De kaart

Onder deze tab bevindt zich de feitelijke kaart van het eiland. Hier worden de verschillende landstreken besproken, en bij iedere vraag wordt verwezen naar de verschillende plaatsen op het eiland waar een mogelijk antwoord te vinden zou kunnen zijn, waarbij we stapsgewijs inzoomen. Eerst kijken we naar de grote gebieden waar verschillende visies op denken en weten heersen: het moeras van de relativiteit, de afgrond van de skepsis, de duisternis van het agnosticisme en de hoogvlakte van de absolute waarheid. Binnen die laatste worden vervolgens de verschillende klassen van wereldbeelden bekeken, en binnen het transcendente wereldbeeld vervolgens weer verschillende godsbeelden.

((Dat klopt niet meer: het bovenstaande beschrijft „WereldbeeldenVerticaal”. Een betere algemene inleiding hier schrijven, en daar een betere overgang voor de jonge lezers maken.))