Namen

Abel
Christendom en Gods goedheid
Abraham
Abrogatie
Absolute metafysica
Bijna-eenvoud
Christelijke ethiek
Christendom immoreel?
Het Oude Testament
Ik ervaar niets
Islam: achtergrond
Uitverkiezing
Vormen van theïsme
Abulfeda
Heidense bronnen
Achab
Jezus in de Talmoed
Achilles
Voorbeelden van irreducibiliteit
Achitofel
Jezus in de Talmoed
Adam
Andere Abrahamische religies
De aanvang
De soera-inhoud
Het afwijzen van het heil
Het bewijs uit bestuur
Mononoëtisme
Natuurlijk kwaad
Adam: y-chromosomale –
De aanvang
Adams: Douglas –
Immanente identiteit
Adams: Robert –
Andere modale ontologische godsbewijzen
Adelson: Edward Howard –
Neurologische aanpassing
Adonis
Opstandingsclaims
Aerts: Diederik –
Conceptualiteit
Quanteninterpretaties
Aesopus
Transcendente geloven
Aetius
Causaliteitswetten
Africanus: Julius –Julius Africanus
Agrippa de scepticus
Absolute waarheid
Agrippa I: Herodes –Herodes Agrippa I
Agrippa II: Herodes –
Het opstandingsverhaal
Verdediging van Paulus
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Al-Bajdawi
Koranische religies
Al-Ghazali
De oordeelsopties
Al-Ma'mun: Abu Ja'far Abdullah –
De Islam
Al-Qurtubi
Koranische religies
Al-Razi
Koranische religies
Al-Tabari
Koranische religies
Al-Zoehri: Ibn Shilab –
Islam: achtergrond
Aladdin
Fysicalisme
Albinus
Josephus over Jakobus
Alevi
Koranische religies
Alexander
Pontius Pilatus
Alexander de Grote
Koranische religies
Skepsis omtrent God
Alexandri: Rabbi –
De Messias
Alexandrië: Philo van –Philo van Alexandrië
Allais: Maurice –
Redegevoel
Almeida: Mike –
Andere modale ontologische godsbewijzen
Amalekiet
Christendom en Gods goedheid
Amitabha
Mahajana
Anan ben David
De Kara
Ananus de Jongere
Josephus over Jakobus
Anderson: C.Anthony –
Het ontologisch godsbewijs van Leibniz
Anselmus
Anselmus' gradatiebewijs
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Plantinga's aanname
Antiochië: Ignatius van –Ignatius van Antiochië
Antipas: Herodes –Herodes Antipas
Antoninus Pius: Titus Aurelius –
Bestuurlijke bronnen
Apollo
Heilsgeschiedenis
Apostel JohannesJohannes: apostel –
Apsoe
Babylon
Aquino: Thomas van –Thomas van Aquino
Arc: Jeanne d'–
Geloof als psychologisme
Argo
Immanente identiteit
Arimathea: Jozef van –Jozef van Arimathea
Aristoteles
Absoluut weten
Ethische waarden
Gedachten
Geluksethiek
Het emersionisme
Metawetenschap
Arius
Arianisme
Arouet: François-Marie –
Celsus' bezwaren
Asj'ariet
De oordeelsopties
Islam en Gods goedheid
Aspect: Alain –
Aspects experiment
Quanta: standaardinterpretatie
Assisi: Franciscus van –
De Islam getest
Astarte
Argumenten tegen de Bijbel
Athanasius
Arianisme
De canonselectie
Ethiek: Nog te doen
Transcendentisme
Augustinus: Aurelius –
Anselmus' gradatiebewijs
De schepping
Ditheïsme
Gedachten
Gemis ervaren
Gods eenvoud
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Sapere aude: opinies
Voorkennis van tijd
Augustus
Bestuurlijke bronnen
Aurelius Antoninus: Marcus –
Bestuurlijke bronnen
Aurelius: Marcus –
Heidense bronnen
Austin: J.L.–
Overtuigingen
Avicenna
Avicenna's causale godsbewijs
Baäl
Argumenten tegen de Bijbel
De Bijbelse leer
Bacchos
Naturalistische antwoorden
Bach: Johann Sebastian –
Lust
Baggini: Julian –
Immanente identiteit
Bar Jona: Simon –Simon Bar Jona
Bar Serapion: Mara –
Heidense bronnen
Barbagallo: C.–
Christelijk pacifisme
Barger
Fysische anthropie
Barmhartige SamaritaanSamaritaan: barmhartige –
Barnes: E.W.–
Christelijk pacifisme
Barreto Lemos: Gabriela –
Quantentheorie
Basilius van Caesarea
Heidense bronnen
Bathseba
Het Oude Testament
Batterman
Wetenschap
Bauckham: Richard –
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
Bayes: Thomas –
Bayesiaans redeneren
Kansrekening
Bedau: Mark –
Wetenschap
Bell
Bells ongelijkheden
Quantentheorie
Belle: Hubert van –
Wetenschappelijke reductie
Ben Asjer: Bachja –
De schepping
Ben Azai: Simon –Simon ben Azai
Ben Dama: Eleazar –Eleazar ben Dama
Ben David: Anan –Anan ben David
Ben David: Masjiach –Masjiach ben David
Ben Ha'galgol: Yohanan –Yohanan Ben Ha'galgol
Ben Josef: Masjiach –Masjiach ben Josef
Ben Jozef: Messias –Messias ben Jozef
Ben Juda: Pappos –Pappos ben Juda
Ben Levi: Jozua –Jozua ben Levi
Ben Maimon: Moses –
Wetenschap versus de Bijbel?
Ben Panthera
Jezus in de Talmoed
Ben Stada
Jezus in de Talmoed
Berenice van Cicilië: Julia –
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Berger
Apocriefe evangeliën
Berkeley: George –
Van Newton tot Kant
Berkson: Joseph –
Toe te voegen
Bernouilli: Daniel –
Kansrekening
Bernouilli: Nikolaus –
Kansrekening
Berry: G.G.–
De kortste samenvatting
Denkfouten
Bertrand: Joseph Louis François –
Onverschilligheid
Bierle: Donald A.–
Tegenargumenten
Bileam
Jezus in de Talmoed
Bjørdal: F.–
Andere modale ontologische godsbewijzen
Blackmore: Susan –
Immanente identiteit
Bob
Manipulatie van personificatie
Bochtisjoe
De Islam
Boeddha: Gautama –
Is het kwaad slechts hechting?
