietheoretisch
Logica
Inductie: ongerechtvaardigde –
Selectieve inductie
Inductie: pessimistische –
Fysicalisme
Inductie: selectieve –
Selectieve inductie
Inductie­axiomaAxioma: inductie–
Inductieregel: kracht van een –
Inductie informatietheoretisch
Inexistentie
Fundamentele posterioriteit
Inferotemporale cortexCortex: inferotemporale –
Infinitisme
Absolute waarheid
Inflatie
Fysische anthropie
Inflatie: kosmische –
Kosmische inflatie
Informatie
Christelijke antwoorden
De verklaringsgrootte
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Natuurwetenschappen
Wetten
Informatie-­identiteitIdentiteit: informatie-–
Informatie-­inhoudInhoud: informatie-–
Informatie-inhoud: oneindige –
De verklaringsgrootte
Informatie: geïntegreerde –
Het emersionisme
Informatie­armoedeArmoede: informatie–
Informatiekunde
Informatiekundige begrippen
Informatiekundig godsbewijsGodsbewijs: informatiekundig –
Informatienatuurkundige interpretatieInterpretatie: informatienatuurkundige –
Ingrediënt
Ingressie
Ingressie
Ingressie
Ingressie: zelf–
Ingressie
Inhomogeniteit: primordiale –
Fysische anthropie
Inhoud: informatie-–
Informatie-inhoud
Informatiekundige begrippen
Inkrimping
Heelaloscillatie
Sterrenkunde
Inlevings­vermogen
Het postlimbisch systeem
Inperking: zelf–
Relativiteit is posterieur
Inquisitie: Spaanse –
Christelijk pacifisme
Inscriptie
De historische bronnen
Inscriptie: erastos–
Christelijke bronnen
Insect
Hogere-ordedekpunten
Insolubile
De antinomie
Inspectie: zelf–
Soevereine geest
Instabiliteit
Toe te voegen
Instantiëring
Voorkennis van logica
Instantiëring: universele –
Logica
Insula
Het limbisch systeem
Intelligentie
De natuur van de transcendente geest
Intelligentie: kunstmatige –Kunstmatige intelligentie
Intensie
In- en extensie
Onfeilbaarheid
Intentie
Absolute betekenis
Intentie
Voorbeelden van irreducibiliteit
Intentioneel onvermogenOnvermogen: intentioneel –
Interactionisme
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Interferentie: zelf-–
Quantentheorie
Intern epifenomeenEpifenomeen: intern –
Interpretatie
Quanteninterpretaties
Interpretatie: informatienatuurkundige –
Quanteninterpretaties
Interpretatie: potentie- en concept–
Conceptualiteit
Interpretatie: relationele –
Quanteninterpretaties
Interpretatie: veel-werelden–
De Veel-wereldeninterpretatie
Interpreter
Operationaliteit
Intersubjectivisme
Intersubjectivisme
Intersubjectivisme: rationeel –
Rationeel intersubjectivisme
Intersubjectiviteit
Intersubjectiviteit
Interval: continu –
Kansrekening
Intrekkings­leer
Abrogatie
Intrekkings­wet
Abrogatie
Introductieprobleem
Irreducibiliteit van representeren
Introspectie
Fysicalisme
Intuïtie
Intuïtie
Intuïtie: waarden–
Immanente waarden
Intuïtie: zedelijke –
Transcendente ethiek
Intuïtionisme
Rede — inhoud
Van veel naar oneindig
Intuitionistische logica
Bewijs uit het ongerijmde
Invers criteriumCriterium: invers –
Inversie: spectrum–
Qualia
Investering: drogreden der –Drogreden der investering
Invloed: causale –
Geest en stof
Inzet
Het quantenzenomodel
Inzicht
Holisme
Irrationaliteit
Posterieure zelfkennis
Irreducibiliteit
Irreducibiliteit
Irreducibiliteits­bewijs
Irreducibiliteitsbewijzen
Isnad
Islam: achtergrond
Isolatie
Isolatie
Isolatie: medische –
De Bijbelse leer
Isoleerbaarheid
Bijna-eenvoud
Isosthenie
Skepsis omtrent oordelen
Jachtveld
Leven na de dood
Jager-verzamelaar
De Xjes
Jainisme
Pantheïsme
Jaloezie
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
Java-­aapAap: java-–
Jehova's GetuigenGetuigen: jehova's –
Jezidi
Andere Abrahamische religies
Jezuïet
Geschiedwetenschappen
Jezus' offerOffer: jezus' –
Jezus' zondeloosheidZondeloosheid: Jezus' –
JG
Jehova's Getuigen
Joden­vervolgingVervolging: joden–
Johannes­christenChristen: Johannes–; Christen: johannes–
Joodse oorlogOorlog: joodse –
Judaïsme
Judaïsme
Junctie: pariëtaal-temporele –
Uittredingen
Ka'aba
Abrogatie
Kaartselectietaak
Intuïtie
Kalam
Kalam-argumenten
Kalam-gambiet
Het Kalam-gambiet
Kalender
De feiten
Kalender: observatie–
De feiten
Kami
Transcendentalisme
KanoniciteitCanoniciteit
Kans
Kansrekening
Kans­verhoudingVerhouding: kans–
Kansbegrip
Kansbegrippen
Kansbegrip: klassiek epistemisch –
Onverschilligheid
KansrekeningWaarschijnlijkheidsrekening
Kansrekening: bayesiaanse –
Bayesiaans redeneren
Kansverdeling
Kansrekening
Kara
De Kara
Karaïtisme
Thoraïsche religies
Karma
Hindoeïsme
Kwaad en een goede God
Mahajana
Tegen transcendente zede
Karma­wetWet: karma–
Kegel: causale –
Geest en stof
Kegel: causaliteits–
Theoretische wetenschapsgrenzen
Kegel: licht–
Aspects experiment
Keltische bardBard: keltische –
Ken­grond
Kengronden
Kenakt
Immanente rede
Kenbaarheid
Kenbaarheid
Kenbron
De kenbron
De kengrond
Diallel
Kengrond
De kengrond
Kenleer
De Wetten der grote aantallen
Epistemische anthropie
Geestelijke uitrusting
Gelijkaardigheid van andere geesten
Kansrekening
Kennen
Kennis en wetenschap
Kennis
Ervaring is posterieur
Kennis en wetenschap
Rede is posterieur
Voor- en nakennis
Kennis a posteriori
Voor- en nakennis
Kennis a priori
Immanent vertrouwen
Irreducibel tot ervaring
Kennis a priori — inhoud
Voor- en nakennis
Kennis: na–
Immanentie
Voor- en nakennis
Kennis: voor–
De beslissing
Immanent vertrouwen
Uitverkiezing
Voor- en nakennis
Voorkennis
Wilsvrijheid versus voorkennis
Kennis: wereld–
Wereld: problemen
Kennis: zelf–
Vertrouwen in de rede
Kennisargument
Fysicalisme
Kenobject
Immanente rede
Kensubject
Immanente rede
Kerk
Bezwaren tegen de kerk
Kerk: protestantse –
De canonselectie
Kerk: rooms-Katholieke –
De canonselectie
Kerk: vroege –
De situatie in het Romeinse Rijk
Kern: amandel–
Het limbisch systeem
Kernkracht: sterke –
Fysische anthropie
Kernkracht: zwakke –
Fysische anthropie
Keten: indirecte causale –
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Ketterij: Christelijke –
Koranische religies
Keuze
Voorspelbaarheid
Keuze: partner–
Schoonheid
Keuze: vrije –
Voorspelbaarheid
KIKunstmatige intelligentie
Kind: natural —Categorie: natuurlijke –
Kind­heelalHeelal: kind–
Kinder­zielkundeZielkunde: kinder–
Kindermoord
Bestuurlijke bronnen
Kindsheid
Bovennaturalistisch bewustzijn
Kinetische energie
Het bewijs uit beweging
Klap­long
Jezus' dood
Klassiek epistemisch kansbegripKansbegrip: klassiek epistemisch –
Kleur­perceptiePerceptie: kleur–
Kleuren-phi­verschijnselVerschijnsel: kleuren-phi–
Klimaat
Vormen van anthropie
Klok
Voorkennis van tijd
Klokwereld
Tegen deïsme
Knal: oer–
Epistemische anthropie
Kosmologie
Knecht des Heren
De Knecht des Heren
Koe
Boeddhisme
Drogredenen van naamgeving
Koeling: brein–
Menswetenschappen
Kometen­bombardementBombardement: kometen–
Kooi: faraday–
Isolatie
Kook: pannetje –Pannetje kook
Koolstof
Anthropische uniciteit
Chemische anthropie
Fysische anthropie
Koop: vrij–
Desertie
Koorden­paradoxParadox: koorden–
Koorts: kraamvrouwen–
Toereikende grond
Kopie
Relativiteit is posterieur
Koppeling: terug–
Interne epifenomenen
Naturalisme en rijkdom
Regressie
Koran: othman–
De Koran
Koran: pre-Othman–
De Koran
Koranische religie
Koranische religies
Kosmische achtergrondstralingAchtergrondstraling: kosmische –
Kosmische dichtheidDichtheid: kosmische –
Kosmologie
Kosmologie
Koude
Qualia
Kraamvrouwen­koortsKoorts: kraamvrouwen–
Kracht van een inductieregelInductieregel: kracht van een –
Kracht: electromagnetische –
Fysische anthropie
Kracht: natuur–
Gods eenvoud
Krachten­parallelogramParallelogram: krachten–
Kretologie­generatorGenerator: kretologie–
Kripkenstein paradoxParadox: kripkenstein –
Kristal
Wetenschap
Kristal: betabariumboraat–
Quantentheorie
Kristal­groei
Wetenschap
Kritiek: tekst–
Getuigen
Kromming
Afstand
Kroost­heelalHeelal: kroost–
Kruis­doodDood: kruis–
Kruis­worpWorp: kruis–
Kruisiging
De historische bronnen
Kruistocht
Christelijk pacifisme
Kubus: rubik's –
Neurologische aanpassing
Kudde­dierDier: kudde–
Kunde
Kennis en wetenschap
Kunde a priori
Voorkennis van rede
Kunnen
God en vrijheid
Kunnen: absoluut –
God en vrijheid
Kunnen: relatief –
God en vrijheid
Kunstmatige intelligentie
Virtueel bewustzijn
Kunstmatige intelligentie: universele –
Informatiekundige begrippen
Kwaad
Christendom en Gods goedheid
Christendom en het kwaad
Islam en het kwaad
Kwaad
Kwaad en een goede God
Kwaad is posterieur
Naturalistische ethiek
Posterioriteit van negatie
Kwaad: argument uit het –
Het argument vanuit het kwaad
Kwaad: emotioneel probleem van het –
Kwaad en een goede God
Kwaad: logisch probleem van het –
Kwaad en een goede God
Kwaad: pragmatisch probleem van het –
Kwaad en een goede God
Kwaad: probabilistisch probleem van het –
Kwaad en een goede God
Kwaad: probleem van het –
Kwaad en een goede God
Pantheïsme
Kwaad: schijn van –
Argumenten
Kwaad: voorbereidend –
Is kwaad in groter verband goed?
Kwaadaardige reïficatie
Drogredenen van naamgeving
Kwab: frontaal–
Het postlimbisch systeem
Kwab: temporaal–
Het postlimbisch systeem
Kwartskristal
Voorkennis van tijd
L
Externe criteria voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
L-dopa
Neurologie
Labda­calculusCalculus: labda–
Labiel evenwichtEvenwicht: labiel –
Lachis­reliëfReliëf: lachis–
Ladder: eindeloos stijgende toon–
Naturalisme en weten
Lading: electrische –
Fysische anthropie
Laserlicht
Eigenschappen van chaos
Last Thursdayism
Naturalistische antwoorden
Latrie: mono–
Naturalistische antwoorden
Theïsme
Lectio difficilior potior
Getuigen
Leed: dieren–
Dierlijden
Leegte
Gemis ervaren
Totaal nihilisme
Leegte: cosmologische –
Fysische anthropie
Leer
Christelijke leer
De Islamitische leer
Leer: dwaal–
De situatie in het Romeinse Rijk
Leer: intrekkings–Intrekkings­leer
Leer­probleemProbleem: leer–
Legale visieVisie: legale –
Lege structuur
Van niets naar iets
Lege verzameling
De lege verzameling
Van niets naar iets
Lege wereldWereld: lege –
Legende
Legenda
Legget-Garg
Bells ongelijkheden
Legitimatie
Manipulatie van personificatie
Leibniz-Ross­theorie
Almacht
Lengte
Relatieve lengte
Leraar der gerechtigheid
Jezus in Joodse bronnen
Leren
Virtueel bewustzijn
Lesie
Ruimtebesef
Leugenaars­paradoxParadox: leugenaars–
Leven
Geest irreducibel tot stof
Leven
Levendmakend geloofGeloof: levendmakend –
Levenswaarde
Absolute ethiek
Leviet
Christendom en Gods goedheid
Lex persimoniae
Informatiekundige begrippen
Libertair nihilismeNihilisme: libertair –
Libertaire wils­vrijheidVrijheid: libertaire wils–
Libertaire wilsvrijheidWilsvrijheid: libertaire –
Lichaam
Breinstructuur
Ons lichaam
Lichaam: bloed–
Pantheïsme
Lichaam: geestelijk –
Jezus' opstanding
Lichaam: opstandings–
Jezus' dood
Lichaams­deelDeel: lichaams–
Lichaams­pijnPijn: lichaams–
Licht
Bijna-doodervaringen
Christelijke tijd
Licht probleem
Bewustzijn gepreciseerd
Licht­kegelKegel: licht–
Licht­snelheidSnelheid: licht–
Lichtsterkte
Zicht
Liefdadigheid
Weldoen
Liefde
Christendom en liefde
Eisen aan een transcendente geest
Goedheid in vrijheid
Is God goed?
Islam en liefde
Jezus historisch beschouwd
Liefde
Plantinga's excellentie
Life game
Transcendente eenheid en identiteit
Life-spel
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Informatieloos heelal?
