De natuur van de transcendente geest

We kunnen een aantal zaken concluderen omtrent de transcendente geest. Allereerst is duidelijk dat de geest van het boomargument dezelfde is als die uit de cosmologische godsbewijzen: hij is de bestaansgrond van deze wereld, de uiteindelijke oorzaak van alles, enzovoort. Maar daarnaast kunnen we nu ook enige eigenschappen aan hem toekennen.

Geest
Hij is (of heeft) geest, in de zin dat de wereld zijn beleving is.
Creativiteit
Hij is creatief, want hij heeft onze hele wereld bedacht.
Intelligentie
Onze wereld is behoorlijk complex, met bijvoorbeeld (voor ons) bepaald ingewikkelde natuurwetten. Alles wat wij ontdekken heeft die geest niet alleen bedacht, maar voert hij in zijn geest ook nog eens uit. Daarenboven omvat hij alle gedachten, gevoelens, driften en verlangens van de meer dan zes miljard mensen plus alle dieren op deze aarde (en wie weet op andere planeten).
Alwetendheid
Alles in de wereld, inclusief onze gedachten, bestaat in zijn geest.
Almacht
Op zijn minst is hij net zo machtig als wij ten opzichte van onze dromen zijn.

De hoogste geest heeft enkel prieure eigenschappen.

((Te doen.)

Uit onze beschouwing van kennis a priori volgen verschillende zaken. Allereerst omtrent het feit dat wij dergelijke kennis hebben, en vervolgens uit de inhoud van die kennis.

Kennis
Die geest wil dat wij nadenken, zowel in abstracto (analytische kennis) als over de wereld (de synthetische kennis omtrent de regelmaat in de wereld).
Andere geesten
Die geest wil dat wij anderen zien als meer dan automaten, dan delen van de wereld die wij tot eigen voordeel kunnen exploiteren (kennis van andere geesten plus ethische kennis). We moeten zorgvuldig de grenzen nagaan. (Mogen we een dier slachten? Een krop sla? We kunnen wezens indelen in predatieklassen. De zon, aardwarmte, rottend materiaal en andere energiebronnen zijn klasse 0; bladgroenplanten, saprofyten, thermobacteriën die van die energiebronnen leven klasse 1; herbivoren klasse 2; carnivoren klasse 3, en zo voort. De indeling is niet perfect, want herbivoren eten ook warkruid, sommige carnivoren eten de eigen soort, maar het is een handig begin voor de discussie.)
Religie
Die geest wil dat wij hem kennen.

Als deze argumentatie klopt, kunnen we concluderen dat die geest goed is.

Voordat we verder redeneren zullen we eerst wat meer informatie verzamelen in feiten.