Boekhari
De hadith
Boekhoff-van der Voort: Nicolet –
Islam: achtergrond
Bohm: David –
Immanente orde als begrip
Quanta volgens Bohm
Quanteninterpretaties
Bohr: Niels –
Quanta: standaardinterpretatie
Bolte Taylor: Jill –
Holisme
Boltzmann: Ludwig –
Boltzmanns breinparadox
Bommel: Olivier Berendinus –
Machtsbeperking
Borde: Arvin –
Kosmologie
Bossuet: Jacques-Bénigne Lignel –
Niet-modale ontologische godsbewijzen
Boström: Niklas –
Immanente identiteit
Bovens: Luc –
Absolute waarheid
Boyle: Robert –
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Brahman
Hindoeïsme
Brodman
Naturalisme en weten
Brodmann: Korbinian –
Ruimtebesef
Broeder van Jezus: Jacobus de –Jacobus de broeder van Jezus
Broeder van Jezus: Jakobus de –Jakobus de broeder van Jezus
Broglie: Louis de –
Wetenschap versus de Bijbel?
Brouwer: Luitzen Egbertus Jan –
Andere modale ontologische godsbewijzen
Van veel naar oneindig
Buber: Martin –
Ervaring
Buikhuisen: W.–
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Bulldog: Darwin's –Darwin's Bulldog
Buridan: Jean –
De pronomie
Wetenschap versus de Bijbel?
Buridan: Johannes –
Waarde
Bush: George W.–
Ethisch gevoel
Cadoux: C.J.–
Christelijk pacifisme
Caesarea: Basilius van –Basilius van Caesarea
Callirhoë
Het lege graf
Camus: Albert –
Existentie
Candacé
Verdediging van Paulus
Cantor
Het ontelbaar oneindige
Cantor: Georg Ferdinand Ludwig Philipp –
Alwetendheid
Carhart-Harris: Robin L.–
Holisme
Carnap: Rudolf –
Voorkennis van logica
Carr: Steven –
Het ontologisch godsbewijs van Plantinga
Carroll: Lewis –
Irreducibiliteit van representeren
Voorbeelden van irreducibiliteit
Voorkennis van logica
Carroll: Sean –
Menswetenschappen
Carter: Brandon –
Toe te voegen
Cartesius: Renatus –
Gedachten
Celsus
Celsus' bezwaren
Heidense bronnen
Jezus' verschijningen
Chaereas
Het lege graf
Chaitin: Gregory John –
Anthropische uniciteit
Conclusie: onverklaarbaarheid
De verklaringsgrootte
Denkfouten
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Toe te voegen
Chalmers: David –
Bewustzijn gepreciseerd
Chariton
Het lege graf
Chesterton: Gilbert Keith –
Evolutionaire ethiek
Het grote aantal heilsgeloven
Restrictieparadoxen
Zonde
Chisda: Rabbi –
Jezus in de Talmoed
Chonja
Judaïsme
Chrestus
Klassieke historici
Chronos
De oorsprong van het Christendom
Chrysostomos: Johannes –
Heidense bronnen
Chryssides: George –
Sciëntistische afsluiting
Church: Alonzo –
Modale logica
Verificationisme
Chwolson
De feiten
Cicero
Achtergronden van Jezus' dood
Clark: K.–
Bezwaren tegen de kerk
Claudius
Bestuurlijke bronnen
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Clemens
Betrouwbaarheid van het NT
Clemens Romanus
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
Clifford: William Kingdon –
Fundamentele posterioriteit
Cohen: G.L.–
Fysicalisme
Coleridge: Samuel Taylor –
Sapere aude: opinies
Collodi: Carlo –
De drogreden van de niveauwisseling
Constantijn de Grote
Bezwaren tegen de kerk
Geloofsverklaringen
Jezus bleef in het graf
Logen de apostelen?
Conway: John Horton –
Anthropische uniciteit
Gods eenvoud
Informatieloos heelal?
Quantale wil
Transcendente eenheid en identiteit
Copernicus: Nicolaus –
Het eenvormigheidsbeginsel
Metawetenschap
Cornelius
Verdediging van Paulus
Cowie
Fysische anthropie
Craig: William Lane –
Fysische anthropie
Het bewijs uit tijd
Is het zegel zinloos?
Machtsbeperking — antwoorden
Crick: Francis –
Vormen van posterioriteit
Culbertson: James P.–
Het emersionisme
Curry: Haskell –
De pronomie
D'Sousa: Dinesh –
De aanvang
Dahl: Roald –
Ethiek: Nog te doen
Daniël
Jezus in Joodse bronnen
Darwin: Charles –
De toereikende grond
Denken uit evolutie?
Het bewijs uit bestuur
Iets irreducibel tot niets
Naturalisme en orde
Sciëntisme
Transcendente regressie?
Darwin's Bulldog
Metawetenschap
David
De Knecht des Heren
Het Oude Testament
Davidson
Valse ontologische godsbewijzen
Davidson: Donald –
Naturalisme en weten
Davies: Paul –
Opinies omtrent anthropie
Transcendentalisme
Dawkins: Richard –
Algemeenheid van chaos
De drogreden der heiligenschijn
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Naturalistische ethiek
Day: Doris –
Relativa in de predicatenlogica
De Morgan: Augustus –
Propositielogica
Tegen transcendentisme
Transcendente antwoorden
Dekel: A.–
Opinies omtrent anthropie
Dekker: Eduard Douwes –
Fysicalisme
Demeter
Opstandingsclaims
Dennet III: Daniel Clement –
Neurologische aanpassing
Dennett III: Daniel Clement –
Fysicalisme
Immanente identiteit
Immanente tijd
Pijn
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Wilsdominantie
Derrida: Jacques –
Toe te voegen
Descartes: René –
Causale godsbewijzen
Het bestaan
Het ontologisch godsbewijs van Descartes
Klassieke godsbewijzen
Materie
Posterieure zelfkennis
Van veel naar oneindig
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Deutsch: David –
Opinies omtrent anthropie
Devanagari
Van veel naar één
Diallel: kapitein –
Kunnen wij weten?
