1 Johannes

1 Johannes 1:1-5
De verkondigingsopdracht
1 Johannes 1:1
Jezus is de Eeuwige
1 Johannes 1:1z
Gods Woord is Jezus
1 Johannes 1:2
Commentaar op de Evangeliën
De hemelbeloning
Jezus' heilsdaad
1 Johannes 1:3a
De eigen stap
1 Johannes 1:3z
De eenheid der Drieëenheid
1 Johannes 1:5
De Leidinggever als licht
God
1 Johannes 1:7
De Leidinggever als licht
1 Johannes 1:7a
Godgelijkheid
1 Johannes 1:7z-9
Redding als reiniging
1 Johannes 1:7z
Redding als reiniging
1 Johannes 1:8
Iedereen is zondig
1 Johannes 1:9
Gods trouw
1 Johannes 1:9z
Redding als reiniging
1 Johannes 1:10
Iedereen is zondig
1 Johannes 2:1-2
Heilszekerheid
1 Johannes 2:1z
Παρακλητος
1 Johannes 2:2
Jezus stierf voor allen
1 Johannes 2:9
Het liefdescriterium
1 Johannes 2:10
Het liefdescriterium
1 Johannes 2:11
Het liefdescriterium
1 Johannes 2:12
Jezus' ονομα
Δια
1 Johannes 2:15-17
De Christen als vreemdeling
1 Johannes 2:15a
Geld en rijkdom
1 Johannes 2:15z
De gevaren van rijkdom
1 Johannes 2:16-17
Begeerte
1 Johannes 2:16
Begeerte
1 Johannes 2:17
De hemelbeloning
1 Johannes 2:20
Χριω
1 Johannes 2:22
Jezus
1 Johannes 2:23a
Heilsverlies door Jezus loochenen
1 Johannes 2:23z
Heilsverlies door Jezus loochenen
1 Johannes 2:25
De hemelbeloning
Jezus biedt eeuwig leven
1 Johannes 2:27
Χριω
1 Johannes 2:28
Heilsverlies door Jezus loochenen
1 Johannes 2:29
Christelijke goedheid
De geest van liefde
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 3:1-2
Sterven en wedergeboorte
1 Johannes 3:1
Δια
1 Johannes 3:1a
Redding als adoptie
1 Johannes 3:2
Eschatologie
1 Johannes 3:3
Godgelijkheid
1 Johannes 3:4
Zonde en straf
1 Johannes 3:5
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
1 Johannes 3:7-10
Redding als adoptie
1 Johannes 3:7
Godgelijkheid
1 Johannes 3:8
Satan - ongesorteerd
1 Johannes 3:9
Bekering als geboorte
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 3:10
Het kenmerk van het zoonschap
Satan - ongesorteerd
1 Johannes 3:11-12
Het liefdesgebod
1 Johannes 3:13
De wereld haat de Christen
1 Johannes 3:14a
Het liefdescriterium
1 Johannes 3:14z-15
Het liefdescriterium
1 Johannes 3:16-24
De geest van liefde
1 Johannes 3:16
De liefde
1 Johannes 3:17
Heilsverlies door hardvochtigheid
Zonde en straf
1 Johannes 3:18
De liefde
Γλωσσα
1 Johannes 3:19-20
Bedrieglijke gevoelens
Gods wezen
1 Johannes 3:21
Kennis en strafwaardigheid
1 Johannes 3:22
Αιτεω
1 Johannes 3:23
Geloof in Jezus' ονομα
1 Johannes 3:24
De Heilige Geest als teken
De eenheid der Drieëenheid
1 Johannes 4:1
Het toetsen van gaven
1 Johannes 4:2-3
Het onderscheiden van geesten
Jezus is mens
1 Johannes 4:4
De heerser der wereld
1 Johannes 4:5-6a
Leven in de Wereld
1 Johannes 4:5
Δια
1 Johannes 4:6
Het onderscheiden van geesten
1 Johannes 4:7
Bekering als geboorte
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 4:8a
Het liefdescriterium
1 Johannes 4:8z
God
1 Johannes 4:9-13
De geest van liefde
1 Johannes 4:9-11
De liefde
1 Johannes 4:9
"Één"
Δια
1 Johannes 4:10
Heil door Jezus
1 Johannes 4:12a
Jezus is God zichtbaar
1 Johannes 4:12z
God en volk
Het liefdescriterium
1 Johannes 4:14
De Heiland
Jezus stierf voor allen
1 Johannes 4:15
Heilsverlies door Jezus loochenen
1 Johannes 4:15z
God en volk
1 Johannes 4:16
De liefde
Geloof tot liefde
1 Johannes 4:16z
God
1 Johannes 4:17
Godgelijkheid
1 Johannes 4:18
Gehoorzaamheid
1 Johannes 4:19
De liefde
1 Johannes 4:20
Geld en rijkdom
Het liefdescriterium
Jezus is God zichtbaar
1 Johannes 4:21
Het liefdesgebod
1 Johannes 5:1-5
Geloof tot hoop
1 Johannes 5:1
Bekering als geboorte
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 5:1a
Jezus
1 Johannes 5:1z
Geld en rijkdom
1 Johannes 5:2-3a
Het liefdescriterium
1 Johannes 5:3-4
Goede werken als uiting van liefde
1 Johannes 5:4
Bekering als geboorte
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 5:6-9
De Heilige Geest is God sprekend
1 Johannes 5:6-8
De Heilige Geest getuigt
1 Johannes 5:6
Δια
1 Johannes 5:10-13
Geloof tot hoop
1 Johannes 5:11-13
Jezus biedt eeuwig leven
1 Johannes 5:11
De hemelbeloning
1 Johannes 5:12a
Heil door Jezus
1 Johannes 5:12z
Redding
1 Johannes 5:13
De eigen stap
De hemelbeloning
Geloof in Jezus' ονομα
1 Johannes 5:14-16
"Bidden"
1 Johannes 5:14-15
Gebed
1 Johannes 5:15
Αιτεω
1 Johannes 5:16
Terugval is mogelijk
1 Johannes 5:17a
Zonde en straf
1 Johannes 5:18
Bekering als geboorte
Het kenmerk van het zoonschap
1 Johannes 5:19
De geschapen wereld
1 Johannes 5:20
Sharps regel
1 Johannes 5:20a
De eenheid der Drieëenheid
Het Messiaans geheim
1 Johannes 5:20z
De hemelbeloning
Jezus biedt eeuwig leven
Jezus is God