Life: spel –
Gods eenvoud
Life­spel
Anthropische uniciteit
Lijden
Afwezigheid van aanwijzingen
Boeddhisme
Kwaad en een goede God
Lijden: dier–
Dierlijden
Lijdend voorwerp
Logische anthropie
Lijdens­geschiedenisGeschiedenis: lijdens–
Lijdens­verhaalVerhaal: lijdens–
Lijdensweek
De feiten
Lijk­verbrandingVerbranding: lijk–
Lijk­wadeWade: lijk–
Lijn: spectraal–
Sterrenkunde
Limbisch systeem
Het limbisch systeem
Limiet
Het deklandschap
Limiet naar één
Van veel naar één
Limiet naar niets
Van niets naar iets
Limiet naar oneindig
Van veel naar oneindig
Limiet: transcendentie–Transcendentie­limiet
Limiet­monismeMonisme: limiet–
Limietgrens­doorbrekingDoorbreking: limietgrens–
Limietovergang
De transcendentielimiet
Limietprobleem
Eindige veelheid
Lob: temporale –
Neurologie
Lobotomie: frontaal–
Pijn
Localisatie
Quanteninterpretaties
Logarithme
Informatie-inhoud
Logica
Logica
Logische anthropie
Plantinga's logica
Voorkennis van logica
Logica: aristotelische modale –
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Logica: bewijsbaarheids–
Modale logica
Logica: deontische –
Modale logica
Logica: eerste-orde–
Onfeilbaarheid
Orden van logica
Logica: elementaire –
Bijna-eenvoud
Logica: epistemische –
Modale logica
Logica: formele –
Logica
Logica: hogere-orde–
Onfeilbaarheid
Orden van logica
Logica: modale –
Modale logica
Logica: predikaten–
Predikatenlogica
Logica: propositie–
Propositielogica
Logica: relevantie–
Maydoles argument
Logica: temporele –
Modale logica
Logica: weerlegbare –
Logica
Logisch positivismePositivisme: logisch –
Logisch probleem van het kwaadKwaad: logisch probleem van het –
Logisch sciëntismeSciëntisme: logisch –
Logische mogelijkheidMogelijkheid: logische –
Logische paradoxParadox: logische –
Logische waarschijnlijkheidWaarschijnlijkheid: logische –
Logit
Bayesiaanse statistiek
Lokale excellentie
Plantinga's excellentie
Lokale waarheidWaarheid: lokale –
Lokaliteit
Bijna-eenvoud
Inductie
Lokaliteit: spatiële –
Isolatie
Lokaliteit: temporele –
Isolatie
Long
Qualia
Long: klap–Klap­long
Los­prijsPrijs: los–
Lotus soetraSoetra: lotus –
Luchtweg­vertakkingVertakking: luchtweg–
Lucide droom
Solipsistische wereldbeelden
Luiaard
De drogreden der mogelijkheid van het voostelbare
Luilekkerland
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Lukraak incidentIncident: lukraak –
Luminantie: equi–
Zicht
Lust
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
Lust
M
Externe criteria voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
Plantinga's logica
M-­celCel: m-–
M-­systeemSysteem: m-–
Maag­zweerZweer: maag–
Maagd
Heilsgeschiedenis
Maagdelijke geboorteGeboorte: maagdelijke –
Maakbaarheid
De bron van waarden
Maal: offer–
Schadelijke informatie
Maan
Bijna-eenvoud
Epistemische anthropie
Maat
Maattheorie
Opstandingsclaims
Maat: afstands–
Coherentie
Maat: dikte–Dikte­maat
Maat: tijds–
Het begin van het heelal
Maat­probleem
Kosmische inflatie
Maatstaf
De zedelijke maatstaf
Ethiek van de balans
Maatstaf: zedelijkheids–
De zedelijke maatstaf
Maatstafkeuze: drogreden der –Drogreden der maatstafkeuze
Maattheorie
Maattheorie
Machine: belevings–
Genotsethiek
Machine: genots–
Genotsethiek
Machine: Turing–
Operationaliteit
Macht: al–Al­macht
Machts­verzamelingVerzameling: machts–
Machtsbeperking
Machtsbeperking
Macro-­evolutieEvolutie: macro-–
Magere HeinHein: magere –
Magere-Heinparadox
Oneindige regressie
Magie
Ordegevoel
Wereldrelativisme
Magisterium
Christelijke antwoorden
Magneet
Het bewijs uit beweging
Magnetisch veldVeld: magnetisch –
Magnetisme
De zedepijl
Magno­celCel: magno–
Mahajana
Mahajana
Mahdiïsme
Koranische religies
Maja
Hindoeïsme
Van veel naar één
Makaak
Zicht
Mamzer
Jezus in de Talmoed
Mandae
Argumenten tegen Jezus
Manhattan­afstandAfstand: manhattan–
Manichaeisme
Ditheïsme
Manipulatie
Ethische manipulatie
Manipulatie van personificatie
Mansoekh
Abrogatie
Manuscript: birmingham–
De Koran
Mariaverering
Koranische religies
Marmer­groeveGroeve: marmer–
Martelen
Geluksethiek
Masochisme
Inhoudelijke posterioriteit
Massa
Bijna-eenvoud
Fysische anthropie
Relatieve massa
Massa: proton–
Fysische anthropie
Massa­hypnoseHypnose: massa–
Massa­psychosePsychose: massa–
Massamoord: galileese –
Pontius Pilatus
Materialisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Ervaring is posterieur
Materialisme
Naturalisme
Materialisme: promissoir –
Naturalisme verklaart?
Materialistisch gods­beeldBeeld: materialistisch gods–
Materialistisme
Cirkelredenering
Materie
Christelijke antwoorden
Materie
Materiële implicatieImplicatie: materiële –
Materiële onreinheidOnreinheid: materiële –
Maurist
Geschiedwetenschappen
Maximaliseren
Ethische conventie
Maxime
Wetsethiek
Maximeren
Wetsethiek
Maxwell-Boltzmann­identiteitIdentiteit: maxwell-Boltzmann–
Mechanica
Wetenschap
Mechanica: klassieke –
Wetenschap
Mechanica: quanten–
Wetenschap
Mechanica: quantum–
Quantentheorie
Mechanica: stochastische –
Quanteninterpretaties
Mechanicisme
Mechanicisme
Mechanische verklaringVerklaring: mechanische –
Mechanisme
Transcendent nihilisme
Mechanomorfisme
Vormen van theïsme
Mededogen
Boeddhisme
Medelijden
Boeddhisme
Mediale prefrontale cortex
Holisme
Mediale temporale cortexCortex: mediale temporale –
Medicijnman
Godsgevoel
Medinische verzen
De soeravorm
Medische isolatieIsolatie: medische –
Medische visieVisie: medische –
Meditatie
Immanent monisme
Meem
Geest, Ik, Bewustzijn
Meerderheidsethiek
Meerderheidsethiek
Meervoud
Vormen van posterioriteit
Meervoudige-persoonlijkheids­stoornisStoornis: meervoudige-persoonlijkheids–
Meetkunde: euclidische –
Bijna-eenvoud
Denkfouten
Voorkennis van logica
Meetkunde: niet-Euclidische –
Denkfouten
Voorkennis van logica
Meewerkend voorwerp
Logische anthropie
Melkweg
Vormen van anthropie
Meme
Christelijke antwoorden
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Memeplex
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Mening
Menen en weten
Menselijke schaal
Zede en schaalgrootte
Mensen van het Boek
Mensen van het Boek
Menswetenschap
Menswetenschappen
Mentaal emersionisme
Mentaal emersionisme
Mentaal nihilismeNihilisme: mentaal –
Mercurius
Weerlegbaarheid
Mereologische drogreden
De mereologische drogreden
Mesmerisering
Godsgevoel
Messias
De Messias
Messias: oorlogs–
De Messias
Messias: vredes–
De Messias
Messias­claimClaim: messias–
Messias­pretendent
Jezus historisch beschouwd
Messiasverwachting
Apostelen als informatiestroom
Meta-
Regressie
Meta-­anthropieAnthropie: meta-–
Meta­begripBegrip: meta–
Meta­ethiekEthiek: meta–
Meta­geestGeest: meta–
Meta­geschiedenisGeschiedenis: meta–
Meta­wetenschap
Metawetenschap
Metafysica
Absolute metafysica
Metafysische mogelijkheidMogelijkheid: metafysische –
Metagetuige
Metagetuigen
Metagod
Transcendente regressie?
Metameta­wereldWereld: metameta–
Metanatuurwetenschap
Metanatuurwetenschap
Metaovertuiging
Denkgeloof
Metaquale
Tegen qualia
Metawereld
Veel werelden?
Metempsychose
Boeddhisme
Immanente geloven
Methode: wetenschappelijke –
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Methodische twijfelTwijfel: methodische –
Methodologie
Geestelijke uitrusting
Methodologie
Sciëntisme
Tegen betrouwbaar weten
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Methodologisch naturalisme
Methodologisch naturalisme
Stelt wetenschap naturalisme?
Methodologisch naturalisme: sterk –
Methodologisch naturalisme
Methodologisch naturalisme: zwak –
Methodologisch naturalisme
Methodologische twijfelTwijfel: methodologische –
Micro­psychismePsychisme: micro–
Middel: geestverruimend –
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Middelmatigheids­beginselBeginsel: middelmatigheids–
Middenterm: ongedeelde –Ongedeelde middenterm
Mijzelf
Mijzelf
Minachting
Angst voor overgave
Mingana­collectieCollectie: mingana–
Mini­heelalHeelal: mini–
Miniatuur­zonnenstelselZonnenstelsel: miniatuur–
Minimale wereldWereld: minimale –
Minuskel
Teksttypen
Minutia
Lukas
Mirakel
Wonderen onmogelijk?
Mirre
Lijk verwijderd door Jozef van Arimathea?
Mishandeling: dieren–
Dierlijden
Misleiding: zelf–
Zelfmisleiding
Misleiding: zins–
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Misologie
De oordeelsopties
Misselijkheid
Het limbisch systeem
Mithraïsme
Geloofsverklaringen
Mitochondriale EvaEva: mitochondriale –
Mizzi­steengroeveSteengroeve: mizzi–
Mjoho renge kjo: am –Am Mjoho renge kjo
Modaal ontologisch godsbewijsGodsbewijs: modaal ontologisch –
Modale logicaLogica: modale –
Modaliteit: arestoteliaans-causale –
Toereikende grond
Model
Irreducibiliteit van representeren
Model: gidsgolf–
Quanta volgens Bohm
Model: mogelijke-beschrijvingen–
Bereikbaarheidsrelaties
Model: mogelijke-werelden–
Het mogelijke-wereldenmodel
Model: orthodox –
Het quantenzenomodel
Model: princeton-–
Snaartheorie
Model: quantenzeno–
Het quantenzenomodel
Model: veel-werelden–
Veel werelden?
Model: wiskundig –
Toe te voegen
Modelleren
Irreducibiliteit van representeren
Modus ponens
Logica
Voorkennis van logica
Moeitevol solipsismeSolipsisme: moeitevol –
Moerasman
Naturalisme en weten
Mogelijke wereldWereld: mogelijke –
Mogelijke-beschrijvingen­modelModel: mogelijke-beschrijvingen–
Mogelijke-werelden­modelModel: mogelijke-werelden–
Mogelijkheid
Christelijke mogelijkheid
De drogreden der mogelijkheid van het voostelbare
Fundamentele posterioriteit
God en vrijheid
Kenbaarheid
Modale logica
Mogelijkheid
Mogelijkheid: absolute –
God en vrijheid
Mogelijkheid: aristotelische –
Het mogelijke-wereldenmodel
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Mogelijkheid: epistemische –
Mogelijkheid
Mogelijkheid: fysische –
Mogelijkheid
Mogelijkheid: logische –
Mogelijkheid
Mogelijkheid: metafysische –
Mogelijkheid
Mogelijkheid: nomologische –
Eindigheid
Mogelijkheid: ontische –
Mogelijkheid
Mogelijkheid: relatieve –
God en vrijheid
Mogelijkheid: werkelijke –
Bereikbaarheidsrelaties
Molinisme
De best mogelijke wereld
Onze wil onvrij?
Moment: waarnemer–Waarnemer­moment
Mona Lisa
Absolute ethiek
Monade
Eenheid
Mondelinge Wet
De Talmoeds
Jezus in Joodse bronnen
Monisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Eenheid
Immanent monisme
Monisme
Transcendentieproblemen
Monisme: ethisch –
Zedelijk monisme
Monisme: finaal –
Finaal monisme
Monisme: limiet–
Eenheid
Monisme: spiritueel –
Immanent monisme
Monisme: zedelijk –
Zedelijk monisme
Monistische wereld
W₁
Mono­latrieLatrie: mono–
Mono­theïsmeTheïsme: mono–
Monon
Eenheid
Mononoëtisme
Mononoëtisme
Monotheïsme
Heilsgeloof
Moore: wet van –
Wetten
Mop
De drogreden der heiligenschijn
Moraal
Ethiek
Moraal: conventionele –
Ethische conventie
Moreel
Ethiek
Morele imperatiefImperatief: morele –
Morele normNorm: morele –
Morele ontologieOntologie: morele –
Morele ordeOrde: morele –
Morele verplichting
Existentie
Mormonisme
Mormonisme
Mormoon
Mormonisme
Mosaïsche Wet
Thoraïsche religies
Moslim­terroristTerrorist: moslim–
Mosterdzaadje
Uitverkiezing
Motief
Neurologische aanpassing
Mozaïshe WetWet: Mozaïshe –
MPFC
Holisme
MT
Zicht
Mu'tazilah
Algemene tegenargumenten
De Islam
Multiversum
Veel werelden?
Multiversum: niveau-II–
Anthropische uniciteit
Multiversum: niveau-IV–
Anthropische uniciteit
Mummie
Opstandingsclaims
Münchhausens trilemma
Skepsis omtrent oordelen
Munt­worpWorp: munt–
Munten­paradoxParadox: munten–
Muratori: canon –Canon Muratori
Muziek
Schoonheid
Mysteriegodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Mysterium tremendum
Het doel
Mythe
Argumenten tegen de Bijbel
Mythe: afgods–
De Bijbelse leer
Mythische worstelingWorsteling: mythische –
Mythologie
Argumenten tegen de Bijbel
Mythologie: indische –
Het Oude Verbond
Na­kennisKennis: na–
Naakt­branding
Wie stal Jezus' lijk?
Naam
Namen
Naam­christen
Bezwaren tegen de kerk
Naamgeving
Drogredenen van naamgeving
Naamgeving: betrekkelijke –
Drogredenen van naamgeving
Naamgeving: verklarende –
Drogredenen van naamgeving
Nabeeld
Tegen qualia
Nacht: sabbats–
Jezus' lijk wanneer gestolen?
Nachtmerrie
Pijn
Nagloei
Epistemische anthropie
Naief realismeRealisme: naief –
Namense vertaling
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
Narcose
Pijn
Nasikh
Abrogatie
Nationalisme
Egoïsme en altruïsme
Naturalisme
Naturalisme
Tegen deïsme
Naturalisme: epistemisch –
Naturalisme
Naturalisme: methodologisch –Methodologisch naturalisme
Naturalisme: ontologisch –
Naturalisme
Naturalisme: promissoir –
Naturalisme verklaart?
Naturalisme: wetenschap en –Wetenschap en naturalisme
Naturalistische drogredenDrogreden: naturalistische –
Natuur
De natuur van de transcendente geest
Fysische anthropie
Heilsvragen
Het bewijs uit bestuur
Natuur: boeddha–
Monisme
Natuur­constanteConstante: natuur–
Natuur­krachtKracht: natuur–
Natuur­regelRegel: natuur–
Natuur­wetWet: natuur–
Natuur­wetenschapWetenschap: natuur–
Natuurgodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Natuurkundig realismeRealisme: natuurkundig –
Natuurkundige causale afsluiting
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Natuurkundige waarschijnlijkheidWaarschijnlijkheid: natuurkundige –
Natuurlijk kwaad
Machtsbeperking
Natuurlijk kwaad
Natuurlijke categorieCategorie: natuurlijke –
Natuurlijke openbaring
Immanent dilemma
Natuurlijke selectieSelectie: natuurlijke –
Natuurvariabele
Variabele natuur„constanten”
Natuurwet: absolute –
Wonderen onmogelijk?
Natuurwet: relatieve –
Wonderen onmogelijk?
Navel
Immanente eenheid
Negatie
Posterioriteit van negatie
Negatief
Posterioriteit van negatie
Negatief getal
Posterioriteit van negatie
Negativiteit
Posterioriteit van negatie
Nekwervel
De drogreden der mogelijkheid van het voostelbare
Neo­darwinismeDarwinisme: neo–
Neo­positivismePositivisme: neo–
Neoärianisme
Jehova's Getuigen
Neocortex
Pijn
Neoplatonisme
Arianisme
Celsus' bezwaren
Transcendentisme
Nepotisme
Egoïsme en altruïsme
Nest-­cel
Breinstructuur
Net: drogreden van het vis–
De drogreden van het visnet
Net: vis–
De drogreden van het visnet
Netvlies
Zicht
Neurathian bootstrap
De kengrond
Neurologie
Naturalisme en weten
Neurologische aanpassingAanpassing: neurologische –
Neurologische afwijkingAfwijking: neurologische –
Neuroloog
Qualia
Neuron: spiegel–
Het postlimbisch systeem
Pantheïsme
Neus
Immanente eenheid
Nevennaturalisme
Wereldgeloof
Newcombs paradoxParadox: Newcombs –
Nierdonatie: altruïstische –
Bezwaren tegen de kerk
Nierdonatie: tweezijdig anonieme –
Bezwaren tegen de kerk
Niet
Propositielogica
Niet-bestaan
Fundamentele posterioriteit
Niet-Christen
De niet-Christen
Niet-Euclidische meetkundeMeetkunde: niet-Euclidische –
Niets
Iets irreducibel tot niets
Niets
Schepping uit niets
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Niets: schepping uit –Schepping uit niets
Nieuwe TestamentTestament: nieuwe –
Nihil
Schepping uit niets
Nihilisme
Niets
Nihilisme
Nihilisme: absoluut –
Totaal nihilisme
Nihilisme: epistemisch –
Epistemisch nihilisme
Nihilisme: ethisch –
Ethisch nihilisme
Nihilisme: libertair –
Wilsonvrijheid
Nihilisme: mentaal –
Materialisme
Nihilisme: noumenaal –
Noumenaal nihilisme
Nihilisme: phanerisch –
Phanerisch nihilisme
Nihilisme: rationeel –
Rationeel nihilisme
Nihilisme: significatief –
Significatief nihilisme
Nihilisme: temporeel –
Temporeel nihilisme
Nihilisme: totaal –
Totaal nihilisme
Nihilisme: transcendent –
Transcendent nihilisme
Nihilo: creatio ex –Creatio ex nihilo
Nim: 1-2-3-–
Behoudswetten
Niqaab
Personificatie
NirvanaNirwana
Nirwana
Boeddhisme
Een saaie hemel?