Diamond: Malcolm L.–
Sciëntistische afsluiting
Diocletianus
Bezwaren tegen de kerk
Geloofsverklaringen
Heidense bronnen
Dionysios
Naturalistische antwoorden
Doeg
Jezus in de Talmoed
Domitianus
Jezus in Joodse bronnen
Josephus over Jezus
Donar
Eindige bovennatuurlijke machten
Doornroosje
Relativiteit is posterieur
Doper: Johannes de –Johannes de Doper
Dostojevski: Fjodor Michailovitsj –
Ervaring
Draper: Paul –
Immanentieproblmen
Droste
Regressie
Drummond: M.J.–
Christelijk pacifisme
Drusilla
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Duivel
Andere Abrahamische religies
Christelijke rede
Valse ervaring
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Dummett: Michael –
De transcendentistische wereld
Duns Scotus: Johannes –
De transcendentielimiet
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Ockham's scheermes
Dwaasheid: Vrouwe –
Geschapen Jezus Bijbels?
Dyson: Freeman –
Mononoëtisme
Ea
Babylon
Eccles
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Eddington: Arthur –
Fysicalisme
Eddington: Sir Arthur Stanley –
Belevingswereld
Opinies omtrent anthropie
Stelt wetenschap naturalisme?
Edwards: jonathan –
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Einstein: Albert –
Aspects experiment
De relativiteitstheorie
De speciale relativiteitstheorie
Determinisme
Fysische anthropie
Inhoudelijke posterioriteit
Kalam-argumenten
Ockham's scheermes
Quanta: standaardinterpretatie
Van Newton tot Kant
Voorkennis van orde
Wetenschap
Wetten
Eleazar ben Dama
Christenen in de Talmoed
Elia
Joodse tegenbronnen?
Eliëzer: Rabbi –
Jezus in de Talmoed
Elihu
Transcendentisme
Eliza
Externe epifenomenen
Personificatie
Eljakim
De Knecht des Heren
Ellis: George F.R.–
Opinies omtrent anthropie
Emerson: Ralph Waldo –
Wetenschap
Epictetus
Heidense bronnen
Epimenides
De antinomie
Fundamentele posterioriteit
Erastos
Christelijke bronnen
Escher: Maurits Cornelis –
Oneindige regressie
Tegen de transcendentieboom
Esseen
De feiten
Euclides
Bijna-eenvoud
Denkfouten
Voorkennis van logica
Euler: Leonhard –
Ingressie
Eurydice
Relativiteit is posterieur
Eusebius
Apostolische bronnen
Heidense bronnen
Kerkelijke geschriften
Marcus
Euthyphro
Bepaalt God het goede?
Eva
De aanvang
De soera-inhoud
Het afwijzen van het heil
Het bewijs uit bestuur
Mononoëtisme
Eva: mitochondrische –
De aanvang
Everett III: Hugh –
De contingentie van het bestaan
Everett: Daniel Leonard –
De Xjes
Ezra
Mensen van het Boek
Feeney: Stephen M.–
Veel werelden?
Feigenbaum: Edward Albert –
Externe epifenomenen
Feinberg: M.–
Bezwaren tegen de kerk
Feldman: Julian –
Voorkennis van orde
Felix: Marcus Antonius –
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Felix: Marcus Minucius –
Heidense bronnen
Fermi: Enrico –
Toe te voegen
Ferrero: G.–
Christelijk pacifisme
Festus: Porcius –
Het opstandingsverhaal
Josephus over Jakobus
Nuttige informatie
Titulatuur
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Feyerabend: Paul Karl –
Overtuigingen
Fitch: Frederic Brenton –
Modale logica
Verificationisme
Flaccus
Achtergronden van Jezus' dood
Flew: Anthony Garrard Newton –
Eindige bovennatuurlijke machten
Flews tuinman
Sciëntistische afsluiting
Tegenargumenten
Toe te voegen
Fortuyn: Pim –
Skepsis omtrent God
Foster: John –
Fysicalisme
Fränkel
Telbaar oneindig
Frankfurt: Harry Gordon –
De best mogelijke wereld
Wilsvrijheid
Frege: Friedrich Ludwig Gottlob –
Absoluut weten
Emotivisme
In- en extensie
Freud: Sigmund –
God en vrijheid
Fritzl: Josef –
Kwaad en een goede God
Fronto: Marcus Cornelius –
Heidense bronnen
Fundanus: Minucius –
Bestuurlijke bronnen
Gadamer: Hans-Georg –
Overtuigingen
Gage: Phineas P.–
Pijn
Galenus
Heidense bronnen
Galileeër: Judas de –Judas de Galileeër
Galilei: Galileo –
De drogreden der straatlantaarn
Metawetenschap
Gamaliël
De windselen
Saul
Gamaliël II: Rabbi –
Christenen in de Talmoed
Gandhi: Mahatma Mohandas Karamchand –
Reddingsbeelden
Gaunilo van Marmoutiers
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Gautama BoeddhaBoeddha: Gautama –
Gautama: Siddhartha –
Boeddhisme
Geach: Peter –
Emotivisme
Geest: Heilige –
Alwetendheid des Christelijken Gods
Christelijke antwoorden
Inleiding tot heilsgeloof
Machtsbeperking
Gehazi
Jezus in de Talmoed
Génestet: Petrus Augustus de –
Het doel
Gent: Hendrik van –Hendrik van Gent
Ghirardi
Quanteninterpretaties
Gialamas: V.–
Het doel
Gibbon: Edward –
Christelijk pacifisme
Gingerich: Owen –
Fysische anthropie
Giuseppe
De drogreden van de niveauwisseling
Glannon: Walter –
Naturalistische wil
Gödel: Kurt Friedrich –
Denkfouten
Gods eenvoud
Gödels stelling
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Het ontologisch godsbewijs van Leibniz
Mogelijkheid
Onverklaarbaarheid
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Toe te voegen
Van veel naar oneindig
Goldstein
Quanteninterpretaties
Goodstein
Onverklaarbaarheid
Graham: William –
Denken uit evolutie?
Grahek: Nicola –
Pijn
Granianus: Serenius –
Bestuurlijke bronnen
Gravelaar: N.L.W.A.–
Ingressie
Grebelski: Aharon –
Bestuurlijke bronnen
Greenstein: George –
Opinies omtrent anthropie
Gregorius van Nazianzus
Heidense bronnen
Grelling: Kurt –
Irreducibiliteit van representeren
Griffiths
Quanteninterpretaties
Griffits
Quanteninterpretaties
Grote: Constantijn de –Constantijn de Grote
Grote: Karel de –Karel de Grote
Guth: Alan –
Kosmische inflatie
Kosmologie
Hackett: Stuart Cornelius –
Voorkennis
Hadrianus
Bestuurlijke bronnen
Kerkelijke geschriften
Hall: Monty –
Redegevoel
Hameroff
Quanteninterpretaties
Hanson: Norwood Russell –
Overtuigingen
Harnad: Stevan –
Immanent bewustzijn
Harrison: Ed –
Opinies omtrent anthropie
Hartmann: Stephan –
Absolute waarheid
Haslam
Kosmische inflatie
Hawking: Stephen –
Fysische anthropie
Heelalevolutie
Informatieloos heelal?
