Heilsgeloof

Voor wereldbeelden met andere transcendente goden, zie hier; voor wereldbeelden met immanente goden, hier.

Goed, dus een transcendent Opperwezen bestaat. Tot nog toe is dat Opperwezen echter niet veel meer dan de „God der filosofen”, een abstract begrip dat we kunnen onderzoeken zoals we in de meetkunde een gelijkbenige driehoek zouden onderzoeken. We hebben onderzocht wat Hij is; onder deze tab willen wij nagaan wie Hij is.

Onderzoek naar de persoon van het Opperwezen heeft morele consequenties: wie iets anders vindt dan met zijn eerdere overtuiging overeenkomt zal waarschijnlijk niet alleen die overtuiging, maar ook het bijbehorend gedrag overboord moeten zetten. Dit maakt zulk onderzoek tot een existentiële activiteit, met het bijbehorende gevaar van naar een „gunstig” antwoord toe te willen werken: zichzelf een lichte, en de andere partij een onredelijk zware bewijslast op te leggen; de agnostische positie bij de zijne te trekken, en zo voort. Serieuze antwoorden worden enkel gevonden als men zich met strenge discipline aan de waarheidsvinding houdt, en op voorhand besluit het resultaat te aanvaarden, hoe dat ook uitvalt.

Tegenwerping (Regionaal geloof):
Mensen hebben meestal de geloofsovertuiging van hun achtergrond, of dat atheïsme, Christendom, Jodendom, Boeddhisme of wat dan ook is. Godsdiensten en ongeloof zijn dan ook sterk gecorreleerd met gebieden op aarde. Dat toont al aan dat de keuze van religie niet redelijk is.
Antwoord:
Dat is het voor de meeste mensen helaas ook niet. Natuurlijk zegt dat weinig of niets over de waarheid en onwaarheid van die levensovertuigingen — iemand kan door een denkfout na lang nadenken tot de verkeerde overtuiging komen, of uit traditie de juiste aanhangen.
Tegenwerping (Immateriële God bestaat niet):
Werkelijk bestaan vergt materie. Abstracta bestaan enkel in onze gedachten. Een immateriële God is dan ook niet meer dan een hersenspinsel.
Antwoord:
In zekere zin is dat waar: God bestaat niet zoals materiële zaken bestaan. Monotheïsme is geen henotheïsme (polytheïsme met n = 1). Terecht werden de Christenen vroeger beschuldigd van atheïsme, want ze ontkennen het bestaan van zelfs maar één god van het polytheïstische type. Vergelijk Herakleitos: „Alles is vol goden”. ((Ergens deze punten verzamelen — zoek naar „Rowlin” en meer.))

((Te doen.))

Onderscheiden, en vergelijken met de trits „geloof, hoop en liefde”:

Orthodoxie
Het hebben van de juiste leer.
Orthopraxie
Het hebben van het juiste gedrag.
Orthopathie
Het hebben van de juiste hartsgesteldheid.