Hindoeïsme
Is het kwaad slechts hechting?
Nis: graf–
Jezus bleef in het graf
Nitsjiren
Boeddhisme
Niveau-II­multiversumMultiversum: niveau-II–
Niveauwisseling
De drogreden van de niveauwisseling
Tegen deïsme
No free lunch-theorema
Inductie informatietheoretisch
Nomade
Heidense oorsprong van de Bijbel?
Nomalie
Anomalie
Nomen sacrum
Teksttypen
Nominatief
Logische anthropie
Nomologische mogelijkheidMogelijkheid: nomologische –
Non-contradictie: wet der –
Wilsvrijheid
Non­identiteit
Nonidentiteit
Noncognitivisme
Theologisch Noncognitivisme
Zedelijk noncognitivisme
Noncognitivisme: theologisch –
Theologisch Noncognitivisme
Noncognitivisme: zedelijk –
Zedelijk noncognitivisme
Nonidentiteits­probleem
Nonidentiteit
Noodlot
Islam en Gods goedheid
Noodzaak
Gods contingentie
Gods noodzakelijk bestaan
Noodzaak: relatieve –
Gods noodzakelijk bestaan
Noodzaak: voorwaardelijke –
Gods noodzakelijk bestaan
Noodzakelijk bestaanBestaan: noodzakelijk –
Noodzakelijk bestaand wezen
De bestaansgrond
Noodzakelijk wezenWezen: noodzakelijk –
Noodzakelijke waarheidWaarheid: noodzakelijke –
Noodzakelijkheid
Modale logica
Noorden
De zedepijl
Norm
Formele posterioriteit
Norm: morele –
Godsbewijzen uit zedenorm
Norm: zede–
Godsbewijzen uit zedenorm
Normalisatie
Interne epifenomenen
Normatieve ethiekEthiek: normatieve –
Normativiteit
Godsbewijzen uit zedenorm
Notie
Metabegrippen
Noumenaal nihilismeNihilisme: noumenaal –
Noumenon
De transcendentistische wereld
Dinge an sich
Immanente orde als begrip
Voorkennis van de wereld
Nova: super–Super­nova
Nu
Christelijke tijd
Het bestaan van tijd
Relatieve verwijzingen
Voorkennis van tijd
Nu: hier en –
Wₐ
Nul-bits­verklaringVerklaring: nul-bits–
Nul: esthetische –
Waarde
Nul: feitelijk –
Het feitelijk oneindig
Nul­hypotheseHypothese: nul–
Nulmaat
Het gradatiebewijs
Maattheorie
Object
Sub- en object
Objectief toevalToeval: objectief –
Objectieve werkelijkheid
Klassieke godsbewijzen
Objectiviteit
De transcendentistische wereld
Immanent dilemma
Observatie­kalenderKalender: observatie–
Occasionalisme
Occasionalisme
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Occultisme
Negatieve ervaring
Oceaan
Vormen van anthropie
Ochtend­sterSter: ochtend–
Ockhams scheermes
Restrictieparadoxen
Oer­bestaanBestaan: oer–
Oer­knalKnal: oer–
Oerknal­theorieTheorie: oerknal–
Oerzaak
De oerzaak
Of
Propositielogica
Offer
Judaïsme
Plantinga's excellentie
Offer: jezus' –
Jezus' offer
Offer: zond–
Reddingsbeelden
Offer­maalMaal: offer–
Ofwel-operator
Mechanicisme
Olbers: paradox van –Paradox van Olbers
Olifant
Anthropische uniciteit
Omgekeerde causaliteitCausaliteit: omgekeerde –
Omphalos­hypotheseHypothese: omphalos–
Omphalos­schepping
Naturalisme verklaart?
Onafhankelijke aanwijzingAanwijzing: onafhankelijke –
Onafhankelijkheid
De situatie in het Romeinse Rijk
Overeenstemmende getuigen
Transcendente onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid: gezichtspunts–Gezichtspunts­onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid: perspectief–Perspectief­onafhankelijkheid
Onbegrensdheid
Natuurwetenschappen
Onbepaalbaarheids­beginselBeginsel: onbepaalbaarheids–
Onbepaaldheid
Quanta: standaardinterpretatie
Onbepaaldheid: gödel–
Basisbegrippen
Onberekenbaarheid
Quantaal bewustzijn
Onbeschreven bladBlad: onbeschreven –
Onbewogen beweger
Het bewijs uit beweging
Transcendente God
Onbewuste beïvloedingBeïvloeding: onbewuste –
Onbewuste hallucinatieHallucinatie: onbewuste –
Oncontroleerbaarheids­argumentArgument: oncontroleerbaarheids–
Ondefinieerbaarheidsstelling
Onverklaarbaarheid
Onderbepaaldheid
Onderbepaaldheid
Onderbewuste
Ethisch nihilisme
Onderhoudende oorzaakOorzaak: onderhoudende –
Ondermaanse
Immanentisme
Ondermijning: zelf–
De zelfondermijnende getuige
Onderscheid
Monisme
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Onderwerp
Logische anthropie
Onderzoek: brein–
Qualia
Onderzoek: bronnen–
De feiten
Oneindig verledenVerleden: oneindig –
Oneindig: feitelijk –
Het feitelijk oneindig
Oneindige informatie-inhoudInformatie-inhoud: oneindige –
Oneindige recursie
Oneindige recursie
Oneindige regressie
Oneindige regressie
Oneindige toekomstToekomst: oneindige –
Oneindige verzamelingVerzameling: oneindige –
Oneindigheid
Eindigheid
Immanentieproblmen
Oneindigheid
Semantische godsbewijzen
Oneindigheid: aftelbare –
Telbaar oneindig
Oneindigheid: ontelbare –
Het ontelbaar oneindige
Oneindigheid: overaftelbare –
Het ontelbaar oneindige
Oneindigheid: telbare –
Telbaar oneindig
Onfeilbaarheid
Onfeilbaarheid
Transcendente onfeilbaarheid
Transcendente prioriteit
Onfeilbaarheid: actieve –
Bepaalt God het goede?
Onfeilbaarheid: gods –
Bepaalt God het goede?
Onfeilbaarheid: passieve –
Bepaalt God het goede?
Ongedeelde middenterm
Drogredenen van naamgeving
Ongefundeerd wedervarenWedervaren: ongefundeerd –
Ongeloof
Wensdenken
Ongeloof: algemeen –
Wensdenken
Ongeloof: argument uit persoonlijk –Argument uit persoonlijk ongeloof
Ongeloof: persoonlijk –
Wensdenken
Ongerechtvaardigde inductieInductie: ongerechtvaardigde –
Ongerijmde
Bewijs uit het ongerijmde
Onherleidbaar complex systeemSysteem: onherleidbaar complex –
Onkunde
Posterieure zelfkennis
Onkunde: zelf–
Posterieure zelfkennis
Onovertrefbaarheid
Plantinga's excellentie
Onpartijdige geschiedvorsingGeschiedvorsing: onpartijdige –
Onredelijk argumentArgument: onredelijk –
Onredelijke effectiviteit van wiskundeWiskunde: onredelijke effectiviteit van –
Onredelijkheid
Posterieure zelfkennis
Onreinheid: materiële –
Reddingsbeelden
Onreinheid: rituele –
Reddingsbeelden
Ontdekking
Logica
Ontelbare oneindigheidOneindigheid: ontelbare –
Ontferming
Jezus historisch beschouwd
Onthechting
Is het kwaad slechts hechting?
Ontiek
Ontiek
Ontisch causale relatieRelatie: ontisch causale –
Ontische goedheidGoedheid: ontische –
Ontische mogelijkheidMogelijkheid: ontische –
Ontische onvoorspelbaarheidOnvoorspelbaarheid: ontische –
Ontkend contrastContrast: ontkend –
Ontkenning
Posterioriteit van negatie
Ontkerstening
Algemene tegenargumenten
Ontledings­probleemProbleem: ontledings–
Ontmenselijken
De inhoud van ethisch gevoel
Ontologie: morele –
Absolute ethiek
Ontologisch godsbewijsGodsbewijs: ontologisch –
Ontologisch naturalismeNaturalisme: ontologisch –
Ontstaan
Gods contingentie
Ontstaan: precair –
Nonidentiteit
Ontstaan: quantum–
Schepping uit niets
Ontvanger
Immanente eenheid
Ontvankelijk veldVeld: ontvankelijk –
Ontwerp
Alwetendheid
Naturalisme en orde
Veel werelden?
Ontwerper
Veel werelden?
Ontwerpruimte
Anthropische uniciteit
Ontwikkelings­psychologiePsychologie: ontwikkelings–
Onverklaarbaarheid
Onverklaarbaarheid
Onvermogen
Ethiek uit onvermogen
Onvermogen: intentioneel –
Ruimtebesef
Onverschillig heelalHeelal: onverschillig –
Onverschilligheid
Denkwijzen
Onverschilligheid
Onverschilligheids­beginselBeginsel: onverschilligheids–
Onverschilligheids­postulaat
Naturalisme verklaart?
Onvolledigheid
Onvolmaaktheid is posterieur
Onvolledigheidsstelling
Denkfouten
Onvolmaaktheid
Ontologische godsbewijzen
Onvolmaaktheid is posterieur
Onvoltooidheid
Onvolmaaktheid is posterieur
Onvoorspelbaarheid
Causaliteitswetten
Epistemische wilsvrijheid
Onvoorspelbaarheid
Voorspelbaarheid
Onvoorspelbaarheid: epistemische –
Onvoorspelbaarheid
Onvoorspelbaarheid: ontische –
Onvoorspelbaarheid
Onvoorspelbaarheid: theletische –
Onvoorspelbaarheid
Onvoorstelbaarheid: drogreden der –Drogreden der onvoorstelbaarheid
Onvoorzienbaarheid
Onvoorspelbaarheid
Onvrijheid
De beslissing
Onvrijheid: wils–
Wilsonvrijheid
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Onwaar geloofGeloof: onwaar –
Onwaarheid
Fundamentele posterioriteit
Posterioriteit van negatie
Onweerstaanbare genadeGenade: onweerstaanbare –
Onweetbaarheid: principiële –
Epistemische wilsvrijheid
Onwetendheid
Is de „aanvaardbare geest” incoherent?
Onwetendheidsvormen: vijf –Vormen van onwetendheid: vijf –
Onwillekeurigheid
Voorspelbaarheid
Onzekerheid
Toe te voegen
Onzekerheid: epistemische –
Het mogelijke-wereldenmodel
Onzekerheids­relatieRelatie: onzekerheids–
Oog om oog
Kwaad en een goede God
Oog: geestes–Geestes­oog
Oogklep
De drogreden van de oogkleppen
Oordeel
Gedachte
Nieuw-Testamentische religies
Overtuigingen
Skepsis omtrent oordelen
Oordeelsabsolutisme
Absoluut weten
Oordeelsskepticisme
Skepsis omtrent oordelen
Oorkondenleer
Geschiedwetenschappen
Oorlog
Christelijk pacifisme
Oorlog: joodse –
Betrouwbaarheid van het NT
Oorlogs­messiasMessias: oorlogs–
Oorsprong
Heidense oorsprong van de Bijbel?
Oorsprong: heelal–
Kosmologie
Oorzaak: eerste –
Causale godsbewijzen
Oorzaak: eind–
Agentuur
Oorzaak: onderhoudende –
Transcendente God
Oorzaak: zelf–
Wilsvrijheid
Oorzaak: zijns–
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Oorzakelijkheid
Causaliteit
Kennis van causaliteit irreducibel tot ervaring
Oosterse religieReligie: oosterse –
Op de man spelen
De genetische drogreden
Open systeem
Wetten
Openbaring
Immanent dilemma
Openbaring: natuurlijke –Natuurlijke openbaring
Operationaliteit
Operationaliteit
Operationele semantiek
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Immanente betekenis
Interactie tussen stof en geest immanent beschouwd
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Operator: bindings–
Modale relativa
Operator: hyperintensionele –
Tegen modale ontologische godsbewijzen
Opgravings­expeditieExpeditie: opgravings–
Opinie
Opinies omtrent anthropie
Opper­geestGeest: opper–
Opper­godGod: opper–
Oppervlakte­spanningSpanning: oppervlakte–
Opperwezen
Absolute metafysica
Heilsgeloof
Oprechtheid
Eisen aan een transcendente geest
Oproep
De oproep
Opstanding
Jezus' opstanding
Opstanding: vleselijke –
Jezus' opstanding
Opstandings­lichaamLichaam: opstandings–
Opstandingsclaim
Opstandingsclaims
Optica
Wetenschap
Optica: golf–Golf­optica
Optica: stralen–
Wetenschap
Optie: overige –
het verdwenen contrast
Optimale wereldWereld: optimale –
Optische illusieBedrog: gezichts–
Optreden: cameo-–Cameo-­optreden
Opvolgers­axiomaAxioma: opvolgers–
Orakel
Immanent dilemma
Orbitofrontale cortexCortex: orbitofrontale –
Orde
Beschrijving en verklaring
Hogere-ordedekpunten
Immanente orde als begrip
Immanente orde mogelijk?
Islam en orde
Naturalisme en orde
Naturalisme en rijkdom
Orden van logica
Plausibiliteit
Solipsisme en orde
Transcendente orde
Voorkennis van orde
Orde-eiland
Eilanden van orde
Orde: morele –
Godsbewijzen uit zedelijke orde
Orde: tweede-–
Regressie
Orde: wereld–
Orde en wonderen
Orde: zedelijke –
Godsbewijzen uit zedelijke orde
Ordegevoel
Ordegevoel
Ordening: evaluatie–
Zelfverwijzing
Ordinaliteit
Verzamelingenleer
Organel: brein–
Het limbisch systeem
Organel: god-–God-­organel
Organisatie: zelf–
Naturalisme en orde
Volgt rede uit structuur?
Oriëntatie
Transcendente onafhankelijkheid
Origineel
Relativiteit is posterieur
Ornithologie: huiskamer–Huiskamer­ornithologie
Orthodox modelModel: orthodox –
Orthodoxie
Heilsgeloof
Orthodroom
Coherentie
Orthopathie
Heilsgeloof
Orthopraxie
Heilsgeloof
Oscillatie
Heelaloscillatie
Oscillatie: heelal–
Heelaloscillatie
Wereldgeneratoren
Oscillerend heelalHeelal: oscillerend –
Ossuarium
Geen graf?