Opinies omtrent anthropie
Transcendentalisme
Hawthorne: John –
Anthropische uniciteit
Hazes: André –
Skepsis omtrent God
Hegel: Georg Wilhelm Friedrich –
Absoluut idealisme
Hegesippus de Nazarëer
Kerkelijke geschriften
Heidegger: Martin –
Existentie
Feitigheid en vrijheid
Heilige GeestGeest: Heilige –
Heiligen der Laatste Dagen
Mormonisme
Hein: magere –
Het begin van het heelal
Heisenberg: Werner –
Toe te voegen
Van veel naar oneindig
Heisenberg: Werner von –
De onzekerheidsrelatie
Hempel: Carl Gustav –
Fysicalisme
Inductie
Hendrik van Gent
Christelijke mogelijkheid
Hera
Eindige bovennatuurlijke machten
Heidense bronnen
Herakleitos
Heilsgeloof
Het probleem der Immanente eenheid
Ideeën
Hermas
Christelijke bronnen
De canonselectie
Kerkelijke geschriften
Hermes
Naturalistische antwoorden
Herodes
Flavius Josephus
Marcus
Nuttige informatie
Herodes Agrippa I
Flavius Josephus
Josephus over Jakobus
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Herodes Agrippa IIAgrippa II: Herodes –
Herodes Antipas
Jezus' graf
Pontius Pilatus
Hethiet
Wetenschap versus de Bijbel?
Hiërocles
Heidense bronnen
Hillel
Christelijke bronnen
Hitchens: Christopher –
Restrictieparadoxen
Hitler: Adolf –
Christelijk pacifisme
Ethiek: Nog te doen
Islam en wilsvrijheid
Kwaad en een goede God
Toe te voegen
Waarde
Hizkia
Het Oude Verbond
Hobbes: Thomas –
Genotsethiek
Hoffman: Donald D. –
Naturalistische antwoorden
Hoffman: Donald D.–
Neurologie
Hofstadter: Douglas Richard –
Transcendent compatibilisme
Wilsdominantie
Holt: Jim –
Opinies omtrent anthropie
Hood: Bruce –
Immanente identiteit
Horatius
Sapere aude: betekenis
Horch
Sapere aude: betekenis
Hoyle: Fred –
Fysische anthropie
Opinies omtrent anthropie
Vormen van anthropie
Huemer: Michael –
Emotivisme
Hume: David –
Ervaring is posterieur
Generieke tegenargumenten
Het bestaan
Intersubjectivisme
Kennis van causaliteit irreducibel tot ervaring
Van Newton tot Kant
Husserl
Christelijke rede
Hutter: Marcus –
Informatiekundige begrippen
Huxley: Thomas Henry –
Fysicalisme
Metawetenschap
Huygens: Christiaan –
Eigenschappen van chaos
Wetenschap versus de Bijbel?
Iamblichos
Apostolische bronnen
Ibn Sina
Avicenna's causale godsbewijs
Ibn-Is'haq: Hoenain –
De Islam
Ignatius van Antiochië
Betrouwbaarheid van het NT
Kerkelijke geschriften
Ijjas: Anna –
Kosmische inflatie
Ik ben
Voorkennis van God
Ilan: Tal –
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
Ingersoll: Robert Green –
Tegenargumenten
Inwagen: Peter van –
Immanente identiteit
Irenaeus van Lyon
De canonselectie
Isis
Opstandingsclaims
Transcendente geloven
Iskarioth: Judas –Judas Iskarioth
Iskoer
De Bijbelse leer
Ismaël
Abrogatie
Ismaël: Rabbi –
Christenen in de Talmoed
Israël
De Knecht des Heren
Izaäk
Christelijke ethiek
Christendom immoreel?
Vormen van theïsme
Jacob
Vormen van theïsme
Jacob van Kefar
Christenen in de Talmoed
Jacobus de broeder van Jezus
Jezus' verschijningen
Jakobus
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Josephus over Jakobus
Jakobus de broeder van Jezus
Jakobus de broer van Jezus
Jakobus de broeder van Johannes
Josephus over Jakobus
Jakobus: Maria van –Maria van Jakobus
James: William –
Immanentie
Sciëntisme
Jansen: H.P.H.–
Christelijk pacifisme
Jaspers: Karl –
De ander
Existentie
Existentiële transcendentie
Jastrow: Robert –
Opinies omtrent anthropie
Jeans: James –
Transcendentisme
Jechonja
Judaïsme
Jefta
Het Oude Testament
Jehuda de Heilige: Rabbi –
De Talmoeds
Jeremia
Kwaad en een goede God
Jerobeam
Jezus in de Talmoed
Jesaja
Celsus' bezwaren
De Knecht des Heren
Het Oude Verbond
Jesjoe
Jezus in de Talmoed
Jezus
Islam: achtergrond
Jezus en Mohammed
Jezus historisch beschouwd
Josephus over Jezus
Machtsbeperking
Mensen van het Boek
Moeitevol solipsisme
Joad: C.E.M.–
Tegenargumenten
Job
Kwaad en een goede God
Machtsbeperking
Jochanan: Rabbi –
Jezus in de Talmoed
Johannes de Doper
Flavius Josephus
Jezus en Mohammed
Johannes de Oudere
Marcus
Johannes: apostel –
De canonselectie
Johnson: Daniel –
Tegen presuppositie
Johnson: Matthew C.–
Veel werelden?
Johnson: Samuel –
Bezwaren tegen anthropie
Jojakim
Judaïsme
Jona
Jezus historisch beschouwd
Jongere: Plinius de –Plinius de Jongere
Joodse volk
De Knecht des Heren
Josephus: Flavius –
De chronologie van Jezus' dood
Flavius Josephus
Geen graf?
Jezus in Joodse bronnen
Jezus' dood
Jezus' verschijningen
Jozef
Deïsme
Judaïsme
Jozef van Arimathea
De chronologie van Jezus' dood
Jezus' offer
Lijk verwijderd door Jozef van Arimathea?
