Het genetisch argument

Het genetisch argument (niet te verwarren met de drogreden vam die naam) baseert zich op de door de andere partij expliciet erkende bronnen van een wereldbeeld, om de onaanvaardbaarheid van dat wereldbeeld aan te tonen. Deze techniek is vooral van belang bij geëvolueerde doctrines, waar de latere volgelingen zich in de praktijk van de leer van de meester verwijderd hebben, terwijl ze nog wel trouw aan de leer van de meester claimen.

Zo kan het wereldbeeld van een volgeling van X weerlegd worden door aan te tonen dat hetzij de leer van X incoherent is, hetzij de leer van de volgeling niet consistent is met die van de meester.