Ostrakon
De historische bronnen
Othman­KoranKoran: othman–
Oude TestamentTestament: oude –
Oude Verbond
Het Oude Verbond
Ouder­heelalHeelal: ouder–
Overaftelbare oneindigheidOneindigheid: overaftelbare –
Overdrijving
Christendom en Gods goedheid
Overeenkomstbegrip van waarheid
Immanente antwoorden
Overeenstemming
Overeenstemmende getuigen
Overgave
Angst voor overgave
Overige optieOptie: overige –
Overlevering
De hadith
Overlevers­vertekeningVertekening: overlevers–
Overtuiging
Denkgeloof
Gedachte
Menen en weten
Overtuigingen
Overtuiging: populaire –
Wensdenken
Overtuigings­herzieningHerziening: overtuigings–
P-­celCel: p-–
Paarbaarheid
Oneindigheid
Paaslam
De feiten
Pacifisme
Christelijk pacifisme
Pad
Irreducibiliteitsbewijzen
Paddo
Holisme
Paedofilie
Minimale ethiek
Palaeografie
Het Oude Testament
Palaeologie
Geschiedwetenschappen
Palaeontologie
Geschiedwetenschappen
Paleodictyon nodosum
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Paleografie
Geschiedwetenschappen
Palimpsest: sana'a-–
De Koran
Palingenese
Immanente geloven
Palmzondag
Apostelen als informatiestroom
Pan­psychismePsychisme: pan–
Panentheïsme
Pantheïsme
Transcendentieproblemen
Panentheïstische immanentistImmanentist: panentheïstische –
Pannetje kook
God betaalt
Pantheïsme
De inhoud van personificatie
Pantheïsme
Transcendentieproblemen
Pantheïstisch godsbewijsGodsbewijs: pantheïstisch –
Panthelisme
Immanente wilsvrijheid
Quantale wil
Parabel
Parabel: twee vrienden
Scheppingsparabel
Transcendentieparabel
Parabolisch heelalHeelal: parabolisch –
Paradigma
Paradigmata
Paradigmawisseling
Paradigmata
Paradijs
Wilsharmonie
Paradox
Alwetendheidsparadoxen
De kortste samenvatting
Het begin van het heelal
Paradox van bepaalde Cartesianen
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Paradox van Bertrand
Onverschilligheid
Paradox van Boltzmann
Boltzmanns breinparadox
Paradox van Epimenides
De antinomie
Paradox van Grelling
Irreducibiliteit van representeren
Paradox van het absolute worden
Het bestaan van tijd
Paradox van Olbers
Kosmologie
Paradox: agar-agar–
Redegevoel
Paradox: allais' –
Redegevoel
Paradox: alwetendheids–
Alwetendheidsparadoxen
Paradox: berksons –
Redegevoel
Paradox: Berksons –
Toe te voegen
Paradox: bertrands –
Onverschilligheid
Paradox: Boltzmanns brein–
Boltzmanns breinparadox
Paradox: bovengemiddeldheids–
Redegevoel
Paradox: cantors –
Machtsverzamelingen
Paradox: Cantors –
Alwetendheid
Paradox: Curry's –
De pronomie
Paradox: Fermi–
Toe te voegen
Paradox: identiteits–
Immanente identiteit
Paradox: koorden–
Onverschilligheid
Paradox: kripkenstein –
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Paradox: leugenaars–
De antinomie
Paradox: logische –
De antinomie
Paradox: munten–
Onverschilligheid
Paradox: Newcombs –
Transcendente rede
Paradox: petersburg–
Kansrekening
Paradox: prijs–
Onverschilligheid
Paradox: restrictie–
Restrictieparadoxen
Paradox: ross' –
Zedelijk noncognitivisme
Paradox: simpsons –
Redegevoel
Paradox: tijdreis–
Transcendente rede
Paradox: turing–
Het quantenzenomodel
Paradox: voorwoord–
Nakennis van rede
Paradox: vrijheids–
De beslissing
Paradox: wetenschaps–
Modale logica
Parakletos
Een veranderde Bijbel?
Parallel­schakelingSchakeling: parallel–
Parallellen­axiomaAxioma: parallellen–
Parallellisme
Parallellisme van stof en geest
Parallellisme: psychofysisch –
Geest en stof
Parallellisme van stof en geest
Parallelogram: krachten–
Epistemische anthropie
Paranoia
Zielkunde
Paranomasia
Lukas
Nieuw-testamentische feiten
Parasitisme
De drogreden van het parasitisme
Pareidolie
Personificatie
Pareto-optimaliteit
Plantinga's excellentie
Pariëtaal-temporele junctieJunctie: pariëtaal-temporele –
Pariëtaalkwab
Holisme
Pariëtale cortexCortex: pariëtale –
Parsimonie
Informatiekundige begrippen
Ockham's scheermes
Parthenogenese
Jezus' geboorte
Participatie
Causale godsbewijzen
Partij
Angst voor overgave
Partijdigheid
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
Partitie
Verzamelingenleer
Partner­keuzeKeuze: partner–
Parvo­celCel: parvo–
Pascal: driehoek van –Driehoek van Pascal
Pascals weegschaalWeegschaal: Pascals –
Pascha­feestFeest: pascha–
PassiegeschiedenisGeschiedenis: lijdens–
Passieve onfeilbaarheidOnfeilbaarheid: passieve –
PassieverhaalVerhaal: lijdens–
Patriottisme
Egoïsme en altruïsme
Patroon
Christelijke antwoorden
Pauli­beginselBeginsel: pauli–
Pavlov­reflexReflex: pavlov–
Pax Augusta
De situatie in het Romeinse Rijk
Pax Romana
De situatie in het Romeinse Rijk
PCC
Holisme
Peano-­axiomaAxioma: peano-–
Peano­axiomaAxioma: peano–
Penningmeester: stads–Stads­penningmeester
Per-sona
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Perceptie
Alwetendheid
Perceptie: kleur–
Toe te voegen
Perdurantisme
Transcendente tijd
Perfectie
Maydoles argument
Onvolmaaktheid is posterieur
Performatieve tegenspraakTegenspraak: performatieve –
Periklytos
Een veranderde Bijbel?
Perkament
Teksttypen
Permissie
Relativiteit is posterieur
Permissiviteit
Relativiteit is posterieur
Perpetuum mobile
Thermodynamica
Persona
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Personificatie
Personificatie
Personnage
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Persoon
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Persoon: goddelijke –
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Persoonlijk geloof: drogreden van het –Drogreden van het persoonlijk geloof
Persoonlijk ongeloofOngeloof: persoonlijk –
Persoonlijk ongeloof: argument uit –Argument uit persoonlijk ongeloof
Persoonlijk ongeloof: drogreden van het –Drogreden van het persoonlijk ongeloof
Persoonlijkheid
Generieke tegenargumenten
Kalam-argumenten
Persoonlijkheid: virtuele –
Externe epifenomenen
Perspectief
Transcendente onafhankelijkheid
Perspectief­onafhankelijkheid
Wetten
Perspectief­puntPunt: perspectief–
Pessimistische inductieInductie: pessimistische –
Pest­epidemieEpidemie: pest–
Petersburg­paradoxParadox: petersburg–
Petitio principii
Cirkelredenering
Phanerisch idealismeIdealisme: phanerisch –
Phanerisch nihilismeNihilisme: phanerisch –
Phaneron
De binnenwereld
De transcendentistische wereld
Dinge an sich
Immanente orde als begrip
Phanerisch nihilisme
Phenomenalisme
Voorkennis van de wereld
Phiverschijnsel: kleuren-–Verschijnsel: kleuren-phi–
Pi
Het feitelijk oneindig
Piek
Dekpuntswiskunde
Het deklandschap
Pijl: tijds–Tijds­pijl
Pijl: zede–
De zedepijl
Transcendente zin
Pijn
Dierlijden
Inhoudelijke posterioriteit
Pijn
Qualia
Tegen qualia
Pijn: animale –
Dierlijden
Pijn: geestes–
Dierlijden
Pijn
Pijn: lichaams–
Dierlijden
Pijn
Pijn: ziels–
Dierlijden
Pijn
Pilatusinscriptie
De historische bronnen
Pinksteren
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Pinksteren
Plaat­tektoniekTektoniek: plaat–
Plaatje: droste–
Oneindige regressie
Regressie
Plaatsgebonden feitFeit: plaatsgebonden –
Plaatsvervanging
Plaatsvervanging
Placebo-effect
Ordegevoel: manipulatie
Plagen: tien –
Christendom en Gods goedheid
Plannen
Het postlimbisch systeem
Plantinga
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Plat vlakVlak: plat –
Plato
Transcendentalisme
Plato's grotGrot: plato's –
Platonische ideeIdee: platonische –
Platonische vormVorm: platonische –
Plausibiliteit
Plausibiliteit
Tegen deïsme
Plezier
Angst voor overgave
Plicht
Absolute ethiek
Transcendente waarden
Plicht: zede–
De zedepijl
Godsbewijzen uit zedelijke orde
Naturalistische ethiek
Tegen transcendente zede
Pluralisme
Eindige veelheid
Monisme
Pluralisme
Pluralisme: zedelijk –
Zedelijk pluralisme
Polemiek
Geschiedwetenschappen
Polytheïsme
Eindige bovennatuurlijke machten
Ponden: parabel van de –
Romeins perspectief
Ponens: modus –Modus ponens
Populaire overtuigingOvertuiging: populaire –
Positief
Posterioriteit van negatie
Positief denkenDenken: positief –
Positief getal
Posterioriteit van negatie
Positivisme
Ervaring is posterieur
Metawetenschap
Naturalisme
Positivisme: logisch –
Immanentieproblmen
Sciëntisme
Positivisme: neo–
Sciëntisme
Positron
Immanente eenheid
Possibilisme
Bereikbaarheidsrelaties
Post hoc ergo propter hoc
Is causaliteit correlatie?
Posterieur begripBegrip: posterieur –
Posterieure cingulate cortex
Holisme
Posterieure eigenschapEigenschap: posterieure –
Posterieure zelfkennisZelfkennis: posterieure –
Posteriori: a –
Restrictieparadoxen
Voor- en nakennis
Posterioriteit
Prioriteit en posterioriteit
Posterioriteit: formele –
Formele posterioriteit
Posterioriteit: transitieve –
Vormen van posterioriteit
Postlimbisch systeem
Het postlimbisch systeem
Postulaat: onverschilligheids–Onverschilligheids­postulaat
Pot: Russells thee–Theepot: Russells –
Pot­scherf
De historische bronnen
Potentiaal: bereidheids–Bereidheids­potentiaal
Potentialiteit
Causale godsbewijzen
Potentie
Fundamentele posterioriteit
Potentie- en concept­interpretatieInterpretatie: potentie- en concept–
Potentieel: quantum–
Kosmologie
Potentiële energie
Het bewijs uit beweging
Pragmatisch argumentArgument: pragmatisch –
Pragmatisch probleem van het kwaadKwaad: pragmatisch probleem van het –
Pre-Othman­koranKoran: pre-Othman–
Precair ontstaanOntstaan: precair –
Predestinatie
Uitverkiezing
Vijandschap tegen God
Predestinatie: biochemische –
Chemische anthropie
Predikaat
Predikatenlogica
Predikaten­logicaLogica: predikaten–
Prefect
Klassieke historici
Prefrontale cortexCortex: prefrontale –
Prelimbisch systeem
Het prelimbisch systeem
Premisse
Bewijs uit het ongerijmde
Premotoriek
Wilsvrijheid en bewustzijn
Prescriptie
Wetten
Prescriptieve wetWet: prescriptieve –
Prescriptivisme
Zedelijk noncognitivisme
Presentisme
Transcendente tijd
Presuppositie
Presuppositie
Pretendent: messias–Messias­pretendent
Priemgetal
Anthropische uniciteit
Priester
Christendom en Gods goedheid
Judaïsme
Priesterschap: Aaronitisch –
Jezus' offer
Prieur begripBegrip: prieur –
Prieure eigenschapEigenschap: prieure –
Prijs
Angst voor overgave
Prijs: los–
Desertie
Prijs­paradoxParadox: prijs–
Prijsbaarheid
Gods contingentie
Prijzen
Een saaie hemel?
Prikkelaar: genotscentrum–
Geluksethiek
Primair denkenDenken: primair –
Primair iets
De oerzaak
Primaire eigenschapEigenschap: primaire –
Primordiale inhomogeniteitInhomogeniteit: primordiale –
Princeton-­modelModel: princeton-–
Priori: a –
Restrictieparadoxen
Voor- en nakennis
Prioriteit
Prioriteit en posterioriteit
Prioriteit: causale –
Ontiek
Prioriteit: transcendente –
Transcendente prioriteit
Prismata van Sanherib
Het Oude Verbond
Privacyschending
Geluksethiek
Probabilistisch probleem van het kwaadKwaad: probabilistisch probleem van het –
Probleem van het kwaadKwaad: probleem van het –
Probleem: adoptie–Adoptie­probleem
Probleem: discriminatie–
Redegevoel
Probleem: drie-deeltjes–
Theoretische wetenschapsgrenzen
Wetenschappelijke reductie
Probleem: extraductie–
Irreducibiliteit van representeren
Probleem: horizon–Horizon­probleem
Probleem: leer–
Voorkennis van logica
Probleem: maat–Maat­probleem
Probleem: nonidentiteits–Nonidentiteits­probleem
Probleem: ontledings–
Fysicalisme
Probleem: rechtvaardigings–
Voorkennis van logica
Probleem: samenstellings–
Fysicalisme
Probleem: toepassings–
Voorkennis van logica
Proces: drievoudig alfa–
Vormen van anthropie
Proces­structuurStructuur: proces–
Procuratiehouder
Klassieke historici
Procurator
Klassieke historici
Profetie
Profetieën omtrent Jezus
Proiectio
De drogreden van de oogkleppen
Project: sETI-–
Transcendente regressie?
Projectie
Analogie
Promissoir materialismeMaterialisme: promissoir –
Promissoir naturalismeNaturalisme: promissoir –
Pronomie
De pronomie
Pronomie: waarheidssprekers–
De pronomie
Propositie­logicaLogica: propositie–
Proteoom
Onze wil onvrij?
Protestantse kerkKerk: protestantse –
Protomethodologie
Protomethodologie
Proton
Fysische anthropie
Proton­massaMassa: proton–
Protosyntactisch niveau
Irreducibiliteit van representeren
Prudentieel argumentArgument: prudentieel –
Psalm
De Bijbelse leer
Psalmist
De Bijbelse leer
Pseudepigraaf: vroegchristelijke –
Apostolische bronnen
Pseudepigrafon
Apostolische bronnen
Pseudo­religie
Wetenschap
Pseudo­wetenschap
Wetenschap
Pseudohistorie
De aanvang
Pseudomenon
De antinomie
Psilocine
Holisme
Psilocybine
Holisme
Psychedelische toestand
Holisme
Psychisme: cosmo–
Fysicalisme
Psychisme: micro–
Fysicalisme
Psychisme: pan–
Fysicalisme
Panpsychisme
Psychofarmacon
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Psychofysisch parallellismeParallellisme: psychofysisch –
Psychologie
Zielkunde
Psychologie: ontwikkelings–
Voorkennis
Psychologisch sciëntismeSciëntisme: psychologisch –
Psychologisme
Geloof als psychologisme
Psychon
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Psychopaat
Ethisch nihilisme
Psychose: massa–
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Psychotherapeut: rogeriaans –
Externe epifenomenen
Puls: zenuw–
Naturalisme en weten
Pulsatie: heelal–
Wereldgeneratoren
Pulserend heelalHeelal: pulserend –
Punt
Coherentie
Punt: perspectief–
Ingressie
Puurheid
Echtheid
Pyrrhoons skepticismeSkepticisme: Pyrrhoons –
Pythagorisme
Heilsgeschiedenis
pzombieZombie: wijsgerige –
Q
Externe criteria voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
Qader
Islam en Gods goedheid
Quale
Identiteit van qualia
Mijzelf
Qualia
QuantaQuantum
Quanten­mechanicaMechanica: quanten–
Quanten­theorieTheorie: quanten–
Quanten­tunnelingTunneling: quanten–
Quanten­vacuümVacuüm: quanten–
Quanten­zenoëffectEffect: quantenzeno–
Quantenmechanische zwaartekracht­theorieTheorie: quantenmechanische zwaartekracht–
Quantenzeno­modelModel: quantenzeno–
Quantor
Predikatenlogica
Quantum
Bijna-eenvoud
Quantum­bewustzijnBewustzijn: quantum–
Quantum­fluctuatieFluctuatie: quantum–
Quantum­mechanicaMechanica: quantum–
Quantum­ontstaanOntstaan: quantum–
Quantum­potentieelPotentieel: quantum–
Quantum­ruimteRuimte: quantum–
Quantum­veldtheorieVeldtheorie: quantum–
Quantum­verstrengelingVerstrengeling: quantum–
Quantum­wilWil: quantum–
Quantum­wissingWissing: quantum–
Quasi-ergodisch theoremaTheorema: quasi-ergodisch –
Quilt­beginselBeginsel: quilt–
Quinificatie
Zelfverwijzing
Rabbijn
Jezus in Joodse bronnen
Race­conditieConditie: race–
Racisme
Egoïsme en altruïsme
Radicaliteit
Formele posterioriteit
Radio
Eigenschappen van chaos
Rat
Bijna-doodervaringen
Rationalisme: ethisch –
Zedelijke maatstaven
Rationaliteit: volledige –
De beslissing
God en vrijheid
Rationeel intersubjectivismeIntersubjectivisme: rationeel –
Rationeel nihilismeNihilisme: rationeel –
Realisme
Absolutisme
Naturalisme
Wereld: problemen
Realisme: naief –
Menswetenschappen
Realisme: natuurkundig –
Fysicalisme
Realiteit
Relativiteit is posterieur
Realiteit: consensus–
Voorkennis
Reality: virtual –
Voorkennis van de wereld
Receptor: smaak–
Qualia
Recht
Absolute ethiek
Ethiek
Kwaad en een goede God
Rechte hoekHoek: rechte –
Rechter­hersenhelftHersenhelft: rechter–
Rechter­wangWang: rechter–
Rechtvaardigheid
Eisen aan een transcendente geest
Gods rechtvaardigheid
Heilsbeelden
Is God goed?