Jozua ben Levi
Christenen in de Talmoed
De Messias
Jozua de zoon van Nun
Christendom en Gods goedheid
Judas de Galileeër
Flavius Josephus
Judas Iskarioth
Jezus nooit in het graf
Julia Berenice van CiciliëBerenice van Cicilië: Julia –
Julianus
Bestuurlijke bronnen
Julius Africanus
Klassieke historici
Jupiter
Eindige bovennatuurlijke machten
Justinus Martyr
Bestuurlijke bronnen
Christenen in de Talmoed
Joodse tegenbronnen?
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Juvenalis
Heidense bronnen
Kafka: Franz –
Personificatie
Kaïn
Christendom en Gods goedheid
Kanaäniet
Christendom en Gods goedheid
Kant: Immanuel –
Dinge an sich
Godsbewijzen uit zedelijke orde
Naturalistisch bewustzijn betrouwbaar
Nihilisme
Ontologische godsbewijzen
Sapere aude: betekenis
Tegen presuppositie
Transcendentalisme
Van Newton tot Kant
Voorkennis van orde
Wetsethiek
Karel de Grote
De manuscripten van het Nieuwe Testament
Keenan
Fysische anthropie
Kefar: Jacob van –Jacob van Kefar
Keltner: D.–
Bezwaren tegen de kerk
Kepler: Johann –
De relativiteitstheorie
Metawetenschap
Keynes: John Maynard –
Onverschilligheid
Kierkegaard: Søren Aabye –
Ervaring
Het doel
Leven
Morele willekeur?
Kim: Yoon-Ho –
Quantentheorie
King: Martin Luther –
Reddingsbeelden
Kistiakowsky: Vera –
Opinies omtrent anthropie
Kittim
Verdediging van Paulus
Klaas Vaak
Geen God
Kochen: Simon –
Quantale wil
Kohli
Kosmische inflatie
Koons: Robert C.–
Transcendente prioriteit
Kore
De oorsprong van het Christendom
Kripke: Saul –
Bewustzijn onder naturalisme
Kuhn: Thomas Samuel –
Overtuigingen
La Croix: Richard –
Het argument vanuit het kwaad
Lagrange: Joseph Louis –
Transcendente antwoorden
Langer: Suzanne K.–
Denken uit evolutie?
Laplace: Pierre-Simon, marquis de –
Epistemische wilsvrijheid
Mechanicisme
Tegen transcendentisme
Thermodynamica
Lavoisier: Antoine –
Fysicalisme
Lazarus
De windselen
Jezus' verschijningen
Lehmann: Béat –
Mijzelf
Leibniz: Gottfried Wilhelm –
Almacht
Bepaalt God het goede?
Het ontologisch godsbewijs van Descartes
Het ontologisch godsbewijs van Leibniz
Parallellisme van stof en geest
Leibniz: Gottlob Wilhelm –
De contingentie van het bestaan
Lemaître: George Édouard –
Kosmologie
Lenat: David –
Naturalisme en orde
Lennox: John –
Beschrijving en verklaring
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Leondari: A.–
Het doel
Leslie: John –
Zelfverklarende anthropie?
Leukippos
Causaliteitswetten
Levi: Benny –
Mijzelf
Lewis: Clarence Irving –
Wₐ
Lewis: Clive Staples –
God cynisch?
Het afwijzen van het heil
Het doel
Kwaad en een goede God
Tegenargumenten
Wetten
Lewis: David Kellogg –
De Veel-wereldeninterpretatie
De contingentie van het bestaan
Primaire contingentie
Libanius
Heidense bronnen
Libet: Benjamin –
Wilsvrijheid en bewustzijn
Lichtenberg: Georg Christoph –
Het bestaan
Lilith
Andere Abrahamische religies
Locke: John –
Van Newton tot Kant
Loeb: Abraham –
Kosmische inflatie
Logothetis
Zicht
Loki
Naturalistische antwoorden
Lombardus: Petrus –Petrus Lombardus
Lorentz: Hendrik Antoon –
De relativiteitstheorie
Lucianus van Samosata
Heidense bronnen
Lucius Aelius SeianusSeianus: Lucius Aelius –
Lukas
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Lukas
Lyon: Irenaeus van –Irenaeus van Lyon
Lysanias
Lukas
Lysias: Claudius –
Verdediging van Paulus
Mabillon: Jean –
Geschiedwetenschappen
Maccabeeëer
Achtergronden van Jezus' dood
Mackie: J.L.–
Naturalistische ethiek
Macrobius
Bestuurlijke bronnen
Magdala: Maria van –Maria van Magdala
Magere HeinHein: magere –
Magritte
Parallellisme van stof en geest
Maimonides: Mozes –
De transcendentielimiet
Makinson: D.C.–
Nakennis van rede
Malchus
Jezus' offer
Schadelijke informatie
Maleachi
Celsus' bezwaren
Malebranche: Nicolas –
Parallellisme van stof en geest
Malik TawoezTawoez: Malik –
Manasse
Jezus in de Talmoed
Mandelbrot: Benoît –
Rijkdom van chaos
Manes
Ditheïsme
Mani
Ditheïsme
Mao Zedong
Bezwaren tegen de voorschriften
Christelijk pacifisme
Marcel: Gabriel –
De ander
Existentie
Marcellinus: Ammianus –
Heidense bronnen
Klassieke historici
Marcion
Christelijke bronnen
De canonselectie
Marcus
Marcus
Marcus Aurelius AntoninusAurelius Antoninus: Marcus –
Mardoek
Babylon
Maria
Deïsme
Het geheugen der Schriftschrijvers
Judaïsme
Maria van Jakobus
De chronologie van Jezus' dood
Maria van Magdala
Betrouwbaarheid van het NT
De chronologie van Jezus' dood
Marie: kleurenblinde –
Mijzelf
Marr: D.–
Ingressie
Marshall: Ian –
Identiteit van qualia
Martyr: Justinus –Justinus Martyr
Marx: Karl –
Bezwaren tegen de kerk
Masjiach ben David
De Messias
Masjiach ben Josef
De Messias
Mavrodes: George I.–
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Maxwell: James Clark –
Fysische anthropie
Maydole: Robert –
Maydoles argument
McDowell: Josh –
Tegenargumenten
McEar
Almacht
McKinnon: Alastair –
Sciëntistische afsluiting
McTaggart: John McTaggart Ellis –
De schepping
Solipsisme en tijd
Transcendente onafhankelijkheid
Transcendente tijd
Voorkennis van tijd
Meinong
Andere modale ontologische godsbewijzen
Melchizedek
Jezus' offer
Melito van Sardes
Kerkelijke geschriften
Mercurius
Naturalistische antwoorden
Merkelbach: R.–
Eindige bovennatuurlijke machten
Merleau-Ponty: Maurice Jean Jacques –
Overtuigingen
Mesmer
Breinstructuur
Messias
Jezus en Mohammed
Messias ben Jozef
De Messias
Metzger: Bruce –
De manuscripten van het Nieuwe Testament
Metzinger: Thomas –
Immanente identiteit
Michaelson
De relativiteitstheorie
Midianiet
Christendom en Gods goedheid
Mill: John Stuart –
Absolute betekenis
Goedsethiek
Pragmatische argumenten voor geloof in God
Sciëntisme
Milne: Edward –
Opinies omtrent anthropie
Milton
Sapere aude: opinies
Minerva
Eindige bovennatuurlijke machten
Mirjam
Jezus in de Talmoed
Mithras
Geloofsverklaringen
Mnesarchos van Tyros
Heilsgeschiedenis
Mohammed
Een veranderde Bijbel?
