Coherentie

Een verzameling beweringen is coherent als ze elkaar niet tegenspreken. Is een verzameling beweringen incoherent, is er dus een tegenspraak, dan kunnen die beweringen niet alle waar zijn. Iedere verzameling van ware beweringen is dus coherent.

((Toevoegen: principe van non-contradictie.))

Vaak wordt incoherentie geclaimd waar die niet optreedt. De notie vierkante circel is niet incoherent, want ze bevat geen tegenspraak. En inderdaad zijn vierkante cirkels op verschillende wijzen mogelijk:

Maattheoretisch
Als we als afstands­maat de zogeheten Manhattan­afstand nemen, dat is de som van de horizontale en verticale afstand, dan is ieder vierkant waarvan de diagonalen parallel lopen met de x- en y-as een cirkel — alle punten van dat vierkant liggen (met Manhattanafstand gemeten) op gelijke afstand van het kruispunt van de diagonalen.
Natuurkundig
Het heelal is geen Euclidische ruimte: een rechte lijn keert uiteindelijk in zichzelf terug — een grote cirkel of orthodroom. Als we afwijkingen door locale massa's even buiten beschouwing laten is zo'n lijn zowel een cirkel als een vierkant. Kleinere voorbeelden zijn te genereren rond zwarte gaten.
Degeneratie
Een cirkel met straal nul is gelijk aan een vierkant met zijdelengte nul — één enkel punt.

((Definities: een cirkel is een lijnvormige collectie punten die op gelijke afstand van een middelpunt liggen; een vierkant is een constructie van vier even lange rechte lijnstukken die eindpunt-aan-beginpunt liggen en op die punten een gelijke hoek maken (geen rechte hoek, want dan zouden er geen vierkanten groter dan 0 bestaan in ons heelal). Formaliseren zonder af te schrikken.))

((Ook de getrouwde vrijgezel toevoegen.))