Rechtvaardiging
Logica
Rechtvaardiging: coherentietheorie van –
Denkgeloof
Rechtvaardigings­probleemProbleem: rechtvaardigings–
Recurreren
Oneindige recursie
Recursie: oneindige –Oneindige recursie
Reddings­beeldBeeld: reddings–
Rede
Absolute rede
Christelijke rede
De rede
Immanent vertrouwen in rede
Immanente rede
Irreducibel tot ervaring
Irreducibiliteit van representeren
Nakennis van rede
Naturalisme en denken
Rede
Rede is posterieur
Rede — inhoud
Redegevoel
Solipsisme en rede
Transcendente rede
Voorkennis van rede
Rede: vertrouwen in de –Vertrouwen in de rede
Rede­borgerBorger: rede–
Rede­gevoelGevoel: rede–
Redelijk getalGetal: redelijk –
Redelijke geloofwaardigheidGeloofwaardigheid: redelijke –
Redelijke wetenschapWetenschap: redelijke –
Redeloze regelmaatRegelmaat: redeloze –
Reden: beginsel van voldoende –Beginsel van voldoende reden
Reden: drog–Drog­reden
Redeneer­foutFout: redeneer–
Redeneer­vermogenVermogen: redeneer–
Redeneerder
Soevereine geest
Redenering: cirkel–
Cirkelredenering
Redevoering
Lukas
Reducibiliteit
Reductie
Reductie
Reductie
Wetenschappelijke reductie
Reductionisme
Wetenschap
Wetenschappelijke reductie
Reductionisme: subjectivistisch –
Toe te voegen
Reëel bewustzijn
Reëel bewustzijn
Reeks: accidenteel geordende –
Cosmologische bewijzen
Reeks: essentieel geordende –
Cosmologische bewijzen
Referentie: zelf–
Denkfouten
Zelfreferentie
Zelfverwijzing
Referentieklasseprobleem
Historische frequentie
Reflex
Het prelimbisch systeem
Reflex: pavlov–
Metabegrippen
Regel
Formele posterioriteit
Inhoudelijke posterioriteit
Wetten
Regel: natuur–
Wetten
Regel: spel–
Tegen transcendente zede
Regelmaat
Belevingswereld
Beschrijving en verklaring
Immanente structuur
Toereikende grond
Wetten
Regelmaat: redeloze –
De drogreden van de algemeenheid
Regelmaatsaanname
Beschrijving en verklaring
Regio: frontopariëtale –
Neurologie
Register­toontaalToontaal: register–
Registers
Registers
Regrediëren
Regressie
Regrediërende voorwaardeVoorwaarde: regrediërende –
Regressie
Regressie
Transcendente regressie?
Regressie­cykelCykel: regressie–
Regressierij
Het deklandschap
Reïficatie
Drogredenen van naamgeving
Reïncarnatie
Boeddhisme
Ethiek
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Hindoeïsme
Immanente geloven
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Reinheid
Reddingsbeelden
Reinheid: sexuele –
De Bijbelse leer
Reis: sabbats–Sabbats­reis
Rekenmachine: bayesiaanse –
Bayesiaanse rekenmachine
Rekenschap
Zedelijke begrippen
Relatie
Begripsfouten
Relatie: bereikbaarheids–
Bereikbaarheidsrelaties
Gods noodzakelijk bestaan
W₀
Relatie: ontisch causale –
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Relatie: onzekerheids–
De onzekerheidsrelatie
Relatief kunnenKunnen: relatief –
Relatieve benoemingBenoeming: relatieve –
Relatieve mogelijkheidMogelijkheid: relatieve –
Relatieve natuurwetNatuurwet: relatieve –
Relatieve noodzaakNoodzaak: relatieve –
Relatieve verwijzingVerwijzing: relatieve –
Relationalisme
Menswetenschappen
Relationele interpretatieInterpretatie: relationele –
Relationele visieVisie: relationele –
Relativisme
Relativisme
Relativisme: epistemisch –
Epistemisch nihilisme
Relativisme: wereld–
Wereldrelativisme
Relativiteit
Bijna-eenvoud
Relativiteit is posterieur
Relativiteit: wereld–
Wereldrelativisme
Relativiteits­beginselBeginsel: relativiteits–
Relativiteits­theorieTheorie: relativiteits–
Relativiteitstheorie: algemene –
De algemene relativiteitstheorie
Quantentheorie
Relativiteitstheorie: speciale –
Conceptualiteit
De speciale relativiteitstheorie
Quantentheorie
Relativum
Relatieve verwijzingen
Relevantie
Drogredenen
Relevantie­logicaLogica: relevantie–
Reliëf: lachis–
Het Oude Verbond
Religie
Absolute metafysica
Angst voor overgave
Negatieve ervaring
Religie: animistische –
Breinstructuur
Religie: chinees-Japanse –
Immanente wereldbeelden
Religie: indische –
Immanente wereldbeelden
Religie: oosterse –
Immanente wereldbeelden
Religie: pseudo–Pseudo­religie
Religie: thoraïsche –
Thoraïsche religies
Religieus leven
Leven
Repliek: veel-werelden–
Veel werelden?
Representatie
Irreducibiliteit van representeren
Wereld: problemen
Representationalisme
Menswetenschappen
Tegen qualia
Reptielen­breinBrein: reptielen–
Res secundum opinionem
Christelijke mogelijkheid
Resonantie
Eigenschappen van chaos
Kennis en wetenschap
Rest: stoffelijke –
Jezus bleef in het graf
Restauratie
Kwaad en een goede God
Restrictie: zelf–
Selectieve inductie
Restrictie­paradoxParadox: restrictie–
Retorsie
Restrictieparadoxen
Retributie
Kwaad en een goede God
Richel
Dekpuntswiskunde
Het deklandschap
Richting van de tijdTijd: richting van de –
Rij: bit–
Gods eenvoud
Rijkdom
Naturalisme en rijkdom
Variëteit en rijkdom
Riposte
De riposte
Rite
De situatie in het Romeinse Rijk
Ritme: circadiane –
Zicht
Ritme: dag-en-nacht–
Zicht
Ritme: slaap-waak–
Zicht
Ritueel
Breinstructuur
Jezus historisch beschouwd
Rituele onreinheidOnreinheid: rituele –
Ritus
De Talmoeds
Robinsonisatie
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Robinsonisering
De best mogelijke wereld
Robuustheid
Eigenschappen van chaos
Rogeriaans psychotherapeutPsychotherapeut: rogeriaans –
Rol
Rolonafhankelijke wetsethiek
Romantiek
Ervaring
Verklaringen voor het gemis
Romeinse Rijk
De situatie in het Romeinse Rijk
Rood­belevingBeleving: rood–
Rood­verschuivingVerschuiving: rood–
Rooms-Katholieke KerkKerk: rooms-Katholieke –
Ross' paradoxParadox: ross' –
Rotatie: aard–
Vormen van anthropie
Wetenschap versus de Bijbel?
Rotatieas
Vormen van anthropie
Rubik's kubusKubus: rubik's –
Ruiken
Qualia
Ruimte: borel–
Het feitelijk oneindig
Ruimte: euclidische –
Coherentie
Ruimte: quantum–
Schepping uit niets
Ruimte: waarheidswaarden–
De pronomie
Ruimte: zevenpunts–
Anthropische uniciteit
Ingressie
Ruimte­besefBesef: ruimte–
Ruimtebeleving
Ruimtebesef
Russells theepotTheepot: Russells –
Rust
Prioriteit en posterioriteit
S
Fysische anthropie
S5
Bereikbaarheidsrelaties
Modale logica
Plantinga's logica
Sabbatist
Jezus' opstanding
Sabbats­nachtNacht: sabbats–
Sabbats­reis
Jezus' lijk wanneer gestolen?
Sabbats­wetWet: sabbats–
Sabbatsschending
Jezus' lijk wanneer gestolen?
Sabbatswandeling
Jezus' graf
Sabi
Argumenten tegen Jezus
Sadducee
Wie stal Jezus' lijk?
Sadisme
Inhoudelijke posterioriteit
Samaritaan: barmhartige –
Christendom en Gods goedheid
Samaritaanse godsdienstGodsdienst: samaritaanse –
Samaritanisme
Thoraïsche religies
Samengesteldheid
Causale godsbewijzen
Immanente eenheid
Samenhang
Het probleem der Immanente eenheid
Immanente orde mogelijk?
Ordegevoel
Samenhang van getuigenverslagen
Wereld: problemen
Samenhangsbegrip van waarheid
Immanente antwoorden
Samenstelling
De mereologische drogreden
Samenstellings­probleemProbleem: samenstellings–
Samentrekking
Heelaloscillatie
Samenvatten
Immanente orde als begrip
Samenzwering
Is Jezus' lijk gestolen?
Samenzwerings­theorieTheorie: samenzwerings–
Samenzweringstheorie
Personificatie
Sana'a-­palimpsestPalimpsest: sana'a-–
Sanherib: prismata van –Prismata van Sanherib
Schaamte
Zedelijke begrippen
Schaamtecultuur
Ontkennen
Schaap
Verlorenheid
Schade
Minimale ethiek
Schakeling: parallel–
Interne epifenomenen
Schakeling: serie–
Interne epifenomenen
Scheermes
Ockham's scheermes
Scheermes: ockhams –Ockhams scheermes
Scheikunde
Chemische anthropie
Scheikundig elementElement: scheikundig –
Schepper
Inhoudelijke posterioriteit
Schepper: ex-nihilo–
Kwaad en een goede God
Schepper­godGod: schepper–
Schepping
De schepping
De soera-inhoud
Entropie
Inhoudelijke posterioriteit
Schepping uit niets
Schepping uit niets
Schepping uit niets
Schepping: omphalos–Omphalos­schepping
Scheppingsmythe
Eindige bovennatuurlijke machten
Schepsel
Inhoudelijke posterioriteit
Scherf: pot–Pot­scherf
Schijn
Immanent monisme
Schijn van kwaadKwaad: schijn van –
Schijnbaar alternatiefAlternatief: schijnbaar –
Schild: votief–
Pontius Pilatus
Schildpad
Voorbeelden van irreducibiliteit
Schim
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Schimmenrijk
Ethiek
Scholastiek
Theologisch Noncognitivisme
School­gedragGedrag: school–
Schoonheid
Schoonheid
Schrödinger­vergelijkingVergelijking: schrödinger–
Schroom
Angst voor overgave
Schuld
Onze schuld
Schuld
Zedelijke begrippen
Schuldbesef
Zedelijke aanspraak
Schuldgevoel
Zedelijke aanspraak
Schuts­godGod: schuts–
Science: christian –Christian Science
Sciëntisme
Sciëntisme
Sciëntisme: logisch –
Sciëntisme
Sciëntisme: psychologisch –
Sciëntisme
Scruton
Weerlegbaarheid
Se: a –A se
Secundair denkenDenken: secundair –
Secundaire eigenschapEigenschap: secundaire –
Sekte
De situatie in het Romeinse Rijk
Selectie-­effectEffect: selectie-–
Selectie: natuurlijke –
Wetenschap
Selectieve inductieInductie: selectieve –
Semantiek
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Semantiek: operationele –Operationele semantiek
Semantisch godsbewijsGodsbewijs: semantisch –
Semiwetenschap
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Sensoriek
Wilsvrijheid en bewustzijn
Serie: immanente –
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Serie­schakelingSchakeling: serie–
Serviliteit
Tegen transcendente zede
SETI-­projectProject: sETI-–
Sexuele reinheidReinheid: sexuele –
Shema
Thoraïsche religies
Shia
Koranische religies
Shintoisme
Transcendentalisme
Significantie
Hypothesen
Significatief nihilismeNihilisme: significatief –
Sikh
De Sikh
SimpliciteitEenvoud: gods –
Simpsons paradoxParadox: simpsons –
Simulatie
Ingressie
Sinn
In- en extensie
Situationele ethiekEthiek: situationele –
Sjamanisme
Geloof als psychologisme
Skepsis
Absolute waarheid
De kengrond
Ervaring is posterieur
Kunnen wij weten?
Skepsis
Skepsis: carthesische –
Kunnen wij weten?
Skepticisme
Kunnen wij weten?
Skepticisme: Pyrrhoons –
Absolute waarheid
Skeptisch theïsmeTheïsme: skeptisch –
Sklavenmoral
Bezwaren tegen de voorschriften
Slaap-waak­ritmeRitme: slaap-waak–
Slachtofferschap
Nonidentiteit
Slapen
Virtueel bewustzijn
Slavenmoraal
Bezwaren tegen de voorschriften
Slavernij
Geluksethiek
Slechtheid: volmaakte –
Christelijke antwoorden
Sleur
Inhoudelijke posterioriteit
Sluitsteen
Jezus' graf
Smaak­receptorReceptor: smaak–
Smeek­bedeBede: smeek–
Snaar­stijfheidStijfheid: snaar–
Snaar­theorieTheorie: snaar–
Snaarlandschap
Variabele natuur„constanten”
Sneeuwvlok
Immanente orde als begrip
Sneeuwvlok­generator
Immanente orde als begrip
Snelheid
Relatieve snelheid
Snelheid: licht–
Bijna-eenvoud
Sociale definitieDefinitie: sociale –
Sociale driftDrift: sociale –
Sociale visieVisie: sociale –
Sociopaat
Zedelijke aanspraak
Socratische ethische grondslagGrondslag: socratische ethische –
Soetra: lotus –
Boeddhisme
Soevereine geestGeest: soevereine –
Solidariteit
Ethische attributie
Solipse
Solipsisme
Solipsisme
Solipsisme
Voorkennis van andere geesten
Solipsisme: almachtig –
Almachtig solipsisme
Solipsisme: moeitevol –
Moeitevol solipsisme
Solipsisme: transcendent –
Moeitevol solipsisme
Sommeerbaarheid
Epistemische anthropie
Sommige xX: sommige –
Spaanse InquisitieInquisitie: Spaanse –
Spanning: oppervlakte–
Chemische anthropie
Spatiële lokaliteitLokaliteit: spatiële –
Specerij
De windselen
Speciale relativiteitstheorieRelativiteitstheorie: speciale –
Speciatie
Het bewijs uit bestuur
Speciïsme
Immanentie
Spectraal­analyseAnalyse: spectraal–
Spectraal­lijnLijn: spectraal–
Spectraallijn­frequentieFrequentie: spectraallijn–
Spectrum
Sterrenkunde
Spectrum­inversieInversie: spectrum–
Spel LifeLife: spel –
Spel: life–Life­spel
Spel: twee-persoons–Twee-persoons­spel
Spel­regelRegel: spel–
Spiegel: halfdoorlatende –
Quantentheorie
Spiegel­neuronNeuron: spiegel–
Spijs­wetWet: spijs–
Spijt
Zedelijke begrippen
Spiritualiteit
Bijna-doodervaringen
Spiritueel monismeMonisme: spiritueel –
Spleet: dubbele –
Quantentheorie
Split-brain experiment
Geest irreducibel tot stof
Spontaan voorvalVoorval: spontaan –
Spontabeïteit
Voorspelbaarheid
Spreektaalwijsbegeerte
Overtuigingen
Staart­waarschijnlijkheidWaarschijnlijkheid: staart–
Stabilisatie
Isolatie
Stabiliteit
Eigenschappen van chaos
Toe te voegen
Stads­penningmeester
Christelijke bronnen
Standaard van volmaaktheid
Onvolmaaktheid is posterieur
Standaardinterpretatie
Quanta: standaardinterpretatie
Stank
Vormen van posterioriteit
Startpunt­geloverGelover: startpunt–
Statistiek
Kansrekening
Statistiek
Statistiek: bayesiaanse –
Bayesiaanse statistiek
Statistisch model
Statistiek
Statistische waarschijnlijkheidWaarschijnlijkheid: statistische –
Status
Angst voor overgave
Staurogram
Teksttypen
Steeds magerder HeinHein: steeds magerder –
Steen
Almacht
Jezus' graf
Steen: graf–Graf­steen
Steengroeve: mizzi–
Bestuurlijke bronnen
Stelling van Cantor
Machtsverzamelingen
Stelling van Gödel
Gödels stelling
Stelling: fitch-Church–
Sciëntisme
Stelling: gödels –
Van veel naar oneindig
Stelsel: andromeda–
Vormen van anthropie
Stelsel: decimaal –
Het begin van het heelal
Stempel­bewijsBewijs: stempel–
Steniging
Uitleg door Lukas
Ster: avond–
Onfeilbaarheid
Ster: ochtend–
Onfeilbaarheid
Stereotypering
De genetische drogreden
Sterfelijkheid
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Sterk methodologisch naturalismeMethodologisch naturalisme: sterk –
Sterke inductie
Inductie informatietheoretisch
Sterke kernkrachtKernkracht: sterke –
Sterke wet der grote aantallen
De Wetten der grote aantallen
Sterke zelfweerlegging
Sterke zelfweerlegging
Sterrenkunde
Het eenvormigheidsbeginsel
Sterrenkunde
Vormen van anthropie
Stervens­bereidheid
Jezus' opstanding
Stijfheid: snaar–
Veel werelden?