Geloof als psychologisme
Islam: achtergrond
Jezus en Mohammed
Mensen van het Boek
Molina: Luis de –
De best mogelijke wereld
Moore: George Edward –
Evolutionaire ethiek
Existentie
Solipsisme
Verificationisme
Mopsuestia: Theodoor van –Theodoor van Mopsuestia
Morison: Frank –
Tegenargumenten
Morley
De relativiteitstheorie
Mormon
Mormonisme
Moroni
Mormonisme
Morse: Stephen –
Naturalistische wil
Mortlock: Daniel J.–
Veel werelden?
Mozes
Christendom en Gods goedheid
De Kara
De Talmoeds
Islam: achtergrond
Jezus in Joodse bronnen
Thoraïsche religies
Mu'taziliet
Islam en Gods goedheid
Multatuli
Fysicalisme
Mutaziliet
De oordeelsopties
Nadelhoffer: Thomas –
Fysicalisme
Nagel: Thomas –
Fysicalisme
Mijzelf
Napoleon
Skepsis omtrent God
Napoleon: Louis –
Tegen transcendentisme
Narnia
Transcendente regressie?
Nazianzus: Gregorius van –Gregorius van Nazianzus
Nelson
Quanteninterpretaties
Neminist
Drogredenen van naamgeving
Nero
Heidense bronnen
Nestorius
De Toledoth Jeschu
Neumann: John Von –
Het quantenzenomodel
Neumann: K.J.–
Bestuurlijke bronnen
Neurath: Otto –
De kengrond
Newcomb: William –
Transcendente rede
Newton: Isaac –
Algemene tegenargumenten
Bijna-eenvoud
De drogreden der straatlantaarn
Denkfouten
Metawetenschap
Van Newton tot Kant
Wetenschap versus de Bijbel?
Nicodemus
De chronologie van Jezus' dood
Jezus' offer
Lijk verwijderd door Jozef van Arimathea?
Nicolaas: Sint –Sint Nicolaas
Nietzsche: Friedrich –
Een redeborger?
Nietzsche: Friedrich Wilhelm –
Bezwaren tegen de voorschriften
Presuppositie
Nitsjiren Daisjonin
Boeddhisme
Noach
Christendom en Gods goedheid
Het Oude Verbond
Nord
Apocriefe evangeliën
Nowell-Smith: Patrick –
Sciëntistische afsluiting
Nozick: Robert –
Genotsethiek
Nymphaeus
Lukas
O'Keefe: John –
Opinies omtrent anthropie
Ockham: Willem van –
Ockham's scheermes
Odin
Eindige bovennatuurlijke machten
Oetnapisjtim
Babylon
Olson: Eric T.–
Immanente identiteit
Omajjade
Islam: achtergrond
Oppy: Graham Robert –
Kwaad en een goede God
Oresme: Nicolas d'–
Wetenschap versus de Bijbel?
Origenes
Celsus' bezwaren
Heidense bronnen
Jezus' verschijningen
Klassieke historici
Orpheus
Relativiteit is posterieur
Osiris
Opstandingsclaims
Ostriker: Jeremiah –
Anthropie noodzakelijk?
Othman
De Koran
Ovidius
Zonde
Pannier: Russell –
Immanente abstracta
Panthera
Heidense bronnen
Jezus in de Talmoed
Papa: Rabbi –
Jezus in de Talmoed
Papebroeck: Daniël –
Geschiedwetenschappen
Papias
De canonselectie
Kerkelijke geschriften
Logen de apostelen?
Marcus
Pappos ben Juda
Jezus in de Talmoed
Parfit: Derek –
Nonidentiteit
Parker: Barry –
Opinies omtrent anthropie
Parmenides
Ideeën
Ontologische godsbewijzen
Partenis
Heilsgeschiedenis
Pascal: Blaise –
De oproep
Pascals weegschaal
Paulus
Fundamentele posterioriteit
Geloof als psychologisme
Heidense bronnen
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Paulus
Paulus van Tarsus
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Saul
Verdediging van Paulus
Paulus: Sergius –Sergius Paulus
Pauwenengel
Andere Abrahamische religies
Peano: Giuseppe –
Onverklaarbaarheid
Van veel naar oneindig
Peano: Guiseppe –
Gods eenvoud
Peiris: Hiranya V.–
Veel werelden?
Penfield: W.–
Immanentie
Penrose
Quanteninterpretaties
Penrose: Roger –
Opinies omtrent anthropie
Quantaal bewustzijn
Variabele natuur„constanten”
Waarschijnlijkheid onder veel werelden
Penzias: Arno –
Opinies omtrent anthropie
Peregrinus
Heidense bronnen
Perot: P.–
Immanentie
Persephone
De oorsprong van het Christendom
Petrus
Heidense bronnen
Marcus
Schadelijke informatie
Petrus Lombardus
Sapere aude
Pherekydes van Syros
Heilsgeschiedenis
Philo
Klassieke historici
Philo van Alexandrië
Achtergronden van Jezus' dood
Geen graf?
Pontius Pilatus
Philopon
Klassieke historici
Phlegon
Klassieke historici
Picasso: Pablo –
Tegen transcendentisme
Piet: Zwarte –Zwarte Piet
Piff: P.K.–
Bezwaren tegen de kerk
Pilatus: Pontius –
Bestuurlijke bronnen
De historische bronnen
Klassieke historici
Pontius Pilatus
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Pinkeltje
Het schrijven van het Nieuwe Testament
Pinocchio
De drogreden van de niveauwisseling
Pirahã
De Xjes
Plantinga: Alvin –
Denken uit evolutie?
