Ideeën

In een transcendente wereld is een abstractum, een universale, een idee van de transcendente geest. Ik kan dromen dat er een bepaalde eigenschap in de wereld bestaat, en dan bestaat die eigenschap ook in mijn droomwereld — zelfs als niemand in die wereld die eigenschap zou kennen en er niets was dat aan die eigenschap voldeed! Op gelijke wijze kan de transcendente geest dromen dat er tijd, kleur, goedheid of de stelling van Pythagoras bestaat in onze wereld.

Voor de transcendentist verklaart de mogelijkheid van het bestaan van gedachten dus de mogelijkheid van het bestaan van ideeën — terwijl de immanentist twee verklaringen nodig heeft.

((Te doen.))

Dit heet Goddelijk conceptualisme. Ergens conceptualisme behandelen, en van hier uit daarheen verwijzen.

Dit wil nog niet zeggen dat wij in abstracta toegang tot Gods geest hebben — niet meer dan in concreta, die evenzeer door God gedacht zijn.