Stijgende toonladder: eindeloos –Ladder: eindeloos stijgende toon–
Stikstof
Chemische anthropie
Stimulatie: electromagnetische –
Uittredingen
Stimulus: visuele –
Neurologie
Stoa
Ethiek: Nog te doen
Genotsethiek
Is het kwaad slechts hechting?
Stochastische mechanicaMechanica: stochastische –
Stof
Geest en stof
Geest irreducibel tot stof
Stof en geest immanent beschouwd
Stoffelijke restRest: stoffelijke –
Stoornis: meervoudige-persoonlijkheids–
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Stoplap­anthropieAnthropie: stoplap–
Storm­godGod: storm–
Straatlantaarn
De drogreden der straatlantaarn
Straf
Straffende God immoreel?
Strafwaardigheid
Strafwaardigheid
Stralen­opticaOptica: stralen–
Streef­drangDrang: streef–
Streven
Solipsisme en zin
Streving
Formele posterioriteit
Striatum: ventraal –
Het limbisch systeem
Strijd: gemengde –
De Bijbelse leer
Strijd: twee–
De Bijbelse leer
Strijd­tropeTrope: strijd–
Stringtheorie: super–
Quantentheorie
Structuur
Beschrijving en verklaring
Breinstructuur
Immanente structuur
Virtueel bewustzijn
Structuur van de wereld
Volgt rede uit structuur?
Structuur: proces–
Naturalisme en orde
Subject
Sub- en object
Subjectivisme
Ethisch subjectivisme
Rationeel subjectivisme
Subjectivistisch reductionismeReductionisme: subjectivistisch –
Subjectiviteit
De transcendentistische wereld
Immanent dilemma
Transcendentieterminologie
Subliminale boodschapBoodschap: subliminale –
Substantiedualisme
De samenhang tussen stof en geest immanent beschouwd
Suggestibiliteit
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Sulcus: bovenste temporale –
Zicht
Sunna
Koranische religies
Super­nova
Fysische anthropie
Super­stringtheorieStringtheorie: super–
Superego
Ethisch nihilisme
Geloof als psychologisme
Supererogatie
De betaling eisende God
Superobjectiviteit
De transcendentistische wereld
Superpositie
Conceptualiteit
Supersnaar­theorieTheorie: supersnaar–
Superveniëntie
Verzamelingenleer
Supreem wezenWezen: supreem –
Symbool
Begripsvormen
Metabegrippen
Symboolgebruik: mentaal-–gebruik: mentaal-symbool–
Symmetrie­brekingBreking: symmetrie–
Symmetrie­breukBreuk: symmetrie–
Synchronisatie
Eigenschappen van chaos
Syndox
De pronomie
Syndroom van Anton
Pijn
Syndroom van Capgrass
Neurologie
Syndroom van Cotard
Neurologie
Syndroom: verwaarlozings–
Neurologie
Synkatabasis
Vormen van theïsme
Synonymie
Denkwijzen
Syntactiseren
Irreducibiliteit van representeren
Syntaxis
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Synthetische kennis a priori
Voor- en nakennis
Synthetische voorkennisVoorkennis: synthetische –
Systeem
Inhoudelijke posterioriteit
Wetten
Systeem: limbisch –Limbisch systeem
Systeem: m-–
Zicht
Systeem: onherleidbaar complex –
Het bewijs uit bestuur
Systeem: postlimbisch –Postlimbisch systeem
Systeem: prelimbisch –Prelimbisch systeem
Systeem: visueel –
Zicht
Systeemverarming
Basisbegrippen
Systeemverrijking
Basisbegrippen
T negatie
Onverklaarbaarheid
Taal
Irreducibiliteit van representeren
Monisme
Taal: universele –
Operationaliteit
Taal­gebruikGebruik: taal–
Taalkundig idealisme
Transcendente antwoorden
Taalontsluiting
Algemene tegenargumenten
Taboe
Breinstructuur
Tabula rasa
Irreducibel tot ervaring
Van Newton tot Kant
Tachyon
Snaartheorie
Tafel: eerste –Eerste tafel
Tankprobleem: duitse-–Duitse-­tankprobleem
Tantra
Tantra
Tao
Ethiek: Nog te doen
Transcendentalisme
Taoisme
Transcendentalisme
Tawatur
De Koran
Techniek
Kenbaarheid
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Tegenargument
Tegenargumenten
Tegenspraak
Is de „aanvaardbare geest” incoherent?
Tegenspraken in de Koran
Tegenspraak: performatieve –
Performatieve tegenspraak
Restrictieparadoxen
Tegenstelling
Posterioriteit van negatie
Teken
Metabegrippen
Tekort: zuurstof–Gebrek: zuurstof–
Tekst
Informatie-inhoud
Tekst­kritiekKritiek: tekst–
Tekst­type
Teksttypen
Tektoniek: plaat–
Vormen van anthropie
Telbare oneindigheidOneindigheid: telbare –
Telekloneren
Immanente identiteit
Teleologie
Ordegevoel
Wetenschap
Teleologisch godsbewijsGodsbewijs: teleologisch –
Teleurstelling
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Tempel
De feiten
De situatie in het Romeinse Rijk
Jezus in Joodse bronnen
Tempeléquipe
Jezus historisch beschouwd
Temporaal­kwabKwab: temporaal–
Temporaalkwab­epilepsieEpilepsie: temporaalkwab–
Temporale cortexCortex: temporale –
Temporale lobLob: temporale –
Temporaliteit
Geest, Ik, Bewustzijn
Temporeel nihilismeNihilisme: temporeel –
Temporele cortexCortex: temporele –
Temporele logicaLogica: temporele –
Temporele lokaliteitLokaliteit: temporele –
Tendentieus getuigenisGetuigenis: tendentieus –
Terminologie
Zedelijke begrippen
Terrorist: moslim–
Christendom en Gods goedheid
Tertiair denkenDenken: tertiair –
Terug­koppelingKoppeling: terug–
Testament: nieuwe –
Apostolische bronnen
De canonselectie
Testament: oude –
De canonselectie
Het Oude Testament
Tetragrammaton
Gods contingentie
Thalamus
Holisme
Theeketeltjes­beginselBeginsel: theeketeltjes–
Theepot: Russells –
Immanente anomalie
Theïsme
Theïsme
Theïsme: heno–
Naturalistische antwoorden
Theïsme
Theïsme: mono–
Naturalistische antwoorden
Theïsme
Theïsme: skeptisch –
Skeptisch theïsme
Theletische onvoorspelbaarheidOnvoorspelbaarheid: theletische –
Theodicee
Kwaad en een goede God
Theogonie
Jezus' geboorte
Koranische religies
Theologie
Waartoe naturalisme?
Theologisch noncognitivismeNoncognitivisme: theologisch –
Theorema: hawking-Penrose singulariteits–
Heelaloscillatie
Theorema: quasi-ergodisch –
Isolatie
Theorie
Gödels stelling
Theorie van alles
Naturalisme en weten
Transcendente regressie?
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Theorie: disquotatie–
Rede
Theorie: geïntegreerde-informatie–
Bewustzijn onder naturalisme
Immanent bewustzijn
Theorie: gravitatie–
Bijna-eenvoud
Theorie: leibniz-Ross–Leibniz-Ross­theorie
Theorie: oerknal–
Theoretische wetenschapsgrenzen
Theorie: quanten–
Quantentheorie
Toe te voegen
Theorie: quantenmechanische zwaartekracht–
Sterrenkunde
Theorie: relativiteits–
De relativiteitstheorie
Kalam-argumenten
Theorie: samenzwerings–
Is Jezus' lijk gestolen?
Theorie: snaar–
Snaartheorie
Veel werelden?
Theorie: supersnaar–
Snaartheorie
Veel werelden?
Theorie: zwaartekracht–
Beschrijving en verklaring
Theorievorming
Het Oude Testament
Theravadin
Theravadin
Therianthropie
Vormen van theïsme
Theriomorfie
Vormen van theïsme
Thermo­dynamicaDynamica: thermo–
Thermodynamica
Entropie
Thermodynamica
Thermodynamica: tweede hoofdwet der –Hoofdwet der Thermodynamica: tweede –
Thermodynamica: tweede hoofdwet van de –Tweede hoofdwet van de thermodynamica
Thermostaat
Interne epifenomenen
Thoraïsche religieReligie: thoraïsche –
Thursdayism: last –Last Thursdayism
Tien plagenPlagen: tien –
Tijd
Christelijke tijd
Het bewijs uit tijd
Immanente tijd
Relatieve tijd
Solipsisme en tijd
Temporeel nihilisme
Theoretische wetenschapsgrenzen
Transcendente tijd
Voorkennis van tijd
Tijd: richting van de –
De richting van de tijd
Tijdelijkheid
Geest, Ik, Bewustzijn
Tijdmaat
Entropie
Tijdreis­paradoxParadox: tijdreis–
Tijdruimte
Mononoëtisme
Tijds­dimensieDimensie: tijds–
Tijds­maatMaat: tijds–
Tijds­pijl
De richting van de tijd
Kosmische inflatie
Tijdsgebonden feitFeit: tijdsgebonden –
Tijdspijl
Is causaliteit correlatie?
Transcendente tijd
Transcendente wereldbeelden
Tik: corrigerende –
Christendom en Gods goedheid
Titel: aanspreek–
Lukas
Titulatuur
Titulatuur
Toeëigening
De oproep
Toegestaan
Modale logica
Toekomst
Het bestaan van tijd
Toekomstige zonden
Voorkennis van tijd
Toekomst: oneindige –
Kosmische inflatie
Toeneiging
Inhoudelijke posterioriteit
Toepasbaarheid: zelf–
Restrictieparadoxen
Toepasselijkheid: zelf–
Restrictieparadoxen
Toepassing: zelf–
Restrictieparadoxen
Toepassings­probleemProbleem: toepassings–
Toereikende grondGrond: toereikende –
Toereikende grond: beginsel van –Beginsel van toereikende grond
Toerekenen
Zedelijke begrippen
Toerekening: drogreden der –Drogreden der toerekening
Toerekening: zelf–
Wilsvrijheid en bewustzijn
Toerist
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Toeschrijven
Zedelijke begrippen
Toestand: arbitraire –
Voorspelbaarheid
Toestand: efimov–
Vormen van anthropie
Toestemming
Relativiteit is posterieur
Toets
De contraire toets
Toets: contraire –
De contraire toets
Toeval
Voorspelbaarheid
Wilsonvrijheid
Wilsvrijheid
Toeval: objectief –
Wereld: problemen
Toevals­verhaal
Denkwerelden
Toevalsbegrip
Kansbegrippen
Tong
Qualia
Toon
Monisme
Toon: fluit–
Qualia
Toonladder: eindeloos stijgende –Ladder: eindeloos stijgende toon–
Toontaal
Monisme
Toontaal: contour–
Monisme
Toontaal: register–
Monisme
Torenbouw
Algemene tegenargumenten
Totaal nihilismeNihilisme: totaal –
Totem­dierDier: totem–
Tourettes syndroom
Het bestaan
Tovenaar
Godsgevoel
Traditie
Inhoudelijke posterioriteit
Transcendent argument
Transcendente argumentatie
Transcendent bewustzijnBewustzijn: transcendent –
Transcendent compatibilisme
Transcendent compatibilisme
Transcendent nihilismeNihilisme: transcendent –
Transcendent solipsismeSolipsisme: transcendent –
Transcendentalisme
Transcendentalisme
Transcendente anomalieAnomalie: transcendente –
Transcendente drogreden
De transcendente drogreden
Transcendente geestGeest: transcendente –
Transcendente prioriteitPrioriteit: transcendente –
Transcendente wereldbeeld
Transcendentieproblemen
Transcendentie
Existentiële transcendentie
Solipsisme en god
Transcendentievormen
Transcendentie­boomBoom: transcendentie–
Transcendentie­limiet
De transcendentielimiet
Transcendentiegraaf
Tegen de transcendentieboom
Transcendentierelatie
Transcendentie
Transcendentisme
Transcendentisme
Transitieve posterioriteitPosterioriteit: transitieve –
Transparantie
Tegen qualia
Tribalisme
Egoïsme en altruïsme
Trilemma
Skepsis omtrent oordelen
Trilemma: Agrippa's –
Absolute waarheid
Tritheïsme
Koranische religies
Troost­argumentArgument: troost–
Troosten
Ethiek
Trope
De Bijbelse leer
Trope: strijd–
De Bijbelse leer
Trots
Angst voor overgave
Waartoe naturalisme?
Trouw
Christendom en geest
Christendom en trouw
Islam en trouw
Vormen van theïsme
Truc: goochel–
Jezus bleef in het graf
Tuinman
Flews tuinman
Jezus in en uit het graf
Tumor
Holisme
Tunnel
Bijna-doodervaringen
Tunneling: quanten–
De speciale relativiteitstheorie
Turing­machineMachine: Turing–
Turing­paradoxParadox: turing–
Twee aspecten
Eigenschapsdualisme
Twee-handenargument
Solipsisme
Twee-persoons­spel
Behoudswetten
Twee­gevechtGevecht: twee–
Twee­strijdStrijd: twee–
Tweede hoofdwet der themodynamica
Thermodynamica
Tweede hoofdwet der thermodynamica
Entropie
Immanente tijd
Tweede Hoofdwet der ThermodynamicaHoofdwet der Thermodynamica: tweede –
Tweede hoofdwet van de thermodynamica
Immanente orde mogelijk?
Tweede-­ordeOrde: tweede-–
Tweede-orde­formuleFormule: tweede-orde–
Tweegodendom
Eindige bovennatuurlijke machten
Tweezijdig anonieme nierdonatieNierdonatie: tweezijdig anonieme –
Twijfel
Angst voor overgave
Ervaring is posterieur
Fundamentele posterioriteit
Kunnen wij weten?
Prioriteit en posterioriteit
Skepsis omtrent oordelen
Waarden
Twijfel: carthesische –
Kunnen wij weten?
Twijfel: methodische –
Kunnen wij weten?
Twijfel: methodologische –
Kunnen wij weten?
Type: tekst–Tekst­type
Ubiquiteit
De drogreden van de algemeenheid
Uitdijing
Fysische anthropie
Heelaloscillatie
Uitgebreidheid
Causale godsbewijzen
Uitgesloten tegenspraak
Presuppositie en Godsbewijzen
Uitleg
Uitleg door Lukas
Uitmiddeling
Interne epifenomenen
Uitstel
Angst voor overgave
Uittredings­ervaringErvaring: uittredings–
Uitverkiezing
Uitverkiezing
Uitzetting
Sterrenkunde
Uitzondering
Formele posterioriteit
Unciale
Teksttypen
Unheimische valleiVallei: unheimische –
Uniciteit
Tegen deïsme
Uniciteit: anthropische –
Anthropische uniciteit
Uniformiteit
Fysische anthropie
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Voorkennis van orde
Uniformiteits­beginselBeginsel: uniformiteits–
Unitaire geest
Unitariteit
Unitariteit
Unitariteit
Universale
Anselmus' gradatiebewijs
Ideeën
Immanentieproblmen
Transcendente ideeën
Voorkennis van logica
Universele causatie
Causaliteit
Universele instantiëringInstantiëring: universele –
Universele kunstmatige intelligentieKunstmatige intelligentie: universele –
Universele taalTaal: universele –
Universele verzamelingVerzameling: universele –
UniversumHeelal
V1
Zicht
V2
Zicht
V4
Zicht
V5
Zicht
Vaardigheid
Kennis en wetenschap
Vacui: horror –Horror vacui
Vacuüm: quanten–
Het quantenvacuüm
Schepping uit niets
Van niets naar iets
Vacuüm: verwachtingswaarde van het –Verwachtingswaarde van het vacuüm
Vaderland
Angst voor overgave
Vallei
Het deklandschap
Vallei: unheimische –
De inhoud van personificatie
Vals contrastContrast: vals –
Vals geloofGeloof: vals –
Variatie
Formele posterioriteit
Variëteit
Variëteit en rijkdom
Vat
Skepsis omtrent de wereld
Veel-werelden­interpretatieInterpretatie: veel-werelden–
Veel-werelden­modelModel: veel-werelden–
Veel-werelden­repliekRepliek: veel-werelden–
Veeleer dan
Propositielogica
Veelgodendom
Eindige bovennatuurlijke machten
Veelheid
Eindige veelheid
Immanente eenheid
Inhoudelijke posterioriteit
Veelwerelden­hypotheseHypothese: veelwerelden–
Vegetarianisme
Ethiek uit onvermogen
Veld
Holisme
Veld: gezichts–
Neurologie
Veld: higgs–Higgs­veld
Veld: magnetisch –
Vormen van anthropie
Veld: ontvankelijk –
Zicht
Veldtheorie: quantum–
Quantentheorie
Vendetta
Ethische attributie
Ventraal striatumStriatum: ventraal –
Verandering
Formele posterioriteit
Verantwoordelijkheid
Voorkennis van andere geesten
Zedelijke begrippen
Verantwoording
Zedelijke begrippen
Verbod
Relativiteit is posterieur
Verbod: zelf–
Relativiteit is posterieur
Verbond: eerste –
Interne criteria voor de datering van het Nieuwe Testament
Verbranding: lijk–
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Verbruiks­wet
Behoudswetten
Verdediging van Paulus
Verdediging van Paulus
Verdriet
Inhoudelijke posterioriteit
Qualia
Zedelijke begrippen
Verdrijving
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Verdringing
Verdringen
Verdubbeling
Het Oude Verbond
Immanente verdubbeling
Verduistering: zons–
Epistemische anthropie
Verdwenen contrastContrast: verdwenen –
Verdwijnpunt
Oneindige regressie
Vergelijking: schrödinger–
De Veel-wereldeninterpretatie
Theoretische wetenschapsgrenzen
Vergeving
God betaalt
Zedelijke begrippen
Vergiffenis
Zedelijke begrippen
Verging: zelf–
Voorkennis van logica
Vergoddelijking
Skepsis omtrent God
Verhaal
Denkwerelden
Verhaal: lijdens–
Jezus' offer
Verhaal: toevals–Toevals­verhaal
Verhoring: gebeds–
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Inleiding tot heilsgeloof
Orde en wonderen
Verhouding: kans–
Bayesiaanse statistiek
Verificationisme
Verificationisme
Verifieerbaarheid
Restrictieparadoxen
Weerlegbaarheid
Verkeer
De situatie in het Romeinse Rijk
Verklarende naamgevingNaamgeving: verklarende –
Verklaring
Beschrijving en verklaring
Logica
Ordegevoel
Verklaring: geloofs–
Geloofsverklaringen
Verklaring: mechanische –
Transcendent nihilisme
Verklaring: nul-bits–
De verklaringsgrootte
Verklaringsgrootte: godsbewijs naar –Godsbewijs naar verklaringsgrootte
Verlamming
Jezus historisch beschouwd
Verlangen
De beslissing
Ervaring
Gemis ervaren
Verleden
Het bestaan van tijd
Voorkennis van tijd
Verleden: oneindig –
Kosmische inflatie
Verlichting
Sapere aude: betekenis
Verklaringen voor het gemis
Verlies: agentuur–
Fysicalisme
Verlies­aversieAversie: verlies–
Verlorenheid
Verlorenheid
Vermogen: inlevings–Inlevings­vermogen
Vermogen: redeneer–
Virtueel bewustzijn
Vernietiging
Inhoudelijke posterioriteit
Veronderstelling van determinismeDeterminisme: veronderstelling van –
Verontschuldiging
Zedelijke begrippen
Veroorzaken
Kalam-argumenten
Veroorzakings­graafGraaf: veroorzakings–
Verplicht
Modale logica
Verscheidenheid
Monisme
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Verschijnsel: kleuren-phi–
Naturalisme en weten
Verschilligheid
Onverschilligheid
Verschilligheid: drogreden der –Drogreden der verschilligheid
Verschuiving: betekenis–
De Bijbelse leer
Verschuiving: rood–
Kosmologie
Verslag: fossielen–
De aanvang
Verslag: waarnemings–
Het Oude Testament
Verstand
Immanent vertrouwen in rede
Versterkende afhankelijkheidAfhankelijkheid: versterkende –
Verstikking
Jezus' dood
Verstrengeling: quantum–
Quantentheorie
Vertakking: luchtweg–
Qualia
Vertakkings­beginselBeginsel: vertakkings–
Vertaler: bijbel–Bijbel­vertaler
Vertaling: namense –Namense vertaling
Vertekening: overlevers–
Eilanden van orde
Naturalistische zin
Vertroosting
Lust
Vertrouwen
Immanent vertrouwen
Qualia
Vertrouwen in de rede
Vertrouwen in de rede
Verveling
Leven
Verdringen
Vervolger
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Vervolging
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Vervolging: joden–
Wensdenken
Verwaarloosbaarheids­beginselBeginsel: verwaarloosbaarheids–
Verwaarlozing: halfzijdige –Halfzijdige verwaarlozing
Verwaarlozing: zicht–
Neurologie
Verwaarlozings­syndroomSyndroom: verwaarlozings–
Verwachtingswaarde van het vacuüm
Fysische anthropie
Verwekking: goddelijke –
Jezus' geboorte
Verwijzing
In- en extensie
Modale relativa
Relativa in de predicatenlogica
Verwijzingen
Verwijzing: absolute –
Relatieve verwijzingen
Verwijzing: gecommuniceerde –
Relatieve verwijzingen
Verwijzing: relatieve –
Relatieve verwijzingen
Verwijzing: zelf–
Wₐ
Zelfverwijzing
Verzameling: deel–
Machtsverzamelingen
Verzamelingenleer
Verzameling: eenheids–
Machtsverzamelingen
Verzameling: machts–
Machtsverzamelingen
Verzamelingenleer
Verzameling: oneindige –
Telbaar oneindig
Verzameling: universele –
Alwetendheid
Verzamelingenleer
Verzamelingenleer
Verzegeling
Is het zegel zinloos?
Verzoening
Vijandschap tegen God
Verzwakkende afhankelijkheidAfhankelijkheid: verzwakkende –
Via analogica
Absolute metafysica
Via negationis
Theologisch Noncognitivisme
Via negativa
Theologisch Noncognitivisme
Vier-bronnen­hypotheseHypothese: vier-bronnen–
Vierkant
Coherentie
Vierkante circelCircel: vierkante –
Vijandschap
Vijandschap tegen God
Vijf vormen van onwetendheidVormen van onwetendheid: vijf –
Virtual realityReality: virtual –
Virtueel bewustzijnBewustzijn: virtueel –
Virtuele persoonlijkheidPersoonlijkheid: virtuele –
Virtuele werkelijkheidWerkelijkheid: virtuele –
Vis­netNet: vis–
Visie: economische –
Desertie
Visie: geestelijke –
Boosaardigheid
Visie: legale –
Strafwaardigheid
Visie: medische –
Ziekte
Visie: relationele –
Vijandschap tegen God
Visie: sociale –
Verlorenheid
Visioen
Geloof als psychologisme
Jezus' verschijningen
Visueel systeemSysteem: visueel –
Visuele cortexCortex: visuele –
Visuele stimulusStimulus: visuele –
Visuele veldVeld: gezichts–
Vlak: plat –
Bijna-eenvoud
Vlakte
Dekpuntswiskunde
Het deklandschap
Vleeswording
Bijna-eenvoud
Vlek: blinde –
Naturalisme en weten
Uittredingen
Vlek: gele –
Naturalisme en weten
Vleselijke opstandingOpstanding: vleselijke –
Vlinder­effect
De best mogelijke wereld
Vloed: wereldwijde –
Het Oude Verbond
Vloed: zond–
Christendom en Gods goedheid
Het Oude Verbond
Vluchteling
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Voedoe
Geloof als psychologisme
Voelen
Qualia
Voldoende reden: beginsel van –Beginsel van voldoende reden
Volitie
Wil
Volks­aardAard: volks–
Volledige rationaliteitRationaliteit: volledige –
Volledigheid
Onvolmaaktheid is posterieur
Volmaakt wezenWezen: volmaakt –
Volmaaktheid
Ontologische godsbewijzen
Onvolmaaktheid is posterieur
Volmaaktheid: standaard van –Standaard van volmaaktheid
Voltooidheid
Onvolmaaktheid is posterieur
Voluntarisme
Voluntarisme
Voodoo
Ordegevoel
Voor­kennisKennis: voor–
Voorbereidend kwaadKwaad: voorbereidend –
Voorbeschikking
Uitverkiezing
Vijandschap tegen God
Voorbeschikte harmonieHarmonie: voorbeschikte –
Voordeel: evolutie–
Naturalistisch bewustzijn betrouwbaar
Voorkamer
Jezus' graf
Voorkennis: synthetische –
Voorkennis
Voorkeur
Verscheidenheid irreducibel tot eenheid
Vooroordeel
Vooroordelen
Voorschrijvende wetWet: voorschrijvende –
Voorschrijving
Wetten
Voorspelbaarheid
Voorspelbaarheid
Voorstelbaarheid
De drogreden der mogelijkheid van het voostelbare
Kenbaarheid
Voorstelbaarheid: drogreden der –Drogreden der voorstelbaarheid
Vooruitgang
Naturalisme en rijkdom
Voorval: spontaan –
Voorspelbaarheid
Voorwaarde: afnemend wijkende –
Wijkende voorwaarden
Voorwaarde: cyclische –
Cyclische voorwaarden
Voorwaarde: regrediërende –
Wijkende voorwaarden
Voorwaarde: wijkende –
Wijkende voorwaarden
Voorwaardelijke noodzaakNoodzaak: voorwaardelijke –
Voorwaardelijkheid
Relativisme
Voorwoord­paradoxParadox: voorwoord–
Vorm
Goedheidsvormen
Vorm: platonische –
Absoluut weten
Vormen van onwetendheid: vijf –
Absolute waarheid
Vorming: zelf–
Zelfverwijzing
Vorst: Vrede–
De Bijbelse leer
Votief­schildSchild: votief–
Vraag
Negatieve ervaring
Vragen
Vraag: waarom-–
Intentie
Sciëntisme
Vraag: wat-–
Sciëntisme
Vrede
Holisme
Vrede­vorstVorst: Vrede–
Vredes­messiasMessias: vredes–
Vreemdheid
Naturalistische ethiek
Vrees
Angst voor overgave
Vreugde
Geluksethiek
Inhoudelijke posterioriteit
Islam en vreugde
Mijn heilsstap
Qualia
Vriend
Parabel: twee vrienden
Vriendschap
Vriendschap
Vrij­koopKoop: vrij–
Vrijdom
God en vrijheid
Transcendente vrijdom
Vrijheid
Wilsvrijheid
Vrije keuzeKeuze: vrije –
Vrije wilWil: vrije –
Vrijgezel: getrouwde –
Coherentie
Vrijheid
Angst voor overgave
De vrijheid in Christus
Existentie
Feitigheid en vrijheid
God en vrijheid
Gods aseïteit
Goedheid in vrijheid
Inhoudelijke posterioriteit
Mijzelf
Transcendente regressie?
Vrijheid
Vrijheidsethiek
Vrijheid: coördinaat–
Het eenvormigheidsbeginsel
Vrijheid: immanente wils–
Immanente wilsvrijheid
Vrijheid: libertaire wils–
De best mogelijke wereld
Vrijheid: volmaakte –
Christelijke antwoorden
Vrijheid: wils–
Christendom en wilsvrijheid
Geest, Ik, Bewustzijn
God en vrijheid
Inleiding tot heilsgeloof
Islam en wilsvrijheid
Naturalistische antwoorden
Naturalistische wil
Onze wil onvrij?
Wilsonvrijheid
Wilsvrijheid
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Vrijheids­argumentArgument: vrijheids–
Vrijheids­paradoxParadox: vrijheids–
Vrijheidsbron
De vrijheidsbron
Vrijheidsethiek
Vrijheidsethiek
Vrijspraak
Vrijspraak van Paulus
Vrijwilligers­werkWerk: vrijwilligers–
Vroegchristelijke pseudepigraafPseudepigraaf: vroegchristelijke –
Vroege Christelijke gemeenschapGemeenschap: vroege Christelijke –
Vroege kerkKerk: vroege –
Vrouw
Jezus historisch beschouwd
Vrouwelijke getuigeGetuige: vrouwelijke –
Vruchtbaarheidsgraad
Hogere-ordedekpunten
Vulkanisme
Wetenschap versus de Bijbel?
Vuur­aanbidderAanbidder: vuur–
W₋
W₀
W₀
W₀
W₁
W₁
Wₐ
Wₐ
Waanidee
Argumenten tegen schepping
Waar geloofGeloof: waar –
Waarachtigheid
Eisen aan een transcendente geest
Waarde
Absolute waarden
Immanente waarden
Prioriteit en posterioriteit
Transcendente waarden
Waarde
Waarden
Waardengevoel
Waarde: drempel–
Isolatie
Waarden­bronBron: waarden–
Waarden­gevoelGevoel: waarden–
Waarden­intuïtieIntuïtie: waarden–
Waardigheid
Goedheid inhoudelijk
Waarheid
Apologetiek
De bron van waarden
Eisen aan een transcendente geest
Logische anthropie
Posterioriteit van negatie
Rede
Transcendente God
Waarheid
Waarheid: absolute –
Absolute waarheid
Waarheid: coherentietheorie van –Coherentietheorie van waarheid
Waarheid: deflationaire –
Rede
Waarheid: lokale –
Transcendente rede
Waarheid: noodzakelijke –
Transcendente rede
Waarheid: overeenkomstbegrip van –Overeenkomstbegrip van waarheid
Waarheid: samenhangsbegrip van –Samenhangsbegrip van waarheid
Waarheids­absolutismeAbsolutisme: waarheids–
Waarheids­dekpuntDekpunt: waarheids–
Waarheids­grondingGronding: waarheids–
Waarheidssprekers­pronomiePronomie: waarheidssprekers–
Waarheidswaarde
Alwetendheidsparadoxen
Waarheidswaarden­ruimteRuimte: waarheidswaarden–
Waarnemer
Quanta: standaardinterpretatie
Van Newton tot Kant
Waarnemer­moment
Het eenvormigheidsbeginsel
Kosmische inflatie
Waarneming
Alwetendheid
Quanta: standaardinterpretatie
Van Newton tot Kant
Waarneming: hogere-orde–
Fysicalisme
Waarneming: zelf–
Fysicalisme
Waarnemings­verslagVerslag: waarnemings–
Waarom-­vraagVraag: waarom-–
Waarschijnlijkheid
Kansrekening
Prioriteit en posterioriteit
Waarschijnlijkheid: epistemische –
Kansbegrippen
Waarschijnlijkheid: logische –
Kansbegrippen
Waarschijnlijkheid: natuurkundige –
Kansbegrippen
Waarschijnlijkheid: staart–
Opstanding geloofwaardig?
