Verwijzingen naar Bijbel- en andere boeken

De verwijzingen in de deelpagina's van deze index zijn oplopend gesorteerd naar het aanvangspunt van de passage, en bij gelijk aanvangspunt aflopend naar eindpunt. Dit lijkt wellicht vreemd („Genesis 1:3-5” komt vóór „Genesis 1:3”), maar het is de enige redelijke consequente ordening die ik kon verzinnen.

Normaliter verwacht men „Genesis 2:4a” ná „Genesis 2:4”, „Genesis 1” vóór „Genesis 1:1”, en „Genesis 1-3” vóór „Genesis 1:1-2:4a” — alle gevallen waarin op aflopend eindpunt is gesorteerd. Als die gevallen als uitzonderingen op een algemene oplopende regel zouden worden behandeld zouden „Genesis 1”, „Genesis 1:1” en „Genesis 1:1-31” in die volgorde komen te staan, hoewel de eerste en de laatste verwijzing exact dezelfde passage aanduiden — ook een ongewenst effect. Vandaar deze keuze.

Waarschuwing
In sommige verwijzingen, vooral in het boek Psalmen, kan de hoofdstuk- en/of versnummering één verschillen met die in Nederlandse Bijbels. Het gaat in dit geval om een fout die ik, bij rapportage, graag zal verbeteren.