2 Petrus

2 Petrus
De Canon
2 Petrus 1:1-2
De Heiland
2 Petrus 1:1
Geloof tot hoop
Πετρος
2 Petrus 1:2
Κυριος
2 Petrus 1:3-4
Redding als adoptie
2 Petrus 1:3
Δια
2 Petrus 1:4
Begeerte
2 Petrus 1:5-8
Commentaar op Petrus
Het liefdescriterium
2 Petrus 1:5-7
Geloof tot liefde
Het heiligingsproces
2 Petrus 1:8
De vrucht van de Geest
Het heiligingsproces
Κυριος
2 Petrus 1:9-11
Ook redding zonder heiliging
2 Petrus 1:9
Het liefdescriterium
2 Petrus 1:10-11
Het initiatief tot redding
2 Petrus 1:11
De Heiland
De hemelbeloning
Κυριος
2 Petrus 1:12
Nederlandse woorden
2 Petrus 1:13-14
Lichaam als woning
2 Petrus 1:13
Ἡγεομαι
2 Petrus 1:14
Κυριος
2 Petrus 1:15
Het durende aspect in het Grieks
2 Petrus 1:16
De verkondigingsopdracht
Voorgangers en navolgers
Κυριος
2 Petrus 1:17
Jezus
Jezus komt Goddelijke eer toe
2 Petrus 1:19
De Leidinggever als licht
2 Petrus 1:20-21
De canon van het Oude Testament
Onze eigen achtergrond
2 Petrus 1:21
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
2 Petrus 1:21z
Heilige Geest met mate
2 Petrus 2:1-3
Απωλεια
2 Petrus 2:1
"Heer"
De leraarschapsgave
Jezus stierf voor allen
2 Petrus 2:2
Voorgangers en navolgers
Δια
2 Petrus 2:4
Het dodenrijk
Het oordeel
Satans geschiedenis
2 Petrus 2:5-6
Σεβομαι
2 Petrus 2:5
Mabbul
2 Petrus 2:9
Κυριος
2 Petrus 2:10a
Begeerte
2 Petrus 2:10z-11
Rechtspreken
2 Petrus 2:11
Κυριος
2 Petrus 2:12-13a
Gods soevereine uitverkiezing
2 Petrus 2:13
Rots
2 Petrus 2:13z
Ἡγεομαι
2 Petrus 2:15
Bileam
Terugval is mogelijk
Voorgangers en navolgers
2 Petrus 2:17
Eeuwige verbanning
2 Petrus 2:17a
De Geest als water
2 Petrus 2:18
Begeerte
2 Petrus 2:19
Redding als vrijkoop
2 Petrus 2:20-22
Terugval is mogelijk
2 Petrus 2:20
"Zorg"
Κυριος
2 Petrus 2:20m
De Heiland
2 Petrus 2:22
De doop
De hond
Het spreekwoord
2 Petrus 3:1
Het durende aspect in het Grieks
2 Petrus 3:2
De Heiland
Κυριος
2 Petrus 3:3
Begeerte
2 Petrus 3:5-6
De drievoudige schepping
Mabbul
2 Petrus 3:5
Δια
2 Petrus 3:7
Eschatologie
Απωλεια
Σεβομαι
2 Petrus 3:8-10
Κυριος
2 Petrus 3:9
Gods Heilswil
Ἡγεομαι
2 Petrus 3:10-13
Eschatologie
2 Petrus 3:10
De onverwachte wederkomst
2 Petrus 3:10z
"Door"
2 Petrus 3:11-12
Heiliging
2 Petrus 3:12
Δια
2 Petrus 3:15
Ἡγεομαι
Κυριος
2 Petrus 3:16z
Απωλεια
2 Petrus 3:17-18a
Het heiligingsproces
2 Petrus 3:18
Κυριος
2 Petrus 3:18a
De Christen als groeiend
De Heiland
2 Petrus 3:18z
Jezus komt Goddelijke eer toe