Beelden in de Bijbel

De Bijbel gebruikt vaak beelden om zaken duidelijk te maken. Deels is dit omdat de rijkdom van de heilsboodschap zich slechts in overlappende beelden laat vangen. Er is een index op de gebruikte beelden.

Spreuken 1:5-6
De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen.