De Tocht

Onze speurtocht bestaat uit verschillende etappes, te beginnen met de overtocht — hoe komen we eigenlijk op die eilanden. Het leuke van een intellectuele speurtocht is dat we op allerlei plaatsen tegelijk kunnen zijn. Als we ooit nog eens terug willen kijken naar een eerdere episode hoeven we daar maar heen te klikken, en ook al zijn we nog niet klaar met een bepaalde etappe, toch kunnen we al vooruitkijken naar de volgende. Ook kunnen we contact houden met medereizigers die zich op heel andere plaatsen in de denkwereld bevinden.

Daardoor kun je echter ook gemakkelijk in de war raken. De oplossing van één vraagstuk leidt tot eisen en beperkingen die aan volgende antwoorden opgelegd worden, en wie die eerste oplossing niet gevonden heeft snapt soms niet waarom bepaalde latere antwoorden niet mogelijk zijn. Bij al ons rondzwerven blijft het daarom belangrijk de lijn van de tocht niet uit het oog te verliezen.