Abstracta

Sommige abstracta overstijgen de mens, zoals waarheid, wiskunde, en zo voort. Hierop baseren Russell Pannier en T.D.­Sullivan hun Mindmaker argument:

Wij kunnen denken aan abstracta, zoals universalia of wiskundige begrippen. Dit zijn geen natuurkundige eenheden, dus de relatie tussen onze geest en die begrippen is ook niet natuurkundig (de relatie tussen ons brein en mogelijke representaties van die begrippen wellicht wel). Onze geest kan dus niet-natuurkundige effectieve betrekkingen hebben, en is derhalve zelf ook niet natuurkundig. De wereld is derhalve niet fysicalistisch.