De taal van de Bijbel

Om de Bijbel te begrijpen moeten wij haar taal verstaan, en hoewel wij van nature taalgebruikers zijn is dit niet altijd eenvoudig, om verschillende redenen.

Zo is het taaleigen van de verschillende grondtalen van de Bijbel heel anders dan dat van het Nederlands - en ook onderling verschillen Grieks en Hebreeuws enorm.

Dan is het Bijbels taalgebruik zeer rijk en gevarieerd, met talloze genres en stijlvormen.

Vooral als wij vertrouwd zijn met één Bijbelvertaling, willen wij nog wel eens uit het oog verliezen dat de vertaling de Bijbel niet is. Nog los van het feit dat iedere vertaling feilbaar mensenwerk is, doet vertalen door zijn aard noodzakelijk de tekst geweld aan. Talen verschillen onderling aanmerkelijk, en het is meestal niet mogelijk een boodschap uit één taal exact in een andere over te brengen.