Transcendentievormen

Onder deze tab worden de drie mogelijke transcendentieniveaus beschouwd, en beoordeeld op de protomethodologische eisen.

Er zijn ook vele partiële wereldbeelden, zoals determinisme en materialisme. Deze zijn behandeld onder nihilisme.

We hebben verschillende vormen van bestaande zaken gevonden: abstracta, concreta en geesten. Het bestaan van abstracta, zoals wiskunde, de vergelijkingen van de natuurkunde, verklaart nog niet het bestaan van concreta die aan die vergelijkingen voldoen. En het bestaan van concreta, hoe complex ook (zoals ons brein), verklaart nog niet het bestaan van bewustzijn. En het bestaan van bewustzijn verklaart nog niet het bestaan van denkvermogen, geest.

((Te doen.))

De enige manier om een wereld met een transcendente geest anders dan mijzelf te dromen is door die geest te dromen en die die wereld te laten dromen: dan is die geest transcendent aan die tweede droom, niet aan mijn droom. Als ik zelf een wereld droom en dan droom dat daar God bestaat creëer ik immers een valse, immanente, god. Veel mensen creëren zo een valse god in onze leefwereld — zij zijn immanentisten die menen transcendentisten te zijn. Scherper gesteld: als ik droom tot God te bidden, en dat gebed is niet tot mijzelf als dromer, dan bid ik in mijn droom tot een aan die droom immanente god — een god die ik medegeschapen heb met de droomwereld. Wel kan het een incarnatie in die droomwereld van mijzelf, of van een aan mij als dromer transcendente geest zijn — God kan mij in mijn werkelijkheid of in een droom verschijnen, maar enkel als incarnatie.

Solipsisme, maar vooral immanentisme, gaat tegen het homogeneïteits­beginsel dat stelt dat de uiteindelijke wetten der werkelijkheid onafhankelijk van tijd en plaats gelden. Wij kunnen (behoudens openbaring) langs de transcendentiehiërarchie enkel omlaag kijken, maar het homogeneïteitsbeginsel vertelt ons dat we mogen verwachten dat de structuur boven ons fundamenteel overeen zal komen met de structuur onder ons.

Het homogeneïteitsbeginsel ergens bij Wetten behandelen. Zie ook de documenten van het instituut Leo Apostel.