Waarschijnlijkheid: statistische –
Kansbegrippen
Waarschijnlijkheidsrekening
Iets irreducibel tot niets
Isolatie
Kansrekening
Pascals weegschaal
Wachttoren­genootschapGenootschap: wachttoren–
Wade: lijk–
De windselen
Wager: Pascal's –Weegschaal: Pascals –
Wahabi
Koranische religies
Waken
Virtueel bewustzijn
Walging
Het limbisch systeem
Mijzelf
Walgings­centrumCentrum: walgings–
Walhalla
Leven na de dood
Wang: rechter–
Lukas
Wanorde
Beschrijving en verklaring
Plausibiliteit
Thermodynamica
Wetten
Wapen
Wensdenken
Warmte­bufferBuffer: warmte–
Warmtedood
Van niets naar iets
Wat-­vraagVraag: wat-–
Water
Chemische anthropie
Waterstof
Chemische anthropie
Wedergeboorte
Immanente geloven
Uitverkiezing
Wedergeborene
Uitverkiezing
WederopstandingOpstanding
Wedervaren: ongefundeerd –
Voorspelbaarheid
Wederzijdse beïnvloedingBeïnvloeding: wederzijdse –
Weeë geurGeur: weeë –
Weegschaal: Pascals –
Pascals weegschaal
Weerlegbaarheid
Weerlegbaarheid
Weerlegbare logicaLogica: weerlegbare –
Weerlegging: zelf–
Zelfweerlegging
Weetbaarheid
Kenbaarheid
Weg
Verlorenheid
Weken­feestFeest: weken–
Weldaad
Weldoen
Weldoen
Christendom en weldoen
Islam en weldoen
Weldoen
Wensdenken
Wensdenken
Wensen
De beslissing
Wereld
De transcendentistische wereld
De wereld
Heilsvragen
Skepsis omtrent de wereld
Solipsisme en de wereld
Werelden
Wereld: best mogelijke –
De best mogelijke wereld
Wereld: binnen–
De binnenwereld
Voorkennis van de wereld
Wereld: boven–Boven­wereld
Wereld: buiten–
Voorkennis van de wereld
Wereld: denk–Denk­wereld
Wereld: droom–Droom­wereld
Wereld: feitelijke –
Het mogelijke-wereldenmodel
Wₐ
Wereld: lege –
W₀
Wereld: metameta–
Veel werelden?
Wereld: minimale –
W₀
Wereld: mogelijke –
Het mogelijke-wereldenmodel
Wilsvrijheid versus voorkennis
Wereld: optimale –
De best mogelijke wereld
Wereld: structuur van de –Structuur van de wereld
Wereld­brandBrand: wereld–
Wereld­geestGeest: wereld–
Wereld­kennisKennis: wereld–
Wereld­ordeOrde: wereld–
Wereld­relativismeRelativisme: wereld–
Wereld­relativiteitRelativiteit: wereld–
Wereldbeeld
Immanente wereldbeelden
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Transcendente verscheidenheid aan wereldbeelden
Wereldbeelden
Wereldenmodel: mogelijke-–Model: mogelijke-werelden–
Wereldenmodel: veel-–Model: veel-werelden–
Wereldwijde vloedVloed: wereldwijde –
Werk
Angst voor overgave
Werk: vrijwilligers–
Bezwaren tegen de kerk
Werkelijke mogelijkheidMogelijkheid: werkelijke –
Werkelijkheid
Werkelijkheid irreducibel tot beschrijving
Werkelijkheid: formele –
Klassieke godsbewijzen
Werkelijkheid: gemeenschaps–
Voorkennis
Werkelijkheid: virtuele –
Externe epifenomenen
Occasionalisme
Werking: capillaire –
Chemische anthropie
Werkwijzenleer
Wetenschappelijke werkwijzenleer
Wet
Ethiek
Formele posterioriteit
Geloofsverklaringen
Zonde
Wet der grote aantallen
De Wetten der grote aantallen
Wet van behoud van ellende
Thermodynamica
Wet van behoud van energie
Het bewijs uit beweging
Wet van behoud van materie/energie
Argumenten tegen de bestaansgrond
Wet van behoud van rechtvaardigheid
Ethiek
Wet van de uitgesloten tegenspraak
Presuppositie en Godsbewijzen
Wet van MooreMoore: wet van –
Wet: behouds–
Behoudswetten
Bijna-eenvoud
Wet: beschrijvende –
Wetten
Wet: ceremoniële –
Situationele ethiek
Wet: heuvelklim–
De toereikende grond
Wet: intrekkings–Intrekkings­wet
Wet: karma–
Boeddhisme
Wet: Mozaïshe –
Jezus' offer
Wet: natuur–
Anthropie noodzakelijk?
Immanente orde als begrip
Wetten
Wet: prescriptieve –
Wetten
Wet: sabbats–
Christendom en Gods goedheid
Wet: spijs–
De Bijbelse leer
Wet: verbruiks–Verbruiks­wet
Wet: voorschrijvende –
Wetten
Wet: zwaartekracht–
Beschrijving en verklaring
Bijna-eenvoud
Weten
Absoluut weten
Kennis en wetenschap
Kunnen wij weten?
Wetende wijzeWijze: wetende –
Wetenschap
Inhoudelijke posterioriteit
Kennis en wetenschap
Menen en weten
Prioriteit en posterioriteit
Wetenschap
Wetten
Wetenschap en naturalisme
Stelt wetenschap naturalisme?
Wetenschap: christelijk geloof en –
Wetenschap versus de Bijbel?
Wetenschap: cognitieve –Cognitieve Wetenschap
Wetenschap: forensische –
Geschiedwetenschappen
Wetenschap: geschied–
Geschiedwetenschappen
Wetenschap: meta–Meta­wetenschap
Wetenschap: natuur–
Natuurwetenschappen
Stelt wetenschap naturalisme?
Wetenschap: pseudo–Pseudo­wetenschap
Wetenschap: redelijke –
Nakennis van rede
Wetenschappelijke methodeMethode: wetenschappelijke –
Wetenschappelijkheid
Determinisme
Wetenschaps­definitieDefinitie: wetenschaps–
Wetenschaps­geschiedenis
Metawetenschap
Wetenschaps­grensGrens: wetenschaps–
Wetenschaps­paradoxParadox: wetenschaps–
Wetenschapsanosognost
Eisen voor betrouwbaar denken
Wetenschapswijsbegeerte
Overtuigingen
Wetgever
De zedepijl
Immanente orde als begrip
Wetmatigheid
Causaliteitswetten
Wets­ethiek
Wetsethiek
Wettigheid
Toereikende grond
Wetten
Wezen
Monisme
Transcendent bestaan
Transcendente God
Vrijheid
Wezen: noodzakelijk –
Modale ontologische godsbewijzen
Wezen: supreem –
Het ontologisch godsbewijs van Descartes
Wezen: volmaakt –
Ontologische godsbewijzen
Wezenlijke almachtAlmacht: wezenlijke –
Wheatstone: brug van –Brug van Wheatstone
Wheatstone­brugBrug: wheatstone–
Wichelarij
Ordegevoel
Wiedergutmachung
Waarde
Wij
Geest, Ik, Bewustzijn
Wijkende voorwaardeVoorwaarde: wijkende –
Wijsbegeerte
Waartoe naturalisme?
Wijsgerige zombieZombie: wijsgerige –
Wijsheid
Holisme
Wijze: wetende –
Skepsis omtrent oordelen
Wijzen: zeven –
Het Oude Verbond
Wil
Drift?
Naturalistische wil
Wil
Wil tot Geloofs­argumentArgument: wil tot Geloofs–
Wil: breken van de –Breken van de wil
Wil: quantum–
Quantale wil
Wil: vrije –
Voorspelbaarheid
Willekeur
Genade naar Gods welbehagen
Mijzelf
Morele willekeur?
Onvoorspelbaarheid
Voorspelbaarheid
Wilsonvrijheid
Wils­onvrijheidOnvrijheid: wils–
Wils­vrijheidVrijheid: wils–
Wilsakt
De beslissing
Wilsdominantie
Wilsdominantie
Wilsharmonie
Wilsharmonie
Wilsvrijheid: epistemische –
Epistemische wilsvrijheid
Wilsvrijheid: libertaire –
Gods contingentie
Windsel
De windselen
Wiskunde
Basisbegrippen
Logische anthropie
Redegevoel
Voorkennis van logica
Wiskunde: onredelijke effectiviteit van –
Toe te voegen
Wiskundig modelModel: wiskundig –
Wiskundige
Ingressie
Wiskundige chaosChaos: wiskundige –
Wissing: quantum–
Quantentheorie
Woede
Qualia
Wonder
Afwezigheid van aanwijzingen
De contraire toets
Jezus historisch beschouwd
Orde en wonderen
Sciëntistische afsluiting
Wetten
Wonderen
Inleiding tot heilsgeloof
Wondergenezer
Jezus historisch beschouwd
Woord
De Koran
Woord: autologisch –
Irreducibiliteit van representeren
Woord: heterologisch –
Irreducibiliteit van representeren
Worm­gat
Heelalevolutie
Worp: kruis–
Kansrekening
Worp: munt–
Kansrekening
Worsteling
Jezus historisch beschouwd
Worsteling: mythische –
De Bijbelse leer
Wortel
Transcendentievragen
Wraak
Waarde
X: alle –
Predikatenlogica
X: sommige –
Predikatenlogica
Y-chromosomale AdamAdam: y-chromosomale –
Y-operator
Alwetendheidsparadoxen
Yoga
Immanent monisme
De relativiteitstheorie
Yü-chou
De relativiteitstheorie
Zaadcel
Eilanden van orde
Zaligheid
Islam en vreugde
Zede
Ethiek
Zede
Zede­besefBesef: zede–
Zede­gevoelGevoel: zede–
Zede­normNorm: zede–
Zede­pijlPijl: zede–
Zede­plichtPlicht: zede–
Zedeleer
De Islamitische leer
Determinisme en ethiek
Gelijkaardigheid van andere geesten
Zedelijk argumentArgument: zedelijk –
Zedelijk cognitivismeCognitivisme: zedelijk –
Zedelijk godsbewijsGodsbewijs: zedelijk –
Zedelijk monismeMonisme: zedelijk –
Zedelijk noncognitivismeNoncognitivisme: zedelijk –
Zedelijk pluralismePluralisme: zedelijk –
Zedelijke imperatiefImperatief: zedelijke –
Zedelijke intuïtieIntuïtie: zedelijke –
Zedelijke ordeOrde: zedelijke –
Zedelijkheids­dimensieDimensie: zedelijkheids–
Zedelijkheids­maatstafMaatstaf: zedelijkheids–
Zegel
Het Oude Verbond
Is het zegel zinloos?
Jezus en Mohammed
Zegelring
Judaïsme
Zekerheid
Prioriteit en posterioriteit
Toe te voegen
Zekerheid
Zeldzaamheid
De zeldzame naturalist
Zelf-­indoctrinatieIndoctrinatie: zelf-–
Zelf-­interferentieInterferentie: zelf-–
Zelf­beheersingBeheersing: zelf–
Zelf­benoemingBenoeming: zelf–
Zelf­beperkingBeperking: zelf–
Zelf­besefBesef: zelf–
Zelf­bevestigendheidBevestigendheid: zelf–
Zelf­calibratieCalibratie: zelf–
Zelf­herkenningHerkenning: zelf–
Zelf­ingressieIngressie: zelf–
Zelf­inperkingInperking: zelf–
Zelf­inspectieInspectie: zelf–
Zelf­kennisKennis: zelf–
Zelf­misleidingMisleiding: zelf–
Zelf­ondermijningOndermijning: zelf–
Zelf­onkundeOnkunde: zelf–
Zelf­oorzaakOorzaak: zelf–
Zelf­organisatieOrganisatie: zelf–
Zelf­referentieReferentie: zelf–
Zelf­restrictieRestrictie: zelf–
Zelf­toepasbaarheidToepasbaarheid: zelf–
Zelf­toepasselijkheidToepasselijkheid: zelf–
Zelf­toepassingToepassing: zelf–
Zelf­toerekeningToerekening: zelf–
Zelf­verbodVerbod: zelf–
Zelf­vergingVerging: zelf–
Zelf­verwijzingVerwijzing: zelf–
Zelf­vormingVorming: zelf–
Zelf­waarnemingWaarneming: zelf–
Zelf­weerleggingWeerlegging: zelf–
Zelfbewustzijn
Geest, Ik, Bewustzijn
Zelfkennis: posterieure –
Posterieure zelfkennis
Zelfondermijnend getuigenisGetuigenis: zelfondermijnend –
Zelfschepping
Inhoudelijke posterioriteit
Zelfstandigheid
Absolutisme
Relativiteit is posterieur
Zendingsbevel
Apostelen als informatiestroom
Zenoëffect: quanten–Effect: quantenzeno–
Zenuw­pulsPuls: zenuw–
Zenuwen
Neurologie
Zetfout
Solipsisme
Zeven wijzenWijzen: zeven –
Zevenpunts­ruimteRuimte: zevenpunts–
Zicht
Zicht
Zicht­verwaarlozingVerwaarlozing: zicht–
Ziekte
Ziekte
Ziekte: geslachts–
De Bijbelse leer
Ziel
Breinstructuur
Zielkunde
Waartoe naturalisme?
Zielkunde
Zielkunde: kinder–
Voorkennis
Ziels­pijnPijn: ziels–
Zielsverhuizing
Boeddhisme
Ethiek
Immanente geloven
Zien
Qualia
Ziener
Oncontroleerbaarheid
Zijn
Behoren irreducibel tot zijn
Fundamentele posterioriteit
Zijns­oorzaakOorzaak: zijns–
Zijnsvraag
De zijnsvraag
Transcendent bestaan
Zin
Immanente zin
Irreducibiliteit
Naturalistische zin
Ons lichaam
Prioriteit en posterioriteit
Solipsisme en zin
Transcendente waarden
Transcendente zin
Zin
Zingenot
Leven
Zingeving
Significatief nihilisme
Zin
Zingevoel
Zingevoel
Zingevoel
Zinloosheid
Dragen
Irreducibiliteit
Leven
Zins­misleidingMisleiding: zins–
Zinsbegoocheling
Immanent monisme
Wereldrelativisme
Zintuig
Ons lichaam
Wereld: problemen
Zombie
Interactie tussen stof en geest immanent beschouwd
Zombie: virtuele –
Bewustzijn gepreciseerd
Zombie: wijsgerige –
Bewustzijn gepreciseerd
Inhoudelijke posterioriteit
Zon
Epistemische anthropie
Zond­offerOffer: zond–
Zond­vloedVloed: zond–
Zondaar
Jezus historisch beschouwd
Zonde
Zonde
Zondeloosheid
Jezus historisch beschouwd
Zondeloosheid: Jezus' –
Koranische religies
Zondeval
Natuurlijk kwaad
Zondigheid
Kwaad en een goede God
Zonne­coronaCorona: zonne–
Zonnenstelsel: miniatuur–
Toe te voegen
Zons­verduisteringVerduistering: zons–
Zoogdier­breinBrein: zoogdier–
Zoroastrianisme
Ditheïsme
Geloofsverklaringen
Zuiveringsproces
De Veel-wereldeninterpretatie
Zuurgraad
Isolatie
Zuurstof
Chemische anthropie
Fysische anthropie
Zuurstof­gebrekGebrek: zuurstof–
Zwaar probleem
Bewustzijn gepreciseerd
Zwaard
De Bijbelse leer
Zwaartekracht
Beschrijving en verklaring
Fysische anthropie
Zwaartekracht­theorieTheorie: zwaartekracht–
Zwaartekracht­wetWet: zwaartekracht–
Zwaartekrachttheorie: quantenmechanische –Theorie: quantenmechanische zwaartekracht–
Zwak methodologisch naturalismeMethodologisch naturalisme: zwak –
Zwakke anthropieAnthropie: zwakke –
Zwakke inductie
Inductie informatietheoretisch
Zwakke kernkrachtKernkracht: zwakke –
Zwakke wet der grote aantallen
De Wetten der grote aantallen
Zwart gat
Heelalevolutie
Natuurwetenschappen
Theoretische wetenschapsgrenzen
Zwarte doosDoos: zwarte –
Zwarte energieEnergie: zwarte –
Zweer: maag–
Toereikende grond
Zweet­doekDoek: zweet–
Zwerm­gedragGedrag: zwerm–
Zwever
Betekenisgevoel: manipulatie
Zwijn
Marcus
α
Hypothesen
Γνωσις
Begripsfouten
ε
Fysische anthropie
Επιγνωσις
Begripsfouten
Κρατιστος
Titulatuur
λ-calculus
Naturalisme en orde
Ὑποδοχη
Immanente eenheid
φ
Bewustzijn onder naturalisme
Immanent bewustzijn
Ω: Chaitins –
De verklaringsgrootte
ℵ₀
Het begin van het heelal