Het ontologisch godsbewijs van Plantinga
Machtsbeperking — antwoorden
Theologisch Noncognitivisme
Zekerheid
Plato
Absoluut weten
Gemis ervaren
Heidense bronnen
Immanente eenheid
Naturalistische ethiek
Relatieve rede
Wetsethiek
Platt: N.–
Christelijk pacifisme
Plinius
Bestuurlijke bronnen
Plinius de Jongere
Plinius secundus
Plinius Secundus
Plinius secundus
Plotinus
Celsus' bezwaren
Podolsky
Aspects experiment
Quanta: standaardinterpretatie
Pol Pot
Bezwaren tegen de voorschriften
Christelijk pacifisme
Polyakov: Alexander –
Opinies omtrent anthropie
Polycarpus
Betrouwbaarheid van het NT
Polycarpus van Smyrna
De canonselectie
Kerkelijke geschriften
Pontius PilatusPilatus: Pontius –
Popper: Karl –
Irreducibel tot ervaring
Naturalisme verklaart?
Porcius FestusFestus: Porcius –
Porfyrius
Celsus' bezwaren
Porphyrius van Tyrus
Heidense bronnen
Potter: Harry –
Transcendentie
Prediker
Gemis ervaren
Preskill: John –
Heelalevolutie
Prévost: François –
Wetenschap versus de Bijbel?
Priest: Stephen –
Toe te voegen
Prior: Arthur –
Transcendente tijd
Proserpina
Opstandingsclaims
Protagoras
Genotsethiek
Pruss: Alexander –
Tegen presuppositie
Tegen transcendente zede
Toereikende grond
Psalmist
Kwaad en een goede God
Publius
Verdediging van Paulus
Putnam: Hilary –
Skepsis omtrent de wereld
Pyrrho van Elis
Absolute waarheid
Pythagoras
Heidense bronnen
Heilsgeschiedenis
Kalam-argumenten
Quadratus
Kerkelijke geschriften
Quine: William Van Orman –
Voorkennis van logica
Ramsay: Sir William Mitchell –
Lukas
Rees: Sir Martin –
Opinies omtrent anthropie
Rembrandt van Rijn
Tegen transcendentisme
Richard: Jules –
Het ontelbaar oneindige
Riesner: Rainer –
Het geheugen der Schriftschrijvers
Rijn: Rembrandt van –Rembrandt van Rijn
Rimini
Quanteninterpretaties
Robinson: John Arthur Thomas –
De datering van het Nieuwe Testament
Interne criteria voor de datering van het Nieuwe Testament
Romein
Kwaad en een goede God
Roodkapje
Tegen een Schepper
Rorty: Richard McKay –
Toe te voegen
Rosen
Aspects experiment
Quanta: standaardinterpretatie
Ross
Almacht
Ross: William David –
Zedelijk noncognitivisme
Rosweyde: Heribert –
Geschiedwetenschappen
Rothman: Tony –
Opinies omtrent anthropie
Rovelli
Quanteninterpretaties
Rowe
Kwaad en een goede God
Rowling: J.K.–
Transcendente onafhankelijkheid
Transcendentie
Russell: Bertrand –
Algemeenheid van chaos
Fysicalisme
Immanente anomalie
Tegen een Schepper
Toe te voegen
Van veel naar oneindig
Vormen van posterioriteit
Wetsethiek
Sacks: Oliver –
Het bestaan
Immanentie
Sai Baba: Sathya –
Toe te voegen
Sajjid Qutb
Koranische religies
Salerno: Joe –
Verificationisme
Salome
De chronologie van Jezus' dood
Salomo
Jezus historisch beschouwd
Sam: Soapy –Soapy Sam
Samaritaan: barmhartige –
Christendom en Gods goedheid
Samosata: Lucianus van –Lucianus van Samosata
Samsa: Gregor –
Personificatie
Samuël
Jezus aannemen onmogelijk?
Sánchez: Francisco –
Fundamentele posterioriteit
Sandage: Alan –
Opinies omtrent anthropie
Sara
Uitverkiezing
Sardes: Melito van –Melito van Sardes
Sartre: Jean-Paul –
Existentie
Saslow: Laura R.–
Bezwaren tegen de kerk
Satan
Christelijke rede
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Saturn: S.R.–
Bezwaren tegen de kerk
Saturnus
De oorsprong van het Christendom
Saul van Tarsus
Saul
Saulus
Paulus
Saulus van Tarsus
Ik ervaar niets
Informatiestromen in het Romeinse Rijk
Saul
Schaefer: Henry „Fritz” –
Opinies omtrent anthropie
Schawlow: Arthur L.–
Opinies omtrent anthropie
Schmidhuber: Jürgen –
Veel werelden?
Schranderheid
Geschapen Jezus Bijbels?
Schroedinger
Quanta: standaardinterpretatie
Scotus Eriugena: Johannes –
De relativiteitstheorie
Scriven: Michael –
Interactie tussen stof en geest immanent beschouwd
Searle: John Rogers –
Emotivisme
Irreducibiliteit van representeren
Semantiek irreducibel tot syntaxis
Sebastoi
Verdediging van Paulus
Secundus: Plinius –Plinius Secundus
Seianus: Lucius Aelius –
Pontius Pilatus
Semmelweis: Ignaz –
Toereikende grond
Seneca
Heidense bronnen
Serapion
Apostolische bronnen
Heidense bronnen
Sergius Paulus
Verdediging van Paulus
Set
Opstandingsclaims
Severus: Sulpicius –Sulpicius Severus
Shakespeare: William –
Restrictieparadoxen
Transcendentisme
Sherwin-White: Adrian Nicholas –
Betrouwbaarheid van het NT
Shoemaker: Sydney –
Het begin van het heelal
Siddhartha GautamaGautama: Siddhartha –
Sierpinsky
Rijkdom van chaos
Simon Bar Jona
Schadelijke informatie
Simon ben Azai
Jezus in de Talmoed
Simplicio
Metawetenschap
Sint Nicolaas
Geen God
Toe te voegen
Sinterklaas
Geen God
Toe te voegen
Sjammai
Christelijke bronnen
Skinner
Bijgeloof bij duiven
Sklar
Wetenschap
Skousen: Royal –
Mormonisme
Smith: Joseph –
Mormonisme
Smith: Michael –
Zedelijke maatstaven
Smith: Quentin Percifor –
Het argument vanuit het kwaad
Smolin: Lee –
Heelalevolutie
Smullyan: Raymond –
Geen kwaad?
