Gods transcendente prioriteit

De geest aan de wortel (dat is de top) van de transcendentieboom is op zijn niveau het enige dat bestaat. In zoverre onze rede toepasbaar is kan die geest dus enkel prieure eigenschappen hebben. Ook een noodzakelijk wezen kan enkel prieure eigenschappen hebben. Verder kan een wezen dat in W₁ bestaat enkel prieure eigenschappen hebben, en het is aannemelijk dat een wezen met complexiteit 0 geen posterieure eigenschappen heeft, dus we kunnen God met enig vertrouwen alle posterieure eigenschappen ontzeggen.

((Te doen.))

Hiervan een algemene pagina over onze theoretische kennis van Gods eigenschappen maken. Later de godsdiensten hiermee confronteren.

Andere bronnen van Godskennis: als Schepper (alwetendheid, onfeilbaarheid, in combinatie met Zijn top-zijn: almacht) en als grond van ons kennen (goedheid in ruime zin). Het feit dat deze drie of vier bronnen elkaar bevestigen geeft extra zekerheid.

Robert C.­Koons geeft helemaal aan het eind van zijn The Existence of God een vergelijkbaar bewijs dat als God een eigenschap heeft dat een „simply positive property” is, en dat hij iedere „purely positive property”) bezit. Dat tweede resultaat — het positief kunnen benoemen van eigenschappen van God — is veel sterker dan wat prioriteit kan bieden.