Intensie en extensie

((Nog te doen.))

De begrippen „marsmannetje” en „eenhoorn” hebben beide een intensie, en wel verschillende intensies, ook al hebben beide waarschijnlijk dezelfde — lege — extensie. In het algemeen is bij analoge begrippen de extensie beter bekend dan de intensie, en bij eenzinnige begrippen andersom.

De claim dat bij een gegeven intensie een bepaalde extensie hoort vraagt om bewijs.

De begrippen „intensie” en „extensie” zijn nauw verwant aan Friedrich Ludwig Gottlob Frege's „Sinn” en „Bedeutung” (betekenis en aanduiding/verwijzing), die hij in het Frans en Engels vertaalde als „sens/sense” en „reference”.

De drogreden van de wisselende intensie: Jan zegt dat hij met het mooiste meisje wil trouwen. Het mooiste meisje is Marie, en Marie is ook de grootste leugenaarster op aarde. Jan beweert dus dat hij met de grootste leugenaar op aarde wil trouwen.