Materialisme
Mononoëtisme
Smyrna: Polycarpus van –Polycarpus van Smyrna
Snijder: Anna –
Manipulatie van personificatie
Soapy Sam
Metawetenschap
Socrates
De oordeelsopties
Gemis ervaren
Heidense bronnen
Relatieve rede
Soenniet
De hadith
Sofist
Genotsethiek
Spaemann: Robert –
Semantische godsbewijzen
Stada
Jezus in de Talmoed
Stalin: Jozef –
Bezwaren tegen de voorschriften
Christelijk pacifisme
Toe te voegen
Stapp: Henry P.–
Het quantenzenomodel
Stefanos
Jezus' verschijningen
Jezusverschijningen zinsbegoochelingen?
Steiner: Jacob –
Ingressie
Steinhardt: Paul J.–
Anthropie noodzakelijk?
Steinhardt: Paul Joseph –
Kosmische inflatie
Suetonius
Achtergronden van Jezus' dood
Opstandingsclaims
Suetonius Tranquillas: Gaius –
Klassieke historici
Sullivan: T.D.–
Immanente abstracta
Sulpicius Severus
Klassieke historici
Swinburne: Richard –
Vormen van voorkennis
Tacitus: Gaius Cornelius –
Klassieke historici
Tacitus: Publius Cornelius –
Klassieke historici
Tallis: Raymond –
Stof en geest immanent beschouwd
Tammoez
De oorsprong van het Christendom
Tarski: Alfred –
Onverklaarbaarheid
Tarsus: Paulus van –Paulus van Tarsus
Tarsus: Saul van –Saul van Tarsus
Tarsus: Saulus van –Saulus van Tarsus
Tatianus
Kerkelijke geschriften
Tawoez: Malik –
Andere Abrahamische religies
Tegmark: Max –
Anthropische uniciteit
De contingentie van het bestaan
Primaire contingentie
Sciëntisme
Transcendentalisme
Veel werelden?
Tennant: Neil –
Denkwijzen
Terroristisch Front
Wetsethiek
Tertullianus
Kan de „aanvaardbare geest” persoon zijn?
Tertullianus: Quintus Septimius Florens –
Apostolische bronnen
Bestuurlijke bronnen
Verwijderden de Romeinen Jezus' lijk?
Tertullus
Verdediging van Paulus
Thackeray: Henry Saint John –
Josephus over Jezus
Thales van Milete
Heilsgeschiedenis
Thallus
Klassieke historici
Theodoor van Mopsuestia
Heidense bronnen
Theresa: Moeder –
Zedelijke maatstaven
Thomas
Voorbeelden van onredelijk Christendom?
Thomas van Aquino
De relativiteitstheorie
De schepping
Het ontologisch godsbewijs van Duns Scotus
Tiamat
Babylon
Tiberius
Bestuurlijke bronnen
De historische bronnen
Klassieke historici
Pontius Pilatus
Tillich: Paul –
Gods eenvoud
Tipler: Frank –
Opinies omtrent anthropie
Tolstoj: Leo –
Absolute ethiek
Christelijke waarden
Sapere aude: opinies
Vormen van theïsme
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Toonder: Marten –
Machtsbeperking
Trajanus
Bestuurlijke bronnen
Plinius secundus
Troeltsch: Ernst –
Metageschiedenis
Trueblood: David Elton –
Ervaring
Trypho
Christenen in de Talmoed
Joodse tegenbronnen?
Twain: Mark –
Oncontroleerbaarheid
Tyndall: John –
Fysicalisme
Tyrus: Porphyrius van –Porphyrius van Tyrus
Tzaferis: Vassilios –
De historische bronnen
Uhlman: E.L.–
Fysicalisme
Ulpianus
Geen graf?
Uria
Het Oude Testament
Uthman
De Koran
Uzair
Mensen van het Boek
Vaak: Klaas –Klaas Vaak
Varghese: Roy Abraham –
Transcendente antwoorden
Verwandlung: Die –
Personificatie
Vian: Boris –
Inhoudelijke posterioriteit
Vilenkin: Alexander –
Het quantenvacuüm
Kosmologie
Voltaire
Celsus' bezwaren
Von Braun: Werner –
Opinies omtrent anthropie
Wabbel: Tobias Daniel –
Neurologie
Wagenseil: Johan –
De Toledoth Jeschu
Wahabi
Koranische religies
Wallace: Lew –
Tegenargumenten
Wason: Peter Cathcart –
Intuïtie
Watson
Naturalisme en denken
Wclislo: William –
Naturalisme en denken
Weber
Quanteninterpretaties
West: R.–
Christelijk pacifisme
West: W.M.–
Christelijk pacifisme
Westermarck: Edward –
Ethisch subjectivisme
Whitehead: Alfred North –
Ervaring
Wielenberg: Erik J.–
Almacht
Wigner
Quanteninterpretaties
Wigner: Eugene –
Het quantenzenomodel
Voorkennis van orde
Wijsheid: Vrouwe –
Geschapen Jezus Bijbels?
Wilberforce: Samuel –
Metawetenschap
Willem de Zwijger
Voorbeelden van onredelijk Christendom?
Willer: Robb –
Bezwaren tegen de kerk
Williamson: Timothy –
Kansrekening
Wisdom: John –
Overtuigingen
Wittgenstein: Ludwig Josef Johann –
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
De zijnsvraag
Ethiek
Fundamentele posterioriteit
Immanente betekenis
Overtuigingen
Skepsis omtrent God
Waarden
Wetten
Zelfverwijzing
Wodan
Eindige bovennatuurlijke machten
Woese: Carl –
Opinies omtrent anthropie
Wolpert: David –
Inductie informatietheoretisch
Xenophanes
Vormen van theïsme
Xigagaí
De Xjes
Yohanan Ben Ha'galgol
De historische bronnen
Zarathoestra
Ditheïsme
Zehavi: I.–
Opinies omtrent anthropie
Zerubbabel
Judaïsme
Zeus
Absolute metafysica
Eindige bovennatuurlijke machten
Heeft God een zoon?
Zevi: Sabbatai –
Jezus' opstanding
Zuang Zi
Ethiek: Nog te doen
Zuboff: A.–
Immanente identiteit
Zurek
Quanteninterpretaties
Zwarte Piet
Geen God
Zwijger: Willem de –Willem de Zwijger