van Jakobus

Jakobus
Commentaar op Jakobus
Commentaar op de Brieven
De Canon
Jakobus 1:1
Κυριος
Jakobus 1:2-4
Geloof tot liefde
Verzoekingen
Jakobus 1:2
Ἡγεομαι
Jakobus 1:5-6
Αιτεω
Jakobus 1:5
Verzoekingen
Jakobus 1:6
Commentaar op Jakobus
Geloof
Jakobus 1:7
Κυριος
Jakobus 1:9-11
Bezit: andere passages
Vergankelijkheid als gras
Jakobus 1:11
Het klimaat
Jakobus 1:12
Verzoekingen
Κυριος
Jakobus 1:14-15
Begeerte
Jakobus 1:15z
De straf op de zonde
Jakobus 1:16
Gods Woord
Jakobus 1:17
De Leidinggever als licht
Gods aard
Jakobus 1:18
Bekering als geboorte
De kracht van Gods Woord
Jakobus 1:22-25
Wij moeten de heilsnodiging aanvaarden
Jakobus 1:22
Commentaar op Jakobus
De heil in Jezus
Jakobus 1:25
Leven in vrijheid
Jakobus 1:26
Γλωσσα
Jakobus 1:27
De opzieners
Leven in de Wereld
Jakobus 1:27a
Geven
Jakobus 2:1-13
Bezit: andere passages
Jakobus 2:1-9
Christelijke onpartijdigheid
Jakobus 2:1
Christelijke onpartijdigheid
Κυριος
Jakobus 2:2-4
Volkeren
Jakobus 2:4
Διαλεγομαι
Jakobus 2:5
Geloof tot hoop
Jakobus 2:7
Ονομα
Jakobus 2:8
Commentaar op Mattheüs
Liefde vervult de Wet
Jakobus 2:9
Christelijke onpartijdigheid
Zonde en straf
Jakobus 2:11
Aanhaling der Tien Geboden
Jakobus 2:12-17
Goede werken als uiting van liefde
Jakobus 2:12
Δια
Jakobus 2:12z
Leven in vrijheid
Jakobus 2:13
Heilsverlies door hardvochtigheid
Jakobus 2:14-26
Geloof tot liefde
Jakobus 2:14-17
Heilsverlies door hardvochtigheid
Jakobus 2:17
Goede werken
Jakobus 2:18
Commentaar op Jakobus
Jakobus 2:19
Geesten
Jakobus 2:19a
Gods enigheid
Jakobus 2:20-26
Het argument
Jakobus 2:20-22
Goede werken
Jakobus 2:21-23
De uitverkiezingsgrond
Jakobus 2:22-23
Aanhalingen betreffende Abraham
Jakobus 2:25
Bijbelse personen
Negatieve rhetorische vragen
Αγγελος
Jakobus 2:25a
Πορνη
Jakobus 2:26
Heilsverlies door hardvochtigheid
Jakobus 3:1
De leraarschapsgave
Jakobus 3:2
Doodstraf
Jakobus 3:2a
Iedereen is zondig
Jakobus 3:5-6
Γλωσσα
Jakobus 3:6
Ben-Hinnom
Jakobus 3:7-10
Houding tegenover vijanden
Jakobus 3:7-8a
Γλωσσα
Jakobus 3:12
Verwerping
Jakobus 3:12a
Ελαια
Jakobus 3:14-16
Hoogachting
Jakobus 3:15
"Geest"
Satan - ongesorteerd
Jakobus 3:17-18
De vrucht van de Geest
Jakobus 3:17
Gods onpartijdigheid
Jakobus 4:1-2a
Μαχη
Jakobus 4:2-3
Αιτεω
Jakobus 4:2
Begeerte
Δια
Jakobus 4:2a
Begeerte
Jakobus 4:3-4
Het smeekgebed
Jakobus 4:3
De profetiegave
Jakobus 4:4-5
Verbondsafval
Jakobus 4:4
De Christen als vreemdeling
Jakobus 4:5
De Canon
Verwerping
Jakobus 4:6z
Overige aanhalingen
Jakobus 4:7
Satan - ongesorteerd
Jakobus 4:7a
Het sleutelpaar
Jakobus 4:8
Commentaar op Jakobus
Jakobus 4:8a
De logische drogreden
Wij mogen de heilsnodiging aanvaarden
Jakobus 4:10
Κυριος
Jakobus 4:10a
Het sleutelpaar
Jakobus 4:11-12
Rechtspreken
Jakobus 4:12a
Het laatste oordeel
Jakobus 4:13-16
Bezit: andere passages
Jakobus 4:15
Κυριος
Jakobus 4:17-5:6
De gevaren van rijkdom
Jakobus 4:17-5:1
Zonde en straf
Jakobus 4:17
Geven
Jakobus 5:4
Κυριος
Jakobus 5:7-8
Het laatste oordeel
Κυριος
Jakobus 5:7
Καρπος
Jakobus 5:7z
Introductie ter herhaling
Jakobus 5:10
Κυριος
Ονομα - in naam van
Jakobus 5:11
Houding tegenover lijden
Κυριος
Jakobus 5:13-14
Vragende stijlfiguren
Jakobus 5:13z
Zang
Jakobus 5:14
De opzieners
Αλειφω
Ελαιον
Κυριος
Ονομα - in naam van
Jakobus 5:15-16
Genezing
Jakobus 5:15
Κυριος
Jakobus 5:16z
Het smeekgebed
Jakobus 5:18
Καρπος
Jakobus 5:19a
Gods Woord
Jakobus 5:20
Terugval is mogelijk